Vikipedi:AutoWikiBrowser/Typos

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Bu sayfa, AWB'nin otomatik düzenleme yaptığı yazım hatalarını listeler.

Yazım hataları

A

<Typo word="acenta" find="(\s)(A|a)centa(\s)" replace="$1$2cente" />
<Typo word="acenta" find="(\s)(A|a)centaları" replace="$1$2centeleri" />
<Typo word="acitasyon" find="(\s)(A|a)citasyon" replace="$1$2jitasyon" />
<Typo word="afaroz" find="(\s)(A|a)faroz" replace="$1$2foroz" />
<Typo word="Akadca" find="Akadça" replace="Akadca" />
<Typo word="akapunktur" find="(\s)(A|a)kapunktur" replace="$1$2kupunktur" />
<Typo word="akibet" find="(\s)(A|a)kibet" replace="$1$2kıbet" />
<Typo word="akrapol" find="(\s)(A|a)krapol" replace="$1$2kropol" />
<Typo word="aktrist" find="(\s)(A|a)ktrist(\s)" replace="$1$2ktris$3" />
<Typo word="aliminyum, alimünyum" find="(\s)(A|a)lim(i|ü)nyum" replace="$1$2lüminyum" />
<Typo word="allerji" find="(\s)(A|a)llerji" replace="$1$2lerji" />
<Typo word="Almanca" find="(\s)([A|a]lmanca['’])([a-z])" replace="$1Almanca$3" />
<Typo word="antartika" find="(\s)(A|a)ntartika" replace="$1$2ntarktika" />
<Typo word="antreman" find="(A|a)ntreman" replace="$1ntrenman" />
<Typo word="arasıra" find="(\s)(A|a)ras(ı|i)ra" replace="$1$2ra sıra" />
<Typo word="Arapça" find="(\s)([A|a]rapça['’])([a-z])" replace="$1Arapça$3" />
<Typo word="ardarda" find="(\s)(A|a)r(d|t)(\s?)arda" replace="$1$2rt arda" />
<Typo word="ardısıra" find="(\s)(A|a)r(d|t)(ı|i)(\s?)s(ı|i)ra" replace="$1$2rdı sıra" />
<Typo word="arkaplan" find="(A|a)rkaplan" replace="$1rka plan" />
<Typo word="Arnavutça" find="(\s)([A|a]rnavutça['’])([a-z])" replace="$1Arnavutça$3" />
<Typo word="Atatürk" find="\bAtaturk\b" replace="Atatürk"/>
<Typo word="Azerice" find="(\s)([A|a]zerice['’])([a-z])" replace="$1Azerice$3" />

B

<Typo word="bir çok" find="(\s)(B|b)ir(\s)çok(\s)" replace="$1$2irçok$3" />
<Typo word="bir çoğu" find="(B|b)ir(\s)(ç|c)oğu(\s)" replace="$1irçoğu$4" />
<Typo word="birçoğunlu" find="(\s)(B|b)ir(ç|c)oğunlu(k|ğu)" replace="$1çoğunlu$4" />
<Typo word="birşey" find="(\s)(B|b)ir(ş|s)ey(\s)" replace="$1$2ir şey$4" />
<Typo word="bişey" find="(\s)(B|b)i(ş|s)ey(\s)" replace="$1$2ir şey$4" />
<Typo word="bilimadam" find="(\s)(B|b)ilimadam(\s)" replace="$1$2ilim adam$4" />
<Typo word="budizm" find="(\[\[)?(B|u)udizm(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1Budizm$3$5" />
<Typo word="burda" find="(\s+)(B|b)ura?da(\s)" replace="$1$2urada$3" />
<Typo word="burdaki" find="(\s+)(B|b)ura?da(\s?)ki(\s)" replace="$1$2uradaki$4" />
<Typo word="buyana" find="(\s)(B|b)uyana(\s)" replace="$1$2u yana$3" />
<Typo word="Başkurtça" find="(\s)([B|b]aşkurtça['’])([a-z])" replace="$1Başkurtça$3" />
<Typo word="Belarusça" find="(\s)([B|b]elarusça['’])([a-z])" replace="$1Belarusça$3" />

