Şeyh Vasfi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Şeyh Vasfî adıyla tanınan Kefevî Tekkesi şeyhi Ali Vasfî Efendi (d. 1850 Fatih) Türk yazar, şeyh ve mutasavvıf şairi.

Hayatı[değiştir | kaynağı değiştir]

Fatih, Çarşamba Pazarı civarındaki Yunus Bey Mahallesi'nde doğmuştur. İstanbul, Draman’daki Kefevî Tekkesi'nin şeyhi olan babası Muhammed Râşid Efendi'nin 1864 yılındaki vefatı üzerine 14 yaşındayken babasının yerine tekkenin şeyhliğini devralmıştır. Pek çok mektep ve medresede kavâid-i Osmâniyye, kitâbet-i resmiye, kitâbet ve inşâ dersleri vermiştir. İki dönem Meclis-i Meşâyih üyeliği de yapmış olan Ali Vasfî Efendi, 1910 yılında ölmüş ve babasının da kabrinin yer aldığı Kefevî Tekkesi hazîresine defnedilmiştir.[1]

Eserleri[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Amelî ve Nazarî Osmanlıca Sarf ve Nahiv Dersleri
 • Bârika
 • Bedâyi
 • Cezebât
 • Feyz-âbâd
 • Levâmî
 • Mersiye
 • Metâli
 • Muhâdarât
 • Muharrerât-ı Şeyh Vasfî
 • Münşeât-ı Şeyh Vasfî
 • Nahv-i Osmânî
 • Ravzatü'l-Ârifîn
 • Reyâhîn
 • Sarf-ı Osmânî
 • Sevâtı
 • Şöyle Böyle
 • Usûl-i Kıraat

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Hasan GÖKÇE, Kefevî Tekkesi Şeyhi Ali Vasfî Efendi (Hayatı Sanatı ve Eserleri), Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2013.
 • Arif Yılmaz, Şeyh Vasfi ve Muallim Nâci ile Mektupları: Şöyle Böyle, Türkçe Mevsimi Yayınları, Uşak 2012.
 • Hatice Uysal Boşça, Şeyh Vasfî-Hayatı, Sanatı, Eserleri, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2010.

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Gökçe, Hasan (2013). Kefevî Tekkesi Şeyhi Ali Vasfî Efendi (Hayatı Sanatı ve Eserleri). İstanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.