Düzenli-düzensiz fiiller

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Fiillerde düzenlilik ve düzensizlik, pek çok dilde görülen yapısal bir durumdur. Düzenli bir fiil, fiil çekimi esnasında o dilin standart sözcük türetme kurallarını takip eder. Tersi şekilde, düzensiz fiiller de kalıp dışına çıkarak beklenmeyen şekiller alır. Bu durum nedeniyle o dili kullanan bir kimse düzenli bir fiilin farklı çekimlerini tahmin edebilirken, düzensiz fiillerin tüm şekillerini ezberlemek durumunda kalır.

Örneğin İngilizcede mastar hâlindeki düzenli fiiller "-ed" takısı ile past tense veya past participle hâline getirilir. Düzensiz fiiller ise çok değişik şekillere bürünebilir:

Infinitive Past tense Past participle
Düzenli fiil visit visited visited
Düzensiz fiil go went gone

Aşağıda İngilizcedeki düzensiz fiillerin bir listesi verilmiştir:

İlk Hali


1 Abide

2 Awake

3 Be

4 Bear

5 Beat

6 Begin

7 Bend

8 Beseech

9 Bet

10 Bid

11 Bind

12 Bite

13 Bleed

14 Blow

15 Break

16 Breed

17 Bring

18 Broadcast

19 Build

20 Burn

21 Burst

22 Buy

23 Cast

24 Catch

25 Choose

26 Cleave

27 Cling

28 Come

29 Cost

30 Creep

31 Cut

32 Deal

33 Dig

34 Dive

35 Do

36 Draw

37 Dream

38 Drink

39 Drive

40 Dwell

41 Eat

42 Fall

43 Feed

44 Feel

45 Fight

46 Find

47 Fit

48 Flee

49 Fling

50 Fly

51 Forbid

52 Forecast

53 Forget

54 Forsake

55 Freeze

56 Get

57 Give

58 Go

59 Grind

60 Grow

61 Hang

62 Have

63 Hear

64 Hide

65 Hit

66 Hold

67 Hurt

68 Keep

69 Kneel

70 Knit

71 Know

72 Lay

73 Lead

74 Lean

75 Leap

76 Learn

77 Leave

78 Lend

79 Let

80 Lie

81 Light

82 Lose

83 Make

84 Mean

85 Meet

86 Mow

87 Outbid

88 Pay

89 Plead

90 Prove

91 Put

92 Quit

93 Read

94 Rend

95 Rid

96 Ride

97 Ring

98 Rise

99 Rive

100 Run

101 Saw

102 Say

103 See

104 Seek

105 Sell

106 Send

107 Set

108 Sew

109 Shake

110 Shave

111 Shear

112 Shed

113 Shine

114 Shoot

115 Show

116 Shrink

117 Shut

118 Sing

119 Sink

120 Sit

121 Slay

122 Sleep

123 Slide

124 Sling

125 Slink

126 Slit

127 Smell

128 Sneak

129 Sow

130 Speak

131 Speed

132 Spell

133 Spend

134 Spill

135 Spin

136 Spit

137 Split

138 Spoil

139 Spread

140 Spring

141 Stand

142 Steal

143 Stick

144 Sting

145 Stink

146 Stride

147 Strike

148 String

149 Strip

150 Strive

151 Swear

152 Sweat

153 Sweep

154 Swell

155 Swim

156 Swing

157 Take

158 Teach

159 Tear

160 Tell

161 Think

162 Thrive

163 Throw

164 Trust

165 Tread

166 Vex

167 Wake

168 Wear

169 Weave

170 Wed

171 Weep

172 Wend

173 Wet

174 Win

175 Wind

176 Wring

177 Write

2.Hali


Abode/Abided

Awoke

Was/Were

Bore

Beat

Began

Bent

Beseeched/Besought

Bet

Bid/Bade

Bound

Bit

Bled

Blew

Broke

Bred

Brought

Broadcast/Broadcasted

Built

Burnt/Burned

Burst

Bought

Cast

Caught

Chose

Cleaved/Cleft

Clung

Came

Cost

Crept

Cut

Dealt

Dug

Dived/Dove

Did

Drew

Dreamt/Dreamed

Drank

Drove

Dwelt

Ate

Fell

Fed

Felt

Fought

Found

Fit/Fitted

Fled

Flung

Flew

Forbade/Forbad

Forecast/Forecasted

Forgot

Forsook

Froze

Got

Gave