C

<Typo word="ceseti" find="(\s)(C|c)eseti" replace="$1$2esedi" />

Ç

<Typo word="Çekçe" find="(\s)([Ç|ç]ekçe['’])([a-z])" replace="$1Çekçe$3" />
<Typo word="Çince" find="(\s)([Ç|ç]ince['’])([a-z])" replace="$1Çince$3" />
<Typo word="çünki" find="(\s)(Ç|ç)ünki" replace="$1$2ünkü" />

D

<Typo word="dogandergi" find="(\s)(D|d)o(g|ğ)an(\s?)(b|B)ura?da(\s?)(d|D)erg(i|ı)" replace="$1Doğan Burda Dergi" />
<Typo word="dinazor" find="(\s)(D|d)inazor" replace="$1$2inozor" />
<Typo word="direk ola" find="(\s)(D|d)irekt?\s+ola" replace="$1$2irekt ola" />
<Typo word="döküman" find="(\s)(D|d)öküman" replace="$1$2oküman" />
<Typo word="Osmanlıca" find="(\s)([D|d]anca['’])([a-z])" replace="$1Danca$3" />

E

<Typo word="erezyon" find="(\s)(E|e)rezyon" replace="$1$2rozyon" />
<Typo word="entellektüel" find="(\s)(E|e)ntellektüel" replace="$1$2ntelektüel" />
<Typo word="Ermenice" find="(\s)([E|e]rmenice['’])([a-z])" replace="$1Ermenice$3" />
<Typo word="espiri" find="(\s)(E|e)spiri" replace="$1$2spri" />

F

<Typo word="farketti" find="(\s)(F|f)ark(\s?)et(d|t)i" replace="$1$2ark etti" />
<Typo word="farkede, farkedi" find="(\s)(F|f)ark(\s?)e(d|t)(e|i)" replace="$1$2ark ed$5" />
<Typo word="Farsça" find="(\s)([F|f]arsça['’])([a-z])" replace="$1Farsça$3" />
<Typo word="feth etti" find="(\s)(F|f)e(d|t)h?(\s?)e(d|t)(d|t)i" replace="$1$2ethetti" />
<Typo word="Fince" find="(\s)([F|f]ince['’])([a-z])" replace="$1Fince$3" />
<Typo word="Fransızca" find="(\s)([F|f]ransızca['’])([a-z])" replace="$1Fransızca$3" />
<Typo word="Felemenkçe" find="(\s)([F|f]elemenkçe['’])([a-z])" replace="$1Felemenkçe$3" />

G

<Typo word="gelişi gidişi güzel" find="(\s)(G|g)(\w)(\w)işi\sg(ü|u)zel" replace="$1$2$3$4işigüzel" />
<Typo word="gönderek" find="(\s)(G|g)önderek" replace="$1$2öndererek" />
<Typo word="gözardı" find="(\s)(G|g)özardı" replace="$1$2öz ardı" />

H

<Typo word="herbiri" find="(\s)(H|h)erbiri" replace="$1$2er biri" />
<Typo word="herhangibir" find="(\s)(H|h)erhangibir" replace="$1$2erhangi bir" />
<Typo word="hergün" find="(\s)(H|h)ergün" replace="$1$2er gün" />
<Typo word="herkez" find="(\s)(H|h)erkez" replace="$1$2erkes" />
<Typo word="herşey" find="(\s)(H|h)er(ş|s)ey(\s)" replace="$1$2er şey$4" />
<Typo word="Hırvatça" find="(\s)([H|h]ırvatça['’])([a-z])" replace="$1Hırvatça$3" />
<Typo word="hiçbir" find="(\s)(H|h)i(ç|c)(\s)?bir(\s)" replace="$1$2içbir$5" />
<Typo word="hiçkimse" find="(\s)(H|h)i(ç|c)kimse" replace="$1$2iç kimse" />
<Typo word="hikaye" find="(\s)(H|h)ikaye" replace="$1$2ikâye" />
<Typo word="h(ı)ristiyanlık" find="(\[\[)?(H|h)(i|ı)?r(i|ı)stiyanlık(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1H$3ristiyanlık$5$7" />
<Typo word="hinduizm" find="(\[\[)?(H|h)induizm(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1Hinduizm$3$5" />
<Typo word="Hintçe" find="(\s)([H|h]intçe['’])([a-z])" replace="$1Hintçe$3" />

