Vikipedi:GLAM/Dijital Kültürel Miras Ağı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Dijital Kültürel Miras Ağı - WMTR

GLAM İş Birliği Programı


Bu proje, Dijital Kültürel Miras Ağı ve Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye (WMTR) arasında, GLAM-WIKI kapsamında yapılan iş birliği kapsamında ortaya çıkmıştır. 2021 yılı Ekim ayında başlayan projenin çalışmaları devam etmektedir.

Bu projede; Dijital Kültürel Miras Ağı, Wikimedia Topluluğu Kullanıcı Grubu Türkiye (WMTR) kültürel miras alanında dijital bir kütüphane oluşturmak için bir araya gelmiştir. Sayfaya dileyen katkı verebilir. Ağdaki uzmanlar içerikleri belirli zamanlarda kontrol ederek sayfanın güncel ve sağlıklı içerik sunmasına katkı verecektir.

Dijital Kültürel Miras Ağı Nedir?[kaynağı değiştir]

Dijital Kültürel Miras Ağı, dijital kültürel miras alanında çalışan uzman, araştırmacı ve öğrencileri bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Dijital Kültürel Miras Ağı, Bilgi ve İletişim Teknolojilerindeki hızlı ilerlemeler doğrultusunda arkeoloji, sanat tarihi, kütüphane, müze ve arşiv alanında artarak devam eden teknoloji uygulamaları, veri üretimi, organizasyonu, yönetimi, görselleştirilmesi ve paylaşımı alanlarında Türkçe içerik üretilmesi ve konuların tartışılmasını alandaki uzmanlarla birlikte gerçekleştirmek istemektedir. Bu nedenle Koordinatör, Genel Sekreter ve İşbirliği Sekreteri ile Çalışma Gruplarının temsilcilerinden oluşan bir komite oluşturularak bir çalışma yöntemi kurulmaya çalışılmıştır. Ağdaki çalışmalar gönüllü olarak yürütülmektedir.

Topluluğun (Ağın) Amaçları[kaynağı değiştir]

Dijital Kültürel Miras konusunda, Türkiye’de, başta öğrenciler olmak üzere;

 • Doğru bilgiye ulaşmak isteyenler için kaynak altyapısını oluşturmak
 • Uzman grubunu bir araya getirmek
 • Bu alanda Türkçe yayın ve içerik oluşturmak
 • Alanda eksikliği bulunan mevzuat, standart, yol haritası ve ilkeleri tespit etmek
 • Çalışma grupları kurulmasını sağlamak
 • Dijital miras alanında çalışan kişi, kurum ve kuruluşlar ile iletişim kurup işbirlikleri geliştirmek

amaçlanmaktadır.

Çalışma Grupları[kaynağı değiştir]

Çalışma Grubu 1: İşbirliği Çalışma Grubu Grup, Dijital Kültürel Miras Ağı çalışmalarını gerçekleştirmek için gerekli işbirliklerini oluşturmak ve bu alanda çalışan kurum, kuruluş ve gruplarla görüşmeler yapmak amacıyla kurulmuştur.

Grup temsilcileri ile ilgili güncel bilgiye web sitesinden erişilebilmektedir.

Çalışma Grubu 2: İletişim ve Sosyal Medya Çalışma Grubu Dijital Kültürel Miras Ağı'nın web, sosyal medya ve iletişim konularında çalışmalarını yürütmeyi amaçlamaktadır.

Grup temsilcileri ile ilgili güncel bilgiye web sitesinden erişilebilmektedir.


Çalışma Grubu 3: Eğitim Çalışma Grubu Dijital Kültürel Miras Ağının ana amaçlarından birisi olan eğitim konusunda içerik üretmek, çalışmalar yürütmek, seminer vb düzenlemek amacıyla kurulmuştur.

Eğitim Çalışma Grubu'nun Faaliyetleri İçin

Grup temsilcileri ile ilgili güncel bilgiye web sitesinden erişilebilmektedir.

