Yüksek Seçim Kurulu (Türkiye)

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara
Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu
YSK logo.png

Kurul binası
Kuruluş 1950
Tür Seçim Yargısı
Merkez Ankara
Lider Sadi Güven
Turan Karakaya
Bütçe 423 milyon TL
Resmî site www.ysk.gov.tr

T.C. Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten, aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları üyeden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.

Kuruluşu[değiştir | kaynağı değiştir]

Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tam sayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.

Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir.

Görev ve yetkileri[değiştir | kaynağı değiştir]

YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, Cumhurbaşkanlığı seçimi, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halk oylamasına sunulmasında yönetim ve denetim ile yargı denetimini sağlar.

Seçim sonuçlarına yapılacak her türlü itiraza karşı başvurulabilecek son mercii Yüksek Seçim Kurulu'dur. Yüksek Seçim Kurulu'nun verdiği kararlar kesindir, YSK'nın vermiş olduğu kararlara karşı herhangi başka bir yargı merciine başvurulamaz.

YSK teşkilatlanması; Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğü, İdari ve Mali işler Daire Başkanlığı, [l Seçim Kurulu Başkanlıkları, İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları ve Seçmen Kütüğü Büroları şeklindedir.

Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur.

Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur.

Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.

İl ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları[değiştir | kaynağı değiştir]

İl Seçim Kurulu Başkanlıkları, il seçim çevresinde kanunla tespit edilen vazifeleri görür. Seçimleri düzenle yürütür. Her il merkezinde ayrı ayrı birer İl Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. İl merkezindeki derecesi en yüksek hâkim, kurulun başkanıdır. Diğer iki yüksek dereceli hâkim de üye olur. Yargı organında iki hâkim de yedek üyedir.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlıkları, her ilçe çevresinde, kanunun verdiği görevleri yapar. Seçimi düzenle yaptırır. Her ilçe merkezinde ayrı ayrı birer İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı bulunur. Kurul, ilçenin en yüksek dereceli hâkiminin başkanlığı ile diğer altı üyeden meydana gelir. Dördü siyasi partilerden ikisi de devlet memurları arasından 10 yıl görev yapan ve o ilçede en çok görev yapanlar arasından kura ile tespit edilir. Kurulda görev yapan altı üyenin altı yedek üyesi de vardır.

Kurul üyeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

# Adı Görevi Seçildiği yer Seçildiği yıl
1 Sadi Güven Başkan Yargıtay 2013
2 Turan Karakaya Başkanvekili Danıştay 2010
3 Mehmet Kürtül Üye Yargıtay 2010
4 Nilgün İpek Üye Danıştay 2010
5 İlhan Hanağası Üye Danıştay 2013
6 Zeki Yiğit Üye Danıştay 2013
7 Ahmet Tuncay Üye Yargıtay 2014
8 Haluk Kırca Üye Yargıtay 2015
9 Üye Yargıtay
10 Üye Yargıtay
11 Üye Danıştay

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]