İ

<Typo word="İbranice" find="(\s)([İ|i]branice['’])([a-z])" replace="$1İbranice$3" />
<Typo word="İngilizce" find="(\s)([İ|i]ngilizce['’])([a-z])" replace="$1İngilizce$3" />
<Typo word="insiyatif" find="(\s)(İ|i)nsiyatif" replace="$1$2nisiyatif" />
<Typo word="inşaa" find="(\s)(İ|i)nşa+\s" replace="$1$2nşa " />
<Typo word="isbat" find="(\s)(İ|i)sbat" replace="$1$2spat" />
<Typo disabled="islam" find="(\[\[)?(I|İ|ı|i)slam(\]\])?([a-z])" replace="$1$2slam$3'$4" /> <!-- İslamiyet -> İslam'iyet yapıyor.-->
<Typo word="İspanyolca" find="(\s)([İ|i]spanyolca['’])([a-z])" replace="$1İspanyolca$3" />
<Typo word="İsveççe" find="(\s)([İ|i]sveççe['’])([a-z])" replace="$1İsveççe$3" />
<Typo word="İŞİD" find="(\s)İŞİD" replace="$1IŞİD" />
<Typo word="itibariyle" find="(\s)(İ|i)tibariyle" replace="$1$2tibarıyla" />
<Typo word="İtalyanca" find="(\s)([İ|i]talyanca['’])([a-z])" replace="$1İtalyanca$3" />

j

<Typo word="Japonca" find="(\s)([J|j]aponca['’])([a-z])" replace="$1Japonca$3" />

K

<Typo word="kılpayı" find="(\s)(K|k)(i|ı)lpay(i|ı)" replace="$1$2ıl payı" />
<Typo word="kulubü" find="(\s)(K|k)ulubü" replace="$1$2ulübü" />
<Typo word="kollektif" find="(\s)(K|k)ollektif" replace="$1$2olektif" />
<Typo word="konservatuar" find="(\s)(K|k)onservatuar" replace="$1$2onservatuvar" />
<Typo word="Kürtçe" find="(\s)([K|k]ürtçe['’])([a-z])" replace="$1Kürtçe$3" />
<Typo word="Korece" find="(\s)([K|k]orece['’])([a-z])" replace="$1Korece$3" />
<Typo word="Kazakça" find="(\s)([K|k]azakça['’])([a-z])" replace="$1Kazakça$3" />
<Typo word="Katalanca" find="(\s)([K|k]atalanca['’])([a-z])" replace="$1Katalanca$3" />
<Typo word="Kırgızca" find="(\s)([K|k]ırgızca['’])([a-z])" replace="$1Kırgızca$3" />

L

<Typo word="labaratuvar" find="(\s)(L|l)ab(a|o)ratuv?ar" replace="$1$2aboratuvar" />
<Typo word="Latince" find="(\s)([L|l]atince['’])([a-z])" replace="$1Latince$3" />
<Typo word="Lehçe" find="(\s)([L|l]ehçe['’])([a-z])" replace="$1Lehçe$3" />

