Telephus

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Bebek Telephus ve geyik ile Herakles, MS 2. yüzyılın ortalarında. Paris, Louvre MA 75. [1]

Yunan mitolojisinde, Telephus( /ˈtɛlɪfəs/ ; Yunanca Telephoss, "aşırı parlayan") [2] Herakles ve Tegea kralı Aleus'un kızı Auge'nin oğluydu. Anadolu'da Misya kralı Teuthras tarafından evlat edinilmiş ve onun yerine kral olmuştur. Telephus, Akhalar Helen'i alıp Sparta'ya götürmek ve Truva'yı yağmalamak için onun krallığına geldiğinde Akhilleus tarafından yaralandı ve yine onun tarafından iyileştirildi. Truva Savaşı'nda Yunanlılara karşı Truvalıların yanında savaşan Eurypylus'un babasıdır. Telephus'un hikayesi antik Yunan ve Roma ikonografisinde ve trajedisinde popülerdi. Telephus'un adı ve mitolojisi muhtemelen Hitit tanrısı Telepinu'dan türetilmiştir. [3]

Yetişkinliğe geçiş[değiştir | kaynağı değiştir]

Herakles, MS 1. yüzyılda Arkadya, Pan ve kanatlı bir Başak Burcu'yla birlikte bir geyik tarafından emzirilen Telephus'u bulur. Napoli, Ulusal Arkeoloji Müzesi 9008. [4]

Özet[değiştir | kaynağı değiştir]

Telephus'un annesi, Yunanistan anakarasındaki Peleoponez'deki Arkadya'da bir şehir olan Tegea kralı Aleus'un kızı Auge idi. Babası, Athena'nın bir rahibesi olan Auge'yi baştan çıkaran veya tecavüz eden Herakles'ti. Aleus olanları öğrendiğinde, anne ve çocuktan kurtulmaya çalıştı, ancak hikayeleri sonunda her ikisi de Anadolu'da, Telephus'u çocuksuz kralın varisi olarak evlat edinildiği Misya kralı Teuthras'ın sarayında sona erdi.

Arkadyalı bir prensesin oğlu olan Telephus'un nasıl Misya kralının varisi olduğuna dair üç farklı hikaye vardı. [5] En eski anlatıda, Auge Mysia'ya gider, Teuthras'ın evlatlık kızı olarak büyütülür ve Telephus orada doğar. [6] Bazı kayıtlarda Telephus, annesiyle beraber henüz bir bebekken Misya'ya gelir; Misya kralı Teuthras, Auge ile evlenirken, Telephus'u evlat edinir. [7] Auge (çeşitli şekillerde) yine kralın karısı olarak Misya sarayına teslim edilirken; diğerlerinde, Telephus ya dedesi Aleus tarafından, [8] ya da Auge, Nauplius tarafından boğulmaya götürülürken doğum yaptığında [9] Arkadya'da Parthenion Dağın'da terk edilir. Ancak Telephus bir geyik tarafından emzirilir ve, [10] kral Corythus veya onun çobanları tarafından bulunup büyütülür [11] [12] [13]; sonra annesini aramak üzere bir Delfi kahinine danışır ve bu şekilde annesi Auge ile tekrar bir araya gelerek Teuthras tarafından evlat edinilir. [14]

Kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Belki de en eski kaynaği[15] temsil eden Hesiodik Kadınlar Kataloğu'nun (MÖ altıncı yüzyıl) [16] günümüze ulaşan bir parçası, Telephus'un Misya'da doğduğunu gösterir. Bu anlatımda Telephus'un annesi Auge, Misya'daki (muhtemelen tanrıların emriyle) Teuthras'ın sarayına kabul edilmiş ve onun tarafından bir kızı olarak yetiştirilmişti. [17] Ve Herakles'in Laomedon'un atlarını ararken Telephus'un babası olduğu yer Misya'dır.

Günümüze ulaşan diğer tüm kaynaklarda Telephus Arkadya'da doğmuştur. [18] Tarihçi ve coğrafyacı Hecataeus'un en eski anlatımı (yaklaşık – MÖ. 490-480), Herakles'in Auge ile Tegea'ya her geldiğinde beraber olduğunu söylüyor. Bunu bize ikinci yüzyılda yaşamış coğrafyacı Pausanias anlatmaktadır; o, belki de Hecataeus'tan yararlanarak, Aleus'un Auge'un Telephus'u doğurduğunu öğrendiğinde, anne ve çocuğunu tahta bir sandığa kapattığını ve açık denize attığını söylemeye devam etmektedir. Sandık, Arkadya'dan, yerel kral Teuthras'ın Auge ile evlendiği Anadolu'daki Caicus nehri ovasına doğru yol almıştır. [19]

Sofokles, MÖ 5. yüzyılda, görünüşe göre Telephus'un doğumunu anlatan Aleadae (Aleus'un oğulları) adlı bir trajedi yazdı. [20] Oyun kayboldu ve sadece günümüze ulaşan bazı parçaları kaldı, ancak MÖ 4. yüzyıl hatibi Alcidamas'a atfedilen bir beyanatın muhtemelen kaynaklarından biri Sophocles'in Aleadae idi. [21] Alcidamas'a göre, Auge'nin babası Aleus, Delfik kahin tarafından Auge'nin bir oğlu olursa, bu torunun Aleus'un oğullarını öldüreceği konusunda uyarılmıştı, bu yüzden Aleus, Auge'u Athena'nın bir rahibesi yaptı ve ona bakire kalmazsa öleceğini söyledi. [22] Ancak Tegea'dan geçen Herakles, Aleus tarafından Athena tapınağında ağırlanırken Auge'a âşık olur ve sarhoşken onunla beraber olur. Aleus, Auge'un hamile olduğunu öğrendi ve onu boğması için Nauplius'a verdi. Ancak, denize açılırken, Auge Parthenion Dağı'nda Telephus'u doğurdu ve Alcidamas'a göre Nauplius, aldığı emirleri yok sayarak, Auge ile evlenen ve Telephus'u evlat edinen çocuksuz Misya kralı Teuthras'a anne ve çocuğu sattı ve Teuthras, daha sonra çocuğun "Truva'da eğitim görmesi için" Priamos'a verdi. Hikayenin Alcidamas'ın versiyonu, en azından bu son açıdan Sofokles'ten farklıdır. Alcidamas'ta olduğu gibi bebek Telephus'un Teuthras'a satılmasından ziyade, bir Sofokles'in oyunu Aleadae parçası, daha sonraki birçok anlatımda olduğu gibi (yukarıya bakın) yeni doğan Telephus'un (Partenion Dağı'nda) terk edilip bir geyik tarafından emzirildiğini göstermektedir. [23]

Bebek Telephus'u kucağında tutan Herakles'in mermer heykeli. 4. yüzyıla ait bir Yunan orijinalinden Antik Roma kopyası. 16. yüzyılda Roma'daki Campo de' Fiori'de bulundu. o: Museo Chiaramonti, Vatikan

Euripides, Telephus'un doğumunu da ele alan Auge (MÖ 408?) adında oyunu yazdı. Oyun kaybolur, ancak olay örgüsünün bir özeti, daha sonraki çeşitli kaynaklardan, özellikle de Ermeni tarihçi Horenli Musa tarafından verilen anlatısal bir özetten bir araya getirilebilir. [24] Sarhoş Herakles, [25] Athena festivali sırasında, "Athena'nın rahibesi Aleus'un kızı Auge'ye, gece ayinleri sırasında dansları yönetirken" tecavüz eder. [26] Auge, Athena'nın Tegea'daki tapınağında gizlice doğum yapar ve yeni doğan Telephus'u orada saklar. [27] Çocuk keşfedilir ve Aleus, Telephus'un açığa çıkarılmasını ve Auge'nin boğulmasını emreder, ancak Herakles geri döner ve görünüşe göre çifti ani ölümden kurtarır ve oyun belki de Auge ve Telephus'un eş ve oğul olacağı güvencesiyle (Athena'dan Herakles'e verilen bir teminat mı?) Teuthras'a verilmesiyle biter. [28]

Strabon, hikayenin Pausanias'a benzer bir versiyonunu anlatır ve Aleus'un "Herakles tarafından mahvolduğunu" keşfettikten sonra, Auge ve Telephus'u bir sandığa koyup denize attığını, Caicus'un kıyısında karaya çıktıklarını söyler. Burada Teuthras'ın Auge ile evlendiğini ve Telephus'u evlat edindiğini de ekler. [29]

