Çevre değişkeni

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Çevre değişkeni işletim sistemlerinde konfigüre edilebilen değişkenlerdir. Çoğu kez belli programların ve dosyaların yerlerini ve birçok program tarafından kullanılabilen bazı bilgi ve ayarları tutmak için kullanılırlar. Çoğu zaman bir karakter dizisi (string) olurlar.

Aynı kavram için kullanılan bir başka terim de global değişkendir. Kullanıcılar ve bilgisayar programları bu değişkenlerin değerlerini okuyabilir ve/veya değiştirebilirler.

Unix ve Unix-tipi işletim sistemleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Komut satırı[değiştir | kaynağı değiştir]

Linux ve BSD gibi birçok Unix tipi işletim sisteminde çevre değişkenleri Komut satırı yorumlayıcısı (Unix-shell) çalışmaya başladığında okunur ve kullanılır. Daha önceden tanımlanmış olan bu değişkenler Unix kabuğu çalışmaya başladığında bir veya birçok konfigürasyon dosyasından okunur ve buna göre işlemler yapılır. Örneğin Bourne-Shell'de bu değişkenler /etc/profile dizininde tutulur. Ayrıca Shell kullanıcının uyarlayabileceği kullanıcı tarafından belirlenen çevre değişkenlerini kullanıcının "home" dizininde belli dosyalarda saklar. Daha önce tanımlanmış olan çevre değişkenler printenv gibi bir komutla görülebilir. env komutu/programı ise bir programın değiştirilmiş bir ortamda (başka çevre değişkenleri altında) çalışması sağlanabilir ya da çevre değişkenleri değiştirilebilir. Her iki komut da coreutils'in parçalarıdır.

Öntanımlı çevre değişkenleri[değiştir | kaynağı değiştir]

  • PATH - Dizin adreslerini listeler
  • HOME - Kullanıcının dizin sistemi içindeki ana dizinini gösterir
  • TERM - kullanılan bilgisayar terminalini ya da terminal emulatör'ünü gösterir.
  • MAIL - kullanıcının epostalarının nerede tutulduğunu gösterir.

Microsoft[değiştir | kaynağı değiştir]

MS-DOS ve Windows kabuğunda (komut işlemcisi) işlevselliği aynıdır. Windows'ta yeni bazı fonksiyonlar ve Standart değişkenler eklenmiştir.

Kaydetme[değiştir | kaynağı değiştir]

Çevre değişkenler komut satırından veya .cmd ve .BAT gibi programlar tarafından SET komutlarıyla kaydedilir. (Örneğin SET PROMPT=$P$G) SET komutu tek başına kullanıldığında ise tüm çevre değişkenler listelenir. Değişken değerlerini silmek için ise değişken adından sonra sadece = işareti verilir. (Örneğin SET PROMPT=).

Sorgulama[değiştir | kaynağı değiştir]

Elde edilmek istenen değişken % işaretleri arasında kullanılır. Örneğin APPDATA değişkeninin tuttuğu dizine gitmek için CD %APPDATA% şeklinde bir komut verilir.

Öntanımlı çevre değişkenleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Variable Windows XP Windows Vista/7 Açıklama
 %ALLUSERSPROFILE% (%PROGRAMDATA%) C:\Dokumente und Einstellungen\All Users C:\ProgramData
 %APPDATA% C:\Dokumente und Einstellungen\{username}\Anwendungsdaten C:\Users\{username}\AppData\Roaming
 %COMPUTERNAME% {computername}
 %COMMONPROGRAMFILES% C:\Programme\Gemeinsame Dateien C:\Program Files\Common Files
 %COMMONPROGRAMFILES(x86)% C:\Programme (x86)\Gemeinsame Dateien C:\Program Files (x86)\Common Files
 %COMSPEC%  %SystemRoot%\System32\cmd.exe Komut satırının olduğu dizin
%SystemRoot% uyumlu genişleme
DOS'da da geçerli
 %HOMEDRIVE% C:\ C:\
 %HOMEPATH% \Dokumente und Einstellungen\{username} \Users\{username}
 %LOCALAPPDATA% n/a C:\Users\{username}\AppData\Local
 %LOGONSERVER% \\{domain_logon_server}
 %OS% Windows_NT Windows_NT
 %PATH%  %SystemRoot%\system32;%SystemRoot%;%SystemRoot%\System32\Wbem [1]
%SystemRoot% uyumlu genişletme
DOS'da da geçerli
 %PATHEXT% .COM, .EXE, .BAT, .CMD, .VBS, .VBE, .JS, .WSF, .WSH .com, .exe, .bat, .cmd, .vbs, .vbe, .js, .jse, .wsf, .wsh, .msc
 %PROGRAMFILES% C:\Programme C:\Program Files
 %PROGRAMFILES(X86)% C:\Programme (x86) C:\Program Files (x86)
 %PROMPT% $P$G DOS'da da geçerli
 %SystemDrive% C:\ C:\
 %SystemRoot% C:\Windows (Windows 2000 und davor: C:\WINNT ) C:\Windows
 %TEMP% oder %TMP% C:\Windows\TEMP [2]
 %USERDOMAIN% {userdomain}
 %USERNAME% {username} Aktif kullanıcı adı
 %USERPROFILE%  %SystemDrive%\Dokumente und Einstellungen\{username} C:\Users\{username}
 %WINDIR% C:\Windows C:\Windows Tarihsel biçim(16-Bit-Windows), uyum sağlamak için tutulmakta. %SystemRoot% ile sürekli aynı olmalı.
 %PUBLIC% n/a C:\Users\Public
 %PSModulePath% n/a  %SystemRoot%\system32\WindowsPowerShell\v1.0\Modules\

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Noktalı virgül ile ayrılarak tanımlanmış bir Path varsa, komut aktif dizinden bulunamazsa, sırayla bu dizinlerde aranır ve ilk bulunduğu yerde çalıştırılır.
  2. ^ Güvenlik açısından tüm kullanıcıların ulaşabileceği genel bir dizin yerine, kullanıcı bazlı örneğin %HOMEDRIVE%%HOMEPATH%\TEMP gibi bir dizin olması önerilir.