Vikipedi:GLAM/Dijital Kültürel Miras Ağı/Yayınlar

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Dijital Kültürel Miras Ağı ve Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye (WMTR) arasında, GLAM-WIKI kapsamında yapılan iş birliği kapsamında WikiGLAM sayfasında yer alacak kaynaklar bu sayfada yer alacaktır. Dijital Kültürel Miras Ağı, Dijital Kültürel Miras alanında başta Türkçe olan kaynakların düzenli bir şekilde bu sayfada toplanmasını amaçlamaktadır. Ayrıca bu alanda yabancı dilde yazılmış kaynakların da eklenerek sayfanın geliştirilmesi yönünde çalışmalar gerçekleştirilecektir.Böylece ileride çeviri yapılarak Türkçe'ye kazandırılması gerekebilecek kaynaklar üzerinde de çalışmalar gerçekleştirilebilecektir.

Faydalı Bilgiler[kaynağı değiştir]

Türkçe Yayınlar[kaynağı değiştir]

Yalçın, H. (2018). Dijital insanî bilimler ve bilgi hizmetleri. Bilgi Dünyası, 19(2), 183-201. doi: 10.15612/BD.2018.699 https://bd.org.tr/index.php/bd/article/view/25/23

Aladağ, F. (2020). Dijital Beşerî Bilimler ve Türkiye Araştırmaları: Bir Literatür Değerlendirmesi . Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi , 18 (36) , 773-796 https://dergipark.org.tr/tr/pub/talid/issue/58073/800406.

Arkeolojik Yüzey Araştırması Tahmin Haritalarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Oluşturulması: Mersin İli, Silifke İlçesi Örneği [1]

Yılmaz, B., Külcü, Ö. ve Çakmak, T. (2019). Kültürel mirasın dijitalleştirilmesi: LoCloud projesi bağlamında bir değerlendirme. Pelin Şahin Tekinalp ve Gonca Gökalp Alpaslan (yay. haz.). Kültürel bellek 2016 içinde (s.545-553). Ankara: Hacettepe Üniversitesi https://tolgacakmak.net/kitap-ici-bolum/kulturel-mirasin-dijitallestirilmesi-locloud-projesi-baglaminda-bir-degerlendirme

Çakmak, T. (2018). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Ankara’daki 17 kurumun uygulamalarının analizi. Ankara Araştırmaları Dergisi, 6(2), 167-182. doi: 10.5505/jas.2018.30502 https://tolgacakmak.net/makale/kulturel-bellek-kurumlarinda-dijitallestirme-ankaradaki-17-kurumdaki-uygulamalarin-analizi

Çakmak, T. (2018). Dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerinin erişime sunulmasına yönelik bir çalışma: Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dijital Arşivi. Elif Mahir Metinsoy (Editör). Cumhuriyet’le Büyüyen Yardım Sevenler içinde (s.238-249). Ankara: Türkiye Yardım Sevenler Derneği https://tolgacakmak.net/kitap-ici-bolum/dijitallestirilen-kulturel-miras-urunlerinin-erisime-sunulmasina-yonelik-bir-calisma-turkiye-yardim-sevenler-dernegi-dijital-arsivi

Özel, N. ve Çakmak, T. (Editörler). (2016). Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi: Bildiriler = International Congress on Management of Cultural Heritage and Cultural Memory Institutions : Proceedings / Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi, 17-20 Eylül 2014, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Kağıthane, İstanbul, Türkiye. Ankara: Üniversite ve Araştırma Kütüphanecileri Derneği. ISBN: 978-605-66349-1-8

Özel, N. (2016). Müzelerde Bilginin Düzenlenmesi ve Erişime Sunulması: Ankara’daki Müzelere Yönelik Bir Araştırma. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi, 56(1), 177-209.

Öztemiz, S. ve Özel, N. (2020). Dijital insani bilimler araçları üzerine bir değerlendirme. DTCF Dergisi, 60(1),390-414

Öztemiz, S. (2020). Bilgi ve belge yönetimi öğrencilerinin kültürel miras okuryazarlığı: Hacettepe Üniversitesi örneği. Bilgi Dünyası, 21(1),65-87.

Öztemiz, S.; Yılmaz, B. (2018). Open access to digitized cultural heritage: A model proposal for Turkey. DTCF Dergisi, 58(2):1647-1666.

Öztemiz, S.; Yılmaz, B. (2017). Kültürel bellek kurumlarında dijitalleştirme: Kültürel miras ürünlerine yönelik uygulamalar üzerine bir araştırma. DTCF Dergisi, 57(1): 493-523.

Öztemiz, S. (2017). Türkiye'de dijital kültürel miras ürünlerine açık erişim. İstanbul: Hiperyayın.

Öztemiz, S. (2016). Türkiye'de dijitalleştirilen kültürel miras ürünlerine açık erişim: Bir model önerisi. Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi (Danışman: Prof. Dr. Bülent YILMAZ).

Yabancı Dilde Yayınlar[kaynağı değiştir]

Gillings, M., Hacıgüzeller, P., & Lock, G. (Eds.). (2018). Re-Mapping Archaeology: Critical Perspectives, Alternative Mappings (1st ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351267724

Sarris A., Kalayci T., Moffat I., Manataki M. (2018) An Introduction to Geophysical and Geochemical Methods in Digital Geoarchaeology. In: Siart C., Forbriger M., Bubenzer O. (eds) Digital Geoarchaeology. Natural Science in Archaeology. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-25316-9_14

Özgüner, N. P., and C. H. Roosevelt. 2008. “Aerial Photography and High-Resolution Satellite Imagery: Assessing Landscape and Land-Use Changes in Central Lydia.” Society for American Archaeology, Annual Meeting, Vancouver, BC; March 2008

Archaeological Digital Archiving in Turkey [2]

Külcü, Ö, Çakmak, T. ve Eroğlu, Ş. (2020). Metadata description schemas of cultural heritage institutions in the context of interoperability. Hrvoje Stančić (Ed.) Trust and Records in an Open Digital Environment içinde (s.181-200). Routledge https://doi.org/10.4324/9781003005117


  1. ^ Fidan, Doğa (2021). "Arkeolojik Yüzey Araştırması Tahmin Haritalarının Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Oluşturulması: Mersin İli, Silifke İlçesi Örneği". Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi. 3 (1): 10–23. 
  2. ^ Atalan Çayırezmez, Nurdan; Hacıgüzeller, Piraye; Kalayci, Tuna (2021-05-31). "Archaeological Digital Archiving in Turkey". Internet Archaeology (İngilizce). doi:10.11141/ia.58.20.