İçeriğe atla

Hodgkin lenfoma: Revizyonlar arasındaki fark

Kapsamlı değişiklik
(Gerekçe: + nedensiz içerik silinmesi)
(Kapsamlı değişiklik)
{{TıpUyarı}}
'''Hodgkin hastalığı''', '''Hodgkin lenfoma'''<ref>Scientific Style and Format: The CBE Manual for Authors, Editors, and Publishers.<nowiki>ISBN 978-0-521-47154-1</nowiki>.</ref> ya da '''Hoçkin lenfoma''' (İngilizce: Hodgkin's lymphoma), [[Lenf düğümleri|lenf nodülleri]]<nowiki/>nde tümöral büyüme biçiminde başlayarak gelişen hastalık. 1832'de [[Thomas Hodgkin]] tarafından tanımlandığı için onun adıyla anılır. Hoçkin hastalığı diye okunur. Ayrıca lenfogranülamatoz; lenfadenom, malin granuloma gibi adlarla da tanımlanır. Nedeni bilinmemektedir. En sık genç erişkinerişkinlerde (15-35 yaş) ve 55 yaş üzerinde görülür. Hodgkin lenfomada hastanın yaşı, cinsiyeti ve hastalığın evresi, tümör yükü, histopatolojik alt tipine bağlı olarak [[radyoterapi]], [[kemoterapi]] ya da hemapoietikhematopoietik [[kök hücre]] nakli tedavi için uygulanabilir. HodginHodgkin lenfoma, bir lenf nodu grubundan diğerine sırayla yayılır ve sistemik belirtilerin gelişmesiyle hastalık ilerler. Hodgkin hücreleri mikroskopla[[mikroskop]]<nowiki/>la incelendiğinde, histopatolojik bulgu olarak karakteristik çok çekirdekli Reed-Sternberg hücreleri görülür. Geçmişinde, [[SternbergEpstein-Barr devvirüsü]]<nowiki/>nün hücresineden olduğu [[Enfeksiyöz Mononükleoz]] görülür.hastalığı bulunanların Hodgkin lenfomaya yakalanma riski artmıştır<ref>"Hodgkin's
'''Hodgkin hastalığı''', '''Hodgkin lenfoma''' ya da '''Hoçkin lenfoma''' ([[İngilizce]]: Hodgkin's lymphoma), [[lenf]] [[nodül]]lerinde [[tümör]]al büyüme biçiminde başlayarak gelişen [[hastalık]].
disease and the Epstein–Barr virus".doi:10.1136/mp.53.5.262. PMC 1186979.
<nowiki>PMID 11091850</nowiki>.</ref>.
 
== İçindekiler ==
1832'de [[Thomas Hodgkin]] tarafından tanımlandığı için onun adıyla anılır. Hoçkin hastalığı diye okunur. Ayrıca lenfogranülamatoz; lenfadenom, malin granuloma gibi adlarla da tanımlanır. Nedeni bilinmemektedir. En sık genç erişkin (15-35 yaş) ve 55 yaş üzerinde görülür. Hodgkin lenfomada hastanın yaşı, cinsiyeti ve hastalığın evresi, tümör yükü, histopatolojik alt tipine bağlı olarak [[radyoterapi]], [[kemoterapi]] ya da hemapoietik kök hücre nakli tedavi için uygulanabilir. Hodgin lenfoma, bir lenf nodu grubundan diğerine sırayla yayılır ve sistemik belirtilerin gelişmesiyle hastalık ilerler. Hodgkin hücreleri mikroskopla incelendiğinde, histopatolojik bulgu olarak karakteristik çok çekirdekli Reed-Sternberg hücreleri [[Sternberg dev hücresi]] görülür.
* 1 Epidemiyoloji
Geçmişinde, Epstein-Barr virüsün neden olduğu Enfeksiyöz Mononükleoz hastalığı bulunanların HL'ye yakalanma riski artmıştır.
* 2 Etyoloji ve Patogenez
* 3 Patoloji
* 4 Sınıflandırma
* 5 Belirtiler
* 6 Evreleme
* 7 Tanı
* 8 Tedavi
* 9 Prognoz
 
== Epidemiyoloji ==
Hodgkin lenfoma [[İnsidans|insidans]]<nowiki/>ı bölgeden bölgeye değişmekle birlikte 100000'de 2,7<ref>NCI Surveillance, Epidemiology, and End Results Program. Retrieved 18 August 2014.</ref> civarındadır. Erkeklerde kadınlardan bir miktar daha fazla görülür.
 