MÖ 1. yüzyıl tarihçisi Diodorus Siculus ve MS 1. veya 2. yüzyıl mitografı Apollodorus'un daha sonraki anlatımları ek ayrıntılar ve varyasyonlar sağlar. [30] Diodorus, Alcidamas'ın anlatımında olduğu gibi, Aleus'un hamile Auge'u boğulması için Nauplius'a verdiğini, Parthenion Dağı yakınlarında Telephus'u doğurduğunu ve Misya'da Teuthras ile son bulduğunu söyler. Ancak Diodorus'un anlatımına göre, annesiyle birlikte Teuthras'a satılmak yerine, Telephus Auge tarafından çalılıklarda terk edilir, burada bir geyik tarafından emzirilir ve çobanlar tarafından bulunur. Çobanlar Telephus'u oğlu olarak yetiştiren kralları Corythus'a verirler. Telephus büyüdüğünde annesini bulmak ister ve onu Misya'daki kral Teuthras'a gönderen Delfi'deki kahine danışır. Orada Auge'u bulur ve daha önce olduğu gibi çocuksuz kral tarafından evlat edinilir ve varisi yapılır. [31] Apollodorus, Euripides'in Auge oyununda olduğu gibi; Auge'nin gizlice Athena'nın tapınağında Telephus'u doğurduğunu ve onu orada sakladığını anlatır. [32] Apollodorus, ardından gelen bir kıtlığın, bir kehanet tarafından tapınaktaki bazı dinsizliklerin sonucu olduğu belirtildiğinde ve tapınağın aranmış ve Telephus'un bulunmasına neden olduğunu ekler. [33] Aleus, Telephus'u Parthenion'da terk eder, burada Sofokles'in Aleadae'sinde olduğu gibi, bir geyik tarafından emzirildi. Apollodorus'a göre, bebek bir çoban tarafından bulunmuş ve büyütülmüştür. [34] Diodorus'un anlatımında olduğu gibi, Telephus Delfi'deki kahine danışır, Misya'ya gönderilir ve burada Teuthras'ın evlatlık varisi olur.

Mitograf Hyginus'a göre (görünüşe göre eski bir trajiden, muhtemelen Sofokles'in Mysialilar oyunundan alınmıştır), [35] Auge Parthenion Dağında Telephus'u terk sonra [36] Kadınlar Kataloğu'nda olduğu gibi; Misya'ya gider ve orada Teuthras'ın evlatlık kızı (karısı değil) olur. [37] Telephus kahinin talimatı üzerine Misya'ya gittiğinde; Teuthras, eğer düşmanı İdas'ı yenerse ona krallığını ve kızı Auge'yi eş olarak vaat eder. Telephus düşmanı yener, ancak Auge hala Herakles'e sadıktır, gelin odasında bir kılıçla Telephus'a saldırır, ancak tanrılar onları ayırmak için bir yılan göndererek Auge'un kılıcını düşürmesine neden olur. Telephus, Auge'u öldürmek üzereyken, Auge'ye kendisini kurtarması için Herakles'e seslenir ve Telephus daha sonra annesini tanır. [38]

Telephus'un sessizliği[değiştir | kaynağı değiştir]

Muhtemelen Sofokles'in Aleadae'si ( Aleus'un Oğulları), Telephus'un hala Arkadya'dayken, annesini aramak için Misya'ya gitmeden önce Aleus'un oğullarını öldürdüğünü ve böylece kehaneti nasıl yerine getirdiğini anlatmıştır. Antik kaynaklar cinayeti doğrular, ancak bunun nasıl gerçekleştiğine dair neredeyse hiçbir bilgi günümüze gelmemiştir. [39]

Dayılarının öldürülmesi, Telephus'un dini olarak kirlenmesine ve arınmaya ihtiyaç duymasına neden oldu ve görünüşe göre, Yunan dini uygulaması, kan suçlarının kefareti ödeninceye kadar katilin sessiz kalmasını gerektiriyordu. [40] Aristoteles Poetika'da, Mysians isimli trajedide Telephus'a atıfta bulunarak, ondan "Tegea'dan Misya'ya hiç konuşmadan gelen adam" olarak bahseder. [41] Ve gerçekten de, Telephus'un sessizliği görünüşe göre "atasözü" idi. [42] Komedyen Alexis, "Telephus suskun bir sessizlik içinde oturur, / Kendisine soru soranlara işaretler yapar" muhtemelen konuşmaya çok isteklidir. [43] Bir diğer komedyen şair Amphis, "sessiz, Telephus gibi duruyorlar" diye şikayet eden balıkçıları, "hepsi katil" olduğu için balıkçıları Telephus'a benzetmenin yerinde olduğunu söyleyerek devam ediyor. [44]

Misya'da Kral olması[değiştir | kaynağı değiştir]

Özet[değiştir | kaynağı değiştir]

Yunanlılar tarafından saldırıya uğraması[değiştir | kaynağı değiştir]

Akhilleus ; Eski Yunan polikromatik çömlek boyama y. M.Ö. 300)

Telephus, Teuthras'ın Misya'daki Teuthrania krallığının varisi oldu ve sonunda Teuthras'ı kral olarak başa geçti. [45] Telephus saltanatı esnasında, Truva Savaşı'nın başlangıcında, Yunanlılar Telephus'un şehrini Truva sanarak, Teuthrania'ya saldırırlar. [46] Telephus, Polyneikes'in oğlu Thersander'i öldürerek ve Yunanlıları gemilerine dönmeye zorlar.

Ancak Telephus asmaya takıldı ve Akhilleus'un mızrağı tarafından uyluğundan yaralandı. Apollodorus'a ve Homeros'un İlyada'sı hakkında bir şerhe göre, Telephus, Akhilleus'un saldırısından kaçarken tökezledi. [47] Şerhi yazan bilgin, Dionysos'un asmasının Telephus'un tökezlemesine neden olduğunu, çünkü Telephus'un onu gerektiği gibi onurlandırmadığını söyler. [48] Dionysos'un bu hikayeye dahiliyeti, MÖ 6. yüzyılın sonları veya 5. yüzyılın başlarında kırmızı figürlü bir kaliks krateri tarafından doğrulanır. [49] Philostratus ve Dictys Cretensis, tüm bu olayların ayrıntılarını verir. [50]

Yara ve iyileşme[değiştir | kaynağı değiştir]

Misyalılar galip geldi ve Yunanlılar eve döndü, ancak Telephus'un yarası iyileşmedi. Telephus, Apollon'un kahinine danıştı ve ünlü yanıtı aldı: τρώσας ἰάσεται ("saldırganınız sizi iyileştirecek"). Böylece Telephus, tedavi aramak için Argos'a gitti ve orada Akhilleus onu iyileştirdi. [51] Buna karşılık Telephus, Yunanlıları Truva'ya yönlendirmeyi kabul etti. [52] Apollodorus ve Hyginus bize, Akhilleus'un mızrağından kazınan pasın iyileştirici etmen olduğunu söylerler. [53] Telephus'un iyileşmesi, Augustus döneminde ve daha sonra Roma şiirinde sık görülen bir temaydı. [54]

Kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

İlyada veya Odyssey'de Misya'daki savaştan söz edilmez. [55] Ancak, Destansı Döngü'nün şiirlerinden biri olan Cypria (MÖ 7. yüzyılın sonu?) bu hikayeyi anlatır. Proclus'un Cypria özetine göre, Yunanlılar Misya'yı Truva zannettiler, Telephus Thersander'ı öldürdü, ancak Akhilleus tarafından yaralandı. Bir kehanet tarafından yönlendirilen Telephus, Telephus'un Yunanlıları Truva'ya yönlendirmesi karşılığında Akhilleus'un onu iyileştirdiği Argos'a geldi. [56] Pindaros'la (c. – MÖ 522-443) Telephus'un Akhilleus tarafından yaralandığını, ve muhtemelen buna bir asmaya takılıp tökezlemesinden sonra olduğunu bilmektedir: "Asmalarla kaplı Mysia ovasını Telephus'un kara kanıyla lekeleyen Akhilleus." [57]

Telephus sunakta oturmuş, uyluğu sargılı, elinde bir mızrak ve bebek Orestes. Atinalı kırmızı figürlü bir pelikeden detay, c. MÖ 450, British Museum E 382.

