Cin (İslam)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jump to navigation Jump to search
Bu madde İslam dinindeki cin anlayışı hakkındadır. Genel olarak cin anlayışı için Cin maddesine bakınız.

İslam dininde cin ateşten yaratılmış, gözle görülmeyen bir ruhani varlıktır.

Etimoloji[değiştir | kaynağı değiştir]

Cinn Arapça da örttü veya gizledi anlamına gelen "cenne" kelimesinden türemiş bir cins isimdir. İsminin bu anlamı İslam dininde onların insanların duyularıyla idrak edilemeyeceği inancından kaynaklanır. Tekil hali "cinnî" olan kelimenin, çoğulu "cinne"dir. Cânn kelimesi de cin ile aynı manaya gelir.

Kullanım[değiştir | kaynağı değiştir]

Cin sözcüğünün iki farklı kullanımı vardır:

  1. "İns" sözcüğünün zıddı olarak kullanılır. Duyu organlarıyla algılanamayan ruhani varlıklara verilen genel isimdir. Bu kullanımda, cin kelimesi tüm ruhani varlıkları kapsar, melekler de dahil. Buna göre her melek cindir, fakat her cin melek değildir.
  2. Ruhani varlıkların bir türüne verilen isimdir.

İslam dininde ruhani varlıklar üç türdür: Melekler, şeytanlar ve cinler. İslam inancına göre melekler sadece iyi eylemler yapabilirken, şeytanlar sadece kötü eylemlerde bulunabilir. Cinler ise hem iyi hem de kötü eylemlerde bulunabilir, buna göre hem iyi cinler hem de kötü cinler vardır.

Özellikleri[değiştir | kaynağı değiştir]

İslam dininde cinlerin ateşten yaratıldığına inanılır. İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da cinlerin insanlardan önce yaratıldığı geçer. Bazı açılardan insanlara benzer iradeleri mevcuttur, iyi veya kötü eylemlerde bulunabilirler, insanlar gibi yiyip içer, evlenip, çoğalabilirler. Cinsiyetlerin olduğuna inanılır., yani doğar, büyür ve ölürler. Fakat ömürlerinin insanlarınkine oranla daha uzun olduğuna inanılır. İslam dininde cinler de insanlar gibi inanan ve inanmayan şeklinde ayrılır. İnanmayan cinlerin sayısının daha fazla olduğu düşünülür. İnsanlar gibi ibadet etmeleri gerektir. İnanan cinlerin inanan insanlarla beraber cennete gideceğine, inanmayan cinlerin ise inanmayan insanlarla birlikte cehenneme gideceğine inanılır. İslam dinin kutsal kitabı Kur'an'a göre, İslam dininin son peygamberi Muhammed hem insanlara hem de cinlere gönderilmiş, hem insanları hem de cinleri İslam dinine çağırmıştır. İslam dininde şeytan İman etmeyen/ reddeden/ asi çıkan bir Melek' tir.[1]

Bunların dışında insanlardan farklı çeşitli özellikleri olduğu düşünülür; çeşitli şekillere girebildikleri, çok kuvvetli olup bazı ağır işleri gerçekleştirebilecekleri, istedikleri takdirde gözle görülebilir olabildikleri gibi. Ayrıca cinlerin çok büyük hızlarla hareket edebildiklerine inanılır.

Genel kanının tersine İslam inancına göre cinler geleceği ve gaybı bilemezler. Her ne kadar ruhani bir varlık türü olduklarından insanların bilmediği bazı gizemleri bildiklerine inanılsa da, geleceği ve gaybı bilmezler. Ayrıca peygamberlere inen vahyi (ilahi haber ve mesajları) peygamberler tarafından açıklanmadıkça bilemezler.

İslam dininin kutsal kitabı Kur'an'da cinleri konu alan bir sure (bölüm) mevcuttur, adı da Cinn`dir ve Kur'an'ın 72. suresidir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]