Türkiye'nin uluslararası çok taraflı sözleşmeleri listesi

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Türkiye'nin uluslararası çok taraflı sözleşmeleri listesi, uluslararası organizasyonların açık imza usulü ile imzaya açtığı ve Türkiye'nin de taraf olduğu çok taraflı sözleşmelerin derlendiği liste.

Milletler Cemiyeti sözleşmeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye, 16 Milletler Cemiyeti sözleşmesine taraf olmuştur. Cemiyetin varlığı 1946'da sona ermesine rağmen sözleşmeler cemiyetin ardılı olan Birleşmiş Milletler tarafından sürdürülmektedir.

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Sözleşme İmzalama Onaylama/Katılma Kaynak
Cenevre Protokolü 01925-6-17 17 Haziran 1925 01929-10-05 5 Ekim 1929 [1][2][3]
Kellogg-Briand Paktı Yok 01929-7-08 8 Temmuz 1929 [4][5][6]
Beynelmilel Yardım Birliği Teşkili Hakkındaki Mukavelename Yok 01932-3-10 10 Mart 1932 [7][8]
Cenevre Afyon Mukavelenamesi Yok 01933-4-03 3 Nisan 1933 [9][10]
Uyuşturucu Mevaddın İmalini Tahdit ve Tevziini Tanzim İçin Mukavele Yok 01933-4-03 3 Nisan 1933 [11][12]
Denizde Kıyısı Olmayan Devletlere Bayrak Hakkı Tanınması Hakkında Beyanname Yok 01933-4-27 27 Nisan 1933 [13]
Seyrüsefere Elverişli Uluslararası Su Yolları Anlaşması Yok 01933-6-27 27 Haziran 1933 [14]
Transit Serbestisi Hakkında Anlaşma ve Nizamname Yok 01933-6-27 27 Haziran 1933 [15]
Deniz İşaretlerine Ait Anlaşma Yok 01936-6-27 27 Haziran 1936 [16][17]
Normal Yerlerinde Bulunmayan Bekçili Fener Dubalarına Dair Anlaşma Yok 01936-6-27 27 Haziran 1936 [18][19]
Yabancı Motorlu Taşıtların Vergilendirilmesine İlişkin Sözleşme Yok 01936-9-25 25 Eylül 1936 [20]
Yol İşaretlerinin Tevhidi Hakkında Beynelmilel Mukavelename Yok 01936-10-15 15 Ekim 1936 [21][22]
Sahte Döviz Basımına İlişkin Uluslararası Sözleşme Yok 01937-1-21 21 Ocak 1937 [23]
Zararlı İlaçların Gayrimeşru Ticaretinin Men'i Hakkında Beynelmilel Mukavelename Yok 01939-7-28 28 Temmuz 1939 [24][25]
Hayvanların, Etlerin ve Menşei Hayvani Olan Diğer Mahsulatın Transitine Dair Beynelmilel Mukavelename Yok 01941-3-19 19 Mart 1941 [26][27]
Menşei Hayvani Olan Mahsulatın İhraç ve İthaline Dair Olan Beynelmilel Mukavelename Yok 01941-3-19 19 Mart 1941 [28][29]

Birleşmiş Milletler sözleşmeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Sözleşme İmzalama Onaylama Yürürlüğe giriş Kaynak
Birleşmiş Milletler Antlaşması 01945-6-26 26 Haziran 1945 01945-9-28 28 Eylül 1945 01945-10-24 24 Ekim 1945 [30][31]
Uluslararası Adalet Divanı Statüsü 01945-10-24 24 Ekim 1945 Yok Yok
Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme Yok 01950-3-16 16 Mart 1950 01950-3-21 21 Mart 1950 [32][33]
Havana Şartı 01948-7-26 26 Temmuz 1948 Yok Yok [34]
Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi 01951-8-24 24 Ağustos 1951 01962-3-30 30 Mart 1962 01954-4-22 22 Nisan 1954 [35]
Kısmi Deneme Yasağı Antlaşması 01963-8-09 9 Ağustos 1963 Yok Yok [1]
Dış Uzay Anlaşması 01967-1-27 27 Ocak 1967 Yok Yok [1]
Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması 01969-1-28 28 Ocak 1969 Yok Yok
Denize Çıkışı Olmayan Devletler Transit Ticaret Sözleşmesi 01969-3-25 25 Mart 1969 Yok Yok [36][37]
Deniz Tabanı Antlaşması 01971-2-25 25 Şubat 1971 Yok Yok [1]
Biyolojik Silahlar Sözleşmesi 01972-4-10 10 Nisan 1972 Yok Yok [1]
Her Türlü Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşme 01972-10-13 13 Ekim 1972 02002-9-16 16 Eylül 2002 01969-1-04 4 Ocak 1969 [35][38][39]
Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi 01963-4-24 24 Nisan 1963 01975-9-27 27 Eylül 1975 01976-3-20 20 Mart 1976 [40][41]
Viyana Sözleşmesi 01976-3-30 30 Mart 1976 Yok Yok [42][43]
Çevrenin Değiştirilmesi Teknikleri Sözleşmesi 01977-5-18 18 Mayıs 1977 Yok Yok [1]
Belirli Konvansiyonel Silahlar Sözleşmesi 01982-3-26 26 Mart 1982 Yok Yok [1]
Kadına Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Yok Edilmesi Sözleşmesi 01979-12-18 18 Aralık 1979 01985-12-20 20 Aralık 1985 01981-9-30 30 Eylül 1981 [35][44]
İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi 01988-1-25 25 Ocak 1988 01988-8-02 2 Ağustos 1988 01988-9-01 1 Eylül 1988 [45][46]
Basel Sözleşmesi 01989-3-22 22 Mart 1989 Yok Yok [47][48]
Avrupa'da Konvansiyonel Silahlı Kuvvetler Antlaşması 01990-11-19 19 Kasım 1990 Yok Yok [1]
Açık Semalar Antlaşması 01992-3-24 24 Mart 1992 Yok Yok [1]
Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi 01992-6-11 11 Haziran 1992 Yok Yok [49][50]
Kimyasal Silahlar Sözleşmesi 01993-1-14 14 Ocak 1993 Yok Yok [1]
Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 01994-10-15 15 Ekim 1994 Yok Yok [51]
Antarktika Antlaşması 01996-1-24 24 Ocak 1996 Yok Yok [1]
Kapsamlı Deneme Yasağı Sözleşmesi 01996-9-24 24 Eylül 1996 Yok Yok [1][52]
Ottawa Antlaşması 02003-9-25 25 Eylül 2003 Yok Yok [1]
İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 01992-5-09 9 Mayıs 1992 02004-5-24 24 Mayıs 2004 01994-3-21 21 Mart 1994 [35][53]
Nükleer Terörizm Sözleşmesi 02005-9-14 14 Eylül 2005 Yok Yok [1]
Kyoto Protokolü 01997-12-11 11 Aralık 1997 02009-8-26 26 Ağustos 2009 02005-2-16 16 Şubat 2005 [35][53]
Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması Yok 02010-2-22 22 Şubat 2010 Yok [54]
Ay Anlaşması 02012-2-29 29 Şubat 2012 Yok Yok [1]
Silah Ticareti Anlaşması 02013-7-02 2 Temmuz 2013 Yok Yok [1]
Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi Yok 01984-6-11 11 Haziran 1984 01984-12-24 24 Aralık 1984 [55]

Uluslararası Çalışma Örgütü sözleşmeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye Mart 2017 itibarıyla 8 temel sözleşme, 3 yönetişim sözleşmesi ve 44 teknik sözleşme olmak üzere toplam 55 Uluslararası Çalışma Örgütü bağıtına taraftır.[56][57]

# Sözleşme Onaylama Kaynak
1 Yeraltı İşleri (Kadınlar) Sözleşmesi 01938-4-21 21 Nisan 1938 [58][59][60]
2 Haftalık Dinlenme (Sanayi) Sözleşmesi 01946-12-27 27 Aralık 1946 [61][62][63]
3 İşçinin Tazmini (Meslek Hastalıkları) Sözleşmesi (Revize) 01946-12-27 27 Aralık 1946 [64][65][66]
4 Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 01949-7-13 13 Temmuz 1949 [67][68][69]
5 İşsizlik Sözleşmesi 01950-7-14 14 Temmuz 1950 [70][71][72]
6 İş ve İşçi Bulma Servisi Kurulması Sözleşmesi 01950-7-14 14 Temmuz 1950 [73][74][75]
7 İş Teftişi Sözleşmesi 01951-3-05 5 Mart 1951 [76][77][78]
8 Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi (Revize) 01952-1-23 23 Ocak 1952 [79][80][81]
9 Örgütlenme ve Toplu Pazarlık Hakkı Sözleşmesi 01952-1-23 23 Ocak 1952 [82][83][84]
10 Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi 01961-3-29 29 Mart 1961 [85][86][87]
11 Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi 01961-3-29 29 Mart 1961 [88][89][90]
12 Ücretlerin Korunması Sözleşmesi 01961-3-29 29 Mart 1961 [91][92][93]
13 Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi 01961-3-29 29 Mart 1961 [94][95][96]
14 Eşit Ücret Sözleşmesi 01967-7-19 19 Temmuz 1967 [97][98][99]
15 Ayrımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi 01967-7-19 19 Temmuz 1967 [100][101][102]
16 Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi 01967-11-13 13 Kasım 1967 [103][104][105]
17 Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi 01968-9-02 2 Eylül 1968 [106][107][108]
18 Radyasyondan Korunma Sözleşmesi 01968-11-15 15 Kasım 1968 [109][110][111]
19 Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi 01970-6-23 23 Haziran 1970 [112][113][114]
20 Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi 01974-6-25 25 Haziran 1974 [115][116][117]
21 Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi 01975-1-29 29 Ocak 1975 [118][119][120]
22 Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi 01975-1-29 29 Ocak 1975 [121][122][123]
23 Azami Ağırlık Sözleşmesi 01975-11-13 13 Kasım 1975 [124][125][126]
24 İstihdam Politikası Sözleşmesi 01977-12-13 13 Aralık 1977 [127][128][129]
25 Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi 01984-11-02 2 Kasım 1984 [130][131][132]
26 Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi 01992-12-08 8 Aralık 1992 [133][134][135]
27 Sendika Özgürlüğü ve Sendikalaşma Hakkının Korunması Sözleşmesi 01993-7-12 12 Temmuz 1993 [136][137][138]
28 İşçi Temsilcileri Sözleşmesi 01993-7-12 12 Temmuz 1993 [139][140][141]
29 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sözleşmesi 01993-7-12 12 Temmuz 1993 [142][143][144]
30 Üçlü Danışma (Uluslararası Çalışma Standartları) Sözleşmesi 01993-7-12 12 Temmuz 1993 [145][146][147]
31 Çalışma İlişkileri (Kamu Hizmeti) Sözleşmesi 01993-7-12 12 Temmuz 1993 [148][149][150]
32 Hizmet İlişkisine Son Verilmesi Sözleşmesi 01995-1-04 4 Ocak 1995 [151][152][153]
33 Zorla Çalıştırma Sözleşmesi 01998-10-30 30 Ekim 1998 [154][155][156]
34 Asgari Yaş Sözleşmesi 01998-10-30 30 Ekim 1998 [157][158][159]
35 Mesleki Rehabilitasyon ve İstihdam (Sakatlar) Sözleşmesi 02000-6-26 26 Haziran 2000 [160][161][162]
36 En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi 02001-8-02 2 Ağustos 2001 [163][164][165]
37 Gemiadamları Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin Sözleşme 02005-2-07 7 Şubat 2005 [166][167][168]
38 Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [169][170][171]
39 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [172][173][174]
40 Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [175][176][177]
41 Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [178][179][180]
42 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [181][182][183]
43 Mürettebatın Gemide Barındırılmasına İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [184][185][186]
44 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [187][188][189]
45 Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [190][191][192]
46 Karayolları Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [193][194][195]
47 Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [196][197][198]
48 Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin Sözleşme 02005-3-17 17 Mart 2005 [199][200][201]
49 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin Sözleşme 02005-4-22 22 Nisan 2005 [202][203][204]
50 İş Sağliği ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin Sözleşme 02005-4-22 22 Nisan 2005 [205][206][207]
51 Sağlık Hizmetlerine İlişkin Sözleşme 02005-4-22 22 Nisan 2005 [208][209][210]
52 Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin Sözleşme 02005-7-28 28 Temmuz 2005 [211][212][213]
53 İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi 02014-1-16 16 Ocak 2014 [214][215]
54 İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 02015-3-23 23 Mart 2015 [216][217]
55 Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi 02015-3-23 23 Mart 2015 [218][219]

UNESCO sözleşmeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye, 11 UNESCO sözleşmesine taraf olmakla birlikte bu sözleşmelerin ikisi aynı zamanda Avrupa Konseyi ve WIPO tarafından da yürütülmektedir.[220]

# Sözleşme İmzalama Onaylama/Katılma Kaynak
1 Silahlı Bir Çatışma Halinde Kültür Mallarının Korunmasına Dair Sözleşme 01954-5-14 14 Mayıs 1954 01965-12-15 15 Aralık 1965 [221][222][223]
2 İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi 01961-10-26 26 Ekim 1961 02004-1-08 8 Ocak 2004 [223][224][225][not 1]
3 Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması İçin Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme 01970-11-14 14 Kasım 1970 01981-4-21 21 Nisan 1981 [223][226][227]
4 Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme 01971-2-02 2 Şubat 1971 01994-7-13 13 Temmuz 1994 [223][228][229][not 2]
5 Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme 01972-11-16 16 Kasım 1972 01983-3-16 16 Mart 1983 [223][230][231]
6 Akdeniz'e Sahildar Arap ve Avrupa Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının Diplomaların ve Derecelerinin Tanınmasına Dair Sözleşme 01976-12-17 17 Aralık 1976 01989-3-02 2 Mart 1989 [223][232]
7 Avrupa Bölgesindeki Devletlerde Yüksek Eğitimle İlgili Çalışma, Diploma ve Derecelerin Tanınmasına Dair Sözleşme 01979-12-21 21 Aralık 1979 01988-4-24 24 Nisan 1988 [223][233]
8 Asya ve Pasifik Ülkelerinde Yüksek Öğrenim Çalışmalarının, Diplomalarının ve Derecelerinin Tanınmasına Dair Bölgesel Sözleşme 01983-12-16 16 Aralık 1983 01988-4-24 24 Nisan 1988 [223][234][235]
9 Avrupa Bölgesinde Yüksek Eğitim Niteliklerinin Tanınmasına İlişkin Sözleşme 01997-4-11 11 Nisan 1997 02007-1-08 8 Ocak 2007 [223][236][not 3]
10 Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi 02003-10-17 17 Ekim 2003 02006-3-27 27 Mart 2006 [223][237][238]
11 Sporda Dopinge Karşı Uluslararası Sözleşme 02005-10-19 19 Ekim 2005 02009-5-09 9 Mayıs 2009 [223][239][240]

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü sözleşmeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün beş sözleşmesine taraftır.