Üç trajedi yazarı, Aiskhylos, Sofokles ve Euripides'in her biri, hepsi şimdi kayıp olan ve Telephus'un hikayesini anlatan oyunlar yazdı. [58] Euripides'in oyunu Telephus (M.Ö. 438), Telephus'un Argos'a berbat yarası için bir tedavi aramaya gitmesini dramatize etti. Euripides'in anlatımında, Telephus, kendini, paçavralar giymiş bir dilenci olarak gizledi. Kılık değiştirdikten sonra Telephus, Yunan kralı Agamemnon'un bebek oğlu Orestes'i rehin olarak kullanmak üzere ele geçirdi. Ancak Telephus'un doğuştan bir Yunan olduğu keşfedildi ve Telephus, Akhilleus'un yarasını iyileştirmesi karşılığında Yunan ordusunu Truva'ya yönlendirmeyi kabul etti. [59] Orestes'in Telephus tarafından rehin alınması, muhtemelen beşinci yüzyılın ikinci çeyreği kadar erken bir tarihte kırmızı figürlü çanak çömlekte betimlenmiştir [60] ve sahne belki daha önce Aiskhylos'un hikayeyi sunumunda da ortaya çıktı. [61]

Telephus'un iyileşmesi, kaynaklara göre, MÖ. 5. yüzyıl Atinalı ressam Parrhasius tarafından tasvir edilmiştir. [62] MÖ. 4. yüzyılın ikinci yarısından ( Berlin, Antikensammlung Fr. 35) [63] oyulmuş bir Etrüsk bronz aynası ve MÖ.1. yüzyıldan mermer bir kabartma, Herculaneum'dan ( Napoli, Ulusal Arkeoloji Müzesi 6591) [64] Akhilleus'un Telephus'u mızrağındaki pasla iyileştirdiğini gösteriyor. Böyle bir tablo belki de gelenek tarafından MÖ 5. yüzyıl Atinalı ressam Parrhasius'a atfedilmiştir. Akhilleus'un mızrağından kazınan pasın Telephus'un yarası için iyileştirici madde olarak kullanımına ilişkin ilk edebi referanslar, MÖ 1. yüzyılda Roma şairleri Propertius ve Ovid'de bulunur.

Apollodorus, muhtemelen doğrudan Cypria'dan alıntılanan Misya seferinin bir versiyonunu anlatır. [65] Apollodorus'un açıklaması Proclus'un özetiyle aynı doğrultudadır, ancak hikayenin daha fazla detayını verir. Telephus, Thersander'e ek olarak birçok Yunanlıyı öldürdü, ancak Akhilleus'tan kaçarken bir asmaya takıldı. Apollon, Telephus'a yarasının "onu yaralayan hekime döndüğünde iyileşeceğini" söyledi. Böylece Telephus, Argos'a "paçavralar içinde" (Euripides'in Telephus'unda olduğu gibi ) gitti ve Yunanlıları Truva'ya yönlendirme sözü vererek, Akhilleus'a onu iyileştirmesi için yalvardı, Akhilleus mızrağından sıyrılan pası kullanarak onu tedavi etti. Telephus daha sonra Yunanlılara Truva'ya giden yolu gösterdi. İlyada 1.59 hakkındaki bir şerh, Proclus ve Apollodorus'un açıklamalarıyla aynı fikirdedir, ancak asmaya takılıp tökezlemesini, yeterince onurlandırılmadığı için öfkeli olan Dionysos'un sağladığını ve Yunanlıları Truva'ya götürmenin yanı sıra Telephus'un da yaklaşan savaşta Truvalılara yardım etmemeyi kabul ettiğini ekler. [66]

Hyginus'un anlatımı, en azından kısmen, kayıp oyunlardan bir veya daha fazlasına dayanıyor gibi görünüyor. [67] Hyginus, Akhilleus'un mızrağının açtığı yarayı, yaranın iltihaplanmasını ve Telephus'un Apollon'un kahinine danışmasını, "onu iyileştirebilecek tek şey, yaralandığı mızrakla aynıydı" cevabını vermesini anlatır. [68] Böylece Telephus Agamemnon'u aradı ve Agamemnon'un karısı Clytemnestra'nın tavsiyesi üzerine Telephus, bebek oğulları Orestes'i beşiğinden kaptı ve yarası iyileşmediği takdirde çocuğu öldürmekle tehdit etti. Yunanlılar da Telephus'un yardımı olmadan Truva'yı alamayacaklarını söyleyen bir kehanet aldıkları için Akhilleus'tan Telephus'u iyileştirmesini istediler. Akhilleus, tıp hakkında hiçbir şey bilmediğini iddia edince Odysseus, Apollon'un Akhilleus'u kastetmediğine, mızrağın kendisinin tedavi olacağına dikkat çekti. Böylece mızraktaki pası yaraya sürdüler ve Telephus iyileşti. Yunanlılar daha sonra Telephus'tan Truva'yı yağmalamak için kendilerine katılmasını istediler, ancak Telephus, karısı Laodike Truva kralı Priamos'un kızı olduğu için reddetti. [69] Ancak Telephus, Yunanlılar, Truva'ya gidene kadar rehberlik edeceğine söz verdi.

Eşler ve çocuklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Neoptolemus Eurypylus'u öldürüyor mu? Attika siyah figür hydria, Antimenes Painter, – MÖ 550-500, Martin von Wagner Müzesi L 309. [70]

Homeros'un Odyssey'inde (MÖ sekizinci yüzyıl) Telephus'tan en erken söz eden kaynaktır, Telephus'un Truva'da ölen oğlu Eurypylus'tan bahseder. [71] Eurypylus'un annesinin kim olduğu hakkında hiçbir şey söylenmez, ancak Eurypylus'un annesinden bahseden tüm eski kaynaklar annenin (genellikle) Priamos'un kız kardeşi olan Astyoche olduğunu söyler. [72] Truva Savaşının son aşamalarında Truva'nın yanında savaşan geniş bir Misyalı gücüne Eurypylus önderlik eder . [73] Eurypylus büyük bir savaşçıydı ve Machaon [74] ve Nireus [75] dahil olmak üzere birçok rakibi öldürdü, ancak sonunda Akhilleus'un oğlu Neoptolemus tarafından öldürüldü. [76] Akhilleus'un oğlunun Telephus'un oğlunu, Akhilleus'un Telephus'u hem yaralamak hem de iyileştirmek için kullandığı aynı mızrağı kullanarak öldürmesi ironisi, görünüşe göre Sofokles'in kayıp oyunu Eurypylus'ta yer almıştır . [77] Servius'a göre, Eurypylus Misya bölgesi kralı oldu ve eponim olarak Gryneion kentine adını verdi ve Pergamon'un kurucusu oldu . [78]

Telephus'un başka üç eşinin daha olduğundan bahsedilir ama başka çocuğu olduğundan bahsedilmez. Hyginus'a göre (yukarıda bahsedildiği gibi) Telephus'un karısı Priamos'un kızı Laodike'dir . [79] Diodorus Siculus'a göre Telephus, Teuthras'ın kızı Agriope ile evlendi. [80] Philostratus, Nireus tarafından savaşta öldürülen Misyalı kadın süvari birliğinin lideri Hiera'nın Telephus'un karısı olduğunu söylerken. [81] Amazon benzeri Hiera zaten M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Sunağına ait Telephus frizinde , savaşa Misyalı kadınların lideri olarak, at sırtında, tasvir edilmişti. [82]

Telephus'u İtalyan mitleriyle ilişkilendiren Telephus'un diğer üç çocuğu daha verilmiştir. [83] Lycophron, Alexandra'da Etrüsk Dodecapolis'in efsanevi kurucuları Tarchon ve Tyrensus (Tyrrhenus da bilinir) Telephus'un oğullarıdır. [84] Tyrrhenus'un Telephus'un oğlu olduğuHalikarnaslı Dionysius tarafından da aktarılır. [85] Ne Lycophron ne de Dionysius, annelerinin adını anmazlar, ancak bazılarına göre anneleri Hiera'dır. [86] Plutarkhos, bir kaynağa göre, Telephus Roma adlı bir kızın babasıdır ve Roma şehri onun adını almıştır. [87]

İkonografi[değiştir | kaynağı değiştir]

