İçeriğe atla

Türkü: Revizyonlar arasındaki fark

Temel bir düzenleme yapıldı.
Değişiklik özeti yok
(Temel bir düzenleme yapıldı.)
{{Öncelikli düzenle|Mayıs 2013}}
--[[Özel:Katkılar/95.65.190.94|95.65.190.94]] 12:12, 15 Mayıs 2013 (UTC)--[[Özel:Katkılar/95.65.190.94|95.65.190.94]] 12:12, 15 Mayıs 2013 (UTC)--[[Özel:Katkılar/95.65.190.94|95.65.190.94]] 12:12, 15 Mayıs 2013 (UTC)--[[Özel:Katkılar/95.65.190.94|95.65.190.94]] 12:12, 15 Mayıs 2013 (UTC){{Öncelikli düzenle}}
'''Türkü''', [[Türkiye]]'nin sözlü geleneğinde, bir [[ezgi]] ile söylenen halk şiirlerinin her çeşidiniçeşidine göstermek için, en çok kullanılanverilen ad "türkü"dür. Türkü sözcüğününsözcüğü, [[Türkler|Türk]] adının sonuna, ilgi eki olan "iî" ekinin getirilmesiyle ortaya çıktığı anlaşılırçıkmıştır. Türki"''Türkî''": Türk’le ilgili, [[Türk]]'e özgü anlamında kullanılır.
 
KendineTürkü, kendine özgü ve değişikbelirli ezgilerlebir ezgi ile söylenen, türkühece ölçüsüyle yazılan ve zamanla anonimleşen bir [[nazım]] biçimidir. Türküler ana dörtlüklerle, onu izleyen nakaratlardan oluşur. Türkülerdeki dörtlüklere (üçlük veya ikilik de olabilir) “[[Bentbent]]” adı verilir. Nakaratlar ise halk dilinde [[Bağlama]] ve [[Kavuştak]] olarak adlandırılır. Kavuştaklar her ezgiden sonra tekrar edilen ikilik (ya da daha çok) dizelerdir.
 
Türkü'nün belirli bir şekli yoktur. Bir [[Koşmakoşma]], bir [[Semaisemai]], bir [[Destandestan]] ya da herhangi bir halk şiiri türkü ezgisiyle söylendiğinde türkü olur. Bu yüzden türkü tipinin en belirgin özelliği "[[melodi]]sidir". Türküler yukarıda saydığımız nazım biçimlerinin aksine hece vezninin her kalıbıyla söylenir. Yani hece sayısı itibariyle bir sınırlama olmaz.
[[Türk Edebiyatı]]nda ise belli bir ezgisi olan ve hece ölçüsüyle yazılan halk şiiri [[Nazım]] şekline denir.
 
Türkü'nün belirli bir şekli yoktur. Bir [[Koşma]], bir [[Semai]], bir [[Destan]] ya da herhangi bir halk şiiri türkü ezgisiyle söylendiğinde türkü olur. Bu yüzden türkü tipinin en belirgin özelliği "[[melodi]]sidir". Türküler yukarıda saydığımız nazım biçimlerinin aksine hece vezninin her kalıbıyla söylenir. Yani hece sayısı itibariyle bir sınırlama olmaz.
 
Türkülerin büyük çoğunluğu anonimdir ya da ağızdan ağza söylenirken söyleyeni kaybolmuştur. Türküler bu şekilde halkın malı olurlar. Türküler çoğu kez, bir doğa olayı ya da bir kahramanlık karşısında doğar ve yayılırlar. Türküler, doğdukları bölgenin özelliklerini koruyamazlar. Taşındıkları bölgelerde kişilerin, yer adlarının, hatta konuların bile değiştiği görüldüğü için, nerede doğduklarını saptamak güçleşir.
 
[[Mahmut Ragıp Gazimihal]], ezgilere göre usulsüz ve usullü türküler olarak iki ayrım yapar. Usulsüz olanlar; [[Divan]], [[Bozlak]], [[Koşma]], [[Hoyrat]] ve [[Çukurova]]yı içine alan uzun havalardır. Usullü olan türküler grubunda ise genellikle [[oyun havası|Oyun Havaları]] yer alır ki bunlara [[Konya]]'da [[Oturak Havası]], [[Urfa]]'da [[Kırık Hava]] adı verilmektedir.
Usulsüz olanlar; [[Divan]], [[Bozlak]], [[Koşma]], [[Hoyrat]] ve [[Çukurova]]yı içine alan uzun havalardır. Usullü olan türküler grubunda ise genellikle [[Oyun Havaları]] yer alır ki bunlara [[Konya]]'da [[Oturak Havası]], [[Urfa]]'da [[Kırık Hava]] adı verilmektedir.
 
 
 
Türklerde işlenen konulara göre de sınıflama yapan yazarlarımız vardır. Konularına göre türküler:
* [[Çocuk Türküleri]]
 
* [[Doğa Türküleri]]
 
* [[Aşk Türküleri]]
 
* [[Kahramanlık ve Askerlik Türküleri]]
 
* [[TörenAşk Türküleri]]
 
* [[İşKahramanlık ve Askerlik Türküleri]]
 
* [[AşkTören Türküleri]]
* [[Karşılıklı Türküler]]
 
* [[Ölümİş Türküleri]] ([[Ağıt]])
 
* [[Karşılıklı Türküler]]
* [[Oyun Türküleri]]
 
* [[OyunÖlüm Türküleri ([[Ağıt]])
* [[Tabiat ve Hayvan Türküleri]]
 
* [[Zeybek ve DerebeyiOyun Türküleri]]
 
* [[KahramanlıkTabiat ve AskerlikHayvan Türküleri]]
* [[Cinayetler ve Acıklı Olaylarla Alakalı Türküler]]
 
* [[TabiatZeybek ve HayvanDerebeyi Türküleri]]
* [[Güldürücü Türküler]]
 
* [[Cinayetler ve Acıklı Olaylarla Alakalı Türküler]]
 
* [[Güldürücü Türküler]]
 
== KaynakKaynakça ==
{{references}}
*** 9. sınıf edebiyat kitabı. ***
 
[[Kategori:Türküler]]
2.306

düzenleme