İhbar tazminatı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

İhbar tazminatı, işçinin işten haber verilmeksizin veya ihbar süresi bitiminden önce çıkarılması durumunda işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken tazminat.

Bu durumun tam tersi de geçerlidir. Yani işçinin kanunda belirtilen süreler dahilinde haber vermeden işi bırakması durumunda işverene ihbar tazminatı ödemesi söz konusu olacaktır.

İhbar tazminatı ile ilgili kanun maddesi[değiştir | kaynağı değiştir]

MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.[1]

İş sözleşmeleri;

a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,

b) İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,

c) İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,

d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,

Feshedilmiş sayılır.

Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.

İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.

İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.

Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.

Koronavirüs gibi dayalı işçilerin işten çıkarılması sözkonusu olamayacağı gibi bu durumda işçi işten çıkarılırsa işçinin işe iade davası açma, işverenden ihbar ve kıdem tazminatı isteme hakkı olacaktır.[2]

İhbar tazminatının hesaplanması[değiştir | kaynağı değiştir]

İhbar tazminatı işçinin çalıştığı yıl süresine bağlı olan ihbar süresi kullanılarak hesaplanır.

  • Öncelikle giydirilmiş aylık brüt ücret bulunur.
  • Giydirilmiş aylık brüt ücretin bir güne tekabül eden tutarı hesaplanır.
  • Elde edilen sonuç ile İş Kanunu m.17’de belirtilen süreler çarpılır.
  • Elde edilen tutardan gelir ve damga vergisi çıkartılır.

Bu adımlar izlenerek yapılan hesaplama sonucu net ihbar tazminatı elde edilir.[3]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "ilgili kanun mevzuatı". 7 Nisan 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Nisan 2012. 
  2. ^ "Bilgi". [ölü/kırık bağlantı]
  3. ^ "İhbar Tazminatı Nedir ? İşçinin Hakları ve İşverenin Yükümlülükleri". Avukat Suat KOCA. 17 Mart 2023. 17 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 18 Mart 2023.