Telephus için yüzden fazla giriş Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae'de (LIMC) kataloglanmıştır. [88] Telephus ile ilgili temsillerin çoğu eskidir, MÖ dördüncü yüzyıldan sadece birkaçı daha erkendir. [89] Erken örnekler, yaklaşık MÖ 510 kadar erken Attika kırmızı figürlü çanak çömlekleri ve Doğu-İyonya oyulmuş taşlar (yaklaşık. MÖ 480) içerir . Telephus'un bir geyik tarafından emzirildiğini veya Orestes'i rehin tuttuğunu gösteren sahneler özellikle popülerdi. Diğer sahneler ya onun yaralanmasını ya da Akhilleus tarafından iyileşmesini içerir. Telephus'un yaşamının en eksiksiz tek açıklaması, MÖ 1. yüzyıldaki Telephus frizinde tasvir edilmiştir. [90]

Telephus frizi[değiştir | kaynağı değiştir]

Telephus, Agamemnon'un sunağında bebek Orestes'i tehdit ederken. Telephus frizi (panel 42), MÖ 2. yüzyıl. Berlin, Antikensammlung TI71 ve 72. [91]

Telephus frizi (MÖ 180 ile 156 yılları arasında) [92] Bergama Sunağı'nın dekorasyonunun bir parçasını oluşturuyordu. Friz, kurban sunağı içeren yükseltilmiş iç avluyu çevreleyen revakların iç duvarlarını süslerdi. [93] Yaklaşık 60 metre uzunluğunda [94] ve her biri 1.58 metre yüksekliğinde 74 adet mermer panodan oluşmaktadır ve 47 pano tamamen veya kısmen korunmuştur. [95]

Paneller, Telephus'un hayatından, doğumundan önceki olaylardan, belki de ölümüne ve kahramanlaşmasına kadar sahneleri tasvir ediyor. [96] Paneller, Herakles'in bir meşe korusunda Auge'ye gözünün ilişmesini gösterdiği şeklinde yorumlanmıştır (panel 3); Auge'un denize atılacağı sandalı inşa eden marangozlar (paneller 5 – 6); Misya'da kıyıda Auge'u bulan Teuthras (panel 10); Herakles'in terkedilmiş Telephus'un bir dişi aslan tarafından emzirildiğini keşfetmesi (panel 12); Auge'den silah alan ve İdas'a karşı savaşa giden Telephus (paneller 16 – 18); Teuthras'ın Auge'u Telephus'a eş olarak vermesi (panel 20); ve Auge ve Telephus, bir yılan tarafından affalayarak ve düğün gecelerinde birbirlerini tanımaları (panel 21). [97] Sonraki birkaç panel, Telephus'un Amazon benzeri karısı bir grup Misialı kadın süvariyi savaşa yönlendiren Hiera da dahil olmak üzere, Misyalılar ve Yunanlılar arasındaki Caicus ovasındaki savaşı tasvir ediyor ve (paneller 22 – 24) Akhilleus, Telephus'u Dionysos'un yardımıyla yaralıyor. (panel 30 - 31) [98] Aşağıdaki sahneler, Telephus'un yarasının iyileşmesiyle ilgili olarak Apollon'un kehanetine danıştığını gösterdiği şeklinde yorumlanmıştır (panel 1); Argos'a gelen ve yarasına çare arayan Telephus (34 – 35 paneller); oradaki karşılanması (panel 36 – 38); Argos'ta Telephus'un kimliğinin ortaya çıktığı bir ziyafet (paneller 39 – 40); Bir sunakta bebek Orestes'i tehdit eden Telephus (panel 42); ve muhtemelen onun Akhilleus'un yardımıyla şifa bulması. [99] İki son paneller belki Telephus'un ölümünü ve kahramanlaşmasını (panel 47 - 48) tasvir etmektedir. [100]

Bir geyik tarafından emzirilmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Bir geyik tarafından emzirilen, terkedilmiş Telephus, sık görülen bir ikonografik motifti. [101] Terkedilmiş Telephus'un bir dişi aslan tarafından emzirildiğini gösteren Telephus frizi dışında, bu olayın diğer tüm tasvirleri Telephus'u bir geyik tarafından emzirildiğini gösterir. [102] Bu tür en eski tasvirler, Doğu İyonya oymalı taşlarda (MÖ 480 dolayları) görülür ve bebek Telephus'un ayakta duran bir geyiğin altında sürünerek veya geyiğin memelerini kavradığını tasvir eder. [103] Yaklaşık olarak MÖ 370'den kalma Tegeatic sikkelerinde neredeyse aynı sahneler görülür. [104] Pausanias, Boeotia'daki Helikon Dağı'nda bir geyik tarafından emzirilen Telephus'un bir görüntüsünü gördüğünü bildiriyor. [105] Herakles'in Telephus'u bir geyikle bulması tasvirleri de MS 1. yüzyıldan itibaren sık görülür. Sahne MS 3. yüzyıl boyunca popüler olmaya devam etti.

Akhilleus tarafından iyileştirilmesi[değiştir | kaynağı değiştir]

Phintias'a (St. Petersburg, Devlet İnziva Yeri Müzesi ST1275) atfedilen, altıncı yüzyılın sonları veya beşinci yüzyılın başlarında bir Attika parçalı kırmızı figürlü kaliks krateri, görünüşe göre Telephus ve Akhilleus arasındaki savaşı tasvir ediyordu. [106] Parçalar, Patroklos'u ve bir thyrsos'un parçası olan Diomedes'in (ikisi de adlandırılmıştır) üzerine eğilmiş bir figürü ve "Dionysos" yazıtını göstermektedir. Diomedes'in düşmüş Thersander'e baktığı ve vazonun orta kısmının tanrı Dionysos'un yardımıyla Akhilleus'un Telephus'u yaraladığını tasvir ettiği tahmin edilmektedir.

Pausanias'a göre, Telephus ve Akhilleus arasındaki Caicus nehrindeki savaş da Tegea'daki Athena Alea Tapınağı'nın batı alınlığında tasvir edilmiştir ( MÖ. 350 – 340 dolaylarında tamamlanmıştır). [107] Batı alınlığın sadece parçaları kalmıştır, bu da Telephus'un belki de babası Herakles'in aslan postunu giydiğini gösterir. [108] Yazıtlar, Telephus ve Auge'nin tapınağın metoplarında tasvir edildiğini gösterir [109] ve Pausanias da burada Auge'nin bir portre resmini gördüğünden bahseder. [110]

Agamemnon Sunağında[değiştir | kaynağı değiştir]

Akhilleus (sağda) oturan Telephus'un yarasına mızrağından pası sıyırıyor, c. MÖ 1. yüzyıl. Mermer alçak kabartma, Herculaneum, Napoli, Ulusal Arkeoloji Müzesi 6591.

Telephus'un Agamemnon'un sunağına sığınması, genellikle Orestes'i rehin alınması da sık görülen bir motifti. [111] Attika vazo resmi, sahneyi, genellikle Agamemnon veya Clytemnestra ile birlikte gösterir. [112] Bunun ilk örneği, doğu Etruria'dan Attika kyliks kabıdır (MÖ 470 - MFA 98,931) ve Telephus'u iki mızrak tutarken bir sunakta tek başına otururken gösterir. [113] Vulci'den ( British Museum E 382) bir Attika pelikesi (yaklaşık MÖ 450), uyluğu bandajlı Telephus'u, bir sunak üzerinde otururken, sağ elinde bir mızrak tutarken, sol koluyla bebek Orestes'i gösterir. Soldan Agamemnon, Telephus'la karşı karşıya geliyor. [114] Sahnenin daha sonraki İtalik işlenişi genellikle hem Agamemnon hem de Clytemnestra'yı içerir, genellikle Clytemnestra veya bazen Odysseus, Agamemnon'un Telephus'a saldırmasını engeller. [115]

Telephus'un iyileşmesi, geleneğe göre, MÖ beşinci yüzyıl Atinalı ressam Parrhasius tarafından tasvir edilmiştir. [116] MÖ dördüncü yüzyılın ikinci yarısından ( Berlin, Antikensammlung Fr. 35) [117] oyulmuş bir Etrüsk bronz aynası ve MÖ birinci yüzyıl, Herculaneum'dan ( Napoli, Ulusal Arkeoloji Müzesi 6591) mermer bir kabartma, [118] Akhilleus'un Telephus'u mızrağındaki pasla iyileştirdiğini gösteriyor.

