Discordianizm

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Discordianizm, Eris, diğer adıyla Discordia, kaos tanrıçası merkezli bir din veya felsefe/paradigmadır. Greg Hill tarafından Kerry Wendell Thornley ile birlikte Malaclypse the Younger (Genç Malaclypse) ve Omar Khayyam Ravenhurst takma adları altında çalışan "kutsal kitabı" Principia Discordia'nın 1963'te yayınlanmasından sonra kuruldu.

Din, Rinzai okulunun absürdist yorumları ve Taocu felsefe ile benzerliklere dayanarak Zen'e benzetildi.

Discordianizm, hem düzenin hem de düzensizliğin insan sinir sistemi tarafından evrene empoze edilen illüzyonlar olduğu ve bu görünüşteki düzen ve düzensizlik illüzyonlarının hiçbirinin diğerinden daha doğru veya nesnel olarak doğru olmadığı fikrine odaklanır.

Discordianizm'in parodi bir din olarak kabul edilip edilmemesi gerektiği ve eğer öyleyse, ne dereceye kadar olduğu konusunda bazı anlaşmazlıklar var.