İçeriğe atla

İnterlökin

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bir interlökin olan 2ILA interlökin-1 alfa

İnterlökin, ilk kez görüldükleri beyaz kan hücreleri lenfositlerince ekspresse edilen gizli sinyalleme molekülleri olan sitokinlerin bir grubudur. Adı, lenfositlerden lökin ve haberleşme anlamında inter-den gelir.

Keşfedildikleri günden beri çeşitli vücut hücrelerince üretildikleri bilinmektedir. Bağışıklık sisteminin geniş kısmı interlökinlere bağlıdır ve nadir bulunan hastalıklarda bazıları tanımlanmışlardır.

Bazıları eklem enflamasyonunu tetiklemede önemli rol oynarlar. İnterlökin ailesi makrofajlar ve T-lenfositlerden salınır. B-lenfositlerini olgunlaşmak ve farklılaşmak için uyarır. İmmünglobulin metabolizmasını B-lenfosit üzerinden hızlandırır.

Liste[değiştir | kaynağı değiştir]

İnterlökinlerin listesi şöyledir:

Ad Kaynak[1] Hedef reseptörler[1] Hedef hücreler[1] İşlev[1]
IL-1 makrofajlar, B hücreleri, monositler,[2] Dendritik hücreler[2] CD121a, CD121b Yardımcı T hücreleri ko-uyarım[2]
B hücreleri maturasyon & proliferasyon[2]
DÖ hücreler etkinleştirme[2]
makrofajlar, endotel, diğer enflamasyon,[2] küçük miktarlar akut faz reaksiyonuna, büyük miktarlar ateşe sebep olur.
IL-2 TH1-hücreleri CD122/CD25, CD132 etkinleştirme[2] T hücreleri ve B hücreleri, DÖ hücreler, makrofajlar, oligodendrositler T hücre yanıtında gelişmeyi ve farkılıaşmayı uyarır. İmmünoterapide kanser ya da doku nakli hastaları için kullanılabilir.
IL-3 etkinleştirilmiş yardımcı T hücreleri,[2] mast hücreleri, DÖ hücreler, endotel, eozinofiller CD123, CDw131 hematopoietik kök hücreler örneğin eritrositlere, granülositlere gelişme ve farklılaşma[2]
mast hücreleri gelişme ve histamin salınımı[2]
IL-4 TH2-hücreleri, yeni etkinleştirilmiş tecrübesiz CD4+ hücresi, bellek CD4+ hücreleri, mast hücreleri, makrofajlar CD124, CD132 etkin B hücreleri proliferasyon ve farkılıaşma, IgG1 ve IgE sentezi.[2] Alerjik yanıtda (IgE) önemli rol.
T hücreleri proliferasyon[2]
endotel
IL-5 TH2-cells, mast hücreleri, eozinfiller CD125, CDw131 eozinofiller üretim
B hücreleri farkılaşma, IgA üretimi
IL-6 makrofajlar, TH2-hücreleri, B hücreleri, astrositler, endotel CD126, CD130 etkin B hücreleri plazma hücrelerine farkılaşma
plazma hücreleri antikor salgısı
hematopoietik kök hücreler farkılıaşma
T hücreleri, diğerleri akut faz reaksiyonu, hematopoiezis, farkılılaşma, enflamasyona sebep
IL-7 kemik iliği stromal hücreler ve timus stromal hücreler CD127, CD132 pre/pro-B hücresi, pre/pro-T hücresi, DÖ hücreler B, T ve DÖ hücre yaşamıyla ilgili, gelişim ve homeostaz, ↑proenflamatör sitokinler
IL-8 makrofajlar, lenfositler, epiteliyal hücreler, endoteliyal hücreler CD128 nötrofiller, bazofiller, lenfositler Nötrofil kemotaksi
IL-9 Th2-hücreleri, özellikle CD4+ yardımcı hücreleri CD132 T hücreleri, B hücreleri IgM, IgG, IgE'yi etkili hale getirir, mast hücrelerini uyarır.
IL-10 monositler, TH2-hücreleri, CD8+ T hücreleri, mast hücreleri, makrofajlar, B hücresi altkümeleri CD210 makrofajlar sitokin üretimi[2]