Aristophanes'in Thesmophoria'daki Kadınları'ndan (733-755), Orestes'i rehin tutan Euripidean Telephus'u betimleyen sahne. Burada, kadın kılığında bir adam, bir "yürümeye başlayan çocuğu " (çocuk şarap derisi ayakkabılarıyla "giydirilmiş" ) tutarken, kurban sunağı üzerinde diz çökmektedir. "Anne", kesilen çocuğun "kanını" yakalamaya hazır bir şarap kavanozu tutar. Bell krater, Apulia, c. MÖ 370, Martin von Wagner Müzesi H 5697. [119]

Telephus'un aile tarihi birkaç Yunan trajedisinde yer alan popüler bir trajik kahramandı. [120] Aristoteles, "en iyi trajediler birkaç aile hakkında yazılır - örneğin Alcmaeon ve Oedipus ve Orestes ve Meleager ve Thyestes ve Telephus" diye yazar. [121] Telephus ile ilgili tüm bu oyunlar artık kayıptır. Onları sadece korunmuş parçalar ve diğer antik yazarların eserleri aracılığıyla biliyoruz. Üç büyük trajedi yazarı Aiskhylos, Sofokles ve Euripides'in her biri, hikayeyi öne çıkaran birçok oyun yazdı.

Aiskhylos belki Misya'ya dayılarını öldürdüğü için arınmak üzere gelen Telephus hikayesini anlatığı Mysialılar adlı bir oyun yazdı. [122] Ardından, Mysialılar oyununun devamı niteliğinde Telephus adında başka bir oyun daha yazdı ve bu oyunda yarasını iyileştirmeye bir çözüm aramak için Argos'a gelir ve belki de Telephus'un Orestes'i rehin alışı da oyuna dahil edilmiştir. [123]

Sofokles muhtemelen en az dört oyun yazdı: Telephus ve ailesini anlatan Aleadae (Aleus'un oğulları), Mysialilar, Telephus ve Eurypylus. [124] Beşinci bir oyun olan Akhaların toplanması muhtemelen Telephus'u da içeriyordu. [125] MÖ 4. yüzyıla ait bir yazıt, Sofokles tarafından yazılmış Telepheia adlı bir oyundan bahseder; bu, Telephus hakkında yazılmış üçleme veya dörtlemeyi ifade edebilir, belki de bu oyunlardan bir veya daha fazlasını içerir. [126] Aleus'un Oğulları muhtemelen Telephus'un dayılarını öldürdüğü ve böylece kehaneti yerine getirdiği hikayesini anlattı (yukarıya bakın). Oyunun günümüze ulaşan parçaları, Telephus'un gayrimeşru doğumuyla ilgilidir, belki de cinayetlerle sonuçlanmaktadır. [127] Mysians ve Telephus oyunlarında, Misya'ya yetişkin olarak gelişinden sonra Telephus'un hikayesinin devamının anlatıldığı tahmin edilmektedir. [128] Sofokles'in Eurypylus oyunu,görünüşe Tellephus'un oğlu Eurypylus'un Akhilleus'un oğluNeoptolemus tarafından öldürülmesini konu almaktadır. [129] Akhilleus'un oğlunun, Telephus'un oğlunu, Akhilleus'un Telephus'u iyileştirmek için kullandığı mızrağı kullanarak öldürmesi ironisi, görünüşe göre trajedide de yer almaktaydı. [130]

Euripides, Telephus'un doğumunu anlatan Auge (yukarıya bakın) adında bir oyun yazdı. [131] Annesi Auge,sarhoş Herakles tarafından tecavüze uğrayınca hamile kalır ve bebek Telephus, Athena'nın tapınağında bulunur, öldürülmesi emredilir, ancak Herakles tarafından kurtarılır. Euripides, Aiskhylos ve Sofokles gibi, Telephus adlı bir oyun da yazdı. Euripides'in Telephus'u (yukarıya bakın)[132] Telephus'un dilenci kılığında Argos'a gittiğini ve Orestes'i rehin aldıktan sonra yarasının iyileşmesi karşılığında Yunanlıları Truva'ya yönlendirmeyi kabul ettiğini anlatır. [133]

Euripides'in Telephus'unun şöhretine, Aristophanes'in oyunun kapsamlı bir şekilde parodisini yapan iki komedisi (c. MÖ. 446 – 386 ) sebep olmuş olabilir. [134] Acharnialılar'da, oyunun komik kahramanı, Euripidean Telephus'u örnek alan Dicaeopolis, bir kömür sepetini rehin alır [135] ve Telephus'un dilenci kostümünü kılık değiştirmek için Euripides'ten (oyunda bir karakter olan) ödünç alır. [136] Thesmophoria'daki Kadınlar'da Euripides'in (yine oyunda bir karakter) bir akrabası (kadın kılığında) kılık değiştirir. Foyası ortaya çıktığında, bir bebeği (bir tulum olduğu ortaya çıkar) rehin alır ve bir kurban sunağına sığınır. [137]

Daha sonraki birkaç trajik şair de görünüşe göre bu konuda oyunlar yazdı. Geç beşinci yüzyıl şairi Agathon (muhtemelen Aiskhylos, Sofokles ve Euripides'ten sonra en iyi bilinen trajedi yazarı), Mysians ve Telephus adlı oyunlar yazdı. [138] Başka geç beşinci yüzyıl şairi Iophon ve dördüncü yüzyıl şairleri Cleophon ve Moschion, Telephus adında oyun yazdı. [139] Dördüncü yüzyılda yaşamış Aphareus, Auge adında oyun [140] ve Helenistik Alexandria Nicomachus Mysialılar adında bir oyun yazdı. [141]

Romalı şair Ennius (MÖ. 239 – 169 ) ve Accius (MÖ. 170 – C 86 ) da Telephus adında oyun yazdı. [142]

Bergama[değiştir | kaynağı değiştir]

Telephus, Bergama'nın efsanevi kurucusu ve Bergama'nın yönetici hanedanı (MÖ 241'den itibaren) Attalidlerin atası olarak kabul edildi. [143] Bir Miletos yazıtı kadar erken bir tarihte (MÖ 129'dan sonra), Bergama halkına Telephus'un soyundan gelen anlamında Telephidai adı verildi. [144] Pausanias'a göre Bergamalılar, soylarının Arkadya'ya, Misya'ya gelen Telephus'a dayandığını iddia ettiler. [145] Yazıtlar, Bergama ve Tegea arasındaki ilişkiyi kaydeder ve Bergama'nın en önemli kültü olan Athena kültünün Tegea'dan getirildiği ve Auge tarafından Bergama'da kurulduğu söylenir. [146]

Telephus frizinde açıkça gösterildiği gibi, kahraman Telephus'tan geldikleri iddiası, Attalidler tarafından egemenlik iddialarını meşrulaştırmak ve Bergama'nın Yunan mirasını oluşturmak için kullanıldı. [147] Telephus, Bergama'da ritüel kahraman ibadetinin ana karakteriydi. Pausanias'a göre, Bergamalılar ilahiler söylediler ve Telephus'a adaklar sundular. [148]

Kült[değiştir | kaynağı değiştir]

Yukarıda belirtildiği gibi, Telephus Bergama'da kült kahraman tapınmasının ana karakteriydi. Telephus'a ayrıca Arkadya'daki Parthenion Dağı'nda [149] tapınıldı ve Tegea'da Athena Alea Tapınağı'nın alınlığında Akhilleus ile savaşırken gösterildiği Tegea'da onurlandırıldı. [150]