Çalışma Grubu 4: Bilgisayar Destekli Arkeoloji Çalışma Grubu Dijital Kültürel Miras Ağı altında bilgisayar destekli arkeoloji çalışmalarını koordine etmek amacıyla kurulmuş olup, Computer Applications of Archaeology (CAA) Türkiye Grubu çalışmalarının ortaya çıkmasını da amaçlamaktadır.

Grup temsilcileri ile ilgili güncel bilgiye web sitesinden erişilebilmektedir.

Nasıl Katkı Verebilirim?[kaynağı değiştir]

Dijital Kültürel Miras[kaynağı değiştir]

Açık Kaynak Kodlu Araçlar[kaynağı değiştir]

 • Open Archeo Info Sitesi arkeologlar için kullanılabilecek açık kaynak kodlu araçlara ait bilgileri sunuyor [[1]]
 • Açık kaynak kaynakça yönetim yazılımı Zotero
 • Açık Kaynak Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılımı QGIS
 • Ücretsiz ve özgür ses düzenleme yazılımı Audacity
 • Survey2GIS [[2]]

Yayınlar[kaynağı değiştir]

İlgili wiki sayfaları[kaynağı değiştir]

Sunumlar[kaynağı değiştir]

Videolar[kaynağı değiştir]

 • Sanal teknolojiler kültürel mirasın korunmasına yardımcı olabilir mi? [3]
 • 57. Kütüphane Haftası | Dijital Çağda Kültürel Mirasın Aktarılması Paneli [4]
 • Osmanlı Çalışmaları İçin Bir Dijital Tarih Uygulaması | Fatma Aladağ [5]
 • MTK | Yunus Uğur, Dijital Şehir Tarihine Doğru: Yeni Teknolojiler Alternatif Sosyo-Mekânsal Okumalar [6]
 • "Çok Katmanlı Kültürel Miras Alanlarının Geleceğe Aktarılması Tartışmaları" - 3, 1. Oturum [7]
 • Digilogue x SALT Arviş I Dijital Çağda Arşiv [8]
 • Arkeolojik Araştırmalarda Dijital Haritalar [9]
 • OSMANLI'NIN GOOGLE'I: WİKİLALA | BİZE BAHSET - KONUK: DR. HARUN TUNCER [10]
 • Arşivlerin Vaatleri: Dijital Çağda Farklılığı Keşfetmek / The Promises of Archives: Exploring Divers [11]
 • Ortak Miras – Hafızayı Haritalamak: Kültür Envanteri Atlası [12]
 • Deneyim Odaklı Yeni Nesil Müzecilik -- Fethiye Erbay [13]
 • JULIOPOLIS'in Yüzleri Sergisi [14]
 • Müzelerde Dijital Teknolojilerin Kullanımı / Usage of Digital Technologies at Museums [15]
 • Domaniç'teki Osmanlı Dönemi Gözetleme ve Haberleşme Kulesi'nin 3D dijital belgelemesi yapıldı [16]
 • Jeoarkeolojide Yeni Bir Yaklaşım: Dijital Jeoarkeoloji Arş. Gör. Ebubekir KARAKOCA [17]
 • KAM21- EKOSİSTEM GÖRÜŞÜ, CBSKÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI VE GELİŞTİRİLMESİNDE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ [18]
 • Arkeolojik İzler 32. Bölüm / Arkeolojide 3D Modelleme (Ege Üniversitesi TV) [19]
 • Arkeolojik Alanlarda Haritalama ve Mimari Belgelemede İnovasyon [20]

Projeler[kaynağı değiştir]

Dijital Arkeoloji Uygulamaları[kaynağı değiştir]

İletişim, Geribildirim, Soru ve öneriler[kaynağı değiştir]

Soru, öneri ve geribildirimleriniz olduğunda veya bizimle iletişime geçmek isterseniz iletisim@dijitalkulturelmiras.com adresine eposta atabilirsiniz.