Vikipedi tartışma:Ücretli editörlük

Sayfa içeriği diğer dillerde desteklenmemektedir.
Vikipedi, özgür ansiklopedi

Trwiki'de Editör yerine Kullanıcı terimini kullandığımız için "ücretli editörlük" başlığı pek bize uymuyor sanırım. Metinde freelance usulü para ver -> madde açtır uygulamasının yanı sıra bir şirket çalışanı olma gibi durumlar da ele alınıyor. "Ücretli" sözcüğü sözlüklerde "ücret karşılığı çalıştırılan" ve "ücret karşılığı yapılan" gibi iki karşılık bulmuş. Bu doğrultuda Ücretli kullanıcılık veya Ücretli değişiklik gibi alternatifler düşünülebilir.

Vito Genovese 10.36, 20 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

"Ücretli değişiklik" uygun gibi geldi. Politika taslağını direkt en'den aldım, bir tık daha sıkılaştırıp bize özel dokunuşlar yapma planım da var. SAS sürecinin sonucuna göre biraz da topluluğun eğilimine bakarak değişiklikler yapıp sonra toplulukla beraber daha rahat konuşabileceğimiz bir teklifte bulunmayı düşünüyorum. Bu sırada istediğin gibi değişiklik de yapabilirsin tabi taslakta.--evrifaessa ❯❯❯ mesaj 10.39, 20 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Ücretli değişiklik veya ücretli katkı daha uygun gibi. Ne de olsa yaptığımız işlemler değişiklik ve katkı olarak adlandırılıyor. Şu an küresel politikaya ters düşen üç dil var Fransızca, İtalyanca ve Rusça Vikipedi. Küresel politika uygulanınca engeller pek devreye giremiyor. Bir dilde yerel politika varsa küresel politikayı bir nevi geçersiz kılıyor. --Uncitoyenmesaj 10.42, 20 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Direkt olarak engel verilmeli mi, verilmemeli mi?[kaynağı değiştir]

Şimdi şöyle bir durum var. @Kingbjelica'nın geçmişte yaptığı teklif direkt olarak, şart koşul aramadan ispatlanması durumunda engel verilmesini söylüyor. Ancak diğer tüm vikilerin politikalarına, küresel politikalar ve kullanım şartlarına bakmamız durumunda bu şartlar ve politikalar bize şeffaf bir şekilde bildirim yapılması hâlinde bir sıkıntı olmayacağını söylüyor. Şimdi benim tamamen şahsi fikrim katı bir şekilde davranıp para karşılığı açılan maddeleri silip (eğer kullanıcı açtıktan sonra madde büyük oranda değişmemişse, ücret karşılığı açılan revizyona çok yakınsa ve tabi reklam diliyle yazılmamışsa) kullanıcıyı süresiz/6 ay/1 yıl neyse engellemek. Ama dediğim gibi bu benim şahsi fikrim ve kullanıcılar bildirimde bulunduklarında şu anki küresel politikaya ve kullanım şartlarına bakarsak engel vermek için bir dayanağımız yok gibi.

Toplulukta karışık bir eğilim görüyorum, özellikle şu an devam eden Hakan Ergün SAS'ında ikiye bölünmüş durumundayız gibi. Yarısı ücret karşılığı açılan bu maddeyi silmemiz görüşündeyken diğer bir yarısı da madde "Bağımsız kullanıcı(lar) tarafından ilgili madde/metin kontrol edildikten, hatta değişiklikler yapıldıktan sonra o maddenin/metnin kalması için hiçbir neden bulunmuyor." görüşünde gibi gözüküyor, yani ücret karşılığı açılmasını tek başına bir silme sebebi görmüyor gibi. Çok arada kaldım, topluluk eğilimine göre ya küresel politikaya uyup bildirim şartıyla engel vermeyip izin vermeyi yazacak bir metin, ya da daha kısıtlı olup engel + madde silme şeklinde bir yaklaşımda bulunacak bir metin yazacağım ve bunu teklif hâline getireceğim. Bu yüzden bir nevi tepki ölçme, fikir alma amaçlı burada bir teklif kadar geniş katılımlı olmasa da bir fikir teatisi başlatmak istiyorum.--evrifaessa ❯❯❯ mesaj 15.35, 20 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]


