İgor

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Igor ya da Egor Rus erkek adı; Eski Rusça konuşmada ilk yumuşak [g]  telaffuz etmenin imkansızlığı nedeniyle ortaya çıkan George adının fonetik bir versiyonudur.

Yuri ve George isimleri, aynı Yunanca Georgios adından Rusça olarak oluşturulmuştur . Yunanlar arasında bu isim Zeus için bir sıfattı ve çiftçi anlamına geliyordu. Efsaneye göre Zeus, tarımı ve çiftçileri korudu. Rusça'da, bu isim ödünç alınmış olarak X yüzyılda ortaya çıktı. Ancak o zamanlar Eski Rus dilinin yasalarına göre, başlangıçta [e] 'den önce soft [g] kelimesini telaffuz etmek imkansızdı. İsim Eory'ye ve ardından Yuri'ye dönüştü . Bu ismin tekrar tekrar ödünç alınması, 17. yüzyılda kilise kitaplarını düzeltirken meydana geldi. Yine George şeklinde kaydedildi., ama yine o zamana kadar biraz değişmiş olan Rus dilinin fonetik yasaları, Rus dilinde böyle bir telaffuza izin vermedi. İsim Eǵgii, Eǵri, Eǵr. Bu addan Egorov soyadı geliyor .