Tartışma:Doktor (tıp)

  Vikipedi, özgür ansiklopedi
  Vikiproje Tıp (C-sınıf, En-önem)
  VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki Tıp maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje Tıp kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
   C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
   En  Bu madde En-önemli olarak değerlendirilmiştir.
   
  Vikiproje 10K (C-sınıf, En-önem)
  VikiProje simgesi Bu madde, Vikipedi'deki 10K maddelerini geliştirmek amacıyla oluşturulan Vikiproje 10K kapsamındadır. Eğer projeye katılmak isterseniz, bu sayfaya bağlı değişiklikler yapabilir veya katılabileceğiniz ve tartışabileceğiniz proje sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
   C  Bu madde C-sınıf olarak değerlendirilmiştir.
   En  Bu madde En-önemli olarak değerlendirilmiştir.
   

  Başlıksız[kaynağı değiştir]

  Madde adının Hekim olması gerektiğine inanıyorum. --Boyalikus 02:27, 3 Haziran 2008 (UTC)

  • Doktor ve tabip aynı anlama geliyor gibi gözükse de "doktor" kavramının daha geniş olduğu ve tabipten (hekimden) ayrı bir madde olması gerektiği ortadadır...Vikipedist 10:01, 21 Aralık 2008 (UTC)
  • Doktor ismini daha çok mantıklı buluyorum...
  • Hekim olmasını uygun olmayabilir. Hekim kelimesi İngilizce'de "physician" kelimesine karşılık gelir ve hemen her zaman cerrahları içermez. Çoğu İngilizce metinde "Physicians and Surgeons" diye tanımlanır Tıp doktorları. Açıkçası burada da önemli bir soru işareti var, İngiltere'de cerrahlar "Dr." ünvanıyla anılmazlar. Sadece çocuk doktorları, dahiliyeciler, nörologlar, psikiyatristler vs. gibi dahili ana uzmanlık alanları ve bu alanların üzerine yandal eğitimi eklemiş olan Tıp doktorları Örn: Gastroentereologlar, hematologlar, onkologlar, nefrologlar, romatologlar, kardiyologlar, metabolizma hastalıkları uzmanları, geriatristler vs. "Dr." ünvanını kullanırlar. Bu cerrahların tarihsel olarak berber-cerrahlardan gelmeleri olgusuna dayanır. Türkçe'de de Modern Tıbbi bilimlerin baskın dili olan İngilizce'nin etkisiyle, nadir de olsa hekim ve cerrah ayrımına gidildiğini görürsünüz.Bu imzasız yazı 78.164.53.236 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

  Doktor, herhangi bir meslekte doktora yapmış kişiye denir. Tabip ise sadece Tıp alanında çalışan kişilere denir. Örneğin, hiçbir yerde "Adli Doktor" denilmez, "Adli Tabip" kullanılır.Bu imzasız yazı 88.242.151.25 (mesajkatkılar) tarafından eklenmiştir.

