İrlanda mitolojisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İrlanda mitolojisi, Hristiyanlık öncesi İrlandalılara ait mitolojilerin günümüze kadar taşınan kalıntılarıdır.

Hristiyanlık'a geçiş sürecinde mitolojinin bütünüyle saklanamamasına rağmen, Orta Çağ İrlanda edebiyatında dinî anlamlarından yoksun bir biçimde korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Kelt mitolojisinin dalları arasında en kapsamlı ve en korunmuş olanı İrlanda mitolojisidir.

El yazmalarının birçoğu kaybolmuş olsa da, kalıntılardan dört belirgin döngü tanımlanmıştır: Mitolojik Döngü, Ulster Döngüsü, Fenian Döngüsü ve Tarihî Döngü. Ayrıca bu döngülerde yeri olmayan mitolojik metinler de bulunmaktadır.