Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Jelican9 (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 19.31, 2 Ocak 2017 tarihli sürüm (Logo eklendi.)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Şablon:Hükümet kurumu bilgi kutusu

Millî Eğitim Bakanlığı, Anayasa, 430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî eğitim hizmetlerini yürütmek üzere kurulan bakanlıktır. Bu bakanlık aslen 1869 yılında Maarif Nezareti adı altında kurulmuştur.Resmi bir kuruluştur

Millî Eğitim Bakanları

Millî Eğitim Bakanının Görevleri

430 sayılı Tevhid-i Tedrisat Kanununa göre Türk Millî Eğitiminin amaçlarının temel ilkeler doğrultusunda Devlet adına gerçekleştirilmesi görevi Millî Eğitim Bakanlığı’na aittir.

3797 sayılı Yasaya göre Millî Eğitim Bakanı’nın başlıca görevleri;

  • Atatürk ilke ve inkılâplarına ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk Millîyetçiliğine bağlı, Türk milletinin millî, ahlakî, manevî, tarihî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren, ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan, insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş vatandaşlar yetiştirmek üzere, Bakanlığa bağlı her kademedeki öğretim kurumlarının öğretmen ve öğrencilerine ait bütün eğitim ve öğretim hizmetlerini plânlamak, programlamak, yürütmek, izlemek ve denetim altında bulundurmak,
  • Okulöncesi, ilköğretim, ortaöğretim ve her çeşit örgün ve yaygın eğitim kurumlarını açmak ve yükseköğretim dışında kalan öğretim kurumlarının diğer bakanlık kurum ve kuruluşlarınca açılmasına izin vermek,
  • Türk vatandaşlarının yurt dışında yapılacak eğitim ve öğretimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek,
  • Diğer bakanlık, kurum ve kuruluşlarca açılan yükseköğretim dışında kalan örgün ve yaygın eğitim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve yönetmeliklerini birlikte hazırlamak ve onaylamak,
  • Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı ortaöğretim kurumlarının program, yönetmelik ve öğrenim denklik derecelerinin belirlenmesi konularında iş birliğinde bulunmak,
  • Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için Yükseköğretim Yasası ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve sorumluluklarını yerine getirmek,
  • Okullardaki beden eğitimi, spor ve izcilik eğitimi ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  • Yüksek öğrenim gençliğinin barınma, beslenme ihtiyaçlarını ve maddî yönden desteklenmelerini sağlamaktır.

Bağlı birimler

Merkez teşkilatı

Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatı şu şekildedir:[1]

Yurt dışı teşkilatı

  • Büyük Elçiliklerin Eğitim Müşavirleri

Taşra teşkilatı

  • İl Millî Eğitim Müdürlükleri ve Okullar

Kaynakça

Dış bağlantılar