Şahsen ücretli değişiklik ya da katkının (yukarıdaki isim değişikliği önerilerine katılıyorum), doğrudan bir engelleme nedeni olmaması gerektiği kanaatindeyim. Zira böyle bir karar çıkması, ücretli değişiklik yapan kimseleri yalnızca bunu gizlice, saklayarak yapmaya itecektir. Bunu kanıtlamak da zor bir iş olduğundan, sadece şüphe ile sınırlı kalarak eli kolu bağlı bir topluluk görüntüsü yaratmaktansa; belirli şartlarla birlikte izin verilmesi daha makul olur bence. Eğer maksat bir ansiklopedi yazmak ise ve bir kimse bunun için bir başkasına para ödemeyi kendi özgür iradesiyle kabul ediyorsa, bizi ne kadar ilgilendirdiği konusunda şüpheliyim. Elbette şu var; kişinin bunu hem kullanıcı sayfasında hem de ücret karşılığı oluşturduğu her bir maddede ve yaptığı her bir değişiklikte belirtmesini isteyebiliriz. Bu makul geliyor, bir sonraki aşamada başka bir kullanıcının özellikle tarafsızlık, üslup, doğrulanabilirlik ve kayda değerlik gibi kontrolleri bu bilgiyi de göz önünde bulundurarak yapması bakımından. Gerekmesine rağmen belirtilmediği takdirde ya da az önce saydığım konularda ağır ihlaller bulunan durumlarda ise doğrudan 1 aydan başlamak üzere; sırasıyla 3 ay, 6 ay ve ardından süresiz engelleme seçenekleri düşünülebilir. Dr. Coalmesaj 15.56, 20 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Dr.Coal'ın üstteki yorumuna katılıyorum. Ek olarak ücret karşılığı oluşturulan bir maddenin, yalnızca bu nedenle silinmesine karşıyım. Diğer silinme gerekçeleri varsa ilgili madde elbette silinebilir.--BSRF 💬 17.07, 20 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Birçok defa dedim, yine diyorum. Ücret alınsın alınmasın, bir metinde reklam varsa, taraflılık varsa, o metin sorunludur, nokta. O metin sorunluysa, ücret alınıp alınmamasının bir anlamı kalmıyor. Bir Galatasaray taraftarı, Galatasaray ile ilgili maddeleri bu şekilde yazabilir, maddi kazancı olmadan. PlayStation fanı, benzer şekilde ilgili maddeleri bu şekilde yazabilir. Buradaki sorun maddelerin yazım dilinde, hangi motivasyonla yazdığında değil. Tam tersi, ücret alıp da tamamen Viki kurallarına uygun (hatta olumsuz eleştirilere dahi yer vererek) maddeler ortaya çıkabilir. Ücret karşılığı madde yazıldığını belirtmenin tek sebebi "bakın ben bir karşılık alarak bunu yazdım, kullanılan dil taraflı olabilir, reklam içerebilir. İlgililer incelesin, varsa temizlesin"dir. Dolayısıyla böyle bir engeli uygun görmüyorum.--NanahuatlEfendim? 19.54, 20 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • He ayrıca, bu gibi hususlar da bu kullanıcıların maddeleri işaretlemelerine değil, işaretlememelerine yol açacaktır. Burada o kullanıcıyı, katkılarını işaretlemeleri yönünde motive etmeliyiz. Böyle bir durumda o kullanıcı katkılarını niye işaretlesin ki? E bu daha kötü?--NanahuatlEfendim? 19.56, 20 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Yapanın açıkça ücretli değişiklik yaptığını belirttiği ücretli editörlük konusunu ele alalım. Meta'daki sayfalardan görebildiğim kadarıyla bunun şu an yasaklı olduğu tek bir Viki bile yok. Bunu hem pragmatik hem de ilkesel olarak değerlendirmemiz gerekiyor.
  • Pragmatik olarak ücretli editörlüğü yasaklayarak ortadan kaldıramayabileceğimiz defalarca söylendi, daha fazla açıklama ihtiyacı hissetmiyorum. Hem denetleyemeyeceğimiz hem de yasakladığı olayı hasır altına itecek olan bir yasak olarak bunu çok sakıncalı buluyorum.
  • İlkesel argümanlar Kullanıcı mesaj:Kingbjelica/Vikipedi'de ticari faaliyetler yasaktır sayfasında listelenmiş. Özellikle dikkatimi çeken bir argüman burasının "kutsal" bir mecra olduğu ve addedilen bu kutsiyetin ancak buranın para mefhumundan ayrı tutularak korunabileceği üzerine (bu argüman üç tecrübeli Vikipedist tarafından paylaşılmış, başka yorumlarda da alt metin olarak var). Burada engelli olduğum dört buçuk yıllık sürede İngilizce Vikipedi'ye katkı sağlamış bir kullanıcı olarak, bu argümanı İngilizceye çevirip orada bir tartışmayı kullanmayı hayal bile edemiyorum arkadaşlar! En başarılı ve en kozmopolit topluluğu bir arada tutan, motive eden faktörlerin arasında belli ki bir kutsallık yok! Bu romantik ve idealist bakış açısı bizlere nereden