İçeriğe atla

Vikipedi:Vikibahar 2023

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Yarışma bitti.


Vikibahar 2023, 21 Mart-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenen uluslararası bir içerik geliştirme projesidir. Amaç, Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri hakkında maddelerin oluşturulması ve bu ülkelerin Vikipedistleri arasındaki ilişkileri güçlendirmektir.

Projenin fikri Aralık 2014'te Kiev'de gerçekleştirilen Orta ve Doğu Avrupa Vikipedileri konferansına dayanmaktadır. Bu konferansta Vikipedistler, bölgede çatışma ve kavgaların başlangıcı olmuş baharlara inat, her sene baharda diğer Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri ve kültürleri hakkında kendi dillerinde maddeler oluşturmaya karar vermişlerdir. Her dil sürümüne bu projede en çok katkı sağlayan Vikipedistler ödüllendirilmektedir.

Bu proje kapsamında Türkçe Vikipedi'ye katkıda bulunmak isteyen herkes, aşağıdaki katılımcı listesine adını ekleyebilir. Kolay gelsin!


Yarışmacıların oluşturdukları ve geliştirdikleri maddelerin listesi
Yarışma kapsamında oluşturduğunuz ve geliştirdiğiniz maddelerin adını buradan ekleyiniz.


Yarışmaya katılım[kaynağı değiştir]

 1. Sayfanın altındaki katılımcılar tablosuna adınızı ekleyiniz.
 2. Aşağıdaki adı geçen ülkelerin ve halkların kültürleri hakkında Türkçe Vikipedi maddeleri oluşturunuz.
 3. İsimlere tıklayarak oluşturulması önerilen maddelerin listesine ulaşabilirsiniz.
 4. Listelerdeki maddeler birer öneridir, listelerde yer almasa da yarışma konusuna uygun başka maddeler de oluşturabilirsiniz. Lütfen maddelerin kayda değerlik kriterlerini karşılamasına dikkat ediniz.
 5. Yeni madde oluşturmak yerine mevcut maddeleri bilgi ve kaynak ekleyip geliştirerek de yarışmaya katılabilirsiniz; ancak sadece yazım hatası, biçem düzenleme, kategori ve şablon ekleme şeklinde katkılar yarışma kapsamında değerlendirilmeyecektir.

Kurallar[kaynağı değiştir]

