İçeriğe atla

Özerk cumhuriyet

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Özerk cumhuriyetler, devletlerin egemenlik kullanış biçimlerine göre sınıflandırılmasında federal yapılı devletler kategorisine giren; egemenlik hakları, bir üst egemen güç vasıtasıyla anayasal olarak denetlenebilen fakat dış ilişkiler hariç egemenlik yetkisini kendi sınırları dahilinde kullanabilen, cumhuriyet niteliğine sahip olmaları dolayısıyla elde ettikleri otoriteyi yasa çıkartma yetkisi sayesinde yerine getiren devletlerdir. Üniter bir devletin sahip olduğu hemen hemen tüm vasıflara sahiptirler. Genel olarak etnik farklılık gözetilerek sınırlar belirlenmiştir. Bazı özerk cumhuriyetlerin kendi anayasaları da olabilmektedir. Rusya'nın cumhuriyetleri örneğinde açıkça bu ülkelerin nitelikleri ve yapıları anlaşılabilmektedir.