B hücreleri etkinleştirme[2]
mast hücreleri
Th1 hücreleri Th1 sitokin üretimini baskılar (IFN-γ, TNF-β, IL-2)
Th2 hücreleri Uyarım
IL-11 kemik iliği stroma kemik iliği stroma akuz faz proteini üretimi, osteoklast formasyonu
IL-12 dendritik hücreler, B hücreleri, T hücreleri, makrofajlar CD212 etkin[2] T hücreleri, sitotoksik T hücrelerine IL-2,[2]IFN-γ, TNF-α, ↓ IL-10 ile farklılaşma
DÖ hücreleri IFN-γ, TNF-α
IL-13 etkin TH2-hücreleri, mast hücreleri, DÖ hücreler TH2-hücreleri, B hücreleri, makrofajar B-hücreleri (IgE)'nin gelişme ve farkılaşmasını uyarır, TH1-hücrelerini ve makrofaj enflamasyon sitokinleri (örn. IL-1, IL-6), ↓ IL-8, IL-10, IL-12 baskılar.
IL-14 T hücreleri ve kesin kanserleşmiş B hücreleri etkin B hücreleri B hücreleri'nin büyüme ve farkılaşmasını kontrol eder, Ig salgısını baskılar.
IL-15 mononüklear fagositler (ve bazı diğer hücreler), özellikle virüslerce enfeksiyonu izleyen makrofajlar CD132 T hücreleri, DÖ proliferasyon
IL-16 lenfositler, epithelial hücreler, eozinofiller, CD8+ T hücreleri CD4+ T hücreleri CD4+ kemoçekiciler
IL-17 T hücrelerinin alt kümeleri epithel, endotel, diğer osteoklastogenez, angiogenez, ↑ enlamasyon sitokiler
IL-18 makrofajlar Th1 hücreleri, DÖ hücreler IFNγın üretimine ↑ DÖ hücrelerin etkinliğine neden olur.
IL-19 -
IL-20 - keratinositlerin proliferasyonunu ve farkılıaşmasını düzenler.
IL-21 -
IL-22 - STAT1 ve STAT3yi aktive eder ve hepatoma hücre hattında bulunan serum amyloid A, Alfa 1-antikimotripsin ve haptoglobin gibi akut faz proteinlerinin üretimini arttırır.
IL-23 - angiogenezi arttırır fakat CD8 T-hücresi infiltrasyonunu azaltır.
IL-24 - tümör baskılamada önemli bir rol oynar, hücre ömrünü etkileyerek iyileştirme ve psoriazis yapar.
IL-25 - eozinofil bükülmesini uyaran IL-4, IL-5 ve IL-13 üretimine neden olur.
IL-26 - IL-10 ve IL-8 salgılarını geliştirir ve epitel hücrelerinde CD54'ın hücre yüzeyi ifadesini yapar.
IL-27 - B lenfositlerin ve T lenfositlerin aktivitesini düzenler.
IL-28 - Virüslere karşı bağışıklık yanıtında önemli bir rol oynar.
IL-29 - Mikroplara karşı savunmada önemli bir rol oynar.
IL-30 - IL-27 zincirinin formlarından biridir.
IL-31 - derinin enfalmasyonunda rol aldığı sanılmakta.
IL-32 - monositlerin ve makrofajların TNF-α, IL-8 ve CXCL2 salgılamasına neden olur.
IL-33 - yardımcı T hücrelerinin tip 2 sitokin üretmesine sebep olur.
IL-35 düzenleyici T hücreleri yardımcı T hücresinin aktivasyonunu uyarır.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ a b c d Unless else specified in boxes, then ref is: Lippincott's Illustrated Reviews: Immunology. Paperback: 384 pages. Publisher: Lippincott Williams & Wilkins; (July 1, 2007). Language: English. ISBN 0-7817-9543-5. ISBN 978-0-7817-9543-2. Page 68
  2. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p Cytokine tutorial 2 Şubat 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. The University of Arizona