 1. Yarışma esnasında, organizatörlerin hiçbir müdahalesi ya da hatırlatması olmayacaktır. Aşağıdaki kurallardan en az birini sağlamayan maddeler, adil bir yarışma olması amacıyla, yarışmanın sona ermesinden sonraki değerlendirme aşamasında yarışma kapsamının dışında tutulacaktır.
 2. Yarışma kapsamında yburada bazı örneklerinin görülebileceği, yarışma konusuna uygun olan Türkiye haricindeki Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri hakkında bir konuda madde oluşturulmalı ya da hâlihazırda var olan bir madde geliştirilmelidir.
 3. 21 Mart 2023 0.00 OAZD ve 31 Mayıs 2023 23.59 OAZD arasında oluşturulan ya da geliştirilen maddeler yarışmaya dâhildir.
 4. Organizatörler ve jüri haricinde her kullanıcı yarışmaya katılabilir.
 5. Tüm yarışma süresince katılım mümkündür.
 6. Oluşturulan ya da geliştirilen maddeler; doğrulanabilir bilgi içermeli, güvenilir kaynaklar kullanılarak yazılmalı ve Vikipedi biçem el kitabına uygun olmalıdır.
 7. Makine çevirisiyle oluşturulan ve anlaşılmaz durumdaki maddeler, yarışmaya dahil edilmeyecektir.
 8. Proje kapsamında açılan yeni maddelerin en az 3.000 bayt boyutunda olması, mevcut maddelerde geliştirme yapılacaksa ise en az 3.000 bayt boyutunda ekleme yapılmış olması gerekmektedir.
 9. Botların yaptığı değişiklikler, doğal ve olması gereken düzenlemeler olarak değerlendirildiğinden, katkıyı veren kullanıcı yapmış gibi değerlendirilir. Benzer şekilde başka kullanıcılar tarafından yapılan ve organizatörlerin takdirine göre küçük olarak değerlendirilen değişiklikler de, katkıyı veren kullanıcı yapmış gibi değerlendirilir.
 10. Yapılan katkılarda en az iki güvenilir kaynak kullanılması gerekmektedir.
 11. Oluşturulan ya da maddeye eklenen liste, tablo, şablon ya da kategoriler yarışma kapsamı dışındadır. Liste ya da tablolar, basit bir listelemenin ötesinde, metin içerdikleri takdirde puanlamaya dâhil edilecektir.
 12. En yüksek puan alan 5 katılımcı, gerçekleşen sıralamaya göre birincilikten beşinciliğe doğru azalacak şekilde hediye kartıyla ödüllendirilecektir.
 13. Projeye katkı vermenin ikinci bir yolu ise, proje kapsamındaki konular dâhilinde (Türkiye dahil) çekeceğiniz özgür lisanslı fotoğrafların Wikimedia Commons'a yüklenmesidir. Bu fotoğrafların, Vikipedi'de fotoğrafı olmayan maddelerde kullanılacak şekilde olması ve yüklenmelerinin ardından uygun maddelere eklenmeleri gerekmektedir. Aynı maddeye gereğinden fazla eklenen fotoğraflar, proje kapsamında değerlendirilmeyecektir. Wikimedia Commons'ta, maddede kullanılabilecek bir fotoğraf varsa ve maddede kullanılmamışsa, proje dâhilinde çekilip maddeye eklenen fotoğraflarda bu durum dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır. Bu alanda en çok katkı yapan kullanıcı da benzer şekilde hediye kartıyla ödüllendirilecektir.
 14. Birinci yoldan ödül kazanan kullanıcının, ikinci yoldan da ödül kazanması mümkündür.
Aşağıdaki düğmelere tıkladığınızda o ülke ya da bölgedeki Vikipedistlerin kendi ülkeleri/bölgeleri hakkında oluşturulmasını veya geliştirilmesini önerdiği maddelerin listelerine ulaşabilirsiniz.
Not: Aşağıdaki listeler, örnek maddelerdir ve bunlar dışındaki maddeler de yarışma kapsamındadır.

Arnavutluk Avusturya Azerbaycan Başkurdistan Batı Ermenicesi Belarus Bosna-Hersek Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Çingeneler Don Bölgesi Ermenistan Erzyanlar Esperanto Estonya Gürcistan Hırvatistan Karadağ Karaylar Kazakistan Kıbrıs Kırım Tatarları Kırımçaklar Kosova Kuzey Kafkasya bölgesi Kuzey Makedonya Kuzeybatı Rusya Bölgesi Letonya Litvanya Macaristan Malta Polonya Romanya & Moldova Rusya Federasyonu Sırbistan Sırp Cumhuriyeti Slovakya Slovenya Sorblar Tatarlar Ukrayna Ulahlar Uluslararası Võro Yunanistan

Bu sene üstteki kategorilere ek olarak "Orta ve Doğu Avrupa" alanı haricinde yer alan şu "misafir" kategoriler de yarışmanın kapsamındadır:

Kırgızistan Özbekistan Saha Türkleri

Puanlama
Oluşturulan/geliştirilen her madde: 30 puan
3.000 baytlık bölümden sonra ilave her 3.000 baytlık ekleme: 10 puan
Uygun bilgi kutusu ekleme: 4 puan
3. kaynaktan itibaren her ilave kaynak (maks. 5 kaynağa kadar): 2 puan
Eklenen her kategori: 1 puan
Yarışmanın görsellerle kısmı için
Görsel kullanılan her bir madde: 10 puan
Maddeye eklenen her bir görsel: 1 puan

Katılımcılar[kaynağı değiştir]