İçeriğe atla

Evsizlik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Özellikle 1990'dan sonra Japonya'da artan işsizlik ve ekonomik darboğaz, Japonya'daki evsiz sayısında da artışa neden olmuştur. Buna rağmen küresel ölçekte mevcut evsizlik olgusu, ekonomik ve sosyal sorunlara, doğal afetlere, ruhsal ve zihinsel sorunlara dayanabilir (Yaşlı bir evsiz, geçimini sağlamaya veya ihtiyaç duyduklarını yanında taşımasına yarayan el arabasının üstünde yatarken, Tokyo, Japonya).

Evsizlik, düzenli bir barınma mekanına sahip olmama ya da olamama, yaşamını sokaklarda sürdüren durumudur.[1] Sokaklar, terk edilmiş mekanlar, şehir içinde az kullanılan, ücra köşeler, alanlar genellikle evsizlerin barınma alanlarıdır. Toplumsal ve ekonomik bir sorun teşkil eden evsizlik, bireyin ödeme gücünün yetersizliği, zihinsel ya da ruhsal sorunları (şizofreni vs.), toplumsal dışlanma, savaşlar, devletlerin parçalanması ve ülkenin ya da bireyin yaşadığı maddî sıkıntılar gibi çok farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Evsizlik olgusunu yaşayan bireye evsiz denilmektedir.

Evsizlik ve nedenleri

[değiştir | kaynağı değiştir]

Günümüzde dünya çapında yüz milyondan fazla evsiz yaşamaktadır.[2] Özellikle 1980 sonrası küresel ölçekte yaşanan krizler ve 2000'li yıllarda meydana gelen ekonomik krizler ile ortaya çıkan işsizlik, büyük oranda evsiz nüfusun artışına kaynaklık etmiştir. Plansız ve çarpık kentleşme, özellikle yoksul kesim üzerinde büyük bir evsizlik riski yaratmaktadır.

Göç ve kentleşmenin birlikte artışı ile farklı ekonomik koşullardan, farklı sosyo-kültürel yapılardan gelen insanların bir arada bulunması, uyum sorununu da beraberinde getirmektedir. Evsizlik, kişinin psikolojik sorunlar yaşaması, ruh sağlığının bozulması, aile içi şiddet gibi nedenlerle doğrudan ilintilidir.[3]

Doğal afetler gibi savaşların ve çatışmaların sürekliliği de evsizlik olgusunu tetikleyen etmenlerdendir. Sivillerin barınma ihtiyacını ortadan kaldıran yerleşim yerlerine müdahaleler, pek çok insanın evsiz kalmasına neden olmaktadır.[4]

Paris'te bir evsiz, 2005

Herhangi bir sosyal topluluğa mensup olamama ve bu bağın kaybedilmiş olması, içinde bulunulan evsizlik olgusundan kurtuluş için gerekli dayanışmaya ulaşılamamasını da beraberinde getirmektedir. Kamu hizmetlerinden yoksunluk, yasalarla tanımlanmış sosyal ve ekonomik haklara erişimemeyi de bünyesinde taşımaktadır. Çünkü evsiz kimseye mekansal açıdan erişimin zorluğu, sağlıklı bir kayıt ve veri tabanı için imkân sağlamamaktadır. Evsilerin, toplum tarafından tehlikeli, muhtemel bir tehdit olarak algılanması da, bu olumsuz dışlanmayı pekiştirmekte ve evsiz kişi için kalıcı hâle getirmektedir.[5]

  1. ^ "Türk Dil Kurumu | Sözlük". sozluk.gov.tr. 29 Aralık 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 16 Mart 2022. 
  2. ^ "İnsan hakları ve evsizlik". 17 Aralık 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Aralık 2009. 
  3. ^ "kadın sığınma evleri Erişim Tarihi: 03.01.2010". 7 Ocak 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ocak 2010. 
  4. ^ "Göç ve savaşlar Erişim Tarihi:03.01.2010". 25 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 3 Ocak 2010. 
  5. ^ "Kentleşme Erişim Tarihi:08.12.2009" (PDF). 14 Aralık 2010 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Ocak 2010. 

Ayrıca bakınız

[değiştir | kaynağı değiştir]