Ventriküler septal defekt

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Ventriküler septal defekt (VSD)
Ventriküler septal defekt (kusur), kalbin karıncıkları arasındaki ventriküler septumda'um delik olması durumudur. Soldan sağa şantlı VSD.
UzmanlıkMedikal genetik Bunu Vikiveri'de düzenleyin

Ventriküler septal defekt (kusur) ya da kısaca VSD (İng.: Ventricular septal defect), kalbin sağ ve sol karıncıklarını ayıran ventriküler septumun üzerinde delik bulunması durumuna verilen isimdir.

Sol karıncık temiz kanın kalpten vücuda gönderilmek üzere pompalandığı odacık iken sağ karıncık kirli kanın akiğerlere gönderilmek üzere pompalandığı odacıktır. Ancak bu iki odacığı biribirinden ayıran ventriküler septum üzerinde delik olduğu durumda temiz kanın bir kısmı, bu delikten geçerek sağ karıncıktaki kirli kan ile karışır.

İzole edilmiş VSD şunlara ayrılabilir: 1. bölmelerin giriş veya çıkış bölgesinde perimembranöz bir kusur

2. Esas olarak kas septumunun apikal ve santral bölgesinde lokalize olan bir kas defekti, ayrıca birden fazla küçük defekt/kusur olabilir.

Etiyoloji / Sıklık •% 30-35 sıklık • en yaygın doğuştan kalp kusuru • Bununla birlikte, diğer kalp kusurlarıyla ilişkilendirilebilir

Hemodinamik • Hayatın ilk günlerinde veya haftalarında pulmoner vasküler direncin düşmesinden sonra, ventriküler seviyede interventriküler basınç gradyanına bağlı olarak sol-sağ şant vardır. • Şantın boyutu, defektin boyutuna ve pulmoner vasküler dirence bağlıdır

Semptomlar • Küçük kusurlar genellikle asemptomatiktir • daha büyük kusurlu - taşipne - terleme - içme zorlukları - gelişme geriliği - pulmoner enfeksiyonlara eğilim - tedavi edilmemiş pulmoner hipertansiyon gelişme riski vardır (Eisenmenger reaksiyonu)

Teşhis • Tipik kalp üfürümü (3.-2. ICR sol parasternal'de yüksek sistolik) • EKG (sol / sağ hipertrofi) • Yankı (boyut + konum) • Röntgen (kardiyomegali + pulmoner hiperemi)

Terapi • küçük VSD, özel kardiyak tedavi gerektirmez • Orta / büyük kusurlar cerrahi olarak düzeltilir (yama kapatma) • Erken bebeklik döneminde: ameliyat zamanına kadar ilaçla anti-konjestif tedavi

Risk / Komplikasyonlar • Ameliyatsız kusurlar durumunda, artmış endokardit riski = kalbin iç zarının (endokardiyum) iltihaplanması, dolayısıyla antibiyotik tedavisi

Tahmin • Cerrahi düzeltmeden sonra genel olarak iyi • Eisenmenger'ın tepkisiyle yaşam beklentisi sınırlıdır (20-30 yıl)

Kaynaklar Sitzmann ve değişik internet sayfaları, Özlem Arikan Piskin https://www.familienwortschatz.de/index.php?title=Ventrikelseptumdefekt

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Sınıflandırma
Dış kaynaklar