  Madde adı STT sayfası kullanılarak değiştirilmiş. STT gerekçesi şurada görülebilir. Şurada da ek yorum görülebilir. Yukarıda verdiğim linkler adlandırmada hekim kelimesinin kullanılması yönündeki görüşlerdir. Buna karşın şuradaki yazımda verdiğim linkte görebileceğiniz üzere tabip kelimesinin neden tercih edilmesi ile ilgili görüşlerimi belirttim. Saygılarımla --Merube 89msj 11:53, 14 Ocak 2012 (UTC)
  Merhaba, yaptığınız açıklamaları gördüm. Ancak İngilizce ya da diğer dillerdeki hassas anlam farklarının dilimizdeki kelimeler arasında belirgin bir anlam farkı yaraTıp yaratmadığı dilbilimcilerin yapması gereken bir tartışma ve şahsen Türkçe'de yaygın kullanımın burada belirleyici olduğunu düşünüyorum. Bunun tek yolu da şudur: "Bu sözcüğü kullanma ihtiyacı duyduğunuzda derdinizi birincil olarak nasıl ifade edersiniz ve bu en sık nasıl yapılır." Şüphesiz ki Türkçe'de bu meslek grubu için en sık kullanılan sözcük "doktor" dur. Tabip kelimesi ise şahsen günlük hayatta kullanımı olduğunu görmediğim bir sözcük. Doktorlar kendilerini adlandırırken en sık doktor ve hekim sözcüklerini kullanır, tabip değil. Tabip sözcüğünün odalarda yer almasının sebebi ise eski dönemdeki sözcük seçimi ve o döneme ait kullanım olması sebebiyle diye düşünüyorum. Odaların isimlendirildiği dönemde tabip kelimesi daha sık kullanılmış olabilir. Sözcükler arasında hassas anlam farkları olabileceği doğru, ancak "hekim" dendiğinde akla sadece "doktor" gelir, diş doktoru ya da veteriner gelmez. "Diş hekimi" dersek diş doktoru anlaşılır, ya da "veteriner hekim" dersek veteriner akla gelir. Tek başına "hekim" dersek akla doktor gelir. Dolayısıyla anlam ayrımı sayfasında "Tıp doktorundan" bahsedilen maddede kullanılabilecek en yaygın iki kelime doktor ve hekimdir. "Tabip" sözcüğü daha çok eski dönemde kullanılmış ve günümüzde aynı sıklıkta kullanılmayan bir sözcüktür diye düşünüyorum. Tolga ☪ 13:36, 14 Ocak 2012 (UTC)
  Yabancı kaynakların örneklendirilmesi değil de, yabancı kaynakların Türkçe'ye etkileri denebilir aslında. Bazı kaynaklar derken hepsi Türkçe kaynak yoksa. Hekim kelimesine kelime kökeni nedeniyle daha geniş anlam yükleyenler de mevcut. Dediğiniz gibi aslında en sık kullanım "Doktor" kelimesi ancak bu akademik bir ad olduğundan yanlış bir adlandırma olduğu için onu geçiyoruz. Sırf yaygınlık değil başka konuların da ele alınmasının önemini gösteren bir konu zaten bu. Tabip kelimesinin ise geçmişte kalmış olduğunu düşünmüyorum.
  Bu arada tabip kullanımı için, veteriner hekimler ve diş hekimleri kullanımlarını örnek göstermek istememiştim. Tamamen farklı bir konuya değinmek istemiştim. Bunlar da tababet dalları oldukları için, Tıp ile ilişkili dallar oldukları için yani, maddenin en üstünde anlam ayrımına bağlantı verilmesinin iyi olacağını belirtmiştim. En üstte bu sayfa Tıp doktorları ile ilgili olup, diğer tababet dallarındaki meslekler için şu sayfaya bakınız tarzı bir ifadenin yer almasının faydalı olacağını belirtmekti amacım. Yoksa diş tabibi ifadesi de doğru bir adlandırmadır. Zaten yazımda da "veteriner tabip" adlandırmasını kullanmışım. Tabip/hekim, tababet dallarından biriyle uğraşan kişi demek olduğu halde madde sadece "Tıp hekimi" çerçevesinde hazırlanmış durumda.
  Tabip adlandırmasına geri dönersem ve yaygınlık konusuna yoğunlaşırsam; şahsen tabip kelimesi benim şahsi hayatımda hayli karşılaştığım bir kullanım açıkçası. Herkesin kelime tercihi kendini ilgilendirir. Ancak ben hekim ve tabip kelimelerinin tercihi arasında ciddi yaygınlık farkı olmadığını, buna ek olarak meslek odalarının tercihinin de tabip kelimesi olmasına istinaden tabip adlandırmasının madde için daha uygun olduğunu düşünüyorum. Bu arada tabip-hekimlik kullanımlarına örnek olarak mesela, adli tabip denir adli hekim yerine ama aile tabibi değil de aile hekimi denir yaygın olarak, veya muvazzaf tabip kullanımı daha yaygın kullanılır. Biri birinden baskın şekilde yaygınlıkta üstün değil sonuç olarak. İsterseniz yakın dönemdeki birkaç makalede de tabip kelimesinin kullanımına örnek verebilir: [1], [2]. İkincisi resmi gazete örneği, oradaki aile hekimliği tanımından alıntılarsam: "Aile hekimi; ... sağlık hizmeti veren ve tam gün esasına göre çalışan aile hekimliği uzmanı veya Sağlık Bakanlığının öngördüğü eğitimleri alan uzman tabip veya tabiptir." Sonuç olarak, tabip/hekim kelimeleri arasında baskın yaygınlık farkı bulunmamakta diye düşünüyorum, bu doğrultuda da meslek odasının kelime tercihini kullanmanın daha uygun olduğunu düşünüyorum. --Merube 89msj 14:25, 14 Ocak 2012 (UTC)
  Yaygınlığın şu sırada olduğunda hemfikiriz anladığım kadarıyla: "Doktor>hekim>tabip"

  Fakat ""doktor" kullanımı akademik olması sebebiyle yanlış" fikrinde size katılmıyorum. Evet "doktor" kelimesinin akademik anlamı da var, ancak bu anlamdan bağımsız hekim anlamı da var ve hekimler için dilimizde en fazla kabul gören kelime "doktor" ve bu yanlış değil.