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Heres and Strauss, p. 865, LIMC 8705 (Telephos 38).
 2. ^ See for example, Knight, p. 433. According to the mythographic tradition, Telephus' name derived from his being suckled by a doe, e.g. Apollodorus, 2.7.4, 3.9.1 (Frazer note 2 to 2.7.4: 'Apollodorus seems to derive the name Telephus from θηλή, “a dug,” and ἔλαφος, “a doe."'). See also Huys, p. 295 ff.; Webster, pp. 238–239; Hyginus, Fabulae 99; Diodorus Siculus, 4.33.11; Moses of Chorene, Progymnasmata 3.3 (= Euripides, Auge test. iib, Collard and Cropp 2008a, pp. 266, 267): "He got his name from circumstances". According to Kerényi his name was "more accurately ... Telephanes, 'he who shines afar'" (Kerényi, p. 337). The feminine form is Telephassa, of whom Kerényi writes, "She bore the lunar name Telephassa or Telephae, 'she who illuminates afar', or Argiope 'she of the white face'". (Kerényi, p. 27).
 3. ^ Dignas, p. 124; Stewart p. 113.
 4. ^ LIMC 3417 (Telephos 19).
 5. ^ Gantz, p. 431. For general discussions see Hard, pp. 543544; Gantz, 428–431.
 6. ^ Hesiod (Pseudo), Catalogue of Women fr. 165 (Merkelbach–West numbering) from the Oxyrhynchus Papyri XI 1359 fr. 1 (Most, pp. 184–187; Stewart, p. 110; Grenfell and Hunt, pp. 52–55); Hyginus, Fabulae 99, 100.
 7. ^ Alcidamas, Odysseus 16 (Garagin and Woodruff, p. 286); Euripides, Auge (Collard and Cropp 2008a, p. 261, Webster, pp. 238—240); Strabo, 12.8.2, 12.8.4, 13.1.69; Moses of Chorene, Progymnasmata 3.3 (= Euripides, Auge test. iib, Collard and Cropp 2008a, pp. 266, 267).
 8. ^ Apollodorus, 2.7.4, 3.9.1. Compare with Moses of Chorene, Progymnasmata 3.3 (= Euripides, Auge test. iib, Collard and Cropp 2008a, pp. 266, 267) which says that Aleus "ordered Telephus to be cast out in a deserted place".
 9. ^ Diodorus Siculus, 4.33.9, 11. Compare with Hyginus, Fabulae 99 which has Auge abandoning Telephus on Parthenion while fleeing to Mysia. Telephus was probably also abandoned on Mount Parthenion (by either Aleus or Auge) in Euripides's lost play Telephus (see Gantz, p. 429), since in Telephus fr. 696, Collard and Cropp 2008b, pp. 194, 195, Telephus says he was born on Mount Parthenion but later "came to the plain of Mysia, where I found my mother and made a home."
 10. ^ Diodorus Siculus, 4.33.11.
 11. ^ Almost certainly in Sophocles, Aleadae (see Gantz, p. 429; Huys, p. 293; Sophocles, Aleadae fr. 89 (Lloyd-Jones, pp. 40, 41), and probably also in Euripides, Auge (see Huys, p. 293; Collard and Cropp 2008a, p. 261; Webster, p. 239). See also Diodorus Siculus, 4.33.11; Ovid, Ibis 255–256; Hyginus, Fabulae 99, 252; Apollodorus, 2.7.4, 3.9.1; Pausanias, 8.48.7, 8.54.6; Quintus Smyrnaeus, 6.139–142; Moses of Chorene, Progymnasmata 3.3 (Collard and Cropp 2008a, pp. 266, 267). In the Telephus frieze from the Pergamon Altar, Telephus is shown being suckled by a lioness (Heres, p. 85).
 12. ^ Apollodorus, 3.9.1; compare with Hyginus, Fabulae 99, where shepherds found Telephus along with Parthenopeus (who had been exposed by his mother Atalanta) and raised both boys.
 13. ^ Diodorus Siculus, 4.33.11; Apollodorus, 3.9.1; Hyginus, Fabulae 100.
 14. ^ Euripides, Telephus fr. 696 (Collard and Cropp 2008b, pp. 194, 195; Page, pp. 130, 131; Webster, p. 238); Diodorus Siculus, 4.33.12; Apollodorus, 3.9.1. See also Palatine Anthology, 3.2 (Paton, pp. 150–153).
 15. ^ Stewart, p. 110.
 16. ^ Hard, p. 544; Gantz, p. 428; Hesiod (Pseudo), Catalogue of Women fr. 165 (Merkelbach–West numbering) from the Oxyrhynchus Papyri XI 1359 fr. 1 (Most, pp. 184–187; Stewart, p. 110; Grenfell and Hunt, pp. 52–55).
 17. ^ Compare with Hyginus, Fabulae 99, 100 which also have Auge adopted by Teuthras.
 18. ^ Gantz, p. 428.
 19. ^ Stewart, p. 110; Gantz, p. 428; Hecataeus, fr. 29 Jacoby (= Pausanias, 8.4.9). Strabo, 13.1.69, gives a similar account, which he attributes to Euripides (see below).
 20. ^ Lloyd-Jones, pp. 32–41 (frs. 77–89); Jebb, Headlam and Pearson, Vol. 1 pp. 46 ff. (frs. 77–89).
 21. ^ Gantz, pp. 428–429; Jebb, Headlam and Pearson, Vol. 1 pp. 46–47.
 22. ^ Alcidamas, Odysseus 14-16 (Garagin and Woodruff, p. 286). Alcidamas is the only source for the oracle given to Aleus (see Jebb, Headlam and Pearson, Vol. 1, p. 47).
 23. ^ Gantz, p. 429; Huys, p. 293; Jebb, Headlam and Pearson, Vol. 1 p. 47; Sophocles, Aleadae fr. 89 (Lloyd-Jones, p. 40, 41).
 24. ^ Collard and Cropp 2008a, pp. 259–277; Huys, pp. 81–82; Gantz, pp. 429–430; Webster, pp. 238–240.
 25. ^ Euripides, Auge fr. 272b (= 265 N), Collard and Cropp 2008a, pp. 274, 275, has Heracles say: "As it is, wine made me lose control. I admit I wronged you, but the wrong was not intentional."
 26. ^ Euripides, Auge test. iib, Collard and Cropp 2008a, pp. 266, 267 (= Moses of Chorene, Progymnasmata 3.3). Pompeian frescoes (which show Auge being raped while washing clothing) and Pausanias, 8.47.4, place the rape at a spring, and this version of events may reflect Euripides' Auge. See Collard and Cropp 2008a. p. 262, Euripides, Auge test. iia (Hypothesis), Collard and Cropp 2008a, pp. 264, 265, with n. 1; Rosivach, p. 44 with n. 126; Kerényi, p. 338).
 27. ^ Collard and Cropp 2008a, p. 260; test. iii, Collard and Cropp 2008a, pp. 266, 267 (= Tzetzes On Aristophanes, Frogs 1080); fr. 266, Collard and Cropp 2008a, pp. 270, 271 (= Clement of Alexandria, Miscellanies 7.3.23.4). See also Euripides' Telephus, fr. 696, which has Telephus say that Auge "bore me secretly" (Collard and Cropp 2008b, pp. 194, 195; cf. Page, pp. 130, 131).
 28. ^ Collard and Cropp 2018a, p. 261; Gantz, p. 430; Huys, p. 82; Webster, p. 240; Euripides, Auge test. iib, Collard and Cropp 2008a, pp. 266, 267 (= Moses of Chorene, Progymnasmata 3.3).
 29. ^ See Strabo, 13.1.69, which attributes this to Euripides. If so then this would have presumably been in Euripide's Auge (see Gantz, p. 429; Webster, p. 238) however Strabo's attribution may be erroneous (see Collard and Cropp 2008a, p. 261); see also 12.8.2, 12.8.4.
 30. ^ Gantz, p. 430.
 31. ^ Diodorus Siculus, 4.33.7–12.
 32. ^ Apollodorus 2.7.4, 3.9.1.
 33. ^ Apollodorus, 3.9.1. This may also have been in Euripides, Auge, see fr. 267 (Collard and Cropp 2008a, pp. 260, 270, 271): "A city that is sick is clever at seeking out errors", which may refer to a search for the cause of the famine.
 34. ^ Apollodorus, 3.9.1.
 35. ^ Gantz, p. 430; Jebb, Headlam and Pearson, Vol. 2, pp. 70–72.
 36. ^ As in Diodorus Siculus, 4.33.9, 11.
