Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jump to navigation Jump to search

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 15 Aralık 1999 tarihli ve 4487 sayılı Kanunla eklenen 40/B ve 40/C maddelerine dayanılarak, Türkiye'de sermaye piyasasında aracılık faaliyetinde bulunmaya Sermaye Piyasası Kanunu ile yetkili kılınmış kuruluşların üye olacağı, tüzel kişiliği haiz kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu.

Anayasa’nın 135’inci maddesine göre kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşu olarak, mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri çerçevesinde 2001 yılında kurulan ve faaliyetlerini sürdüren Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği (TSPAKB), 6362 sayılı yeni Sermaye Piyasası Kanunu’nda “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” unvanlı olarak yeniden düzenlenmiştir.

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’ndaki düzenlemelere paralel olarak; Sermaye Piyasası Kurulu’nun önerisi ve ilgili Bakanlığın uygun görüşü üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile 02 Nisan 2014 tarih ve 28960 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan yeni Birlik Statüsü ile “Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği” (TSPAKB) unvanı, “Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği” (TSPB) olarak değişmiştir.

2014 yılından itibaren sermaye piyasasında faaliyette bulunan tüm banka, aracı kurum, portföy yönetim şirketleri ve payları borsada işlem gören bütün yatırım ortaklıklarından oluşan bir üyelik yapısına sahiptir.

Birliğin amacı[değiştir | kaynağı değiştir]

  • Sermaye piyasasının ve aracılık faaliyetlerinin gelişmesini,
  • Birlik üyelerinin dayanışma, gerekli özen ve disiplin içerisinde çalışmalarını,
  • Haksız rekabetin önlenmesini,
  • Mesleki konularda üyelerin aydınlatılmasını sağlamaktır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]