Went

Ground

Grew

Hung/Hanged

Had

Heard

Hid

Hit

Held

Hurt

Kept

Knelt/Kneeled

Knit/Knitted

Knew

Laid

Led

Leant/Leaned

Leapt/Leaped

Learnt/Learned

Left

Lent

Let

Lay

Lit

Lost

Made

Meant

Met

Mowed

Outbid

Paid

Pleaded/Pled

Proved

Put

Quit

Read

Rent

Rid/Ridded

Rode

Rang

Rose

Rived

Ran

Sawed

Said

Saw

Sought

Sold

Sent

Set

Sewed

Shook

Shaved

Shore/Sheared

Shed

Shone

Shot

Showed

Shrank

Shut

Sang

Sank

Sat

Slew

Slept

Slid

Slung

Slunk

Slit

Smelt/Smelled

Sneaked/Snuck

Sowed

Spoke

Sped/Speeded

Spelt/Spelled

Spent

Spilt/Spilled

Span/Spun

Spat/Spit

Split

Spoilt/Spoiled

Spread

Sprang

Stood

Stole

Stuck

Stung

Stank

Strode/Strided

Struck

Strung

Stript/Stripped

Strove

Swore

Sweat/Sweated

Swept/Sweeped

Swelled

Swam

Swung

Took

Taught

Tore

Told

Thought

Throve/Thrived

Threw

Trust

Trod

Vext/Vexed

Woke

Wore

Wove

Wed/Wedded

Wept

Wended/Went

Wet/Wetted

Won

Wound

Wrung

Wrote

Türkçe anlamı


Kalmak, devam etmek

Uyandırmak, uyanmak

Olmak

Taşımak, katlanmak

Dövmek, yenmek

Başlamak

Eğmek, bükmek

Yalvarmak

Bahse girmek

Emretmek, fiyat teklif etmek

Bağlamak

Isırmak, sokmak

Kanamak

Üflemek

Kırmak

Yetiştirmek, beslemek

Getirmek

Radyo yayını yapmak

İnşa etmek

Yakmak

Patlamak

Satın almak

Atmak, fırlatmak

Yakalamak

Seçmek

Bölmek, kesmek

Yapışmak

Gelmek

Mal olmak

Sürünmek, emeklemek

Kesmek

Dağıtmak, vermek

Kazmak

Dalmak

Yapmak

Çizmek

Rüya görmek

İçmek

Sürmek

İkamet etmek, oturmak

Yemek

Düşmek

Beslemek

Hissetmek

Savaşmak, kavga etmek

Bulmak

Uydurmak, uyar hale getirmek

Kaçmak

Fırlatmak, atmak

Uçmak

Müsaade etmemek

Tahmin etmek

Unutmak

Terk etmek

Dondurmak

Almak, elde etmek

Vermek

Gitmek

Öğütmek

Büyütmek

Asmak

Sahip olmak

Duymak

Saklamak

Vurmak

Tutmak

İncitmek

Tutmak

Diz çökmek

Örmek

Bilmek

Bırakmak, koymak

Yol göstermek

eğilmek, dayanmak

Zıplamak

Öğrenmek

Terk etmek

Ödünç vermek

İzin vermek

Uzanmak, yatmak

Yakmak

Kaybetmek

Yapmak

Kastetmek

Buluşmak

Biçmek

Fiyatı arttırmak

Ödemek

Dava açmak

Kanıtlamak

Koymak

Bırakmak

Okumak

Koparmak

Kurtarmak

Binmek

Çalmak, Çınlatmak

Yukarı çıkmak, kalkmak

Koparmak

Koşmak

Doğramak

Söylemek

Görmek

Araştırmak

Satmak

Göndermek

Ayarlamak

Dikmek

Sallamak

Tıraş olmak

Makasla kesmek

Dökmek

Parlamak

Vurmak

Göstermek

Büzmek, daraltmak

Kapamak

Şarkı söylemek

Batmak

Oturmak

Öldürmek, katletmek

Uyumak

Kaymak

Sapanla atmak

Sessizce yürümek

Uzunluğuna kesmek

Koklamak

Sokulmak

Tohum ekmek

Konuşmak

Hızla gitmek

Hecelemek

Harcamak

Dökmek

Bükmek

Tükürmek

Bölmek

Bozmak

Yaymak

Sıçramak, çıkmak

Ayakta durmak

Çalmak

Saplamak

ısırmak, sokmak

Pis kokmak

Uzun adımlarla yürümek

vurmak

İpliğe dizmek

Soymak

Uğraşmak

Yemin etmek, küfretmek

Terlemek

Süpürmek

Şişmek

Yüzmek

Sallamak

Almak

Öğretmek

Yırtmak

Söylemek

Düşünmek

Gelişmek

atmak, fırlatmak

Güvenmek

Basmak

Canını sıkmak

Uyanmak

Giymek

Dokumak

Evlenmek

Ağlamak

gitmek

Islatmak

Kazanmak

Soluğunu kesmek

Burmak

Yazmak