İçeriğe atla

Türkiye Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından GEF mali desteğiyle ve ilgili bütün kurum ve kuruluşların yanı sıra çeşitli üniversiteler ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla kısaca UBSEP diye de bilinen Türkiye Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Stratejisi ve Eylem Planı 2007 yılında hazırlanmış ve 2008 yılında ilgili kurumlara dağıtılmıştır. (Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Sitesi)

Ancak içeriği itibarıyla bütün kurumları bağlıyor olması sebebiyle hukuksal yeterlilik ve etkinlik kazanması için Bakanlar Kurulu onayı alması gerekmektedir ve halen Bakanlar Kurulu'na sunulmamıştır ve bu yönde bir girişim başlatıldığı da ilan edilmemiştir.Sözleşmeye taraf birçok ülkenin ulusal stratejileri tamamlanmış ve Bakanlar Kurulu onaylıyla yürürlüğe girmiştir.

UBSEP Türkiye ekosistemlerini, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi tarafından belirlenen ekosistem tiplerine göre 6 tematik alana bölmekte, başka deyişle Türkiye'yi 6 ana ekosistem tipine göre incelemektedir. Bunlar tarım, orman, içsu, kıyı-deniz, dağ, bozkır (step) ekosistemleridir.

UBSEP'te her bir tematik alan ve kesişen konular için tehditler belirlenmiş, bu tehditlerle mücadele etmek için eylemler planlanmıştır. UBSEP'in metodolojisi kısaca konular, tehditler, amaçlar, hedefler ve eylemler şeklinde özetlenebilinir.