İçeriğe atla

Arkhe: Revizyonlar arasındaki fark

düzenleme özeti yok
[kontrol edilmemiş revizyon][kontrol edilmemiş revizyon]
Değişiklik özeti yok
Değişiklik özeti yok
Sözcük olarak “başlangıç”; “ilk olan”; “ilk ilke”; “köken”; “ilk neden”; “yönetici ilke” türünden birçok anlamı olan; ilkçağ Yunan felsefesinde ise daha çok “tüm şeylerin varlık kaynağı; her şeyin kendisinden çaktığı, değişmeyi yaratıp da kendisi değişmeyen ilk töz ya da ilke” anlamında kullanılan terim. Her ne kadar arkhe tasarımını felsefenin ilk tohumlarını atan [[Thales]]’e borçlu olsak da bu anlamıyla arkhe ilk kez [[Sokrates]] öncesi felsefede doğa filozofları içerisinde yer alan [[Anaksimandros]] tarafından kullanılmıştır. Kendisinden sonra gelen ilkçağ Yunan düşünürleri de onu izlemiştir. [[Aristoteles]], [[Sokrates]] öncesi felsefenin arkhe arayışını bir tür maddesel neden arayışı diye tanımlamıştır. [[Anaksimandros]]’un dışındaki [[IyonyaIyonyalı|%C4%B0yonya]] filozoflar arkhe diye su, hava, ateş, toprak gibi elle tutulur ya da gözle görülür doğal tezlere yönelmişlerdir.
 
[[Kategori:Felsefi kavramlar]]
Anonim kullanıcı