Düzenli-düzensiz fiiller

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Fiillerde düzenlilik ve düzensizlik, pek çok dilde görülen yapısal bir durumdur. Düzenli bir fiil, fiil çekimi esnasında o dilin standart sözcük türetme kurallarını takip eder. Tersi şekilde, düzensiz fiiller de kalıp dışına çıkarak beklenmeyen şekiller de alır. Bu durum nedeniyle o dili kullanan bir kimse düzenli bir fiilin farklı çekimlerini tahmin edebilirken, düzensiz fiillerin tüm şekillerini ezberlemek durumunda kalır.

Örneğin İngilizcede mastar hâlindeki düzenli fiiller "-ed" takısı ile past tense veya past participle hâline getirilir. Düzensiz fiiller ise çok değişik şekillere bürünebilir:

Infinitive Past tense Past participle
Düzenli fiil visit visited visited
Düzensiz fiil go went gone