Tıbbi biyoloji

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Tıbbi biyoloji
Blausen 0012 AdiposeTissue.png
Tıbbi biyoloji disiplinlerinden biri olan Sitoloji hücreyi inceler, resimde insan beyaz adipoz hücreleri şematize edilmiştir.
Mütehassıslığı Tıbbi kondisyonların biyolojik açıdan değerlendirilmesi
Mütehassıs Tıbbi biyoloji doktoru/Tıbbi biyolog/Tıp doktoru

Tıbbi biyoloji veya biyomedikal, sağlık hizmetlerinde ve laboratuvar teşhislerinde pratik uygulamaları olan bir biyoloji alanıdır. Medikal hizmetlerde ve medikal bilim araştırmalarında bu bilim dalı büyük önem taşır zira diğer canlılar ve insanın medikal olmayan özellikleri bu uzmanlığın araştırmaları ve ışığında ilerleyebilir. Örneğin; hayvan kaynaklı olabilecek enfeksiyonlarda hayvan biyolojisi ve insan hastalıkları arasındaki ilişkiyi iyi bilen ve aktaran uzmanlar gerekir veya genetik aktarımla ilgili klinisyenlerin yeterli bilgisi olmayabilir. Biyomedikal kendi çapında halihazırda büyük araştırmalara imza atan ve tıp alanının dışında insan biyolojisinin gizemlerini açıklayan bir bilim dalıdır fakat genellikle tıbbi kondisyonlar hakkında yardım alınması amacıyla istihdam edilir. Tipik olarak "biyo-" ön ekini içeren birçok biyomedikal disiplini ve uzmanlık alanını içerir, örneğin:

Tıbbi biyoloji, modern sağlık hizmeti ve laboratuvar teşhisinin temel taşıdır. Çok çeşitli bilimsel ve teknolojik yaklaşımlarla ilgilidir: in vitro diyagnostikten. in vitro fertilizasyona, kistik fibrozun moleküler mekanizmalarından HIV'in popülasyon dinamiklerine, tek nükleotid polimorfizminden (SNP) gen tedavisine.

Moleküler biyolojiye dayalı tıbbi biyoloji, moleküler tıbbın geliştirilmesinin tüm konularını insan genomunun, transkriptomun, moleküler etkileşimlerin anlaşılmasından karsinogenez (kanserleşme) sürecine, proteomun ve metabolomun büyük ölçekli yapısal ve işlevsel ilişkilerinde, öngörü, teşhis ve tedavi için yeni teknolojiler tasarlamanın özel bakış açısıyla birleştirir.

Bu anabilim dalının en önemli görevi, tüm kondisyonlarla alakalı bilgiyi ve tekniği elbette hatırlayamayan klinisyenlere başta yardımcı olmak ve tıbbi bilim araştırmalarına biyoloji biliminin aktarılmasını sağlamaktır, çoğu zaman uzmanlarına başvurulan bu bilim dalı büyük çoğunlukla hayati tıbbi destek sağlamaktadır.

Uzmanların ana mesleki görevleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Uzun saatler süren hassas araştırmalar ve deneyler yapan tıbbi biyoloğun görevleri temel olarak bunlardır:

  • Moleküler biyoloji ve moleküler genetik alanında sahip oldukları bilgiyle araştırmalar yapmak,
  • İnsan genetiği ve teratoloji alanlarında çalışmalar yapmak,
  • Bilimsel çalışmalarda laboratuvar yöntemlerinden faydalanmak,
  • Verilerin değerlendirilmesinde hangi yöntemin uygun olduğunu bulmak,
  • Deney hayvanlarını ve bitkileri çalışmaları içerisinde kullanmak.
  • Canlıların yapılarından da yararlanarak insan hücresini ve insan anatomisini moleküler ve sitolojik açıdan inceler.
  • Biyolojik dengeyi sağlamak adına deneyler yapmak,
  • Virüs, bakteri ve parazitlerin çeşitlerini, üreme yöntemlerini incelemek ve bunların canlılar üzerindeki etkisini araştırmak,
  • Diyagnozunda zorlanılan veya bilgi yardımı gereken kondisyonlarda doktorlara yardımcı olmak.