sirayet etti bilemiyorum ancak ben bunu kendi adıma topluluk kültürünün olgunlaşmasıyla ortadan kalkması gereken bir yanılgı olarak görüyorum. Herhangi bir mefhumda olduğu gibi üzerinde bulunduğumuz bu mecraya kutsiyet addetmek, sorgulayıcılığı köreltmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir. Kaldı ki Wikimedian in residence programının gösterdiği üzere doğru yönlendirildiğinde para mefhumu bu mecra üzerinde de çok yararlı sonuçlara yöneltebiliyor. Evet, Vikipedi esasen gönüllü bir faaliyet, ancak şunu sormak isterim, bir insanın gönüllü bir faaliyette bulunması için o işin parayla yapılamaması mı gerekir? Kendi adıma, gerçek hayatta içinde bulunduğum muhtelif gönüllü/kâr amacı gitmeyen faaliyetlerden başka durumlarda para kazanan, hem de hatırı sayılır derecede para kazanan insanlar var. Bunların olmasından gocunmuyorum, enayi miyim ben diye kendime sormuyorum, bu beni demotive etmiyor, çünkü gönüllülük ile profesyonel yaşantım arasındaki çizgi kafamda net bir şekilde çizilmiş durumda, bu bireysel bir motivasyon. Ve günün sonunda insanların buraya bireysel motivasyonlarla katkıda bulunduğunu ve kimseye motivasyon konusunda tahakküm edemeyeceğimizi anlamamız gerekiyor. Ben kendi adıma buraya tamamen para mefhumundan bağımsız bir şekilde motive oluyorum ve doğrusu burayı kafasında insanların parayla ilişkilendirmesi, evet beni de itiyor. Ancak başkası için buraya dair motivasyon para mefhumunu dışlayıcı olmayabilir ve bu motivasyonu sırf idealist bir hülyayı korumak adına ortadan kaldırmak, bana temel bir empati eksikliği gibi geliyor.
  • Bir diğer ilkesel argüman ücretli editörlüğün Vikipedi'nin itibarını düşüreceği yönünde. O tartışmadan geçen dört yılda Vikipedi'ye erişim engellendi, bu mecra hakkında neler yazılıp çizildi herkes biliyor. Bu engel kalktığı anda insanların bilgi için sayfalarımıza akın etmesini engelledi mi? Bu argümanı da eşit derecede irrasyonel buluyorum.
 • Önemli olan, ücretli editörlüğün vuku bulduğunda mutlaka açıklanmasını teşvik etmek. Bu da açıklanmaması konusunda ciddi anlamda caydırıcı olmamız gerekir, ki küresel politika da bunun yasak olduğu yönünde. Açıklamadan ücretli editörlükte bulunan bir kullanıcı bu nedenle mutlaka uzun bir engel almalıdır. Bunun yanı sıra, başka bir Vikipedist tarafından sorumluluk üstlenilmediği sürece açılan madde de kayda değerliğe bakmadan mutlaka silinmelidir. Buna benzer olarak İngilizce Vikipedi'de engel delme maksatlı kuklaların açtığı maddeler, niteliğine bakmaksızın silinebiliyor. Bunun önüne ancak başka bir kullanıcının "maddeyi tutalım, kefilim" demesiyle geçiliyor. Bunun aynısını bu maksatla uygulamamamızın zararları, uygulamanın götürüsünden fazla olacaktır diye düşünüyorum.
 • --Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 00.19, 21 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Paid contributions without disclosure
These Terms of Use prohibit engaging in deceptive activities, including misrepresentation of affiliation, impersonation, and fraud. As part of these obligations, you must disclose your employer, client, and affiliation with respect to any contribution for which you receive, or expect to receive, compensation. You must make that disclosure in at least one of the following ways:
 • a statement on your user page,
 • a statement on the talk page accompanying any paid contributions, or
 • a statement in the edit summary accompanying any paid contributions.
Applicable law, or community and Foundation policies and guidelines, such as those addressing conflicts of interest, may further limit paid contributions or require more detailed disclosure.
A Wikimedia Project community may adopt an alternative paid contribution disclosure policy. If a Project adopts an alternative disclosure policy, you may comply with that policy instead of the requirements in this section when contributing to that Project. An alternative paid contribution policy will only supersede these requirements if it is approved by the relevant Project community and listed in the alternative disclosure policy page.
For more information, please read our FAQ on disclosure of paid contributions.