  • TDK- Doktor: 1) Hekim 2) Bir fakülteyi veya bir yüksekokulu bitirdikten sonra belli bir bilim dalında en yükseköğrenim basamağına vardığını, geçirdiği özel sınavla ve başarılı bir eserle gösterenlere verilen akademik unvan

  "Doktor" kelimesinin yaygınlık ve doğruluğunun dışında hekim/tabip ayrımında da görüyoruz ki şöyle bir durum var: 1940-50'li yıllardaki sözcük kullanımının etkisiyle tabip sözcüğü yasalara ve oda adlarına yansımış ve o dönemden günümüzüe ancak yasalar ve oda adlarıyla gelebilmiş. Günümüz Türkçesinde odalardan, "adli tabip" ve "muvzaffaf tabip" gibi kalıplaşmış terimlerden bahsetmiyorsak yeni ve tercih edilen kullanım "hekim" ve "doktor"dur, daha yeni bir terim olan "aile hekimi"nde de olduğu gibi. Yaygınlık açısından şu sayfada hekim ve tabip sözcüklerini arayın ve çıkan sayıları karşılaştırın. Dediğim gibi "tabip" sözcüğü günümüzde "hekim"e göre daha az kullanılıyor ve anlam farkı yok. Devam eden kullanımlarsa geçmiş dönemden kaynaklanan yasal terimler ve bazı kalıplar.Tolga ☪ 17:22, 14 Ocak 2012 (UTC)

