La bemol Majör

Vikipedi, özgür ansiklopedi
La bemol Major Anahtar
La bemol Major Gam

Klasik batı müziğinde la bemol notası üzerine kurulan majör gam; içinde si bemol, mi bemol, la bemol ve re bemol geçen ve başlığına anahtardan sonra si bemol, mi bemol, la bemol ve re bemol konan müzik ölçeğidir.

Kalından inceye doğru şu sesleri içerir: la bemol-Si bemol-Do-Re bemol-mi bemol-Fa-Sol-La bemol. Eksen (tonik) sesi la bemol, Alt Çeken (sub dominant) sesi re bemol ve Çeken (dominant) sesi mi bemoldür. Alt çeken tonalitesi Re bemol Majör, çeken tonalitesi Mı bemol Majör, ilgili minörü fa minör ve paralel minörü la bemol minördür. Ton çemberinde Mı bemol Majör ile Re bemol Majör'ün arasında yer alır.