 37. ^ Hyginus, Fabulae 99.
 38. ^ Hyginus, Fabulae 100. Compare with Aelian, On Animals 3.47, which attributes this story of near-incest by Telephus to "the tragic dramatists and their predecessors, the inventors of fables".
 39. ^ Lloyd-Jones, p. 33; Gantz, p. 429; Jebb, Headlam and Pearson, Vol 1. pp. 47–48; Frazer's note 1 to Apollodorus, 2.7.4; Hyginus, Fabulae 244; Appendix Proverbiorum, 2.85 (Leutsch and Schneidewin, pp. 411–412). Sophocles' Aleadae frs. 84, 86, and 87 (Lloyd-Jones, pp. 36–39) hint at the possibility of a scene in which the uncles impugned Telephus' illegitimate birth.
 40. ^ Sommerstein, p. 150; Lloyd-Jones, p. 216—217; Kerényi, p. 339; Frazer's note 2 to Apollodorus, 2.7.4; Margoliouth, p. 217; Aeschylus, Eumenides 448—450; Compare with Herodotus 1.35.
 41. ^ Aristotle, Poetics 1460a 30–32. Both Aeschylus and Sophocles wrote plays about Telephus, called Mysians, but since Sophocles, Mysians fr. 411 seems to imply that Telephus has spoken, that play is generally ruled out, see Sommerstein, p. 150; Lloyd-Jones, p. 216—217; Jebb, Headlam and Pearson, Vol 2, p. 71; Post, p. 16.
 42. ^ Frazer's note 1 to Apollodorus, 2.7.4; Lloyd-Jones, p. 216.
 43. ^ Quoted by Athenaeus, The Deipnosophists 10.18, Vol. II p. 664
 44. ^ Quoted by Athenaeus, The Deipnosophists 6.5, Vol. I p. 356.
 45. ^ Hesiod (Pseudo), Catalogue of Women fr. 165 (Merkelbach–West numbering) from the Oxyrhynchus Papyri XI 1359 fr. 1 (Most, pp. 184–187; Stewart, p. 110; Grenfell and Hunt, pp. 52–55); Strabo, 12.8.4, 13.1.69; Apollodorus, 3.9.1.
 46. ^ For a discussion of the expedition in Mysia and the wounding and healing of Telephus, see Hard, pp. 446447; Gantz, pp. 576–580. Principal texts include: Proclus, Summary of the Cypria = Cypria argument 7 West, pp. 72, 73; Archilochus, POxy LXIX 4708; Hesiod (Pseudo), Catalogue of Women fr. 165 (Merkelbach–West numbering) from the Oxyrhynchus Papyri XI 1359 fr. 1 (Most, pp. 184–187; Stewart, p. 110; Grenfell and Hunt, pp. 52–55); Pindar, Isthmean 5.38–40, 8.49–50, Olympian 9.72; Hyginus, Fabulae 101; Apollodorus, E.3.17; Pausanias, 1.4.6, 9.5.14. Although Archilochus, Proclus, Apollodorus, and Pausanias all agree that the attack was a mistake, Philostratus, On Heroes 23.5–9, has a character doubt that the Greeks came to Mysia "in ignorance".
 47. ^ Gantz, p. 579; Apollodorus, E.3.17; A scholia on Iliad 1.52 (cited by Gantz). According to Dictys Cretensis, 2.3, Telephus is "doggedly pursuing" Odysseus when Achilles wounds him. In Philostratus, On Heroes, 23.24–25, a character says that, according to the dead Trojan War hero Protesilaos (who communicates from beyond the grave), Telephus was wounded by Achilles when Telephus had lost his shield while fighting Protesilaos, and so was "unprotected".
 48. ^ Platter, p. 148; Gantz, p. 579; Frazer's note to Apollodorus, E.3.17.
 49. ^ Gantz, pp. 579–580; Heres and Strauss, p, 866 LIMC 8728 (Telephos 48); Beazley Archive 200122; AVI 7395.
 50. ^ Philostratus, On Heroes, 23.2–30, Dictys Cretensis, 2.1–6.
 51. ^ Stewart, p. 114; Proclus, Summary of the Cypria = Cypria argument 7 West, pp. 72, 73; Hyginus, Fabulae 101; Apollodorus, E.3.20; Dictys Cretensis, 2.10; Quintus Smyrnaeus, 4.172–177; 8.150–153. For ὁ τρώσας ἰάσεται, see Liddell & Scott, s.v. ἰάομαι; Suetonius, Divus Claudius 43.
 52. ^ But compare with Homer, Iliad 1.71–72 where Calchas guides, the Greeks.
 53. ^ See also Pliny, Natural History 25.42, 34.152, 35.71.
 54. ^ See for example: Horace, Epodes 17.8–10; Propertius, 2.1.63–64; Ovid, Epistulae ex Ponto 2.2.26, Metamorphoses 12.111–112, 13.170–172, Tristia 1.1.99–100, 2.19–20, 5.2.15–16; Pentadius, De Fortuna 29-30; Seneca, Troades 215–218. Compare with Shakespear's Henry VI, Part 2 5.1.100–101: "Whose smile and frown, like to Achilles' spear/Is able with the change to kill and cure".
 55. ^ Gantz, p. 576.
 56. ^ Gantz, p. 576; Proclus, Summary of the Cypria = Cypria argument 7 West, pp. 72, 73. The Little Iliad, another poem in the Epic Cycle, also perhaps referred to the battle, see Little Iliad, fr. 4 West, pp. 126, 127 = Scholiast on Iliad 19.326, which says that Achilles after leaving Telephus, landed at Scyros.
 57. ^ Gantz, p. 578; Frazer's note to Apollodorus, E.3.17; Pindar, Isthmean 8.49–50. See also Isthmean 5.38–40, and Olympian 9.69–79.
 58. ^ Gantz, p. 578.
 59. ^ Gantz, p. 578; Collard and Cropp 2008b, pp. 185–191; Webster, pp. 43–48, 302. An important source for the plot of Euripides' Telephus is Aristophanes' parodies of the play (see below).
 60. ^ Gantz, p. 579; e.g. British Museum E382 (LIMC 8734 (Telephos 52); Beazley archive 207332). A perhaps earlier (c. 470 BC) representation of the scene on an Attic kylix cup (Heres and Strauss, p. 866, LIMC 5985 (Telephos 51); Beazley Archive 205037; AVI 2674; MFA 98.931) shows Telephus sitting alone on an altar with a bandaged thigh, which has been interpreted as evidence that the Orestes hostage taking did not occur in the Cypria, see Jebb, Headlam and Pearson, Vol. 1 p. 96.
 61. ^ Sommerstein, pp. 242–243; Gantz, pp. 578–579.
 62. ^ Heres, pp. 96–97; Heres and Strauss, p. 868 (Telephos 84); Pliny, Natural History 25.42, 34.152, 35.71.
 63. ^ Heres, p. 97; Heres and Strauss, p. 868, LIMC 8903 (Telephos 85).
 64. ^ Heres and Strauss, p. 866, LIMC 8717 (Telephos 44) [= Telephos 88]; Deiss, p. 58.
 65. ^ Gantz, p. 579; Apollodorus, E.3.17–20, along with Frazer's notes.
 66. ^ Gantz, p. 579.
 67. ^ Gantz, p. 579.
 68. ^ Hyginus, Fabulae 101, translation by Smith and Stephen M. Trzaskoma, pp. 131–132.
 69. ^ Compare with Dictys Cretensis 2.5 (Frazer, p. 40), which says that he refused because his wife Astyoche was a daughter of Priam.
 70. ^ Beazley Archive 320038; LIMC Eurypylos I 3.
 71. ^ Homer, Odyssey 11.519–521. See also Little Iliad fr. 7 West, pp. 130, 131 = Pausanias 3.26.9; Proclus, Summary of the Little Iliad = Little Iliad argument 3 West, pp. 122, 123; Apollodorus, E.5.12. For discussions of Eurypylus, see Gantz, pp. 640–641; Hard, p. 472. For Telephus genealogy see Parada, s.v. Telephus p. 172.
 72. ^ Fowler 2013, p. 542; Gantz, p. 640; Acusilaus, fr. 40 Fowler = FGrH 2F40 = Schol. Odyssey 11.520 (Fowler 2000, pp. 25–26, Dowden, p. 58); Sophocles, Eurypylus (Lloyd-Jones, pp. 82–95), fr. 211 has Astyoche call Priam her brother (Lloyd-Jones, pp. 92, 93); Servius, On Virgil's Eclogues 6.72; Quintus Smyrnaeus, 6.136. Apollodorus, 3.12.3 has Astyoche as Priam's sister, but Apollodorus never names Eurypylus' mother, while Dictys Cretensis 2.5 (Frazer, p. 40) has Astyoche as Eurypylus' mother, but says that she was Priam's daughter.
