Yatırım bankacılığı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
Banka
B&O RR common stock.jpg

Finans
Finansal piyasalar
Finansal piyasa aracıları
Finansal yönetim
Bireysel finans
Maliye
Bankalar ve Bankacılık
Finansal düzenleme

Banka türleri
Merkez bankası
İhbar bankası
Ticari banka
Kalkınma bankası
Emanetçi banka
Acente banka
Yatırım bankası
Sanayi bankası
İslami bankacılık
Tacir banka
Karşılıklı bankacılık
Karşılıklı Tasarruf
Ulusal banka
Kıyı bankacılığı
Özel bankacılık
Savings bank
Sparkasse

Bankacılık terimleri
Anonim bankacılık
ATM (makine)
Mevduat
Kredi
Money creation

Banka listeleri
Kanada'daki bankaların listesi
Hong Kong'daki bankaların listesi
Singapur'daki bankaların listesi
Pakistan'daki bankaların listesi
İsviçre'deki bankaların listesi

Yatırım bankası, anonim şirketlerin ve kamu ekonomik kuruluşlarının yeni menkul değer ihracını desteklemek ve bunlara uzun süreli finansman sağlamak amacıyla oluşturulan mali kurum.

Yatırım bankaları sağladıkları kredileri özkaynak sermayelerinden ya da uzun süreli tahvil çıkarmak ve uzun vadeli mevduat kabul etmek yollarıyla dış kaynaklardan sağlarlar. Özellikle anonim şirketlere verdikleri uzun süreli krediler için gerekli fonları ise bu şirketlerin tahvil ve hisse senetlerini yatırımcılara pazarlamak yoluyla karşılarlar. Bu şirketlerce çıkarılan menkul kıymetleri toplu olarak aldıktan sonra bunları yatırımcılara küçük birimler halinde satan yatırım bankaları bu etkinliklerini piyasadaki gelişmeleri, cari faiz hadlerinin durumunu ve menkul kıymetlere olası taleple ilgili verileri değerlendirerek karlı biçimde yürütmeye çalışırlar.

Çeşitli yatırım bankaları garanti ettikleri menkul kıymetlerin satışını sırasında çoğunlukla aralarında bir konsorsiyum oluştururlar. Bu, satışı öngörülen menkul kıymetler miktarının tek bir yatırım bankasının riskini üstlenemeyeceği kadar büyük olduğu durumlarda, mali sorumluluğun çeşitli bankalarca üstlenilmesini sağlar. Oluşturulan konsorsiyum menkul kıymetlerin daha geniş biçimde dağıtılabilmesi amacıyla, seçeceği aracı kuruluşlardan da yararlamabilir.

Fonksiyonlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Yatırım bankalarının fonksiyonları genel olarak şöyle sıralanabilir;[1]

 • Tasarruf sahipleriyle menkul kıymetler ihracı yoluyla uzun vadeli kaynak sağlar. Bu suretle kamu ve özel sektör kuruluşları arasında aracılık yapmak.
 • Faaliyetlerini dürüsüt, ekonomik ve etken bir şekilde yürüterek gerekli güven havasını yaratıp sermaye piyasasının gelişimine katkıda bulunmak.
 • Menkul kıymetlerin geniş halk kitlelerine dağılımını kolaylaştırarak ekonomide mevcut servetlerin mülkiyetinin transferini sağlamak.
 • Gerek menkul kıymet ihracı yoluyla sermaye piyasasında fon talep etmek ve gerekse tasarruflarını menkul kıymetlere yatırarak sermaye piyasasına sermaye piyasasına fon arz etmek isteyenlere danışmanlık yapmak.
 • Firmalara sermaye piyasası kanalıyla uzun vadeli fon sağlamak.
 • Menkul değerlere yatırım yapan tasarruf sahiplerinin çıkarlarını korumak, anapara ve faiz ödemelerini garanti etmek.
 • Para ve sermaye piyasasında, döviz piyasasında iskonto ve iştirak edilmesi.
 • Şirket birleştirme, dağıtma, şekil değiştirme
 • Özelleştirme
 • Şirket satın alınması
 • Kredi için sendika teşkil edilmesi
 • Under write yapmak
 • Her türlü mal mukabili, vesaik mukabili akreditif sçmsk, kontr garanti vermek.
 • Teminat mektupları vermek, almaktır

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]