We reserve the right to exercise our enforcement discretion with respect to the above terms.


Bizdeki Şablon:Ücretli editör de bu işe yarıyor. Kullanım Şartları'na uymamak bir engel nedenidir. İlkeler zaten Vakıf tarafından belirlenmiştir. Hazırlanan sayfa da güzel bir özet olmuş. --[evolutionoftheuniverse] @trwiki 16.24, 21 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Politika teklifi 2[kaynağı değiştir]

Herkese selamlar,

Bildiğiniz gibi erişim yasağının kalkması ile birlikte, Vikipedi ücretli katkı yaparak markaların reklamını yapmaya çalışanların tekrar gözdesi haline gelmeye başladı. Denetçiler olarak, stabil bir hesabı olan ve kukla hesaplarla katkı sağlayanından tutun, tüm hesaplarını ücretli katkı sunmak için kullanan kullanıcılar olduğunu biliyoruz. Son aylarda mail yoluyla bizlere gelen şikayetler, çeşitli sitelerde yer alan ve Vikipedi adına açılan ilanların sıklığı, fiyat teklifleri gibi bizleri rahatsız eden süreçlerin açığa kavuşabilmesi adına toplum normlarına uygun bir politika hazırladık. Politika teklifinde, şeffaflığın esas alındığını ve politikanın sınırlarında dolanarak beyanı es geçebilme ihtimalini sıfıra indiren sert yaptırımların bulunduğunu göreceksiniz. Denetçi olarak çok yakın zamanda tarafıma mail yoluyla, paranın yarısını sana verelim madde silinmesin şeklinde bir teklifte bulunuldu. Ücretli katkıya yönelik yerel bir politika olmadan bu kadar aşırıya kaçmaları, rahat davranmaları Vikipedi'nin ruhuna da ters düşmektedir. Ücretli katkıyı tamamen yasaklamak da, bu ve benzeri girişimlerin el altından sürmesini sağlayacak, hatta bu kullanıcılar devriye ya da daha başka yetkilere sahip olarak konumlarını kötüye kullanabileceklerdir. Bu nedenle de tamamen yasaklamak yerine, gönüllü insanlar tarafından ortaklaşa hazırlanan bu ücretsiz ansiklopediyi daha iyi koruyabilmek adına şeffaf bir politika ile katkı durumunu netleştirmek daha iyi olacaktır. Son zamanlarda şahit olduğumuz ve yaşadığımız olaylar da yerel politika oluşturmanın Türkçe Vikipedi için zorunlu hale geldiğini göstermektedir. Buradaki sürümden hazırladığımız politika teklifini görebilirsiniz. Politika teklifi iki hafta boyunca topluluğun oylamasına açık kalacaktır. Desteklediğinizi veya desteklemediğinizi aşağıda belirterek lütfen katkıda bulunun. --Uncitoyenmesaj 11.22, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