# Sözleşme İmzalama Onaylama Yürürlüğe giriş Kaynak
1 Doğal ve İnsanlardan Kaynaklanan Afetlerde Acil Yardım ve Acil Müdahale Anlaşması 01998-4-15 15 Nisan 1998 02006-1-19 19 Ocak 2006 02006-1-19 19 Ocak 2006 [241][242]
2 Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Şartı 01998-6-05 5 Haziran 1998 01999-6-23 23 Haziran 1999 01999-9-24 24 Eylül 1999 [243][244]
3 Suçla, Özellikle Örgütlü Suç Türleriyle Mücadele İşbirliği Anlaşması 01998-10-02 2 Ekim 1998 01999-8-28 28 Ağustos 1999 01999-10-04 4 Ekim 1999 [245][246]
4 İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılması Anlaşması 02008-10-29 29 Ekim 2008 02009-4-23 23 Nisan 2009 Yok [247]
5 Profesyonel Sürücüler İçin Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılması Anlaşması 02008-10-29 29 Ekim 2008 02009-4-23 23 Nisan 2009 Yok [248]

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı sözleşmeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye, 10 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı sözleşmesine taraftır.[249]

# Sözleşme İmzalama Kaynak
1 İzmir Antlaşması 01996-7-14 14 Temmuz 1996 [250][251]
2 Transit Taşıma Anlaşması 01995-3-15 15 Mart 1995 [252][253]
3 Ticaret ve Kalkınma Bankası Kuruluş Anlaşması 01995-3-15 15 Mart 1995 [254][255]
4 İşadamlarının Vize İşlemlerinin Kolaylaştırılması Anlaşması 01995-3-15 15 Mart 1995 [256][257]
5 Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Personelin Yasal Statüsüne Dair Anlaşma 01996-9-01 1 Eylül 1996 [258][259]
6 Transit Taşıma Çerçeve Anlaşması 01998-5-09 9 Mayıs 1998 [260][261]
7 Eğitim Enstitüsü Şartı 01998-5-09 9 Mayıs 1998 [262]
8 Ticaret Anlaşması 02003-7-17 17 Temmuz 2003 [263][264]
9 Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma 02005-7-07 7 Temmuz 2005 [265]
10 Kaçakçılık ve Gümrük Muhakemeleri Veri Bankasının Kuruluşu ve Çalışması Anlaşması 02005-7-07 7 Temmuz 2005 [266]

Avrupa Konseyi sözleşmeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye Mart 2017 itibarıyla 93'ü sözleşme, 61'i ise sözleşmelere ek protokoller olmak üzere toplam 156 Avrupa Konseyi bağıtına taraftır.[267] Bu sözleşmelerden yalnız birine imza atmadan taraf olan ve yürürlüğe sokan Türkiye, 23 sözleşmeye ise imzasını atmasına karşın taraf olmamış ve yürürlüğe sokmamıştır.[268]

# Antlaşma İmzalanma Onaylanma Yürürlüğe giriş Kaynak
1 Avrupa Konseyi Statüsü 01949-8-08 8 Ağustos 1949 01950-4-13 13 Nisan 1950 01950-4-13 13 Nisan 1950 [269][270][271]
2 Avrupa Konseyinin İmtiyaz ve Muafiyetlerine Müteallik Umumi Anlaşma 01949-9-02 2 Eylül 1949 01960-1-07 7 Ocak 1960 01960-1-07 7 Ocak 1960 [272][273]
3 Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 01950-11-04 4 Kasım 1950 01954-5-18 18 Mayıs 1954 01954-5-18 18 Mayıs 1954 [274][275][276]
4 Avrupa Patentlerinin Verilmesi ile İlgili Avrupa Patent Sözleşmesi 01953-12-11 11 Aralık 1953 01956-10-22 22 Ekim 1956 01956-11-01 1 Kasım 1956 [277]
5 Üniversitelere Kabulü Sağlayan Diplomaların Denkliğiyle İlgili Avrupa Sözleşmesi 01953-12-11 11 Aralık 1953 01957-10-10 10 Ekim 1957 01957-10-10 10 Ekim 1957 [278]
6 Sosyal Güvenlik Planlarına Dair Geçici Avrupa Sözleşmesi 01953-12-11 11 Aralık 1953 01967-4-14 14 Nisan 1967 01967-5-01 1 Mayıs 1967 [279]
7 Sosyal Güvenlik Planlarına Dair Geçici Avrupa Sözleşmesi 01953-12-11 11 Aralık 1953 01967-4-14 14 Nisan 1967 01967-5-01 1 Mayıs 1967 [280]
8 Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi 01953-12-11 11 Aralık 1953 01976-12-02 2 Aralık 1976 01977-1-01 1 Ocak 1977 [281][282]
9 Avrupa Kültür Anlaşması 01954-12-19 19 Aralık 1954 01957-10-10 10 Ekim 1957 01957-10-10 10 Ekim 1957 [283][284]
10 Kuruluş Hakkında Avrupa Sözleşmesi 01955-12-13 13 Aralık 1955 01990-3-20 20 Mart 1990 01990-3-20 20 Mart 1990 [285]
11 Savaş Malullerinin Tedavileri Maksadıyla Değişimine Dair Anlaşma 01955-12-13 13 Aralık 1955 01959-10-07 7 Ekim 1959 01959-11-01 1 Kasım 1959 [286]
12 Üniversite Tahsil Müddetlerinin Muadeletine Dair Avrupa Sözleşmesi 01955-12-13 13 Aralık 1955 01959-10-07 7 Ekim 1959 01959-11-01 1 Kasım 1959 [287][288]
13 Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi 01957-12-13 13 Aralık 1957 01960-1-07 7 Ocak 1960 01960-4-18 18 Nisan 1960 [289][290]
14 Anlaşmazlıkların Çözülmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 01958-5-08 8 Mayıs 1958 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [291]
15 Televizyon Filmleri Yoluyla Program Değişimlerini İçeren Avrupa Sözleşmesi 01958-12-15 15 Aralık 1958 01964-2-27 27 Şubat 1964 01964-3-28 28 Mart 1964 [292]
16 İnsan Menşeili Tedavi Edici Maddelerin Değişimine Dair Avrupa Sözleşmesi 01958-12-15 15 Aralık 1958 01966-6-03 3 Haziran 1966 01966-7-01 1 Temmuz 1966 [293]
17 Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi 01959-10-23 23 Ekim 1959 01969-6-24 24 Haziran 1969 01969-9-22 22 Eylül 1969 [294][295]
18 Üniversite Belgelerinin Akademik Tanınmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 01959-12-14 14 Aralık 1959 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [296]
19 Kişilerin Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi 01961-5-25 25 Mayıs 1961 01961-5-25 25 Mayıs 1961 01961-6-01 1 Haziran 1961 [297]
20 Avrupa Sosyal Şartı 01961-10-18 18 Ekim 1961 01989-11-24 24 Kasım 1989 01989-12-24 24 Aralık 1989 [298][299][300]
21 İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi 01962-5-14 14 Mayıs 1962 01964-11-27 27 Kasım 1964 01964-12-28 28 Aralık 1964 [301]
22 Kan Grupların Değişimine Dair Avrupa Sözleşmesi 01962-5-14 14 Mayıs 1962 01964-11-27 27 Kasım 1964 01964-12-28 28 Aralık 1964 [302]
23 Tıbbi, Cerrahi ve Laboratuvar Ekipmanlarının Gümrüksüz Olarak Geçici İthaline Dair Anlaşma 01962-6-01 1 Haziran 1962 01966-3-10 10 Mart 1966 01963-6-11 11 Haziran 1963 [303]
24 Gençlerin Kolektif Pasaport ile Seyahatlerine Dair Avrupa Sözleşmesi 01962-9-14 14 Eylül 1962 01962-9-14 14 Eylül 1962 01963-10-15 15 Ekim 1963 [304][305]
25 Otelcilerin Müşterilerinin Eşyasından Sorumluluğuna İlişkin Sözleşme 01962-12-17 17 Aralık 1962 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [306]
26 Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu 01964-5-13 13 Mayıs 1964 01980-3-07 7 Mart 1980 01981-3-08 8 Mart 1981 [307][308]
27 Hükümlülerin Denetimi Hakkında Avrupa Sözleşmesi 01965-9-13 13 Eylül 1965 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [309]
28 Karayolu Trafiği Suçlarının Cezalandırılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 01965-9-13 13 Eylül 1965 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [310]
29 Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 01968-9-11 11 Eylül 1968 01975-12-19 19 Aralık 1975 01976-3-20 20 Mart 1976 [311][312]
30 Hemşirelik Eğitim ve Öğretiminde Avrupa Antlaşması 01968-9-11 11 Eylül 1968 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [313]
31 Ulusal Sınırlar Dışındaki İstasyonlardan İletilen Yayınların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 01969-8-13 13 Ağustos 1969 01975-1-16 16 Ocak 1975 01975-2-17 17 Şubat 1975 [314]
32 Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesi 01972-12-14 14 Aralık 1972 01976-12-02 2 Aralık 1976 01977-3-01 1 Mart 1977 [315][316]
33 Cenazelerin Nakli Anlaşması 01973-10-26 26 Ekim 1973 01975-12-19 19 Aralık 1975 01976-1-20 20 Ocak 1976 [317][318]
34 Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 01974-4-18 18 Nisan 1974 01975-12-19 19 Aralık 1975 01976-3-20 20 Mart 1976 [319][320]
35 Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 01974-4-18 18 Nisan 1974 01975-12-19 19 Aralık 1975 01976-6-20 20 Haziran 1976 [321][322]
36 Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi 01974-6-26 26 Haziran 1974 01976-12-02 2 Aralık 1976 02015-7-28 28 Temmuz 2015 [323][324]
37 Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi 01974-6-26 26 Haziran 1974 01978-10-27 27 Ekim 1978 01979-1-28 28 Ocak 1979 [325][326]
38 Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 01974-6-26 26 Haziran 1974 01978-10-27 27 Ekim 1978 01979-1-28 28 Ocak 1979 [327][328]
39 Motorlu Taşıtlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 01974-6-26 26 Haziran 1974 02000-4-26 26 Nisan 2000 02000-7-25 25 Temmuz 2000 [329][330]
40 Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 01977-1-27 27 Ocak 1977 01981-5-19 19 Mayıs 1981 01981-8-20 20 Ağustos 1981 [331][332]
41 Adli Yardım Taleplerinin İletilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 01977-1-27 27 Ocak 1977 01983-3-22 22 Mart 1983 01983-4-23 23 Nisan 1983 [333][334]
42 Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesi 01977-11-24 24 Kasım 1977 01981-5-19 19 Mayıs 1981 01983-5-01 1 Mayıs 1983 [335][336][337]
43 Kişilerin Ateşli Silah Edinmesi ve Sahiplenmesinin Kontrolü Üzerine Avrupa Sözleşmesi 01979-4-03 3 Nisan 1979 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [338]
44 İdari Konularda Yabancı Ülkeden Kanıt ve Bilgi Toplama Hakkında Avrupa Sözleşmesi 01979-9-05 5 Eylül 1979 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [339]
45 Bern Sözleşmesi 01979-9-19 19 Eylül 1979 01984-5-02 2 Mayıs 1984 01984-9-01 1 Eylül 1984 [340][341]
46 Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 01980-9-01 1 Eylül 1980 01987-6-22 22 Haziran 1987 01987-9-23 23 Eylül 1987 [342][343]
47 Doku Tipi Tayinine Yarayan Reaktiflerin Değişimine İlişkin Avrupa Anlaşması 01980-10-13 13 Ekim 1980 02004-12-01 1 Aralık 2004 02005-2-01 1 Şubat 2005 [344][345]
48 Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi 01981-1-28 28 Ocak 1981 02016-5-02 2 Mayıs 2016 02016-9-01 1 Eylül 2016 [346][347][348]
49 Şiddet Suçları Mağdurlarının Zararlarının Tazmin Edilmesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi 01985-4-24 24 Nisan 1985 01987-9-03 3 Eylül 1987 01988-1-01 1 Ocak 1988 [349]
50 Hükümlülerin Nakline Dair Avrupa Sözleşmesi 01985-6-19 19 Haziran 1985 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [350][351]
51 Kültürel Varlıklara Yönelik Suçlara İlişkin Avrupa Sözleşmesi 01985-9-26 26 Eylül 1985 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [352]
52 Avrupa Mimari Mirasının Korunması Sözleşmesi 01985-10-30 30 Ekim 1985 01989-10-11 11 Ekim 1989 01990-2-01 1 Şubat 1990 [353][354]
53 Omurgalı Hayvanların Korunmasına İlişkin Avrupa Anlaşması 01986-9-05 5 Eylül 1986 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [355]
54 Sportif Karşılaşmalarda Seyircilerin Şiddet Gösterileri ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesi 01986-9-25 25 Eylül 1986 01990-11-30 30 Kasım 1990 01991-1-01 1 Ocak 1991 [356][357]
55 Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi 01988-1-11 11 Ocak 1988 01988-2-26 26 Şubat 1988 01989-2-01 1 Şubat 1989 [358][359][360]
56 Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı 01988-11-21 21 Kasım 1988 01992-12-09 9 Aralık 1992 01993-4-01 1 Nisan 1993 [361][362][363]
57 Dopingle Mücadele Sözleşmesi 01989-11-16 16 Kasım 1989 01993-11-22 22 Kasım 1993 01994-1-01 1 Ocak 1994 [364][365]
58 İflasın Belirli Uluslararası Yönleri Hakkında Avrupa Sözleşmesi 01990-6-05 5 Haziran 1990 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [366]
59 Üniversite Çalışma Sürelerinin Genel Denkliğiyle İlgili Avrupa Sözleşmesi 01990-11-06 6 Kasım 1990 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [367]
60 Avrupa Sosyal Güvenlik Kodu (Gözden Geçirilmiş) 01990-11-16 16 Kasım 1990 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [368]
61 Arkeolojik Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş) 01992-1-16 16 Ocak 1992 01999-11-26 26 Kasım 1999 02000-5-30 30 Mayıs 2000 [369][370]
62 Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesi 01992-9-07 7 Eylül 1992 01994-1-21 21 Ocak 1994 01994-5-01 1 Mayıs 1994 [371][372]
63 Sinematografik Ortak Yapım Üzerine Avrupa Sözleşmesi 01997-1-10 10 Ocak 1997 02005-3-09 9 Mart 2005 02005-7-01 1 Temmuz 2005 [373][374]
64 İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesi 01997-4-04 4 Nisan 1997 02004-7-02 2 Temmuz 2004 02004-11-01 1 Kasım 2004 [375][376]
65 Çocukların Muhafaza Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi 01997-10-20 20 Ekim 1997 02000-2-08 8 Şubat 2000 02000-6-01 1 Haziran 2000 [377]
66 Avrupa Yerel Topluluklar veya Yönetimler Arasında Sınırötesi İşbirliği Çerçeve Sözleşmesi 01998-2-04 4 Şubat 1998 02001-7-11 11 Temmuz 2001 02001-10-12 12 Ekim 2001 [378][379]
67 Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 01999-6-09 9 Haziran 1999 02002-6-10 10 Haziran 2002 02002-10-01 1 Ekim 2002 [380][381]
68 Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 01999-11-18 18 Kasım 1999 02003-11-28 28 Kasım 2003 02004-6-01 1 Haziran 2004 [382][383]
69 Avrupa Peyzaj Sözleşmesi 02000-10-20 20 Ekim 2000 02003-10-13 13 Ekim 2003 02004-3-01 1 Mart 2004 [384][385]
70 Yolsuzluğa Karşı Özel Hukuk Sözleşmesi 02001-9-27 27 Eylül 2001 02003-9-17 17 Eylül 2003 02004-1-01 1 Ocak 2004 [386][387]
71 Yolsuzluğa Karşı Ceza Hukuku Sözleşmesi 02001-9-27 27 Eylül 2001 02004-3-29 29 Mart 2004 02004-7-01 1 Temmuz 2004 [388][389]
72 Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme 02001-9-27 27 Eylül 2001 02004-10-06 6 Ekim 2004 02005-2-01 1 Şubat 2005 [390][391]
73 AİHM Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi 02002-7-03 3 Temmuz 2002 02004-10-06 6 Ekim 2004 02004-12-01 1 Aralık 2004 [392][393][394]
74 Gençler İçin Uzun Vadeli Bir Ulus Ötesi Gönüllü Hizmet Geliştirilmesi Avrupa Sözleşmesi 02002-9-11 11 Eylül 2002 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [395]
75 Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 02003-7-15 15 Temmuz 2003 02012-1-23 23 Ocak 2012 02012-5-01 1 Mayıs 2012 [396][397]
76 Görsel-İşitsel Mirasın Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 02004-2-04 4 Şubat 2004 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [398]
77 Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmiş) 02004-2-04 4 Şubat 2004 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [399]
78 Avrupa Sosyal Şartı (Gözden Geçirilmiş) 02004-10-06 6 Ekim 2004 02007-6-27 27 Haziran 2007 02007-8-01 1 Ağustos 2007 [400][401][402]
79 Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılığıyla Mücadele Anlaşması 02004-10-06 6 Ekim 2004 02013-2-26 26 Şubat 2013 02013-6-01 1 Haziran 2013 [403][404]
80 Avrupa Bölgesinde Yüksek Eğitim Niteliklerinin Tanınmasına İlişkin Sözleşme 02004-12-01 1 Aralık 2004 02007-1-08 8 Ocak 2007 02007-3-01 1 Mart 2007 [405][not 4]
81 Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi 02006-1-19 19 Ocak 2006 02012-3-23 23 Mart 2012 02012-7-01 1 Temmuz 2012 [406][407][408]
82 Varşova Sözleşmesi 02007-3-28 28 Mart 2007 02016-5-02 2 Mayıs 2016 02016-9-01 1 Eylül 2016 [409][410]
83 Tarım Amaçlı Kullanılan Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 02007-6-06 6 Haziran 2007 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [411]
84 Kesim Sırasında Hayvanların Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 02007-9-17 17 Eylül 2007 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [412][413]
85 Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi 02007-10-25 25 Ekim 2007 02011-12-07 7 Aralık 2011 02012-5-01 1 Mayıs 2012 [414][415]
86 İnsan Ticaretine Karşı Eylem Sözleşmesi 02009-3-19 19 Mart 2009 02016-5-02 2 Mayıs 2016 02016-9-01 1 Eylül 2016 [416][417]
87 Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesi 02010-11-10 10 Kasım 2010 02014-9-29 29 Eylül 2014 02015-1-01 1 Ocak 2015 [418][419]
88 İstanbul Sözleşmesi 02011-5-11 11 Mayıs 2011 02012-3-14 14 Mart 2012 02014-8-01 1 Ağustos 2014 [420][421][422]
89 Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi 02011-11-03 3 Kasım 2011 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [423][424]
90 Halk Sağlığına Tehditler İçeren Suçlar Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi 02012-6-29 29 Haziran 2012 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [425]
91 Organ Kaçakçılığına Karşı Avrupa Konseyi Sözleşmesi 02015-3-25 25 Mart 2015 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [426][427]
92 Spor Etkinliklerinde Güvenlik ve Hizmet Yaklaşımına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi 02016-11-29 29 Kasım 2016 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [428]
93 Bir Avrupa Farmakopesi Geliştirilmesine Dair Sözleşme Yok 01993-11-22 22 Kasım 1993 01994-2-23 23 Şubat 1994 [429][430]

Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı sözleşmeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye Mart 2017 itibarıyla 14 Lahey Uluslararası Özel Hukuk Konferansı sözleşmesine taraftır.[431][432] Bu sözleşmelerden üçüne imza atmadan taraf olan ve yürürlüğe sokan Türkiye, 2 sözleşmeye ise imzasını atmasına karşın taraf olmamış ve yürürlüğe sokmamıştır.[431]

# Sözleşme İmzalama Onaylama/Taraf olma Yürürlüğe giriş Kaynak
1 Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme 01970-11-10 10 Kasım 1970 01972-2-28 28 Şubat 1972 01972-4-27 27 Nisan 1972 [433][434]
2 Hukuki veya Ticari Mevzularda Adli ve Mahkeme Dışı Evrakın Yabancı Memleketlerde Tebliğine Dair Sözleşme 01968-6-11 11 Haziran 1968 01972-2-28 28 Şubat 1972 01972-4-28 28 Nisan 1972 [435][436]
3 Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Lahey Sözleşmesi 01968-11-11 11 Kasım 1968 01973-4-27 27 Nisan 1973 01973-6-25 25 Haziran 1973 [437][438]
4 Hukuk Usulüne Dair Sözleşme Yok 01972-10-23 23 Ekim 1972 01973-7-11 11 Temmuz 1973 [439][440][not 5]
5 Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıkları Konusunda Sözleşme Yok 01983-8-23 23 Ağustos 1983 01983-10-22 22 Ekim 1983 [441][442][not 6]
6 Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme Yok 01983-8-25 25 Ağustos 1983 01983-10-24 24 Ekim 1983 [443][444][not 7]
7 Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşme 01973-10-02 2 Ekim 1973 01983-8-23 23 Ağustos 1983 01983-11-01 1 Kasım 1983 [445][446]
8 Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme 01973-10-02 2 Ekim 1973 01983-8-23 23 Ağustos 1983 01983-11-01 1 Kasım 1983 [447][448]
9 Yabancı Resmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi 01962-5-08 8 Mayıs 1962 01985-7-31 31 Temmuz 1985 01985-9-29 29 Eylül 1985 [449][450]
10 Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Sözleşme 01998-1-21 21 Ocak 1998 02000-5-31 31 Mayıs 2000 02000-8-01 1 Ağustos 2000 [451][452]
11 Hukuki veya Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşme 02000-12-13 13 Aralık 2000 02004-8-13 13 Ağustos 2004 02004-10-12 12 Ekim 2004 [453][454]
12 Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme 02001-12-05 5 Aralık 2001 02004-5-25 25 Mayıs 2004 02004-11-01 1 Kasım 2004 [455][456]
13 Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme 02016-10-07 7 Ekim 2016 02016-10-07 7 Ekim 2016 02017-2-01 1 Şubat 2017 [457][458]
14 Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşme 02016-10-07 7 Ekim 2016 02016-10-07 7 Ekim 2016 02017-2-01 1 Şubat 2017 [459][460]
15 Ölen Kişilerin Mallarının Uluslararası Yönetimine İlişkin Sözleşme 01976-9-29 29 Eylül 1976 Onaylanmadı/Taraf olunmadı Yürürlüğe girmedi [461]
16 Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Sözleşme 02004-7-07 7 Temmuz 2004 Onaylanmadı/Taraf olunmadı Yürürlüğe girmedi [462][463]

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü sözleşmeleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye, 19 Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü sözleşmesine taraf olmakla birlikte bu sözleşmelerin biri aynı zamanda UNESCO tarafından da yürütülmektedir.

