Türkiye'deki idare mahkemeleri

Vikipedi, özgür ansiklopedi
21.23, 1 Ocak 2013 tarihinde Vikiçizer (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 12505284 numaralı sürüm

Türkiye'deki idare mahkemeleri, Türkiye'de idari yargı kolunun içinde yer alan mahkemelerden biridir. Genel idari yargı düzeninde ilk derece mahkemeleri olarak oluşturulmuştur.[1] İdare mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümü İdari Yargılama Usulü Kanunu'nda gösterilen kurallara tabidir.[2] Bulundukları ilin adı ile adlandırılır. İhtiyaç sayısına göre birden fazla kurularak numaralandırılabilirler.[3] (Örneğin, Ankara 1. İdare Mahkemesi, İzmir 5. İdare Mahkemesi gibi.) İdare mahkemeleri bir başkan ile yeteri kadar üyeden oluşur. Mahkeme kurulları, başkan ile iki üyeden oluşur. [4]Ancak idare mahkemelerinin tek hakimle karar verebileceği davalar da vardır.[5]

Türkiye'deki idare mahkemelerinde, vergi mahkemelerinin görev alanına giren veya Danıştay'da açılması gerektiği kanunla belirtilen davalar dışındaki, iptal davaları, tam yargı davaları, idari sözleşmelerden dolayı taraflar arasında çıkan uyuşmazlıklara ilişkin davaları ve kanunla verilen diğer görevleri yerine getirirler.[6]

İdare mahkemelerinin kuruluş ve yargı çevrelerinin tespitinde, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının görüşleri alınır, Adalet Bakanlığı tarafından kurulur. Aynı yargı çevresinde birden fazla idare mahkemesi kurulduğu takdirde, bu mahkemeler arasındaki işbölümü, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.[3]

Kaynakça