Yeryüzü Projesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Yeryüzü Projesi, 1997 yılında kurulmuş olan, insancıl faaliyetlerle uğraşan birçok ajansı bir araya getiren gönüllü bir girişimdir. Üyelik gerektiren bir organizasyon değildir, girişim için çalışmayı kabul eden tüm insani yardım kuruluşları projenin doğal üyesi sayılırlar. Yeryüzü Projesi Ofisi, Cenevre’de, Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) binasının içinde yer almaktadır.

Vizyon: Girişim, kendi oluşturduğu “Strateji 2015” belgesine göre vizyonunu “Afetten ve çatışmalardan etkilenmiş insanların yaşamlarının; saygınlığı, güvenliği ve kendi kendilerine yetebilirliği koruyarak ve farklılıklara saygı duyarak yeniden tesis edildiği bir dünya yaratmak” olarak tanımlamıştır.

Amaç: Yeryüzü Projesinin amacı, insani yardımın kalitesini güçlendirmek ve insancıl faaliyetlerde bulunan kuruluşların, kendi organlarına, bağışçılarına, afet ve çatışmalardan etkilenen insanlara karşı hesap verebilirliğini (maddi ve işlevsel olarak) artırmaktır.

Yönetim: Yeryüzü Projesi, küresel ve ulusal çapta insancıl faaliyet yürüten ve uluslararası ağa (federasyon gibi) sahip olan 18 güçlü ajansın gönderdiği temsilcilerden meydana gelen bir “Kurul” tarafından yönetilir. Yeryüzü Projesine finansal desteğin %25’inden fazlası Kurula üye organizasyon ve ağlar tarafından karşılanır. Girişime üye kuruluşlar, projenin stratejik önceliklerini ve iş planlarını belirlemek üzere Kurulun altında gönüllü ve gayri resmi bir şekilde çalışırlar. Yani Kurul hiyerarşik bir yapılanma değildir. Uluslararası Kızılay ve Kızılhaç Dernekleri Federasyonu (IFRC) adına Kurulda bulunan güncel temsilci Simon Eccieshall’dır.

Kurulda şu an bulunan uluslararası organizasyonlar: Active Learning Network for Accountibility and Performance in Humanitarian Action; CARE, Caritas Internationalis; Coordination Sud; DanChurchAid; Group URD; Humanitarian Accountability Partnership International; InterAction; IFRC; International Medical Corps; Inter-Agency Network on Education in Emergencies; Lutheran World Federation; Oxfam; Plan International; People in Aid; RedR UK; Save the Children; World Vision International.

Yeryüzü El Kitabı, İnsancıl Şart ve İnsani Müdahalede Minimum Standartlar (1998) belgeleri, Yeryüzü Projesi tarafından hazırlanan, uluslararası çapta en yaygın olarak tanınan insancıl müdahale belgelerindendir. Bu belgelerdeki temel hükümler, insani yardımda asgari standartların ne olması gerektiğini ifade etmeyi amaçlar. Belgeye göre insani yardım dört temel hayat kurucu ve koruyucu alanı kapsar:

  • Su temini, sanitasyonu ve temizlemesi;
  • Besin güvenliği ve beslenme;
  • Barınma, yerleşme ve yiyecek dışı alanlar;
  • Sağlık.

Bu el kitabına ve şart metnine Yeryüzü Projesi’nin web sayfasından ulaşılabilir. Belgelerin pek çok farklı dilde çevirisi de web sayfasında mevcuttur.[1]

Projeler: Yeryüzü Projesi, girişimin ilkelerine ve standartlarına bağlı organizasyon ve ağlar ile çatışma ve afetlerden etkilenmiş insanlarla uzun süreli ilişkiler geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda işbirliği yapmak için taraflarla müzakereler gerçekleştirip ortaklık antlaşmaları imzalamaktadır. Bu ortaklık antlaşmalarına en güncel örnek olarak “Dünya Kilise Servisi – Afganistan / Pakistan” ile gerçekleştirilen anlaşma verilebilir. Daha detaylı bilgi için girişimin web sayfasına bakılabilir.[2]

Dostluk İlişkileri: Yeryüzü Projesinin daha spesifik insani yardım alanlarında faaliyet gösteren birkaç uluslararası organizasyon ve ağ ile dostluk ilişkisi bulunmaktadır. Yeryüzü Projesi ile dostluk antlaşması bulunan organizasyonlar: Inter-Agency Network on Education in Emergencies (INEE), Livestock Emergency Guidelines and Standarts Project (LEGS) ve Small Enterprise Education and Promotion Network (SEEP)

Yeryüzü Projesini Geliştirme - Akademik Çalışmalar: Yeryüzü Projesi Ofisi, insani yardımın geliştirilmesi ya da standartlarının belirlenmesi konusunda resmi bir eğitim sunmamakta, ancak bünyesinde bu amaçla etkinlikler düzenleyen organizasyon ya da ağlara tavsiyeler vermekte ve kimi eğitim dokümanları sağlamaktadır. Günümüzde insani yardım standartlarını belirleme, birçok üniversitede akademik çalışma konusu olduğu için Yeryüzü Projesi, bu konuda akademik çalışma yapan kişilerin iletişim bilgilerini toplamakta ve ilgili organizasyonlara da insan kaynağı olarak yönlendirmektedir.

  1. ^ http://www.sphereproject.org/handbook/
  2. ^ http://www.sphereproject.org/about/partnerships/church-world-service--pa/