 73. ^ Apollodorus, E.5.12; Quintus Smyrnaeus, 6.120.
 74. ^ Little Iliad fr. 7 West, pp. 130, 131 = Pausanias 3.26.9; Hyginus, Fabulae 113; Quintus Smyrnaeus, 6.407–428. Compare with Apollodorus, E.5.1, which has Penthesilea kill Machaon.
 75. ^ Hyginus, Fabulae 113; Quintus Smyrnaeus, 6.368–389.
 76. ^ Homer, Odyssey 11.519–521; Hyginus, Fabulae 112; Strabo, 13.1.7; Apollodorus, E.5.12; Quintus Smyrnaeus, 8.195–216.
 77. ^ Gantz, p. 641; Sophocles, Eurypylus frs. 210.24, 26–29 (Lloyd-Jones, pp. 86, 87 with note a, 88, 89), 211.10–13 (Lloyd-Jones, pp. 94, 95). According to Proclus, Summary of the Little Iliad = Little Iliad argument 3 West, pp. 122, 123, Eurypylus received his father's spear from Odysseus upon his arrival at Troy.
 78. ^ Dignas, p. 120; Grimal, s.v. Grynus, p. 176; Servius on Virgil's Eclogues 6.72.
 79. ^ Hyginus, Fabulae 101.
 80. ^ Diodorus Siculus, 4.33.12.
 81. ^ Philostratus, On Heroes 23.26–29.
 82. ^ Heres, pp. 86–89.
 83. ^ Grimal, s.v. Telephus p. 438.
 84. ^ Lycophron, Alexandra 1242–1249.
 85. ^ Dionysius of Halicarnassus, 1.28.1.
 86. ^ Grimal, s.v. Telephus p. 438; Smith, s.v. Telephus.
 87. ^ Plutarch, Romulus 2.1.5.
 88. ^ Heres and Strauss, pp. 857–870, LIMC s.v. Telephos.
 89. ^ Gantz, p. 451.
 90. ^ Stewart, p. 109.
 91. ^ Heres and Strauss, pp. 860–861, LIMC Telephos 1 (plate 42); Schraudolph, pp. 72–73.
 92. ^ Dreyfus, p. 14. Heres, p. 101, gives reasons which suggest a date "between 165 and 159 B.C., or later".
 93. ^ Kästner, p. 70.
 94. ^ Kästner, p. 73.
 95. ^ Kästner, p. 74.
 96. ^ Heres, p. 83. For a detailed description of the iconography of frieze see, Heres and Strauss, pp. 857–862, LIMC Telephos 1.
 97. ^ Heres, pp. 84–86.
 98. ^ Heres, pp. 86–89.
 99. ^ Heres, pp. 89–93.
 100. ^ Heres, p. 94.
 101. ^ Heres and Strauss, pp. 862–865, section C. Telephos von der Hindin gesäugt (Telephus suckled by the hind) LIMC Telephos 5–17, and section D. Herakles entdeckt Telephos (Heracles discovers Telephus) LIMC Telephos 18–42; comprising more than a third of the 101 entries for Telephus in the Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae.
 102. ^ Heres, pp. 95–96.
 103. ^ Heres and Strauss, p. 869, LIMC 6, 7.
 104. ^ Heres and Strauss, p. 869, LIMC 8.
 105. ^ Pausanias, 9.31.2.
 106. ^ Gantz, pp. 579–580; Heres and Strauss, p, 866 LIMC 8728 (Telephos 48); Beazley Archive 200122; AVI 7395.
 107. ^ Fullerton, p. 233; Heres, p. 96; Pausanias, 8.45.7;
 108. ^ Heres, p. 96; Heres and Strauss, p. 866, LIMC 8521 (Telephos 49).
 109. ^ Fullerton, pp. 233–234; Heres and Strauss, p. 862, LIMC 8621 (Telephos 3); IG V.2 79.
 110. ^ Bauchhenss-Thüriedl, p. 46 Auge 2; Pausanias, 8.47.2.
 111. ^ Heres and Strauss, pp. 866–868, section I. Telephos als Hiketes (Telephos as suppliant), LIMC Telephos 51–80; comprising nearly a third of the 101 entries for Telephus in the Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae.
 112. ^ Heres and Strauss, p. 869, LIMC 51–53 (Agamemnon), 54 (Clytemnestra).
 113. ^ Heres and Strauss, p. 866, LIMC 5985 (Telephos 51); Jebb, Headlam and Pearson, Vol. 1 p. 96; Beazley Archive 205037; AVI 2674; MFA 98.931.
 114. ^ Heres and Stauss, p. 866, LIMC 8734 (Telephos 52) [= Agamemnon 11*]; Beazley Archive 207332; British Museum 1836,0224.28.
 115. ^ Heres and Strauss, p. 869; with Agamemnon and Clytemnestra: LIMC Telephos 56, 58, 59, 64–66, 68; with Clytemnestra restraining Agamemnon: LIMC Telephos 59, 64; with Odysseus restraining Agamemnon: LIMC Telephos 56?, 68 (compare with LIMC Telephos 53).
 116. ^ Heres, pp. 96–97; Heres and Strauss, p. 868 (Telephos 84); Pliny, Natural History 25.42, 34.152, 35.71.
 117. ^ Heres, p. 97; Heres and Strauss, p. 868, LIMC 8903 (Telephos 85).
 118. ^ Heres and Strauss, p. 866, LIMC 8717 (Telephos 44) [= Telephos 88]; Deiss, p. 58.
 119. ^ Heres and Strauss, p. 868; LIMC 8894 (Telephos 81).
 120. ^ Kotlinska-Toma, pp. 30, 130.
 121. ^ Aristotle, Poetics 1453a 19–20.
 122. ^ Sommerstein, pp. 150–151.
 123. ^ Sommerstein, pp. 242–243; Gantz, pp. 578–579.
 124. ^ Jouanna, p. 553; Lloyd-Jones, p. 33.
 125. ^ Jouanna, p. 558; Webster, p. 43.
 126. ^ Jouanna, p. 553; Lloyd-Jones, p. 33; Webster, p. 43.
 127. ^ Jouanna, pp. 552–553; Lloyd-Jones, pp. 32–41; Jebb, Headlam and Pearson, Vol. 1 pp. 46 ff..
 128. ^ Jouanna, pp. 583–584; Lloyd-Jones, pp. 216–217; Jebb, Headlam and Pearson, Vol 2, p. 70 ff..
 129. ^ According to Plutarch, the duel between Eurypylus and Neoptolemus featured in some work of Sophocles, and the play Eurypylus mentioned by Aristotle, was probably that work, see Jouanna, pp. 565–566; LLoyd-Jones, pp. 82–83; Gantz, p. 641; Plutarch, On the Control of Anger 10, 458D; Aristotle, Poetics 1459b.6.
 130. ^ Sophocles, Eurypylus frs. 210.24, 26–29 (Lloyd-Jones, pp. 86, 87 with note a, 88, 89), 211.10–13 (Lloyd-Jones, pp. 94, 95).
 131. ^ Collard and Cropp 2008a, pp. 259–277; Huys, pp. 81–82; Gantz, pp. 429–430; Webster, pp. 238–240.
 132. ^ Wright, p. 86: "The myth of Telephus, the king of Mysia and the son of Heracles and Auge, was most famously dramatized by Euripides (whose Telephus was repeatedly quoted and paradied for decades after its first production in 438 BCE)".
 133. ^ Gantz, p. 578; Collard and Cropp 2008b, pp. 185–191; Webster, pp. 43–48, 302.
 134. ^ Collard and Cropp 2008b, pp. 186–187; Henderson, pp. 50–51; Henderson 2000, p. 447; Aristophanes, Acharnians 204–625; Women at the Thesmophoria 466–764 with n. 466.
 135. ^ Aristophanes, Acharnians 325-340.
 136. ^ Aristophanes, Acharnians 410-490.
 137. ^ Aristophanes, Women at the Thesmophoria 688–764.
 138. ^ Wright, pp. 58, 86.
 139. ^ Wright, p. 205 (Iophon and Cleophon); Kotlinska-Toma, pp. 30, 128–131 (Moschion).
 140. ^ Wright, p. 203.
 141. ^ Kotlinska-Toma, p. 150.
 142. ^ Goldberg and Manuwald, pp. 130–135; Warmington, pp. 536–543.
 143. ^ Heres, p. 83.
 144. ^ So also an oracle of Apollo at Klaros, recorded in the second century AD.
 145. ^ Pausanias, 1.4.6.
 146. ^ Heres, p. 83.
 147. ^ Dignas, pp. 122123; Collard and Cropp 2008a, p. 260; Heres, p. 83; Stewart, p. 109.
 148. ^ Dignas, pp. 119120; Pausanias, 3.26.10, 5.13.3.
 149. ^ Smith, s.v. Telephus; Pausanias, 8.54.6. See also Apollodorus, 1.8.6.
 150. ^ Pausanias, 8.45.7.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]