# Sözleşme İmzalama Onaylama Yürürlüğe giriş Kaynak
1 Paris Sözleşmesi Yok 01925-8-06 6 Ağustos 1925 01925-10-10 10 Ekim 1925 [464][465]
2 Madrid Anlaşması Yok 01930-7-09 9 Temmuz 1930 01930-8-21 21 Ağustos 1930 [466][467]
3 Bern Sözleşmesi Yok 01952-1-01 1 Ocak 1952 [468][469]
4 Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması 01958-12-18 18 Aralık 1958 01995-10-01 1 Ekim 1995 01996-1-01 1 Ocak 1996 [470][471]
5 Menşe Adlarının Korunması ve Uluslararası Tescili Hakkındaki Lizbon Anlaşması 01959-4-24 24 Nisan 1959 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [472][473]
6 WIPO Antlaşması Yok 01976-2-12 12 Şubat 1976 01976-5-12 12 Mayıs 1976 [474]
7 Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması Yok 01998-8-31 31 Ağustos 1998 01998-11-30 30 Kasım 1998 [475][476]
8 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması Yok 01998-8-31 31 Ağustos 1998 01998-11-30 30 Kasım 1998 [477][476]
9 Patent İşbirliği Antlaşması Yok 01995-10-01 1 Ekim 1995 01996-1-01 1 Ocak 1996 [478][479]
10 Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması Yok 01995-10-01 1 Ekim 1995 01996-1-01 1 Ocak 1996 [480][471]
11 Uluslararası Patent Sınıflandırılması ile İlgili Strazburg Anlaşması Yok 01995-10-01 1 Ekim 1995 01996-10-01 1 Ekim 1996 [481][471]
12 Marka Kanunu Antlaşması 01994-10-28 28 Ekim 1994 02004-10-01 1 Ekim 2004 02005-1-01 1 Ocak 2005 [482][483]
13 Patent Kanunu Antlaşması 02000-6-02 2 Haziran 2000 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [484]
14 İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi 01961-10-26 26 Ekim 1961 02004-1-08 8 Ocak 2004 02004-4-08 8 Nisan 2004 [485][223][225][not 8]
15 Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması Yok 02004-10-01 1 Ekim 2004 02005-1-01 1 Ocak 2005 [486][487]
16 Marka Kanununa İlişkin Singapur Anlaşması 02006-3-28 28 Mart 2006 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [488]
17 WIPO Telif Hakları Antlaşması Yok 02008-8-28 28 Ağustos 2008 02008-11-28 28 Kasım 2008 [489][490]
18 WIPO İcralar ve Fonogramlar Antlaşması Yok 02008-8-28 28 Ağustos 2008 02008-11-28 28 Kasım 2008 [491][492]
19 Marakeş Antlaşması 02013-11-01 1 Kasım 2013 Onaylanmadı Yürürlüğe girmedi [484]

Yürürlükten kalkan sözleşmeler[değiştir | kaynağı değiştir]

Antlaşma Örgüt İmzalanma Onaylanma Yürürlüğe giriş Fesih Fesih yürürlüğe girişi Kaynak
Milletler Cemiyeti Sözleşmesi  Milletler Cemiyeti 01932-7-18 18 Temmuz 1932 Yok Yok Yok Yok [493]
Uyuşmazlıkların Barışçıl Çözümü Genel Senedi  Milletler Cemiyeti 01934-4-26 26 Nisan 1934 Yok Yok 01979-1-09 9 Ocak 1979 Yok [494][495][496]
Yeni Buluşlara İlişkin İhtira Haklarının Uluslararası Sınıflandırılması Hakkında Avrupa Sözleşmesi  Avrupa Konseyi 01954-12-19 19 Aralık 1954 01956-10-22 22 Ekim 1956 01956-11-01 1 Kasım 1956 01998-2-17 17 Şubat 1998 01999-2-18 18 Şubat 1999 [497]
Televizyon Yayınlarının Korunmasına Dair Avrupa Anlaşması  Avrupa Konseyi 01960-6-22 22 Haziran 1960 01975-12-12 12 Aralık 1975 01976-1-20 20 Ocak 1976 01989-12-31 31 Aralık 1989 01990-1-01 1 Ocak 1990 [498]
Asgari Yaş (Sanayi) Sözleşmesi (Revize)  Uluslararası Çalışma Örgütü Yok 01993-7-12 12 Temmuz 1993 Yok 01999-10-30 30 Ekim 1999 01999-10-30 30 Ekim 1999 [499][500][501]
Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi  Uluslararası Çalışma Örgütü Yok 01959-9-29 29 Eylül 1959 Yok 01999-10-30 30 Ekim 1999 01999-10-30 30 Ekim 1999 [502][503]
Asgari Yaş (Deniz) Sözleşmesi (Revize)  Uluslararası Çalışma Örgütü Yok 01959-9-29 29 Eylül 1959 Yok 01999-10-30 30 Ekim 1999 01999-10-30 30 Ekim 1999 [504][505][506]
Ücretli İş Bulma Büroları Sözleşmesi  Uluslararası Çalışma Örgütü Yok 01946-12-27 27 Aralık 1946 Yok 01953-1-22 22 Ocak 1953 01953-1-22 22 Ocak 1953 [507][508][509]