== Etyoloji ve Patogenez ==
Hodgkin lenfomanın kesin nedeni henüz bilinmemektedir. Serolojik ve moleküler biyolojik araştırmalar enfeksiyöz mononükleozus etkeni olan Epstein-Barr (EBV) virüsünün rolü olabileceğini düşündürmektedir.<ref>"Biology
of Hodgkin's lymphoma"doi:10.1093/annonc/13.S1.11. <nowiki>PMID 12078890</nowiki>.</ref>
 
== Patoloji ==
Diğer tümörlerden farklı olarak Hodgkin hastalığında tümör dokusunun çoğunluğunu normal hücreler oluşturur. Neoplastik hücreler ise Reed-Sternberg hücresi adı verilen kökeni belirsiz iki veya daha fazla çekirdeğe ve belirgin çekirdek membranına sahip, geniş hafif bazofilik sitoplazmalı, belirgin tek eozinofilik nükleoluslu hücrelerdir<ref>doi:10.1002/ijc.21716. <nowiki>PMID 16385563</nowiki>.</ref>. Çekirdeğin tipik görünüşü baykuş gözüne benzetilir. Bu hücrenin tek çekirdekli varyantları Hodgkin hücresi olarak adlandırılır. Yoğun sitoplazma ve piknotik çekirdek içeren hücreler mumsu hücreler(mummified cells) olarak adlandırılır. Laküner hücre varyantı karakteristik olarak nodüler sklerozan Hodgkin hastalığında bulunur. Nodüler lenfosit predominant Hodgkin lenfomada ise patlamış mısır (popcorn) hücreleri izlenir. Reed-Sternberg hücreleri immunohistokimyasal olarak neredeyse tüm vakalarda CD30 ve çoğu vakada CD15 pozitifliği gösterirler.
 
== Sınıflandırma ==
Hodgkin lenfoma(HL) "Nodüler lenfosit predominant HL" ve klasik HL olarak 2 ana gruba ayrılır. Klasik HL kendi arasında nodüler sklerozan HL, miks sellüler HL, lenfositten zengin HL ve lenfositten fakir HL olarak 4'e ayrılır.
 
== Belirtiler ==
Boyundaki [[lenfLenf bezi|lenf bezlerininbezleri]]<nowiki/>nin ağrısız şişmesi ile ilk belirtiler başlayabilir. Zamanla ötekikomşu lenf bezlerinde de şişmeler görülür. Lenf bezleri orta sertlikte ve lastik kıvamındadır. Ateş, hastadagece [[ateşterlemesi, (tıp)|ateş]]zayıflama başlargibi sistemik belirtiler olabilir. GiderekKaşıntı [[dalak]]genellikle ilerlemiş olgularda görülür. Dalak ve [[karaciğer]] de şişerek karında rahatsızlık duygusu yaratabilir.
 
== Evreleme ==
Ann Arbor evrelemesinin<ref>"Report
of the Committee on Hodgkin's Disease Staging Classification"<nowiki>PMID 5121694</nowiki></ref> Cotswold revizyonuna göre:
 
Evre 1: Tek lenf nodu bölgesi ya da lenfoid yapı tutulumu (Dalak, timüs, Waldeyer halkası gibi)
 
Evre 2: Diyafragmanın aynı tarafında 2 ya da daha fazla lenf nodu bölgesinin tutulumu
 
Evre 3: Diyafragmanın her iki tarafında 2 ya da daha fazla lenf nodu bölgesinin ya da yapısının tutulumu
 
Evre 4: Ekstranodal tutulum (Örneğin kemik iliği tutulumu)
 
Not: Evre 3 kendi içinde 2'ye ayrılır. Evreler A, B, X, E, kısaltmaları ile kendi içlerinde ayrıca gruplandırılırlar. Patolojik evreleme PS, klinik evreleme CS kısaltmasıyla belirtilir.
 
== Tanı ==
Tanı dokudan yapılacak biyopsi incelemesi ile konulur.
 
== Tedavi ==
İlk belirtiler görüldüğünde derhal [[hekim]]e başvurulmalıdır. Tedavisi için [[radyoterapi]] ve [[kemoterapi]] birlikte uygulanabilir.
Hastaların doğru evreleme ve doğru tanı ile tam iyileşme şansları bulunmaktadır. Hastalığın evresine göre radyoterapi ve kemoterapi birlikte ya da tek başlarına uygulanabilir.<ref>doi:10.1002/14651858.CD007110.pub2.
<nowiki>PMID 21328291</nowiki>.</ref>
 
== Prognoz ==
{{Commonscat|Hodgkin's lymphoma}}
Hastalığın histolojik tipinin [[prognoz]] üzerinde etkisi vardır. En kötü prognoz lenfositten fakir HL alt tipindedir. Evre, tümör kitlesinin büyüklüğü, ileri yaş, B semptomlarının varlığı gibi durumlar hastalığın gidişatını belirler. Günümüzde 10 yıllık sağkalım %70'leri geçmiştir.<ref>"Chemotherapy plus involved-field radiation in early-stage Hodgkin's disease"doi:10.1056/NEJMoa064601. <nowiki>PMID 17989384</nowiki>.</ref>
 
== Kaynakça ==
[[Kategori:Hodgkin lenfoma| ]]
{{Commonscat|Hodgkin's lymphoma}}[[Kategori:Hodgkin lenfoma| ]]
[[Kategori:Kan kanserleri]]
104

düzenleme