Vikipedi:Babil/hy

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Vikipedi:Babil
hy-0 Այս անձը չի հասկանում հայերեն:
hy-1 Այս անձը կարող է աշխատել սկզբնական մակարդակի հայերեն լեզվով:
hy-2 Այս անձը կարող է աշխատել միջին մակարդակի հայերեն լեզվով:
hy-3 Այս անձը կարող է աշխատել զարգացած մակարդակի հայերեն լեզվով:
Diğer kullanıcılar