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Aynı zamanda Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü de sözleşme yürütücüsüdür.
 2. ^ Türkiye, 1987'de Regina'da toplanan ve sözleşmenin 6. ile 7. maddelerini değiştiren Akit Tarafların Olağanüstü Konferansı'nda kabul edilen metne tabidir.
 3. ^ Aynı zamanda Avrupa Konseyi de sözleşme yürütücüsüdür.
 4. ^ Aynı zamanda UNESCO da sözleşme yürütücüsüdür.
 5. ^ Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmaksızın sözleşmeye taraf olundu.
 6. ^ Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmaksızın sözleşmeye taraf olundu.
 7. ^ Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmaksızın sözleşmeye taraf olundu.
 8. ^ Aynı zamanda UNESCO da sözleşme yürütücüsüdür.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p "Disarmament Treaites Database: Turkey"[ "Disarmament Treaites Database: Turkey"] (İngilizce). disarmament.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/5RB8k. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 2. ^ "Protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of bacteriological methods of warfare"[ "Protocol for the prohibition of the use in war of asphyxiating, poisonous or other gases, and of bacteriological methods of warfare"] (İngilizce). treaties.un.org. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/gBVY0. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 3. ^ "Muhnik-Müsemmim Veya Buna Mümasil Gazların ve Bakteriyolojik Vesaitin Harpte İstimalinin Men'i Hakkındaki Protokol-(Boğucu, Zehirleyici ve Benzer Gazların ve Bakteriyolojik Araçların Kullanılmasının Yasaklanmasına İlişkin Cenevre Protokolü) (Cenevre, 27.06.1925)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304222603/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?80147. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 4. ^ "TRAITt 1 GtNERAL DE RENONCIATION A LA GUERRE COMME INSTRUMENT DE POLITIQUE NATIONALE. SIGNt A PARIS, LE 27 AOUT 1928." (Fransızca, İngilizce). treaties.un.org. 22 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170222090627/https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/LON/Volume%2094/v94.pdf. Erişim tarihi: 22 Şubat 2017. 
 5. ^ "Kellogg Misakı'nın Metni (Harbin Milli Siyaset Aleti Olarak Kullanılmaması Hakkında Umumi Muahede)-(Paris, 27.08.1928)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304222958/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?80145. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 6. ^ Soysal 2000, s. 367.
 7. ^ "Convention establishing an International Relief Union"[ "Convention establishing an International Relief Union"] (İngilizce). treaties.un.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/dWzJ9. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 8. ^ "Beynelmilel Yardım Birliği teşkili hakkındaki mukavelenamenin tasdikına dair kanun"[ "Beynelmilel Yardım Birliği teşkili hakkındaki mukavelenamenin tasdikına dair kanun"]. tbmm.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/wnZpb. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 9. ^ "a International Opium Convention"[ "a International Opium Convention"] (İngilizce). treaties.un.org. 3 Aralık 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/JQjGS. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 10. ^ "Cenevre Afyon Mukavelenamesi ve İlgili Protokol (Cenevre, 12 Şubat 1925)". ua.mfa.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304220548/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79720. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 11. ^ "a Convention for limiting the Manufacture and regulating the Distribution of Narcotic Drugs"[ "a Convention for limiting the Manufacture and regulating the Distribution of Narcotic Drugs"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/yg2QT. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 12. ^ "Uyuşturucu Mevaddın İmalini Tahdit ve Tevziini Tanzim İçin Mukavele ve İmza Protokolü (Cenevre, 13.07.1931)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304223415/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79718. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 13. ^ "Declaration recognising the Right to a Flag of States having no Sea-coast"[ "Declaration recognising the Right to a Flag of States having no Sea-coast"] (İngilizce). treaties.un.org. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/PxU5j. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 14. ^ "Convention and Statute on the Regime of Navigable Waterways of International Concern"[ "Convention and Statute on the Regime of Navigable Waterways of International Concern"]. treaties.un.org. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/BnRNA. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 15. ^ "Convention and Statute on Freedom of Transit". treaties.un.org. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304210520/https://treaties.un.org/Pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=558&chapter=30&clang=_en. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 16. ^ "Agreement concerning Maritime Signals"[ "Agreement concerning Maritime Signals"]. treaties.un.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/SCnbc. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 17. ^ "Deniz İşaretlerine Ait Anlaşma ve Talimatname, Normal Yerlerinde Bulunmayan Bekçili Fener Dubalarına Dair Anlaşma ve Talimatname ile Fenerlerin Evsafı ve Radyofarlar Hakkında Tavsiyeler (Lizbon, 23.10.1930)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304215959/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?80508. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 18. ^ "Agreement concerning Manned Lightships not on their Stations"[ "Agreement concerning Manned Lightships not on their Stations"]. treaties.un.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/SjD6Q. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 19. ^ "1930 yılında Lizbonda toplanan « Kıyıların ışıklanması ve işaretlenmesi kai­delerinin birleştirilmesi konferansı» mukarreratma iltihaka dair kanun"[ "1930 yılında Lizbonda toplanan « Kıyıların ışıklanması ve işaretlenmesi kai­delerinin birleştirilmesi konferansı» mukarreratma iltihaka dair kanun"]. tbmm.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/0mc72. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 20. ^ "Convention on the Taxation of Foreign Motor Vehicles"[ "Convention on the Taxation of Foreign Motor Vehicles"]. treaties.un.org. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/iAb70. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 21. ^ "Convention concerning the Unification of Road Signals"[ "Convention concerning the Unification of Road Signals"]. treaties.un.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/wpKSh. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 22. ^ "Yol İşaretlerinin Tevhidi Hakkında Beynelmilel Mukavelename (Cenevre, 30.03.1931)". ua.mfa.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304215432/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?80416. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 23. ^ "International Convention for the Suppression of Counterfeiting Currency" (İngilizce). treaties.un.org. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304211302/https://treaties.un.org/Pages/LONViewDetails.aspx?src=LON&id=555&chapter=30&clang=_en. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 24. ^ "Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs"[ "Convention for the Suppression of the Illicit Traffic in Dangerous Drugs"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/eqIaC. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 25. ^ "Zararlı İlaçların Gayrimeşru Ticaretinin Men'i Hakkında Belnelmilel Mukavelename (Cenevre, 26.06.1936)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304224343/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?80578. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 26. ^ "International Convention concerning the Transit of Animals, Meat and Other Products of Animal Origin"[ "International Convention concerning the Transit of Animals, Meat and Other Products of Animal Origin"] (İngilizce). treaties.un.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/rX9ef. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 27. ^ "Hayvanların, Etlerin ve Menşei Hayvani Olan Diğer Mahsulatın Transitine Dair Beynelmilel Mukavelename (Cenevre, 20.02.1935)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304222037/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?80555. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 28. ^ "International Convention concerning the Export and Import of Animal Products (other than Meat, Meat Preparations, Fresh Animal Products, Milk and Milk Products)"[ "International Convention concerning the Export and Import of Animal Products (other than Meat, Meat Preparations, Fresh Animal Products, Milk and Milk Products)"] (İngilizce). treaties.un.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/spl6e. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 29. ^ "Et ve Müstahzaratı, Taze Hayvani Mahsulat ve Sütten Çıkarılanlardan Başka Menşei Hayvani Olan Mahsulatın İhraç ve İthaline Dair Olan Beynelmilel Mukavelename (Cenevre, 20.02.1935)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304222237/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?80553. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 30. ^ "Charter of the United Nations"[ "Charter of the United Nations"] (İngilizce). treaties.un.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/TfEgE. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 31. ^ Soysal 1965, s. 297.
 32. ^ "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen «Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hakkında Kanun"[ "Birleşmiş Milletler Genel Kurulunca kabul edilen «Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine dair Sözleşme» ye Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin katılması hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/mAEnH. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 33. ^ "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nca Kabul Edilen Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetlerine Dair Sözleşme (13.02.1946)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305115917/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81510. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 34. ^ "Havana Charter for an International Trade Organization"[ "Havana Charter for an International Trade Organization"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/rs9Ad. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 35. ^ a b c d e "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMELERİ"[ "BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMELERİ"]. uhdigm.adalet.gov.tr. 14 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/TxFhb. Erişim tarihi: 14 Mart 2017. 
 36. ^ "Convention on Transit Trade of Land-locked States"[ "Convention on Transit Trade of Land-locked States"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/p17x1. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 37. ^ "Convention on Transit Trade of Land-locked States"[ "Convention on Transit Trade of Land-locked States"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/1rr9m. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 38. ^ "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination"[ "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/LZxIM. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 39. ^ "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination"[ "International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/RcQMf. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 40. ^ "Vienna Convention on Consular Relations"[ "Vienna Convention on Consular Relations"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/108OY. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 41. ^ "Vienna Convention on Consular Relations"[ "Vienna Convention on Consular Relations"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/Qe8CZ. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 42. ^ "Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character"[ "Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/RSbo0. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 43. ^ "Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character"[ "Vienna Convention on the Representation of States in their Relations with International Organizations of a Universal Character"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/xr927. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 44. ^ "Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women" (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170214191702/https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-8&chapter=4&clang=_en%23EndDec. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 45. ^ "İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsanî veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. tbmm.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/p1mt8. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 46. ^ "İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi"[ "İşkenceye ve Diğer Zalimane, Gayriinsani veya Küçültücü Muamele veya Cezaya Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi"]. humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/efmh9. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 47. ^ "Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal"[ "Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/uKjvD. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 48. ^ "Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal"[ "Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/11PUG. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 49. ^ "List of Parties"[ "List of Parties"] (İngilizce). cbd.int. 15 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/q74Ul. Erişim tarihi: 15 Şubat 2017. 
 50. ^ "Convention on Biological Diversity"[ "Convention on Biological Diversity"] (İngilizce). treaties.un.org. 15 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/YFuxg. Erişim tarihi: 15 Şubat 2017. 
 51. ^ "Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi"[ "Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi"]. mfa.gov.tr. 15 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/b2quj. Erişim tarihi: 15 Şubat 2017. 
 52. ^ "Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty"[ "Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/cCHil. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 53. ^ a b "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMIDÇS) ve Kyoto Protokolü"[ "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMIDÇS) ve Kyoto Protokolü"]. mfa.gov.tr. 15 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/JBBAk. Erişim tarihi: 15 Şubat 2017. 
 54. ^ "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)"[ "European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road (ADR)"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/ZABqB. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 55. ^ "18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "18 Nisan 1961 Tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. tbmm.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/Wj6mx. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 56. ^ "Ratifications for Turkey" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305165747/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11200:::::P11200_INSTRUMENT_SORT:3. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 57. ^ "Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri"[ "Türkiye'nin Onayladığı ILO Sözleşmeleri"]. ilo.org/ankara. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/1SCMZ. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 58. ^ "Ratifications of C045 - Underground Work (Women) Convention, 1935 (No. 45)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305151631/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312190. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 59. ^ "Her Nevi Maden Ocaklarında Yeraltı İşlerinde Kadınların Çalıştırılmaması Hakkında 45 Numaralı Milletlerarası Mukavelename (Yeraltı İşleri Mukavelesi) (Cenevre, 21.06.1935)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305151713/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?80559. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 60. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 50.
 61. ^ "Ratifications of C014 - Weekly Rest (Industry) Convention, 1921 (No. 14)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305150033/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312159. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 62. ^ "Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkındaki 14 Sayılı Milletlerarası Sözleşme (Cenevre, 25.10.1921)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305150049/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81244. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 63. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 26.
 64. ^ "Ratifications of C042 - Workmen's Compensation (Occupational Diseases) Convention (Revised), 1934 (No. 42)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305151354/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312187. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 65. ^ "Mesleki Hastalıkların Tazmini hakkındaki 42 sayılı Milletlerarası Sözleşme (Cenevre, 04.06.1934)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305151407/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81224. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 66. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 47.
 67. ^ "Ratifications of C080 - Final Articles Revision Convention, 1946 (No. 80)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305153524/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312225. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 68. ^ "80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi"[ "80 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/YhFpP. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 69. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 85.
 70. ^ "Ratifications of C002 - Unemployment Convention, 1919 (No. 2)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305144957/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312147. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 71. ^ "İşsizlik Hakkında 2 Numaralı Milletlerarası Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305145238/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81750. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 72. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 22.
 73. ^ "Ratifications of C088 - Employment Service Convention, 1948 (No. 88)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305154032/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312233. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 74. ^ "(ILO) İş vi İşçi Bulma Servisi Kurulması Hakkında 88 Sayılı Sözleşme (San Fransisko, 09.07.1948)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305154054/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81505. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 75. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 102.
 76. ^ "Ratifications of C081 - Labour Inspection Convention, 1947 (No. 81)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305153652/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312226. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 77. ^ "(ILO) Sanayi ve Ticarette İş Gücünün Teftişi Hakkındaki 81 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi (Cenevre, 10.07.1947)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305153718/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81500. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 78. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 88.
 79. ^ "Ratifications of C096 - Fee-Charging Employment Agencies Convention (Revised), 1949 (No. 96)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305154754/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312241. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 80. ^ "(ILO) Ücretli İş Bulma Büroları Hakkındaki 96 Numaralı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi (1949 Tadili) (Cenevre, 01.07.1949)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305154818/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81419. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 81. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 132.
 82. ^ "Ratifications of C098 - Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 (No. 98)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305155044/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312243. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 83. ^ "(ILO) Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 Sayılı Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi (Cenevre, 01.07.1949)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305155055/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81422. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 84. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 138.
 85. ^ "Ratifications of C011 - Right of Association (Agriculture) Convention, 1921 (No. 11)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305145816/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312156. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 86. ^ "11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi"[ "11 No’lu Örgütlenme Özgürlüğü (Tarım) Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/s8iSE. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 87. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 24.
 88. ^ "Ratifications of C094 - Labour Clauses (Public Contracts) Convention, 1949 (No. 94)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305154420/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312239. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 89. ^ "94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi"[ "94 No’lu Çalışma Şartları (Kamu Sözleşmeleri) Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/mzBJ8. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 90. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 120.
 91. ^ "Ratifications of C095 - Protection of Wages Convention, 1949 (No. 95)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305154618/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312240. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 92. ^ "95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi"[ "95 No’lu Ücretlerin Korunması Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/OigaS. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 93. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 126.
 94. ^ "Ratifications of C105 - Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305155441/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312250. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 95. ^ "105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi"[ "105 No’lu Zorla Çalıştırmanın Kaldırılması Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/3cfoW. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 96. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 175.
 97. ^ "Ratifications of C100 - Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305155209/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312245. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 98. ^ "100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi"[ "100 No’lu Eşit Ücret Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/GGT1F. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 99. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 146.
 100. ^ "Ratifications of C111 - Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305155811/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312256. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 101. ^ "111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi"[ "111 No’lu Ayırımcılık (İş ve Meslek) Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/IMd23. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 102. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 182.
 103. ^ "Ratifications of C119 - Guarding of Machinery Convention, 1963 (No. 119)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305160355/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312264. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 104. ^ "119 No’lu Makinaların Korunma Tertibatı ile Techizi Sözleşmesi" 29 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/submit/ 29 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 105. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 197.
 106. ^ "Ratifications of C116 - Final Articles Revision Convention, 1961 (No. 116)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305160111/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312261. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 107. ^ "116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi"[ "116 No’lu Son Maddelerin Revizyonu Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/hXKPn. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 108. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 190.
 109. ^ "Ratifications of C115 - Radiation Protection Convention, 1960 (No. 115)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305155944/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312260. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 110. ^ "115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi"[ "115 No’lu Radyasyondan Korunma Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/DgbVe. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 111. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 185.
 112. ^ "Ratifications of C099 - Minimum Wage Fixing Machinery (Agriculture) Convention, 1951 (No. 99)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305165258/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312244. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 113. ^ "99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi"[ "99 No’lu Asgari Ücret Tespit Mekanizması (Tarım) Sözleşmesi"]. ilo.org. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/uCaLk. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 114. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 142.
 115. ^ "Ratifications of C118 - Equality of Treatment (Social Security) Convention, 1962 (No. 118)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305160238/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312263. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 116. ^ "118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi"[ "118 No’lu Muamele Eşitliği (Sosyal Güvenlik) Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/JdqU2. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 117. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 192.
 118. ^ "C026 - Minimum Wage-Fixing Machinery Convention, 1928 (No. 26)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305150650/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312171. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 119. ^ "26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi"[ "26 No’lu Asgari Ücret Belirleme Yöntemi Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/64anm. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 120. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 32.
 121. ^ "Ratifications of C102 - Social Security (Minimum Standards) Convention, 1952 (No. 102)" (İngilizce). 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305155323/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312247. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 122. ^ "102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi"[ "102 No’lu Sosyal Güvenlik (Asgari Standartlar) Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/WkPb4. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 123. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 150.
 124. ^ "Ratifications of C127 - Maximum Weight Convention, 1967 (No. 127)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305160659/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312272. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 125. ^ "127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi"[ "127 No’lu Azami Ağırlık Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/yMON6. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 126. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 209.
 127. ^ "Ratifications of C122 - Employment Policy Convention, 1964 (No. 122)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305160507/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312267. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 128. ^ "122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi"[ "122 No’lu İstihdam Politikası Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/p8NEc. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 129. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 203.
 130. ^ "Ratifications of C077 - Medical Examination of Young Persons (Industry) Convention, 1946 (No. 77)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305153238/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312222. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 131. ^ "77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi"[ "77 No’lu Gençlerin Tıbbi Muayenesi (Sanayi) Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/E2MSg. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 132. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 80.
 133. ^ "Ratifications of C123 - Minimum Age (Underground Work) Convention, 1965 (No. 123)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305160558/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312268. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 134. ^ "123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi"[ "123 No’lu Asgari Yaş (Yeraltı İşleri) Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/vl6HF. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 135. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 206.