@Uncitoyen, teklif için teşekkürler. Tartış, oylama yapma ilkesi gereği bu tartışmada sağlıklı bir yöntem tercih edildiğini düşünmüyorum. Bunu gerektiren acil ve istisnai bir durum mu vardı? Bir hafta öncesine dek burada arkadaşların üzerinde çalıştığı bir teklif vardı. Bu teklif tamamen kaldırılıp yerine yenisi eklenmiş. Çoğu noktalarda önceki teklifin mevcut tekliften daha iyi olduğunu düşünüyorum ancak mevcut teklifteki bazı noktaları da önceki teklife üstün görüyorum. Mevcut tartışma formatında bu tarz nüanslı fikirleri dile getirip açıkça tartışmak ve fikir birliğine ulaşmak mümkün olmayacak diye düşünmekteyim. Oylama açılmış ama "yorum" veya "çekimser" bölümü dahi bırakılmamış hatta :) Bu doğrultuda tartışma formatını yeniden düzenlemeyi ve eski teklifi alternatif olarak sunmayı tercih etmez miydiniz? Gerekirse diğer bürokratlarımzdan görüş alalım. --Seksen iki yüz kırk beş / GGT (mesaj) 11.38, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
@Seksen iki yüz kırk beş Bu alt başlıkları oylama gibi düşünmeyin, genel olarak tartışmalarda görüşler o şekilde şekilleniyor diye ekledim. Sizin de söylediklerinizi eksik görüşleri de ekleyeyim. Daha altına soru vb. diye alt başlıklar da eklenebilir. Çoğu tartışmada görüşlerin alt başlıkta şekillenmesi görüşleri daha da kolay bulmanızı sağlıyor, halen zaman zaman uygulanan bir yöntem. Her teklifin birbirinden avantaj/dezavantajları elbet olacaktır. Yukarıdaki yorumlardan anladığım kadarıyla önceki teklif üzerinde daha bir takım çalışmalar, eklemeler olacaktır. Politikayı fazla detaylandırmak ücretli katkı sunanların bu işleri kılıfına uydurabilmesine kolaylık sağlayabileceği için kısa ve öz bir teklif hazırladık. Kullanıcılar hangi teklif hakkında ne düşünüyorsa, onu açıkça belirtmeleri sağlıklı bir politika hazırlamamızı da sağlayacaktır. Fark ederseniz önceki teklifi tamamen kaldırmamak için yukarıda kalıcı bağ koymuştum. --Uncitoyenmesaj 12.14, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Oylamayla politika kabul edilemez, dolayısıyla oylama altbaşlıklarını kaldırdım. Bir politikanın geçmesi için iki hafta da çok kısa bir süre zaten.
Vito Genovese 12.34, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Direkt olarak bu konuyla ilgili olan Hakan Ergün SAS'ının sonuçlanmasını bekliyordum teklif hâline getirip VP:KÇ/P'ye taşımak için, yoksa o adaylığı da etkileyeceğini düşünüyordum. Hâlâ da öyle düşünüyorum. Bu kadar aceleye ve direkt olarak eski teklifi baştan aşağı değiştirerek 5000 bayt çıkaran sürümü mevcut tartışma konumuzun odağındaki sayfanın üzerine yazmaya gerek var mıydı? @Uncitoyen. Eğer herkes üzerine kendi sürümünü yazıp "Politika teklifi (n)" şeklinde yeni başlık açacaksa görüş birliğine de varabileceğimizi sanmıyorum açıkçası.--evrifaessa ❯❯❯ mesaj 14.35, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