M

<Typo word="Macarca" find="(\s)([M|m]acarca['’])([a-z])" replace="$1Macarca$3" />
<Typo word="Moğolca" find="(\s)([M|m]oğolca['’])([a-z])" replace="$1Moğolca$3" />
<Typo word="madem ki" find="(\s)(M|m)adem ki" replace="$1$2ademki" />
<Typo word="musevilik" find="(\[\[)?(M|m)usevilik(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1Musevilik$3$5" />
<Typo word="müdahele" find="(\s)(M|m)üdahele" replace="$1$2üdahale" />
<Typo word="müslümanlık" find="(\[\[)?(M|m)(ü|u)sl(ü|u)manl(ı|i)k(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1Müslümanlık$6$8" />
<Typo word="müzdarip" find="(\s)(M|m)(u|ü)zdari(p|b)" replace="$1$2uzdarip" />

N

<Typo word="nezninde" find="(\s)(N|n)ezninde" replace="$1$2ezdinde" />
<Typo word="nisbeten" find="(\s)(N|n)isbeten" replace="$1$2ispeten" />
<Typo word="nufüs" find="(\s)(N|n)(u|ü)f(u|ü)s" replace="$1$2üfus" />
<Typo word="Norveççe" find="(\s)([N|n]orveççe['’])([a-z])" replace="$1Norveççe$3" />

O

<Typo word="oğulu" find="(\s)(O|o)ğulu" replace="$1$2ğlu" />
<Typo word="olsada" find="(\s)(O|o)lsada" replace="$1$2lsa da" />
<Typo word="olupda,olupta,olup ta" find="(\s)(O|o)lup(\s?)(d|t)a(\s)" replace="$1$2lup da$5" />
<Typo word="orjinal" find="(\s)(O|o)rjinal" replace="$1$2rijinal" />
<Typo word="oysa ki" find="(\s)(O|o)ysa(\s+)ki(\s)" replace="$1$2ysaki$4" />
<Typo word="Osmanlıca" find="(\s)([O|o]smanlıca['’])([a-z])" replace="$1Osmanlıca$3" />

P

<Typo word="pekaz" find="(\s)(P|p)ekaz" replace="$1$2ek az" />
<Typo word="pekçok" find="(\s)(P|p)ek(ç|c)ok" replace="$1$2ek çok" />
<Typo word="Portekizce" find="(\s)([P|p]ortekizce['’])([a-z])" replace="$1Portekizce$3" />
<Typo word="proleterya" find="(\s)(P|p)roleterya" replace="$1$2roletarya" />

R

<Typo word="rasgele" find="(\s)(R|r)asgele" replace="$1$2astgele" />
<Typo word="red et" find="(\s)(R|r)e(d|t) et" replace="$1$2eddet" />
<Typo word="Rusça" find="(\s)([R|r]usça['’])([a-z])" replace="$1Rusça$3" />

S

<Typo word="Slovence" find="(\s)([S|s]lovence['’])([a-z])" replace="$1Slovence$3" />
<Typo word="sohpet" find="(\s)(S|s)ohpet" replace="$1$2ohbet" />
<Typo word="süpriz" find="(\s)(S|s)üpriz" replace="$1$2ürpriz" />
<Typo word="Sırpça" find="(\s)([S|s]ırpça['’])([a-z])" replace="$1Sırpça$3" />
<Typo word="siklet" find="(\s)(S|s)iklet" replace="$1$2ıklet" />

Ş

<Typo word="şanzuman" find="(\s)(Ş|ş)anzuman" replace="$1$2anzıman" />

T

<Typo word="taaruz" find="(\s)(T|t)aa+r+uz" replace="$1$2aarruz" />
<Typo word="taktirde" find="(\s)(T|t)aktirde" replace="$1$2akdirde" />
<Typo word="tamsayı" find="(\s)(T|t)amsayı" replace="$1$2am sayı" />
<Typo word="tarafindan" find="(\s)(T|t)arafindan" replace="$1$2arafından" />
<Typo word="tarihde" find="(\s)(T|t)arihde" replace="$1$2arihte" />
<Typo word="Tatarca" find="(\s)([T|t]atarca['’])([a-z])" replace="$1Tatarca$3" />
<Typo word="Türkçe" find="(\s)([T|t]ürkçe['’])([a-z])" replace="$1Türkçe$3" />
<Typo word="Türkçesi" find="(\s)([T|t]ürkçe([a-z]+)['’])([a-z])" replace="$1Türkçe$3$4" />
<Typo word="Türkmence" find="(\s)([T|t]ürkmence['’])([a-z])" replace="$1Türkmence$3" />