 136. ^ "Ratifications of C087 - Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305153834/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312232. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 137. ^ "Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305153923/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79134. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 138. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 97.
 139. ^ "Ratifications of C135 - Workers' Representatives Convention, 1971 (No. 135)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305161344/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312280. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 140. ^ "İşletmelerde İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında 135 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305161412/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79124. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 141. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 224.
 142. ^ "Ratifications of C142 - Human Resources Development Convention, 1975 (No. 142)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305161748/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312287. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 143. ^ "İnsan Kaynaklarının Değerlendirilmesinde Mesleki Eğitim ve Yönlendirmenin Yeri Hakkında 142 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305161803/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79126. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 144. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 233.
 145. ^ "Ratifications of C144 - Tripartite Consultation (International Labour Standards) Convention, 1976 (No. 144)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305161908/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312289. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 146. ^ "Uluslararası Çalışma Normlar Uygulamasının Geliştirilmesinde Üçlü Danışma Hakkında 144 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305161941/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79128. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 147. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 236.
 148. ^ "Ratifications of C151 - Labour Relations (Public Service) Convention, 1978 (No. 151)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305162231/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312296. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 149. ^ "Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunmasına ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin 151 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305162317/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79130. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 150. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 244.
 151. ^ "Ratifications of C158 - Termination of Employment Convention, 1982 (No. 158)" (İngilizce). 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305162914/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312303. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 152. ^ "Hizmet İlişkisine İşveren Tarafindan Son Verilmesi Hakkında 158 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305162938/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79658. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 153. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 272.
 154. ^ "Ratifications of C029 - Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305150844/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312174. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 155. ^ "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun 1930 Yılında Akdolunan Cebri veya Mecburi Çalıştırma Hakkında 29 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305150920/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?76826. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 156. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 35.
 157. ^ "Ratifications of C138 - Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305161557/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312283. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 158. ^ "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun Cenevre'de Akdolunan 58. Oluşumunda Kabul Edilen İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305161624/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?76843. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 159. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 227.
 160. ^ "Ratifications of C159 - Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983 (No. 159)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305163049/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312304. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 161. ^ "Sakatların Mesleki Rehabilitasyonu ve İstihdamı Hakkında 159 Sayılı Uluslararası Çalışma Teşkilatı (ILO) Sözleşmesi (20.06.1983)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305163119/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?78084. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 162. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 278.
 163. ^ "Ratifications of C182 - Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305164013/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312327. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 164. ^ "182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi"[ "182 No’lu En Kötü Biçimlerdeki Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması ve Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Acil Eylem Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/MlpW7. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 165. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 299.
 166. ^ "Ratifications of C108 - Seafarers' Identity Documents Convention, 1958 (No. 108)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305155554/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312253. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 167. ^ "Gemiadamlarının Ulusal Kimlik Kartlarına İlişkin 108 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305155625/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79166. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 168. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 178.
 169. ^ "Ratifications of C055 - Shipowners' Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936 (No. 55)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305151959/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312200. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 170. ^ "Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305152046/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79179. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 171. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 56.
 172. ^ "Ratifications of C068 - Food and Catering (Ships' Crews) Convention, 1946 (No. 68)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305152716/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312213. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 173. ^ "Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305152838/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79152. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 174. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 68.
 175. ^ "Ratifications of C069 - Certification of Ships' Cooks Convention, 1946 (No. 69)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305152952/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312214. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 176. ^ "Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305153009/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79181. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 177. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 73.
 178. ^ "Ratifications of C073 - Medical Examination (Seafarers) Convention, 1946 (No. 73)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305153117/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312218. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 179. ^ "Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305153141/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79175. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 180. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 76.
 181. ^ "Ratifications of C092 - Accommodation of Crews Convention (Revised), 1949 (No. 92)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305154143/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312237. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 182. ^ "Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305154231/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79177. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 183. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 108.
 184. ^ "Ratifications of C133 - Accommodation of Crews (Supplementary Provisions) Convention, 1970 (No. 133)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305160843/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312278. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 185. ^ "Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin (İlave Hükümler) 133 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305160904/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79266. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 186. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 212.
 187. ^ "Ratifications of C134 - Prevention of Accidents (Seafarers) Convention, 1970 (No. 134)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305161134/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312279. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 188. ^ "İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305161149/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79154. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 189. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 220.
 190. ^ "Ratifications of C152 - Occupational Safety and Health (Dock Work) Convention, 1979 (No. 152)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305162425/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312297. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 191. ^ "Liman İşlerinde Sağlık ve Güvenliğe İlişkin 152 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305162451/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79168. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 192. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 248.
 193. ^ "Ratifications of C153 - Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention, 1979 (No. 153)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305162603/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312298. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 194. ^ "Karayolu Taşımacılığında Çalışma Saatleri ve Dinlenme Sürelerine İlişkin 153 Sayılı Sözleşme (Cenevre, 27.06.1979)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305162635/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79087. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 195. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 260.
 196. ^ "Ratifications of C164 - Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987 (No. 164)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305163419/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312309. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 197. ^ "Gemiadamlarının Sağlığının Korunması ve Tıbbi Bakımına İlişkin 164 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305163443/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79143. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 198. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 287.
 199. ^ "Ratifications of C166 - Repatriation of Seafarers Convention (Revised), 1987 (No. 166)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305163548/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312311. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 200. ^ "Gemiadamlarının Ülkelerine Geri Gönderilmesine İlişkin 166 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305163610/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79164. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 201. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 294.
 202. ^ "Ratifications of C053 - Officers' Competency Certificates Convention, 1936 (No. 53)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305151900/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312198. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 203. ^ "Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305151908/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79156. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 204. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 52.
 205. ^ "Ratifications of C155 - Occupational Safety and Health Convention, 1981 (No. 155)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305162733/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312300. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 206. ^ "İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme (22.06.1981)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305162820/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79314. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 207. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 265.
 208. ^ "Ratifications of C161 - Occupational Health Services Convention, 1985 (No. 161)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305163248/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312306. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 209. ^ "İş Sağlığı hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme (26.06.1985)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305163309/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79316. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 210. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 282.
 211. ^ "Ratifications of C146 - Seafarers' Annual Leave with Pay Convention, 1976 (No. 146)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305162053/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312291. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 212. ^ "Gemiadamlarının Yıllık Ücretli İznine İlişkin 146 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305162112/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79145. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 213. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 239.
 214. ^ "Ratifications of C187 - Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006 (No. 187)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305164139/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312332. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 215. ^ "187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi"[ "187 No'lu İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/3kJcz. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 216. ^ "Ratifications of C167 - Safety and Health in Construction Convention, 1988 (No. 167)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305163743/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312312. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 217. ^ "167 No'lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988"[ "167 No'lu İnşaat İşlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1988"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/t0ICC. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 218. ^ "Ratifications of C176 - Safety and Health in Mines Convention, 1995 (No. 176)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305163912/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312321. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 219. ^ "176 No'lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995"[ "176 No'lu Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi, 1995"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/VJm3m. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 220. ^ "Ratified Conventions: Turkey" (İngilizce). unesco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305222807/http://www.unesco.org/eri/la/conventions_by_country.asp?contr=TR&language=E&typeconv=1%23*. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 221. ^ "Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention. The Hague, 14 May 1954."[ "Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict with Regulations for the Execution of the Convention. The Hague, 14 May 1954."] (İngilizce). unesco.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/VAb91. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 222. ^ "La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halmde kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu Sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun"[ "La Haye'de 14 Mayıs 1954 tarihinde imzalanan «Silâhlı bir çatışma halmde kültür mallarının korunmasına dair Sözleşme» ile bu Sözleşmenin tatbikatına ait tüzük, protokol ve kararlara katılmamızın uygun bulunduğu hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/5zBoY. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 223. ^ a b c d e f g h i j k l "Uluslararası Kuruluşlarla Kültürel İlişkilerimiz"[ "Uluslararası Kuruluşlarla Kültürel İlişkilerimiz"]. mfa.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/7GllB. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 224. ^ "International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations. Rome, 26 October 1961."[ "International Convention for the Protection of Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations. Rome, 26 October 1961."] (İngilizce). unesco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/C8qW8. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 225. ^ a b "İcracı Sanatçılar, Fonogram Yapımcıları ve Yayın Kuruluşlarının Korunmasına Dair Roma Sözleşmesi (Roma, 26.10.1961)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305132221/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79075. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 226. ^ "Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Paris, 14 November 1970."[ "Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property. Paris, 14 November 1970."] (İngilizce). unesco.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/tZ1wU. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 227. ^ "Milletlerarası Sözleşme" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 26 Ocak 1981. s. 1. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 228. ^ "Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. Ramsar, 2 February 1971."[ "Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat. Ramsar, 2 February 1971."] (İngilizce). unesco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/0JYhi. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 229. ^ "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme"[ "Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme"]. teftis.kulturturizm.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/R5W7o. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 230. ^ "States Parties Ratification Status"[ "States Parties Ratification Status"] (İngilizce). whc.unesco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/ebQ5M. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 231. ^ "Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi"[ "Dünya Kültürel Ve Doğal Mirasın Korunması Sözleşmesi"]. teftis.kulturturizm.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/VQ9Lh. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 232. ^ "International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean. Nice, 17 December 1976."[ "International Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher Education in the Arab and European States bordering on the Mediterranean. Nice, 17 December 1976."] (İngilizce). unesco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/jnoF9. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 233. ^ "Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region. Paris, 21 December 1979."[ "Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees concerning Higher Education in the States belonging to the Europe Region. Paris, 21 December 1979."] (İngilizce). unesco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/6RsxP. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 234. ^ "Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific. Bangkok, 16 December 1983."[ "Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas, and Degrees in Higher Education in Asia and the Pacific. Bangkok, 16 December 1983."] (İngilizce). unesco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/1OoK5. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 235. ^ "Milletlerarası Sözleşme" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 8 Ocak 1988. s. 1. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 236. ^ "Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. Lisbon, 11 April 1997."[ "Convention on the Recognition of Qualifications concerning Higher Education in the European Region. Lisbon, 11 April 1997."] (İngilizce). unesco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/AjaZp. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 237. ^ "Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris, 17 October 2003."[ "Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. Paris, 17 October 2003."] (İngilizce). unesco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/v1OB6. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 238. ^ "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hakkında"[ "Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Hakkında"]. aregem.kulturturizm.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/W0w6v. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 239. ^ "International Convention against Doping in Sport. Paris, 19 October 2005"[ "International Convention against Doping in Sport. Paris, 19 October 2005"] (İngilizce). unesco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/GTDA1. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 240. ^ "SPORDA DOPİNGE KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE. KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "SPORDA DOPİNGE KARŞI ULUSLARARASI SÖZLEŞMEYE. KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/WQhPM. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 241. ^ "Emergency"[ "Emergency"] (İngilizce). bsec-organization.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/GigFM. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 242. ^ "Milletlerarası Andlaşma"[ "Milletlerarası Andlaşma"]. resmigazete.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/ezCe2. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 243. ^ "Charter"[ "Charter"] (İngilizce). bsec-organization.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/xMJjv. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 244. ^ "KARADENİZ EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ ŞARTI". denizmevzuat.udhb.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170306191701/http://denizmevzuat.udhb.gov.tr/dosyam/Karadeniz%20Ekonomik%20%C4%B0%C5%9Fbirli%C4%9Fi%20%C3%96rg%C3%BCt%C3%BC%20%C5%9Eart%C4%B1.doc. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 245. ^ "Combating Crime"[ "Combating Crime"] (İngilizce). bsec-organization.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/TpEWO. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 246. ^ "Karadeniz Ekonomik İşbirliği Katılımcı Devletleri Hükümetleri Arasında Suçla, Özellikle Örgütlü Suç Türleriyle Mücadele İşbirliği Anlaşması". ua.mfa.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170306190132/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?78048. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 247. ^ "Visa Procedures Businesspeople"[ "Visa Procedures Businesspeople"] (İngilizce). bsec-organization.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/KabEc. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 248. ^ "Visa Lorry Drivers"[ "Visa Lorry Drivers"] (İngilizce). bsec-organization.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/q5ynm. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 249. ^ "STATUS REPORT ON AGREEMENTS/MOUS SIGNED BY THE ECO MEMBER STATES"[ "STATUS REPORT ON AGREEMENTS/MOUS SIGNED BY THE ECO MEMBER STATES"] (İngilizce). ecosecretariat.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/0UiLu. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 250. ^ "Treaty of Izmir" (İngilizce). ecosecretariat.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170306175334/http://www.ecosecretariat.org/ftproot/Documents/Basics/Treaty_of_Izmir.doc. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 251. ^ "İZMİR ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN"[ "İZMİR ANTLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN"]. tbmm.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/nta4X. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 252. ^ "ECO Transit Trade Agreement" (İngilizce). ecosecretariat.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170306180927/http://www.ecosecretariat.org/ftproot/Documents/Agreements/Transit_Trade.doc. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 253. ^ "EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TRANSİT TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI (ECO) TRANSİT TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/5prlI. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 254. ^ "ECO Trade & Development Bank Agreement" (İngilizce). ecosecretariat.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170306181604/http://www.ecosecretariat.org/ftproot/Documents/Agreements/Trade_Dev_Bank.doc. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 255. ^ "EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASI İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINI TADİL METNİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASI İLE EKONOMİK İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ TİCARET VE KALKINMA BANKASI KURULUŞ ANLAŞMASINI TADİL METNİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/OyBTT. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 256. ^ "ECO Visa Simplification Agreement for Businessmen" (İngilizce). ecosecretariat.org. https://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Kullan%C4%B1c%C4%B1:Cobija/%C3%87al%C4%B1%C5%9Fmaa&action=edit&section=6# tarihinde kaynağından 5 Kasım 2016 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170306182631/http://www.ecosecretariat.org/ftproot/Documents/Agreements/Visa_Simplification.doc. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 257. ^ "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı"[ "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı"]. kalkinma.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/pNHev. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 258. ^ "AGREEMENT ON THE LEGAL STATUS OF THE ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION (ECO), NATIONAL REPRESENTATIVES AND INTERNATIONAL STAFF" (İngilizce). ecosecretariat.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170306183249/http://www.ecosecretariat.org/ftproot/Documents/Agreements/Status_National_International_Staff.doc. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 259. ^ "EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ( EİT), ULUSAL TEMSİLCİLER VE ULUSLARARASI PERSONELİN YASAL STATÜSÜNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN"[ "EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ( EİT), ULUSAL TEMSİLCİLER VE ULUSLARARASI PERSONELİN YASAL STATÜSÜNE DAİR ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN"]. tbmm.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/GuhpB. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 260. ^ "ECO Transit Transport Framework Agreement" (İngilizce). ecosecretariat.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170306180230/http://www.ecosecretariat.org/ftproot/Documents/Agreements/TTFA%20Final.doc. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 261. ^ "EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TRANSİT TAŞIMA ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "EKONOMİK İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TRANSİT TAŞIMA ÇERÇEVE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/TcehK. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 262. ^ "CHARTER OF THE ECO EDUCATIONAL INSTITUTE" (İngilizce). ecosecretariat.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170306183544/http://www.ecosecretariat.org/ftproot/Documents/Charters/ECO_Educational_Institute.doc. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 263. ^ "ECO Trade Agreement (ECOTA)"[ "ECO Trade Agreement (ECOTA)"] (İngilizce). ecosecretariat.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/5zGCr. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 264. ^ Türker, Meltem. "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması (Economic Cooperation Organization Trade Agreement-ECOTA) ve Son Gelişmeler"[ "Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması (Economic Cooperation Organization Trade Agreement-ECOTA) ve Son Gelişmeler"]. mfa.gov.tr. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/jq0PO. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 265. ^ "Major Initiatives"[ "Major Initiatives"] (İngilizce). tradeeco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/OX3iM. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 266. ^ "AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT AND OPERATION OF THE ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION (ECO) SMUGGLING AND CUSTOMS OFFENCES DATA BANK" (İngilizce). tradeeco.org. 6 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170306184442/http://www.tradeeco.org/Portals/0/images/Ageement%20on%20Customs%20Offences%20Data%20Bank.doc. Erişim tarihi: 6 Mart 2017. 
