Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jelican9 (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 21.50, 20 Ocak 2021 tarihli sürüm (Resim eklendi)
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Milli Emlak Genel Müdürlüğü Logo.png
Genel bilgiler
Kuruluş tarihi 1909 (112 yıl önce) (1909)
Türü Hazine emlaki
Bağlılığı Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Adres

Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278

Çankaya / Ankara
Yönetici(ler)
Web sitesi milliemlak.gov.tr

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı olarak görev yapan bir genel müdürlüktür. Asli görevi Hazineye ait taşınmazların yönetimini sağlamaktır.

Görevleri

Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri şunlardır:[1]

 1. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu idareleri ile işbirliği yaparak yürütmek.
 2. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınınazların satışı, kiraların ası, trampası ve üzerinde sınırlı ayni hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yapmak.
 3. Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye maledilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmazların tescilini, taşınır malların tasfiyesini sağlamak.
 4. Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerden kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; kamu idarelerine tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmazlar üzerinde Hazine dışındaki kamu idarelerine ait yapı ve tesisleri tasfiye etmek, tasfiyeye ilişkin esas ve usulleri belirlemek.
 5. Devlete ait konutları yönetmek ve kamu idarelerine ait konutların yönetimi konusundaki politikaların belirlenmesi amacıyla çalışmalar yapmak, her yıl yurt içi ve yurt dışındaki kamu konutlarının kira ve yakıt bedelleri ile işletme, bakım ve onarım esaslarını tespit etmek.
 6. Hazineye ait taşınmazların envanter kayıtlarını tutmak ve diğer kamu idarelerinin taşınmazlarının envanter kayıtlarının tutulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek.
 7. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak.
 8. Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümre i ere izafetle el konulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak.
 9. Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan taşınırlarının satışını yapmak.
 10. Kamu idarelerine ait taşınmazların yönetim esaslarını belirlemek.
 11. Kamu idarelerinin taşınmaz edinme ve yönetimine ilişkin olarak hazırlayacakları mevzuat taslakları hakkında görüş bildirmek.
 12. Kamu mallarına ilişkin politikaları tespit etmeye yönelik çalışmalar yapmak.
 13. Görev alanına giren konularda ilgili mevzuatla Bakanlığa verilen görevleri yürütmek.
 14. Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak.
 15. Teşkilat ve görev alanına giren konularda uzmanları aracılığıyla teftiş, denetim, inceleme ve soruşturma yapmak ve bu işlerin yürütülmesi amacıyla uygun görülen büyük il merkezlerinde denetim grupları kurmak.
 16. Cumhurbaşkanınca uygulama usul ve esasları belirlenen projeler kapsamında; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerleri geliştirmek, değerlendirmek, kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazları satın almak, trampa etmek, kamulaştırma ve toplulaştırma yapmak.
 17. Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

Kaynakça