U

<Typo word="uluslar arası" find="(\s)(U|u)luslar arası" replace="$1$2luslararası" />
<Typo word="Urduca" find="(\s)([U|r]duca['’])([a-z])" replace="$1Urduca$3" />

V

<Typo word="vaad" find="(\s)(V|v)(a+)(d|t)(\s+)([^e])" replace="$1$2aat $6" />
<Typo word="vaad ede, vaad edi" find="(\s)(V|v)(a+)(d|t)(\s?)e(d|t)(e|i)" replace="$1$2aded$7" />
<Typo word="vaad ett, vaad etm" find="(\s)(V|v)(a+)(d|t)(\s?)e(d|t)(t|m)" replace="$1$2adet$7" />
<Typo word="ve ya" find="(\s)(V|v)eya(\s)" replace="$1$2eya$3" />

Y

<Typo word="yada" find="(\s)(Y|y)ada(\s)" replace="$1$2a da$3" />
<Typo word="yahudilik" find="(\[\[)?(Y|y)ahudilik(\]\])?('|‘)([a-z])" replace="$1Yahudilik$3$5" />
<Typo word="yalnış" find="(\s)(Y|y)aln(ı|i)ş" replace="$1$2anlış" />
<Typo word="yanısıra" find="(\s)(Y|y)an(ı|i)(\s?)s(ı|i)ra(\s)" replace="$1$2anı sıra$6" />
<Typo word="yanlız" find="(\s)(Y|y)anl(ı|i)z" replace="$1$2alnız" />
<Typo word="yanyana" find="(\s)(Y|y)anyana(\s)" replace="$1$2an yana$3" />
<Typo word="Yunanca" find="(\s)([Y|y]unanca['’])([a-z])" replace="$1Yunanca$3" />

Z

<Typo word="zaiyat" find="(\s)(Z|z)a(i|ı|)?y?(i|ı)?at(\s)" replace="$1$2ayiat$5" />

Semboller

<Typo word="cm²" find="\b\scm2\b" replace="cm²" />
<Typo word="m²" find="\b\sm2\b" replace="m²" />
<Typo word="m³" find="\b\sm3\b" replace="m³" />
<Typo word="cm³" find="\b\scm3\b" replace="cm³" />
<Typo word="km²" find="\b\skm2\b" replace="km²" />
<Typo word="m" find="\b\sm^²³m0-9?\b" replace="Metre " />
<Typo word="km" find="\b\skm^²³0-9?\b" replace="Kilometre " />

Diğer

<Typo word="[[Kategori:" find="\[\[([Cc]ategory|[Kk]ategori):(\s*)" replace="[[Kategori:" />
<Typo word="dış bağlantılar" find="\=(\s*)[Dd][ıi][sş]\s*[bB]a[ğğ]lant[ıi]l?a?r?(\s*)\=" replace="=$1Dış bağlantılar$2=" />
<Typo word="Şablon nedeniyle kırılan bağlantı" find="(https?://(?:www\.)?[-a-zA-Z0-9@:%._\+~#=]{1,256}\.[a-zA-Z0-9()]{1,6}\b(?:[-a-zA-Z0-9()@:%_\+.~#?&//=]*)){{" replace="$1 {{" />
<Typo word="YYY3de(n)" find="(\s)?([0-9]+)(3|4|5)('de)(n)?" replace="$1$2$3'te$5" />