Yaprak türleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yaprak türleri.

Yaprak türleri listesi.

İngilizce Latince Türkçe Açıklama
Acicular Acicularis İğnemsi İnce ve sivri uçlu
Acuminate Acuminata Akuminat, Sivri uçlu Uç kısma doğru aniden daralarak sivrilmiş olan
Aristate Aristata Kılçıklı, Kılçık şeklinde Yaprak ucunda bulunan uzun, sert dik duruşlu bir yapı
Bipinnate Bipinnata Çift tüysü yaprak İki tüysü yapraktan oluşan
Cordate Cordata Yüreksi, Yürek şeklinde Kalp şeklindeki yaprak tabanı
Cuneate Cuneata Kama şeklinde, Kamamsı Yaprak ayasının ve petalin kaideye doğru gittikçe İncelerek dar üçgen biçimi alması
Deltoid Deltoidea Üçgen seklinde, Üçgensi
Digitate Digitata Parmak şeklinde, Parmaksı Elsi parçalanmış yaprağa benzer ancak parçalar daha dar olup tam ışınsı bir şekilde yayılmamıştır.
Elliptic Elliptica Eliptik, Elips biçiminde Laminası elips şeklinde olan yaprak
Falcate Falcata Oraksı, Orak biçiminde Ayası orak şeklinde kıvrık olan basit yaprak.
Flabellate Flabellata Yelpazemsi, Yelpaze biçiminde
Hastate Hastata Oksu, Ok şeklinde Yaprak ayası tabandan dışanya doğru uzamış ve loptan orta eksene hemen hemen dik bir durum almış olan yaprak
Lanceolate Lanceolata Mızraksı, Mızrak şeklinde Taban kısmında geniş uca doğru gittikçe incelen uzunluğu genişliğinden daha fazla olan yapı veya bu şekildeki basit yaprak
Linear Linearis Şeritsi, Şerit şeklinde Karşı kenarları birbirine az çok paralel olan uzun ve ince yapı veya bu şekilde olan basit yaprak
Lobed Lobata Loplu
Obcordate Obcordata Ters yüreksi, Ters yürek şeklinde Ters kalp şeklindeki basit yaprak
Oblanceolate Oblanceolata Ters mızraksı Taban kısmı ince uca doğru gittikçe genişleyen ve ucu sivri, uzunluğu genişliğinden daha fazla olan basit yaprak
Oblong Oblongus Dikdörtgensi, Dikdörtgen şeklinde Uzunluğu genişliğinden daha fazla ve kenarları orta kısımlarda birbirine az çok paralel olan basit yaprak
Obovate Obovata Ters yumurtamsı Sapı yumurta kesiti şeklindeki yapının dar tarafında bulunan basit yaprak.
Obtuse Obtusus Küt uçlu Sivri ya da keskin olmayan yaprak ucu
Orbicular Orbicularis Dairemsi, Daire şeklinde Yaprak ayası daire şeklinde olan basit yaprak
Ovate Ovata Yumurtamsı, Yumurta şeklinde Yumurtanın boyuna kesiti şeklinde olan ve sapı bu yapının geniş tarafında bulunan basit yaprak
Palmate Palmata Elsi Üçten fazla parçanın veya yaprakçığın yaprak sapındaki tek noktadan ışınsal olarak çıkması
Pedate Pedata Pedat Elsi yaprağa benzemekte ancak üç ana loptan meydana gelmiş olup yanlardaki iki lop ise tekrar loplara ayrılmıştır.
Peltate Peltata Kalkansı, Kalkan şeklinde Yaprak sapının kenardan değil yüzeyden bir noktadan yaprak ayasına bağlı olması
Perfoliate Perfoliata Sarılıcı Sapsız yaprak ayası tabanının gövdeyi sararak gövdenin yaprak içinden geçiyormuş gibi göründüğü basit yaprak
Pinnate Pinnata Tüysü Yaprakçıkları ana ekseni üzerine karşılıklı dizilmiş bileşik yaprak
Pinnatisect Pinnatifida Tüysü derin parçalı Yaprak ayasının orta damara kadar derin parçalanmış olması
Reniform Reniformis Böbreksi, Böbrek şeklinde Ayası böbrek şeklinde olan basit yaprak
Rhomboid Rhomboidalis Baklavamsı Ayanın en geniş yeri orta kısmı olup bir açı meydana getirir, kenarlar yaprak ucuna ve tabanında düz bir hat şeklinde uzanır.
Round Rotundifolia Dairemsi, Daire şeklinde Yaprak ayasının daire şeklinden dikdörtgensi şekle meyil etmesi.
Sagittate Sagittata Ok başı şekilli Yaprak ayasının tabanda iki yana ve aşağıya doğru uzayarak meydana getirdiği ok şeklinde basit yaprak
Spatulate Spathulata Spatula şeklinde Uca doğru düzgün bir şekilde genişleyen küt uçlu basit yaprak
Subulate Subulata Biz şeklinde Ucu sivri, ayası kunduracı bizi şeklinde olan basit yaprak
Sword-shaped Ensiformis Kılıçsı Ayası kılıç şeklinde olan basit yaprak.
Trifoliate Trifoliata Üçlü yaprak Bir ana sapın ucunda üç yaprakçığı bulunan bileşik yaprak
Tripinnate Tripinnata Üçlü tüysü yaprak İkili tüysü yaprağın yaprakçıklara ayrılması
Truncate Truncata Kesikli Yaprak ucunun veya kaidesinin kesik, yassı durumda olması
Unifoliate Unifoliata Tek yapraklı