 267. ^ "Treaty list for a specific State: Turkey"[ "Treaty list for a specific State: Turkey"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/Z8KI9. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 268. ^ "Avrupa Konseyi Sözleşmeleri"[ "Avrupa Konseyi Sözleşmeleri"]. uhdigm.adalet.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/sBk6e. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 269. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 001" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170303142723/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/001/signatures?p_auth=efL45eH5. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 270. ^ "Avrupa Konseyi Statüsü (Avrupa Konseyinin Kurulması Hakkında İmzalanmış Olan Statü) (Londra, 05.05.1949)". ua.mfa.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304131147/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81515. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 271. ^ Soysal 1965, s. 377.
 272. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 002"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 002"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/D2JNt. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 273. ^ "Avrupa Konseyi’nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine mütaallik Umumi Anlaşma ile buna Ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun"[ "Avrupa Konseyi’nin İmtiyaz ve Muafiyetlerine mütaallik Umumi Anlaşma ile buna Ek Protokolün tasdiki hakkında Kanun"]. uhdigm.adalet.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/eg2xM. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 274. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 005" (İngilizce). coe.int. 23 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170223163835/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/005/signatures?p_auth=kgZ2Gulw. Erişim tarihi: 23 Şubat 2017. 
 275. ^ "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek Protokol"[ "İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Sözleşme'ye Ek Protokol"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/HaPMQ. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 276. ^ "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi". humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 6 Ağustos 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20160806014738/http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/49-avrupa-insan-haklar-sozlesmesi/. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 277. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 016"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 016"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/CaQq9. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 278. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 015"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 015"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/90Y8q. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 279. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 012" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303143937/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/012/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 280. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 013" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303144821/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/013/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 281. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 014"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 014"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/dBWvA. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 282. ^ "Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "Avrupa Sosyal ve Tıbbi Yardım Sözleşmesi ve Ek Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. uhdigm.adalet.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/y6viy. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 283. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 018"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 018"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/2O4n6. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 284. ^ "Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdikine dair Kanun"[ "Avrupa Kültür Anlaşmasının tasdikine dair Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/WlMCa. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 285. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 019"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 019"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/EYkVM. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 286. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 020"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 020"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/JSUUT. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 287. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 021"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 021"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/JhsMb. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 288. ^ "Üniversite tahsil müddetlerinin muadeletine dair Avrupa Sözleşmesinin tasdikı hakkında Kanun"[ "Üniversite tahsil müddetlerinin muadeletine dair Avrupa Sözleşmesinin tasdikı hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/4olDm. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 289. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 024"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 024"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/JfHi5. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 290. ^ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"[ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/ICWcq. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 291. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 023"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 023"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/QhmMG. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 292. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 027"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 027"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/DgGQb. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 293. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 026"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 026"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/pgSPb. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 294. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 030"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 030"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/cJbdL. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 295. ^ "«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun"[ "«Ceza İşlerinde Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi» nin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/3uaqi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 296. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 032"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 032"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/DQnvN. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 297. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 025"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 025"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/GyU8Z. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 298. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 035"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 035"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/mPiNf. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 299. ^ "Avrupa Sosyal Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "Avrupa Sosyal Şartı'nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/Pj68z. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 300. ^ "Avrupa Sosyal Şartı". humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304164353/http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/67-avrupa-sosyal-sart/. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 301. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 038"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 038"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/NDL0V. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 302. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 039"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 039"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/WIZ2O. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 303. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 033"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 033"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/kah6f. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 304. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 037"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 037"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/oBTKh. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 305. ^ "Karar Sayısı: 6/1011" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 13 Ekim 1962. s. 1. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 306. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 041" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303160456/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/041/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 307. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 048" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303160729/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/048/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 308. ^ "Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun"[ "Avrupa Sosyal Güvenlik Kodunun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/lECt4. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 309. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 051"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 051"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/6woxW. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 310. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 052"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 052"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/mUfEG. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 311. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 062"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 062"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/6uC4Q. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 312. ^ "Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"[ "Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/1Yw4w. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 313. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 059"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 059"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/bzskG. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 314. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 053"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 053"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/wicKV. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 315. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 078"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 078"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/rLiHB. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 316. ^ "Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "Avrupa Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/wwrsZ. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 317. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 080"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 080"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/3Uzfh. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 318. ^ "Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "Cenazelerin Nakli Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/AG5vL. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 319. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 077"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 077"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/nTnJb. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 320. ^ "Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleş­mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"[ "Vasiyetnamelerin Tescili Konusunda Bir Usul Kurulmasına Dair Avrupa Sözleş­mesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/OypI8. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 321. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 065" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303162933/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/065/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 322. ^ "Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"[ "Hayvanların Uluslararası Nakliyat Sırasında Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/t8onf. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 323. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 071"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 071"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/rVxYk. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 324. ^ "Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"[ "Küçüklerin Vatana İadesine Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/9Im1m. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 325. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 070" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303163244/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/070/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 326. ^ "Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun"[ "Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/bNG2K. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 327. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 073" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303163801/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/073/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 328. ^ "Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun"[ "Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması ve Uygulanması Hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/Dwltu. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 329. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 029"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 029"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/AzUF5. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 330. ^ "MOTORLU TAŞITLAR ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK SİGORTASINA. İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN. BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "MOTORLU TAŞITLAR ZORUNLU MALÎ SORUMLULUK SİGORTASINA. İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN. BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/HGZwg. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 331. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 090" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303165028/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/090/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 332. ^ "Terörizmin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi". ombudsman.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304142556/https://www.ombudsman.gov.tr/contents/files/939a10--Terorizmin-Onlenmesine-Dair-Avrupa-Sozlesmesi.pdf. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 333. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 092"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 092"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/Dvxqu. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 334. ^ "Milletlerrası Sözleşme" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 4 Ocak 1983. s. 1. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 335. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 093"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 093"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/73rOX. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 336. ^ "Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması­nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanması­nın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/rz50M. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 337. ^ "Göçmen İşçilerin Hukuki Statüsü Avrupa Sözleşmesi". humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304164741/http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/105-gocmen-iscilerin-hukuki-statusu-avrupa-sozlesmesi/. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 338. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 101"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 101"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/U4xly. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 339. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 100"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 100"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/aSHMG. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 340. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 104" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303171054/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 341. ^ "Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi"[ "Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Doğal Yaşama Ortamlarının Korunması Sözleşmesi"]. teftis.kulturturizm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/dp2I3. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 342. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 063"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 063"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/23UYp. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 343. ^ "Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun"[ "Diplomasi ve Konsolosluk Memurlarınca Düzenlenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/tmGXO. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 344. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 084"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 084"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/AQwJu. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 345. ^ "Milletlerarası Andlaşma". T.C. Resmî Gazete. 8 Ekim 2004. s. 1. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 346. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 108"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 108"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/whRc4. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 347. ^ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"[ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/kpWJy. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 348. ^ "Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Karşısında Bireylerin Korunması Sözleşmesi". humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304165128/http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/157-kisisel-verilerin-otomatik-isleme-tabi-tutulmas-karssnda-bireylerin-korunmas-sozlesmesi/. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 349. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 116"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 116"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/CGJQb. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 350. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 112"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 112"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/tBvOi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 351. ^ "Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/778)"[ "Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/778)"]. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/Ubabu. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 352. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 119"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 119"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/tJZBV. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 353. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 121"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 121"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/KqzM1. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 354. ^ "Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun"[ "Avrupa Mimarî Mirasının Korunması Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/W0p9d. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 355. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 123"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 123"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/sw5kv. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 356. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 120"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 120"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/qjhvu. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 357. ^ "Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "Sportif Karşılaşmalarda ve Özellikle Futbol Maçlarında Seyircilerin Şiddet Gösterilerine ve Taşkınlıklarına Dair Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/9sPll. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 358. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 126"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 126"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/hch0v. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 359. ^ "İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No.lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun"[ "İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesine Ek 1 ve 2 No.lu Protokollerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun"]. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/qr8AN. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 360. ^ "İşkencenin ve Gayriinsani ya da Küçültücü Ceza veya Muamelenin Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi". humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304164623/http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/99-iskencenin-ve-gayriinsani-ya-da-kucultucu-ceza-veya-muamelenin-onlenmesine-dair-avrupa-sozlesmesi/. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 361. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 122"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 122"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/eeye9. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 362. ^ "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/n35u3. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 363. ^ "Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı". humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304164836/http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/155-avrupa-yerel-yonetimler-ozerklik-sart/. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 364. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 135"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 135"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/WaOvU. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 365. ^ "Milletlerarası Sözleşme" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 12 Ekim 1993. s. 5. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 366. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 136"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 136"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/DP7bp. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 367. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 138"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 138"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/txYR6. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 368. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 139"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 139"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/He3OK. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 369. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 143"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 143"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/0U9ei. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 370. ^ "Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmişinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu ' Hakkında ICanun Tasarısı ve Millî Eğitim,.Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/263)"[ "Arkeolojik Mirasın Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (Gözden Geçirilmişinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu ' Hakkında ICanun Tasarısı ve Millî Eğitim,.Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/263)"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/LrQCi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 371. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 132"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 132"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/ZBwCl. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 372. ^ "Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/ES9tM. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 373. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 147"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 147"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/IArTN. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 374. ^ "Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onay­ lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/631)"[ "Sinematografik Ortak Yapım Avrupa Sözleşmesinin Onay­ lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/631)"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/we8jS. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 375. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 164"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 164"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/nhFf5. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 376. ^ "BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "BİYOLOJİ VE TIBBIN UYGULANMASI BAKIMINDAN İNSAN HAKLARI VE İNSAN HAYSİYETİNİN KORUNMASI SÖZLEŞMESİ: İNSAN HAKLARI VE BİYOTIP SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/rLLcK. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 377. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 105"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 105"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/9liXO. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 378. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 106"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 106"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/mTT6P. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 379. ^ "AVRUPA YEREL TOPLULUKLAR VEYA YÖNETİMLER ARASINDA SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "AVRUPA YEREL TOPLULUKLAR VEYA YÖNETİMLER ARASINDA SINIRÖTESİ İŞBİRLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/bXALC. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 380. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 160"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 160"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/hC9kD. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 381. ^ "Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"[ "Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/QuUo2. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 382. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 125"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 125"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/PMmD7. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 383. ^ "Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar". T.C. Resmî Gazete. 20 Ekim 2003. s. 1. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 384. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 176"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 176"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/KkVPS. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 385. ^ "AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "AVRUPA PEYZAJ SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/Vpun9. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 386. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 174"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 174"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/XMOEm. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 387. ^ "YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "YOLSUZLUĞA KARŞI ÖZEL HUKUK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/C4M3E. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 388. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 173"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 173"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/mGc7n. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 389. ^ "YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "YOLSUZLUĞA KARŞI CEZA HUKUKU SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/iELHL. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 390. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 141"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 141"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/SzQ8K. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 391. ^ "SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, ELE GEÇİRİLMESİ VE EL KONULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "SUÇTAN KAYNAKLANAN GELİRLERİN AKLANMASI, ARAŞTIRILMASI, ELE GEÇİRİLMESİ VE EL KONULMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/8X5xa. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 392. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 161"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 161"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/nS7oN. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 393. ^ "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÖNÜNDEKİ YARGILAMA SÜRECİNE KATILAN KİŞİLERE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÖNÜNDEKİ YARGILAMA SÜRECİNE KATILAN KİŞİLERE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/c8JzW. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 394. ^ "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önündeki Yargılama Sürecine Katılan Kişilere İlişkin Avrupa Sözleşmesi". humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304165259/http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/50-avrupa-insan-haklar-mahkemesi-onundeki-yarglama-surecine-katlan-kisilere-iliskin-avrupa-sozlesmesi/. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 395. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 175" (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170304112842/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/175/signatures?p_auth=UyAUSohA. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 396. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 192"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 192"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/5kDRn. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 397. ^ "MİLLETLERARASI SÖZLEŞME". T.C. Resmî Gazete. 17 Kasım 2011. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 398. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 183"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 183"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/K4RMd. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 399. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 193"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 193"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/gvbUE. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 400. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 163"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 163"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/7k01k. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 401. ^ "(GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) AVRUPA SOSYAL ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "(GÖZDEN GEÇİRİLMİŞ) AVRUPA SOSYAL ŞARTININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/bwJru. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 402. ^ "Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı". humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304164520/http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/81-gozden-gecirilmis-avrupa-sosyal-sart/. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 403. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 156"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 156"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/21TaV. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 404. ^ "UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DENİZ YOLUYLA YAPILAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİNİN 17. MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN DENİZ YOLUYLA YAPILAN KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/MTW1S. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 405. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 165"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 165"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/TaXJB. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 406. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 196"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 196"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/rYs2h. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 407. ^ "Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339)"[ "Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/339)"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/YGiLI. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 408. ^ "Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi". humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304164930/http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/160-avrupa-konseyi-terorizmin-onlenmesi-sozlesmesi/. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 409. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 198"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 198"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/bRzwN. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 410. ^ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"[ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/tdRCk. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 411. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 087"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 087"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/8wp92. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 412. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 102" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303170542/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/102/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 413. ^ Avrupa Birliğinde Hayvanların Korunması ve Hayvan Refahı (PDF). Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Tarım ve Balıkçılık Başkanlığı. 2011. s. 9. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 414. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 201"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 201"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/yvoHH. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 415. ^ "Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi"[ "Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi"]. sck.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/PRGNe. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 416. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 197"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 197"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/L5LjO. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 417. ^ "Karar Sayısı: 2016/8668" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 7 Nisan 2016. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 418. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 185" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170304115302/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/185/signatures?p_auth=UyAUSohA. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 419. ^ "Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676)"[ "Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/676)"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/2nCVy. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 420. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 210"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 210"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/HACJA. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 421. ^ "MİLLETLERARASI SÖZLEŞME". T.C. Resmî Gazete. 8 Mart 2012. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 422. ^ "Kadınlara Yönelik Şiddet ve Ev İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi)". humanrightscenter.bilgi.edu.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170304165025/http://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/tr/content/158-kadnlara-yonelik-siddet-ve-ev-ici-siddetin-onlenmesi-ve-bunlarla-mucadeleye-iliskin-avrupa-konseyi-sozlesmesi-istanbul-sozlesmesi/. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 423. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 127"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 127"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/CmfiJ. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 424. ^ "OECD - Avrupa Konseyi "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 Tarihinde Fransa'nın Cannes Kentinde İmzalanmıştır."[ "OECD - Avrupa Konseyi "Vergi Konularında Karşılıklı İdari Yardımlaşma Sözleşmesi" 3 Kasım 2011 Tarihinde Fransa'nın Cannes Kentinde İmzalanmıştır."]. gib.gov.tr. 4 Kasım 2011. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/1MaMQ. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 425. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 211"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 211"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/l7Wm0. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 426. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 216"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 216"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/ZK4Nm. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 427. ^ "Gümüş, ‘Organ Kaçakçılığı ile Mücadele Uluslararası Konferansı’na Katıldı."[ "Gümüş, ‘Organ Kaçakçılığı ile Mücadele Uluslararası Konferansı’na Katıldı."]. saglik.gov.tr. 25 Mart 2015. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/NjoqL. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 428. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 218"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 218"] (İngilizce). coe.int. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/76mSU. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 429. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 050" (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170303161232/http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/050/signatures. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 430. ^ "Milletlerarası Sözleşme" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 10 Ekim 1993. s. 1. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 431. ^ a b "DETAILS: Turkey"[ "DETAILS: Turkey"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/vwgKV. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 432. ^ "Lahey sözleşmeleri"[ "Lahey sözleşmeleri"]. uhdigm.adalet.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/2see8. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 433. ^ "08: Convention of 24 October 1956 on the law applicable to maintenance obligations towards children"[ "08: Convention of 24 October 1956 on the law applicable to maintenance obligations towards children"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/DFTEv. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 434. ^ "Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun"[ "Çocuklara karşı nafaka mükellefiyetine uygulanacak Kanuna dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/qrru5. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 435. ^ "14: Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters"[ "14: Convention of 15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial and Extrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/KcPjV. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 436. ^ "Hukukî veya ticari mevzularda Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun"[ "Hukukî veya ticari mevzularda Adlî ve Mahkeme dışı evrakın yabancı memleketlerde tebliğine dair Sözleşmenin onaylanmasının uygun bulunduğu hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/HqKKx. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 437. ^ "09: Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children"[ "09: Convention of 15 April 1958 concerning the recognition and enforcement of decisions relating to maintenance obligations towards children"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/kixjj. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 438. ^ "«Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun Bulunduğu hakkında Kanun"[ "«Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine İlişkin Sözleşme» nin onaylanmasının uygun Bulunduğu hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/Yp3ZZ. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 439. ^ "02: Convention of 1 March 1954 on civil procedure"[ "02: Convention of 1 March 1954 on civil procedure"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/vuQPG. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 440. ^ "Hukuk Usulüne Dair Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması hakkında Kanun"[ "Hukuk Usulüne Dair Sözleşmeye katılmamızın uygun bulunması hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/E2HEN. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 441. ^ "11: Convention of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions"[ "11: Convention of 5 October 1961 on the Conflicts of Laws Relating to the Form of Testamentary Dispositions"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/S05Ky. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 442. ^ "Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıkları Konusunda Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun" (PDF). T.C. Resmî Gazete. 24 Nisan 1982. s. 9. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 443. ^ "10: Convention of 5 October 1961 concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of infants"[ "10: Convention of 5 October 1961 concerning the powers of authorities and the law applicable in respect of the protection of infants"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/eMvbu. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 444. ^ "Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"[ "Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmeye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/e6Ea5. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 445. ^ "23: Convention of 2 October 1973 on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations"[ "23: Convention of 2 October 1973 on the Recognition and Enforcement of Decisions Relating to Maintenance Obligations"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/PyCa1. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 446. ^ "Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"[ "Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/t0Do9. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 447. ^ "24: Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance Obligations"[ "24: Convention of 2 October 1973 on the Law Applicable to Maintenance Obligations"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/uPRKM. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 448. ^ "Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı"[ "Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Tasarısı"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/kjXey. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 449. ^ "12: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents"[ "12: Convention of 5 October 1961 Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/eUYY7. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 450. ^ "Yabancı Eesmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesinin Tas­ dikinin Uygun Olduğu Hakkında Kanun"[ "Yabancı Eesmî Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesinin Tas­ dikinin Uygun Olduğu Hakkında Kanun"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/KZWEB. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 451. ^ "28: Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction"[ "28: Convention of 25 October 1980 on the Civil Aspects of International Child Abduction"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/srOE2. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 452. ^ "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/315)"[ "Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/315)"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/RfUIL. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 453. ^ "20: Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters"[ "20: Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/ahmBg. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 454. ^ "HUKUKİ VEYA TİCARİ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"[ "HUKUKİ VEYA TİCARİ KONULARDA YABANCI ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/JEyzy. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 455. ^ "33: Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption"[ "33: Convention of 29 May 1993 on Protection of Children and Co-operation in Respect of Intercountry Adoption"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/0qq9W. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 456. ^ "ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE ÜLKELERARASI EVLAT EDİNME KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN"[ "ÇOCUKLARIN KORUNMASI VE ÜLKELERARASI EVLAT EDİNME KONUSUNDA İŞBİRLİĞİNE DAİR SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN"]. /tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/obScY. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 457. ^ "34: Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children"[ "34: Convention of 19 October 1996 on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement and Co-operation in Respect of Parental Responsibility and Measures for the Protection of Children"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/VW32O. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 458. ^ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"[ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/qhcem. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 459. ^ "38: Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance"[ "38: Convention of 23 November 2007 on the International Recovery of Child Support and Other Forms of Family Maintenance"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/5k083. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 460. ^ "ÇOCUK NAFAKASI VE DİĞER AİLE NAFAKA TÜRLERİNİN ULUSLARARASI TAHSİLİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMEYE KATILMAMIZIN UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN". T.C. Resmî Gazete. 5 Mayıs 2016. s. 9. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 461. ^ "21: Convention of 2 October 1973 Concerning the International Administration of the Estates of Deceased Persons"[ "21: Convention of 2 October 1973 Concerning the International Administration of the Estates of Deceased Persons"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/cDEdU. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 462. ^ "29: Convention of 25 October 1980 on International Access to Justice"[ "29: Convention of 25 October 1980 on International Access to Justice"] (İngilizce). hcch.net. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/U2SPK. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 463. ^ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"[ "TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA"]. tbmm.gov.tr. 4 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/oVN9j. Erişim tarihi: 4 Mart 2017. 
 464. ^ "Contracting Parties > Paris Convention > Turkey"[ "Contracting Parties > Paris Convention > Turkey"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/LvsLX. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 465. ^ "SINAİ MÜLKİYETİN HİMAYESİ İÇİN 14 Kanunuevvel 1900 Tarihinde Brüksel'de, 02 Haziran 1911'de Washington'da ve 6 Teşrinisani 1925'te Lahey'de Tadil Edilmiş Olan 20 Mart 1883 Tarihli PARİS İTTİHADI MUKAVELENAMESİ (Lahey, 06.11.1925 Tadili)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305131059/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?80175. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 466. ^ "Contracting Parties > Madrid Agreement (Indications of Source) > Turkey"[ "Contracting Parties > Madrid Agreement (Indications of Source) > Turkey"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/1a9ps. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 467. ^ "FABRİKA VE TİCARET MARKALARININ BEYNELMİLEL TESCİLİ HAKKINDA 14 Kanunuevvel 1900 Tarihinde Brüksel'de, 02.06.1911'de Washington'da ve 06 Teşrinisani 1925'te Lahey'de Tadil Edilmiş Olan 14.04.1891 Tarihli MADRİT İTİLAFNAMESİ (Lahey, 06.11.1925 Tadili)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305125425/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?80176. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 468. ^ "Contracting Parties > Berne Convention > Turkey"[ "Contracting Parties > Berne Convention > Turkey"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/tmMbh. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 469. ^ "Edebi (Edebiyat) ve Artistik (Sanat) Eserlerin Himayesi için (09.09.1886'da İmzalanarak, 04.05.1896'da Paris'te İtmam Edilen, 13.11.1908'de Berlin'de Tadil Edilen, 20.03.1914'te Bern'de Tekrar İtmam Edilen, 02.06.1928'de Roma'da Tadil Edilen ve Son Olarak 26.06.1948'de Brüksel'de Tadil Edilen) Kurulan Bern Birliğine Katılma ve Sözleşme-Bern Sözleşmesi (Brüksel, 26.06.1948)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305125628/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81581. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 470. ^ "Contracting Parties > Nice Agreement > Turkey"[ "Contracting Parties > Nice Agreement > Turkey"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/xI5p1. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 471. ^ a b c "Markaların Tescili Amacıyla Mal ve Hizmetlerin Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Nis Anlaşması ve Markaların Şekilli Elemanlarının Uluslararası Sınıflandırılmasını Tesis Eden Viyana Anlaşması ile Uluslararası Patent Sınıflandırılması ile İlgili Strazburg Anlaşması". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305135634/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?78676. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 472. ^ "Contracting Parties > Lisbon Agreement"[ "Contracting Parties > Lisbon Agreement"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/Bj2Nb. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 473. ^ "Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)"[ "Ulusal Coğrafi İşaret Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2015-2018)"]. resmigazete.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/CmHNS. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 474. ^ "Contracting Parties > WIPO Convention > Turkey"[ "Contracting Parties > WIPO Convention > Turkey"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/lVjKW. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 475. ^ "Contracting Parties > Budapest Treaty"[ "Contracting Parties > Budapest Treaty"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/DgS0W. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 476. ^ a b "Markaların Uluslararası Tescili Konusundaki Madrid Sözleşmesi ile İlgili Protokol" ve "Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Sınıflandırılmasına İlişkin Locarno Anlaşması" ile "Patent İşlemleri Amacıyla Mikroorganizmaların Tevdi Edilmesinin Uluslararası Kabulü Konusunda Budapeşte Anlaşması"". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305133419/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?77600. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 477. ^ "Contracting Parties > Locarno Agreement"[ "Contracting Parties > Locarno Agreement"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/z68vL. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 478. ^ "Contracting Parties > Patent Cooperation Treaty"[ "Contracting Parties > Patent Cooperation Treaty"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/a5ge7. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 479. ^ "Patent İşbirliği Antlaşması". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305134948/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?78172. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 480. ^ "Contracting Parties > Vienna Agreement"[ "Contracting Parties > Vienna Agreement"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/9zCTl. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 481. ^ "Contracting Parties > Strasbourg Agreement"[ "Contracting Parties > Strasbourg Agreement"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/rUkdQ. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 482. ^ "Contracting Parties > Trademark Law Treaty"[ "Contracting Parties > Trademark Law Treaty"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/szjiK. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 483. ^ "Marka Kanunu Andlaşması (Cenevre, 27.10.1994)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305131804/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79942. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 484. ^ a b "Contracting Parties > Marrakesh VIP Treaty"[ "Contracting Parties > Marrakesh VIP Treaty"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/8jxdA. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 485. ^ "Contracting Parties > Rome Convention"[ "Contracting Parties > Rome Convention"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/lHS5S. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 486. ^ "Contracting Parties > Hague Agreement > Turkey"[ "Contracting Parties > Hague Agreement > Turkey"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/bZrsb. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 487. ^ "Endüstriyel Tasarımların Uluslararası Tesciline İlişkin Lahey Anlaşması’nın Cenevre Metni (Cenevre, 02.07.1999)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305134057/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79940. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 488. ^ "Contracting Parties > Singapore Treaty"[ "Contracting Parties > Singapore Treaty"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/L49rz. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 489. ^ "Contracting Parties > WIPO Copyright Treaty"[ "Contracting Parties > WIPO Copyright Treaty"] (İngilizce). wipo.int. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/1I4BY. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 490. ^ "WIPO Telif Hakları Andlaşması (1996)"[ "WIPO Telif Hakları Andlaşması (1996)"]. teftis.kulturturizm.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/IlIgM. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 491. ^ "Contracting Parties > WIPO Performances and Phonograms Treaty" (İngilizce). wipo.int. 12 Aralık 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/1I4BY. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 492. ^ "WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması(1996)"[ "WIPO İcralar ve Fonogramlar Andlaşması(1996)"]. teftis.kulturturizm.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/mS1Uc. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 493. ^ Soysal 2000, s. 408.
 494. ^ "General Act of Arbitration (Pacific Settlement of International Disputes)"[ "General Act of Arbitration (Pacific Settlement of International Disputes)"] (İngilizce). treaties.un.org. 14 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/BKWlF. Erişim tarihi: 14 Şubat 2017. 
 495. ^ Soysal 2000, s. 472.
 496. ^ Erdoğan, Feyiz. "Uluslararası Hukuk ve Hakemlik". Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, 2004.
 497. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 017"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 017"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/dpVLL. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 498. ^ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 034"[ "Chart of signatures and ratifications of Treaty 034"] (İngilizce). coe.int. 3 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/JcamT. Erişim tarihi: 3 Mart 2017. 
 499. ^ "Ratifications of C059 - Minimum Age (Industry) Convention (Revised), 1937 (No. 59)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305152428/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312204. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 500. ^ "Sanayi İşyerlerine Alınacak Çocukların Asgari Yaş Sınırını Belirleyen 59 Sayılı Uluslararası Çalışma Sözleşmesi". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305152613/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?79132. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 501. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 64.
 502. ^ "Ratifications of C015 - Minimum Age (Trimmers and Stokers) Convention, 1921 (No. 15)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305150240/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312160. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 503. ^ "15 No’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi"[ "15 No’lu Asgari Yaş (Trimciler ve Ateşçiler) Sözleşmesi"]. ilo.org/ankara. 18 Haziran 2015. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.is/gRySu. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 504. ^ "Ratifications of C058 - Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936 (No. 58)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305152205/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312203. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 505. ^ "Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun Cenevre'de Akdolunan 58. Oluşumunda Kabul Edilen İstihdama Kabulde Asgari Yaşa İlişkin 138 Sayılı Sözleşme". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305152239/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?76843. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 506. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 61.
 507. ^ "Ratifications of C034 - Fee-Charging Employment Agencies Convention, 1933 (No. 34)" (İngilizce). ilo.org. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://archive.today/20170305151132/http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11300:0::NO::P11300_INSTRUMENT_ID:312179. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 508. ^ "Ücretli İş Bulma Bürolarının Kapatılması Hakkındaki 34 Sayılı Milletlerarası Sözleşme(Cenevre, 08.06.1933)". ua.mfa.gov.tr. 5 Mart 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. https://web.archive.org/web/20170305151026/http://ua.mfa.gov.tr/files.ashx?81249. Erişim tarihi: 5 Mart 2017. 
 509. ^ Fazıl Aydın 2014, s. 44.
Genel
 • Fazıl Aydın, (Ed.) (2014), Türkiye Tarafından Onaylanan ILO Sözleşmeleri, Ankara: Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ISBN 9786054971039 

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]