İstersem kullanıcı alt sayfama da eklerdim. Fakat bazı arşivlerde fark edersen kullanıcı alt sayfalarındaki politika-yönerge denemeleri pek ilgi çekmiyor. Görüş belirtilmiyor. Ya da tartışmaların devamı pek gelmiyor. Ama Vikipedi ad alanında oldu mu herkesin bir dikkati oraya kayıyor. Geçmişten kimin hangi sürümü nasıl yazdığı gözüküyor, bir yere uçmuyor. Senin hazırlamış olduğun teklifte görebildiğim kadarıyla PR ajansları için katkı sunmanın yolu açık. PR ajansları için böylece Vikipedi bir sektör olabilir. Genelde PR ajansları için katkı sunan kullanıcıların tüm bilgilendirmelere, uyarılara rağmen ısrarla reklam amaçlı, ansiklopedik olmayan içerikleriyle karşılaştık. Bir de bununla kalmayıp onlarca kukla hesap ile katkı sunmaya kalkıyorlar. Ya da ücretli katkı sunan editörler kullanıcı sayfalarında sosyal medya hesaplarını belirtmelidir gibi bir ifade var. Bu da o kişilerin sürekli sosyal medya hesaplarına insanların gidip benim için şu fiyata maddemi açar mısın ve devamı gibi sonuçlara yol açabilir. Bu teklif ile mümkün olduğunca bunun bir kazanç kapısına dönüşmemesini ve vikinin özgür ruhunun devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. --Uncitoyenmesaj 15.11, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Evet, görüşünü yukarıda da belirtebilirdin, ki görüyorum ki belirtmemişsin. Bu şekilde fikir birliğine falan varamayız.--evrifaessa ❯❯❯ mesaj 15.24, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
Yukarıda bir başlık bir de süresiz engel tartışması vardı. Birinde görüşümü belirtmiştim. Teklifi de ikinci başlık için bir görüş sayabilirsin. --Uncitoyenmesaj 15.30, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Destek Destek --Victor Trevor (mesaj) 12.38, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Bizim oylama yetkimiz varmı bilmiyorum ama benim oyum karşı sebebi geçen gün bende internette forum sitesinden yazı satanları gördüm hatta kimliklerini öğrenmeye çalıştım belki örnek paylaşımınızi gorebilirmiyim diye fakat maalesef ki vermediler. Bence Vikipedi bir ansiklopedi ise bu böyle kalmalı ve eğer ücretli olursa sonu gelmez görüşündeyim. Saygılarımla Muratback (mesaj) 13.26, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]

Biz de zaten bu tekliflerle para karşılığı madde açılmasını kısıtlamaya, hatta ilgili şartlar sağlanmadığı durumlarda bitirmeye çalışıyoruz?--evrifaessa ❯❯❯ mesaj 13.34, 26 Ağustos 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]
 • Destek Destek İyi noktalara değinilmiş. Şuan ki hâliyle politika olmasına engel göremiyorum. --ToprakM  12.09, 21 Eylül 2020 (UTC)Yanıtla[yanıtla]