  Öncelikle şunu söyleyerek başlamayı uygun görüyorum. Doktor kelimesi tek başına bu madde için kullanılamaz. Evet konuşmalar sırasında bu kelime en sık kullanılır ancak doktor akademik bir ünvandır. Her Tıp fakültesi mezunu aynı zamanda doktora yapmış sayıldığından doktor ünvanı da alır. Ancak Tıp doktorudur aslen. Yoksa, kimya doktoru, fizik doktoru vs. birçok doktor olabilir. Doktor bilmem kim dendiğinde illa Tıp doktoru olmak zorunda değildir. Yani her Tıpçı doktordur ancak her doktor Tıpçı değildir, o nedenle kesinlikle madde için uygun bir adlandırma değildir. TDK bunu belirtiyor esasen, evet doktor hekimleri de kapsar ama sadece hekimleri kapsamaz. Aksini iddia etmek mümkün değil siz de takdir edersiniz ki. Doktor adlı madde anlam ayrımı sayfasına gidiyor bu nedenlerle. Anlam ayrımı sayfasına bakarsanız, hem Tıp doktoru maddesine hem de akademik terime bağlantı olduğunu görürsünüz. Yaygın kullanım nedeniyle direkt akademik ünvan ile ilgili maddeye değil, anlam ayrımı sayfasına yönlendiriliyor zaten.
  Hekim kelimesinin tabipten çok daha sık kullanıldığına katılmıyorum, tekrarlıyorum aralarında çok bariz bir fark olmadığını düşünüyorum. Aralarında anlam ayrımı olup olmadığı konusu da tartışmalı, daha önce bu konulardaki farklı tezleri sunmuştum. Onlara kişisel olarak katılıp katılmadığımın önemi yok, zira kişisel görüşlerimizin vikide önemi yok. O nedenle görüşlerimi geçiyorum, benim anlam ayrımı yok aslında dememin hiç bir önemi yok ne de olsa. Biz sadece var olan durumu sunmakla mesulüz. Bu durumda en tartışmasız, en uygun adı seçmek durumundayız.
  Doktor akademik bir ünvan, meslek adı kesinlikle değil. Bu yüzden bunu eliyoruz. Hekim ve tabip kelimeleri ise aralarında bariz yaygınlık farkı olmayan terimler, ttb'nin yayımladığı 7 hekimin imzası bulunan bir yazıdaki kelimeleri karşılaştırıp sayı hesabı yapmayı yeterli görmüyorum. Eğer tabip kelimesi artık hiç kullanılmıyor olsaydı haklıydınız, değiştirilirdi. Ancak halen, her ikisi de kullanılıyor ki verdiğiniz yazı da bunu doğruluyor. Bariz fark yok yani, aradaki ufak fark ise madde adı değişimi için tek başına yeterli değil. Yoksa sayı hesabı tek başına yeterli olsaydı, sadece google aramasına göre belirlerdik tüm maddelerimizin adlarını. Eskiden bu terim çok daha sık kullanılırdı artık hiç kullanılmıyor ve hiçe yakın diyemiyoruz. Unutulmuş bir terim değil. Bu gibi durumlarda internetteki kaynaklardaki kullanım sayısına göre karar veremeyiz. Her ikisi de yaygın olarak kullanılan iki terimden bahsediyoruz -hangisi daha yaygın tek başına karar vermek için yeterli değil. Bu durumda meslek odalarının tercihi ön plana çıkar diye düşünüyorum naçizane. Başka kişilere de sorup yeni fikirler edinmek en iyisi sanıyorum, ne kadar çok yeni bakış açısı o kadar iyi. Saygılarımla --Merube 89msj 15:52, 17 Ocak 2012 (UTC)
  "Doktor" sözcüğünün bağımsız 2 anlamı var. Biri hekim, diğeri de doktora yapmış kişi. Günümüz Türkçesinde hekim için en sık "doktor" kullanılıyor. Bununla beraber hekim anlamındaki "doktor" un alakasız başka bir anlamı da olması sebebiyle madde başlığı olarak kullanmama fikrine ben de katılıyorum. (Çünkü hekim anlamına gelen doktor kelimesinin kökeni zaten doctor of medicineden gelir..vs) Burada "hekim" ve "tabip" sözcükleri arasında bir tercih yapmamız gerekiyor. Ne kadar tabip sözcüğü günümüzde tamamen kullanımdan kalkmamış bir sözcük olsa da kullanımı "hekim" sözcüğü kadar yaygın değil. Dediğim gibi "tabip" sözcüğü bugün dilimizde yalnızca çoğunlukla "adli tabip", "tabip odası" gibi geçmişten gelen kalıplarda kullanılıyor. Bu geçmiş kökenli kalıplar dışındaki kullanım neredeyse yok gibi bir şey. Bu sebeple hekim sözcüğü daha yaygın olduğu için madde adının hekim olması daha uygun olacaktır. Her ne kadar googleda yapılan arama yaygınlığı %100 uygun bir şekilde vermese de çıkan sonuçlara ufak bir göz gezdirirseniz hangisinin yaygın olduğunu daha net anlayabilirsiniz diye düşünüyorum, zira tabip odalarının sayfalarında da hekim sözcüğü daha sık geçiyor ve yasalarda vs de öyle. Sırf "tabip odalarının adında tabip kullanılmış" diyerek madde adını şekillendirmek yanlış diye düşünüyorum. Tolga ☪ 16:25, 17 Ocak 2012 (UTC)
  • Merhaba,
   Merube'nin çağrısıyla konuya ilişkin fikrimi belirtmek istiyorum. Yorumumdaki çıkış noktaları sadece
  1. kelime anlamı
  2. yaygınlık

  Gerek TDK gerekse Dil Derneği açısından doktor = tabib = hekim. Hatta Dil Derneği şöyle tanımlamış:

  Yaygınlık açısından ise bu mesleğe halk arasında neredeyse her zaman doktor dendiğini biliyoruz. Hatta birçok kişi için doktorun akademik tanımı bilinmiyor bile. Bu sebeple benim fikrim, bu maddenin adının doktor olması yönünde. Diğer maddeler Doktor (anlam ayrımı) ve Doktor (akademik unvan) şeklinde olmalı (ikincisi Doktora maddesine yönlenmeli). Ancak ara yol bulmak adına bu maddenin adının Doktor (Tıp) yapılması da düşünülebilir. İyivikiler... [ho? ni!] 19:19, 5 Şubat 2012 (UTC)

