Liberal Düşünce Topluluğu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Atla: kullan, ara

Liberal Düşünce Topluluğu , 26 Aralık 1992'de Ankara'da informel bir şekilde tesis edilmiş bir topluluktur. Liberal felsefeyi Türkiye'de tanıtmak, yaymak ve geliştirmek amaçlı faaliyetler düzenler. Gezi olayları ve 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarında topluluğun iplerini elinde tutan Atilla Yayla'nın hükümetten yana tavır alması sonrası, kurucularından ve üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Erdoğan, Av.Kazım Berzeg, Prof. Dr. İhsan Dağı ve Doç. Dr. Bican Şahin istifa ederek Özgürlük Araştırmaları Derneği'ni kurdular. Bu sırada başkanlık görevini yürüten Bican Şahin'in istifası üzerine Atilla Yayla tekrar başkanlık görevine getirildi.

Yönetim Kurulu Başkanlığını kurucu başkan olan İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi Profosör Atilla Yayla yürütmektedir. [1]

Kuruluşu, görüşleri ve hedefleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Topluluk dernek olarak kuruluşunu 1 Nisan 1994'te tamamladı ve bu tarihten itibaren faaliyetlerine resmen başladı. Topluluğun amacı, çağdaş medeniyetin temelinde yatan fikri geleneklerin Türkiye'de tanıtılmasını temin etmek; piyasa ekonomisi, etik, özgürlük, insan hakları, adalet, barış, hoşgörü, hürriyetçi demokrasi gibi, insanların güven, düzen ve refah içerisinde yaşamasını sağlayan değerlerin ve kurumların anlaşılmasına ve benimsenmesine yardımcı olacak çalışmalar yapmak; vatandaşlarımızın düşünme ve muhakeme kabiliyetlerini geliştirmek için başvurabilecekleri fikrî, felsefî, emprik kaynakların oluşumuna katkıda bulunmak; dernek amaçlarına uygun araştırma ve inceleme faaliyetlerinde bulunan kimselere maddî ve manevî destek sağlamak ve buna benzer faaliyetlerde bulunmaktır. Topluluk, ayrıca bu doğrultuda Türkiye'nin temel problemlerine liberal ilkelerle bağdaşan çözüm yolları bulmayı ve kamu politikasının oluşturulmasında etkili ve yetkili odakları yeniden eğitmeyi ve bilgilendirmeyi hedeflemektedir.

Liberal Düşünce Topluluğu aktif politikayla ilgilenmediğini iddia etmektedir. Hiçbir parti ile doğrudan bağlantısı olmamasına rağmen, üyelerinin basın yayın organlarında yer alan yazıları Adalet ve Kalkınma Partisi'ni savunur çizgidedir. Yaptıkları haftalık toplantılar çoğunlukla eski yönetim anlayışının karşısında yeni hükümeti savunan içeriklerden oluşmaktadır. Bununla birlikte Türkiye liberalizm literatürüne katısı çoktur. Nitekim informel olarak kuruluşundan Liberal Düşünce dergisinin yayınlanışına kadar geçen üç yıllık dönemde, Türkiye'de liberalizm, muhafazakârlık, insan hakları, adalet, laiklik, özelleştirme, siyasi yozlaşma gibi konularda başvurulabilecek temel Türkçe kaynakların önemli bir kısmını yazanlar ve ilgilenenlerin yararlanmasına sunanlar topluluk üyeleridir. Bu süre zarfında yayınlanan telif ve çeviri kitapların sayısı otuza yaklaşmaktadır.

Topluluk, ayrıca, isteyen vakıflara, derneklere ve gayri resmi topluluklara, gerek liberalizmin tarihinin ve başlıca tezlerinin, gerekse muhafazakârlık, sosyalizm, sosyal demokrasi, komüniteryenizm gibi modern sosyal teorilerin ve adalet özgürlük, hoşgörü, insan hakları gibi çağdaş siyaset felsefesinin temel kavramlarının öğretilmesine yönelik paket eğitim programları sunmaktadır.

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Dipnotlar[değiştir | kaynağı değiştir]