Kabarda valisi

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Kabarda valisi (Kabardeyce: Къэбэрдеим и уэлийхэр) Kabardey baş prenslerine verilen unvan. Terim Kabardey diline Arapça'dan girmiştir. 18. yüzyılın sonlarında, pşı thamade terimi, 16.-19. yüzyıl Rus belgelerinde bir büyük dük veya kıdemli prens olarak bahsedilen Kabardey'in kıdemli prensi unvanını belirtmek için kullanıldı.

Valiler listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkçe telaffuz Orijinal isim Saltanat dönemi Ölüm tarihi Açıklama
İnal[1][2] Хъурыфэлъей икъуэ Инал Нэху XV. yüzyıl 1453 Çerkes prenslerinin efsanevî atası.
Tabıldu Инал ыкъу Тэбылду XV. yüzyıl
İnarmas[1][2] Тэбылду ыкъу Инэрмэс XVI. yüzyıl
Beslan[1][2] Янхъуэт ыкъу Беслъэн XVI. yüzyıl [3]
İdar[1][2] Инэрмэс ыкъу Айдар XVI. yüzyıl
Kaytuk[1][2] Беслъэн ыкъу Къэйтыкъу XVI. yüzyıl
Temruk[1][2] Айдар ыкъу Темырикъу 1554—1571 1571 [4].
Şı'apşuk [1][2] Къэйтыкъу ыкъу Щыӏэпщыкъу 1571—1578 [4].
Kambulat[1][2] Айдар ыкъу Къамболэт 1578—1589 1589 İdar'ın en küçük oğlu.
Aslanbek[1][2] Къэйтыкъу ыкъу Аслъэнбэк 1589
Jansokh[1][2] Къэйтыкъу ыкъу Янсэхъу 1589 Kaytuk'un en küçük oğlu.
II. Kaytuk[1][2] Къэйтыкъу ыкъу Къэйтыкъу 1589—1609
Şolokh[1][2] Тепщэрыкъу ыкъу Щэулэхъу 1609—1616 1616 Beslan'ın küçük kardeşi Prens Talhostan'ın torunu.
Kudenet[1][2] Къамболэт и къуэ Къудэнет 1616—1624 1624 [4].
Alecıko[1][2] Щэугьэныкъуэ и къуэ Алэгьыкъуэ 1624—1654 1654 Şı'apşuk'un torunu.[4].
Atajuk Къазый и къуэ Хьэтӏэхъужьыкъуэ 1654—1672 1615 yılında öldürülen Kazıy'ın oğlu, Şı'apşuk'un torunu. Atajuk hanedanının kurucusu.[4].
Misost Къазый и къуэ Мысэуэст 1672—1695 Misost hanedanının kurucusu.
Kurgoko Хьэтӏэхъужьыкъуэ Къазый и къуэ Къургъокъуэ 1695—1709/10 1709/1710
II. Atajuk Мысэуэст и къуэ Хьэтӏэхъущыкъуэ 1709/10Şablon:— 1721 ум. 1721 Сын Мисоста-мирзы Казыева
İslambek Мысэуэст и къуэ Ислъамбэч 1721—1732 1732
Tatarhan Бэкмырзэ и къуэ Тэтэрхъан 1732—1737 1737 Cambolat Bekmirza'nın oğullarının en büyüğü. Bekmirza hanedanının kurucusu.
II. Aslanbek Къейтыкъуэ и къуэ Аслъэнбэк 1737—1746 1746 Cambolat Kaytuk'un en büyük oğlu.
Batoko Джамболэт и къуэ Бэтокъуэ 1746—1749 1749 Bekmirza'nın dördüncü oğlu.
Bamat (Muhammed) Хьэтӏэхъущокъуэ Къургъокъуэ и къуэ Бэмат (Мухьэмэд) 1749—1762 Kurgoko'nun en büyük oğlu.
Kasey Хьэтӏэхъущокъуэ Къасей 1762—1773 1773
Canhot Тэтэрхъан и къуэ Жанхъуэт 1773—1785
II. Misost Хьэтӏэхъущокъуэ Бэмат и къуэ Мысост 1785—1788 1788
III. Atajuk Хьэмырзэ и къуэ Хьэтӏэхъущыкъуэ 1788—1806 1806 17931809 çekişmesinde.
IV. Atajuk Хьэтӏэхъущыкъуэ и къуэ Хьэтӏэхъущокъуэ 1809 1809 Bamatko Misost'un oğlu.
Kuşuk Жанхъуэт и къуэ Кушыку 1809—1822 1758—1830

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]