  tamamını okudum söylenenlerin. ama, bu adlandırma meselelerinde bazen o kadar muallakta kalıyor ki insan. işte o anlardan biri. fazla uzatmadan fikrimi belirteyim. merube'nin belirttiği dilsel, bilimsel açıklamaların doğruluğu ortada. ama ben yine de daha fazla kullanıldığı açık olan hekimden yana terazinin daha ağır bastığını düşünüyorum. sayfanın başında diğer hekimlere bağlantı verilmesi de iyi olur. --ki bl 20:23, 5 Şubat 2012 (UTC)

  aslında homonihilis'in dediği gibi düşünüyodum ilk başta. ama o seçenek baştan elenince işleri karıştırmayayım demiştim. bunu da eklemiş olayım. --ki bl 20:33, 5 Şubat 2012 (UTC)
  • Doktor (Tıp) diye parantezli kullanım olmasa daha iyi diye düşünüyorum naçizane, parantezleri minimalize etmek adına. Ayrıca doktor adının anlam ayrımına gitmesinin daha kolaylık sağladığını düşünüyorum. Bu sayfadan hangi sayfayı istiyorsa oraya rahatça ulaşabiliyor. "Doktor" yaygınlık açısından çok daha yaygın olsa da yanlış anlam yüklemine sahip. Bu arada diğer wikidillerinde bakıyorum -o dillerde de doktor benzer kullanıma sahip olduğu için-, ing viki doktoru (en:doctor) anlam ayrımı yapmış, almanca (de:Doktor) direkt doktora sayfasına -hekim sayfası de:arzt-, isp. (es:doctor) anlam ayrımı sayfası olarak kullanmış. Bu dillerde de aynı şekilde dr kullanımı yaygınlığı mevcut, ancak hatalı olduğundan veya parantezsiz olması adına bu şekilde adlandırmayı tercih etmişler. Sonuç olarak doktor kullanımını yapmasak daha iyi diye düşünüyorum. Onun dışında sanıyorum "hekim" adlandırması ağırlık kazanmış durumda. --Merube 89msj 00:24, 10 Şubat 2012 (UTC)
  • Üç yıl önce yazdığım düşüncem değişmedi, doktor kelimesinin daha geniş bir kavram olduğunu ve anlam ayrımı sayfasında kalması gerektiğini düşünüyorum. Merube'nin tüm yazdıklarına temelde katılıyorum. Google aramalarının kimi zaman sağlıklı sonuç getirmeyeceğini düşünüyorum, çünkü aramalarda bazı tamlamalar sapmalar yapabiliyor...Tartışmaya katılanlara konuya ilişkin kelime kökenlerine inen ve doktor-hekim-tabip kelimelerini karşılaştıran şu kısa makaleyi okumalarını da tavsiye ederim...Vikiçizer 21:54, 13 Şubat 2012 (UTC)
  • Ben de daha önce belirttiğim gibi hekim sözcüğünden yanayım. Ağırlıklı görüş birliği var gibi görünüyor.--Tolga ☪ 11:32, 17 Şubat 2012 (UTC)
  Tartışmaya katkı olmayacaksa başlığın "hekim" olarak değiştirilmesi daha mantıklı olur diye düşünüyorum.Tolga ☪ (tartışma) 10:47, 10 Mart 2012 (UTC)

  DT[kaynağı değiştir]

  diş hekimi arkadaşları unutmuşsunuz herhalde.--Perencal (mesaj) 01:47, 19 Mayıs 2015 (UTC)

  Unvan ile ilgili[kaynağı değiştir]

  Sevgili arkadaşlar vikipedi öyle çok okuduğum bir site değil. Fakat burada bile biz doktorlara karşı bir düşmanlık yapıldığını görüyorum. Bilmişin biri kendi düşüncelerini yazmış. Doktor unvanının pratisyenler için de kullanımı Türkiye'de uydurulmuş birşey değil. Bir kere Türkiye'deki Tıp doktoru unvanı Fransız eğitim sistemindeki gibidir, akademik unvan zaten değildir. 6 yıllık eğitim sonu alınan unvan bir yüksek lisans derecesidir, doktora değil zaten bunu biz de biliyoruz. Ancak bu yüksek lisans derecesinin ad diplomalarımızda da "Tıp doktoru" olarak geçiyor. Fransız sistemindeki karşılığı Diplôme d'État de docteur en médecine en France'dır. Bu yazınızın tekrar düzenlenmesi ve bu gerçeklere riayet edilmesini diliyorum.