İçeriğe atla

Türkiye'nin posta tarihi ve posta pulları

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Selimiye Camii, Edirne, 1913

Türkiye'nin postacılık tarihi ve posta pulları Türkiye'nin pulculuk mirasının ve onun önceki devleti Osmanlı İmparatorluğu'nun bir yoklamasıdır. Türkiye'nin postacılık tarihi 18. yüzyıllara tarihlenir, bu zamanda Osmanlı İmparatorluğu içindeki yabancı ülkeler habercilik işlerini kendilerinin konsoloslukları ile sürdürüyorlardı. Postacılık servisinin gecikmiş olmasına karşın, 1863 yılında Türkiye Asya'da (Rusya'dan sonra) yapışkan posta pullarını basarak ikinci bağımsız ülke haline geldi. 1875 yılında Genel Posta Birliği'nin kurucu üyesi oldu. Daha sonra Dünya Posta Birliği oldu. Osmanlı Devleti 1923 yılında Türkiye Cumhuriyeti oldu ve onu takip eden yıllarda onun postacılık hizmetleri çok modern ve yeterli hale geldi ve kendi posta pullarını ustaca dizayn edip üretti.

Osmanlı İmparatorluğu'nun erken veya "klasik" pul basımı 1863 ve 1888 yılları arası filatelistler arasında popülerdir. Ve onun Damgalar (posta) işleri geniş çalışmayı aldı. Filatelistler, kullanılmış olan Türk posta pullarını ve diğer yabancı ülkelerin posta pullarını toplar. Türkiye'nin pulları ayrıca bir kompleks üzerindeki değerin değiştirilmesi ile filatelistlerin ilgisini çeker.

Osmanlı İmparatorluğu[değiştir | kaynağı değiştir]

İlk posta hizmeti[değiştir | kaynağı değiştir]

Eski genel postane, İstanbul, Yak. 1865[1]

18'inci yüzyılda, yabancı ülkeler Osmanlı İmparatorluğu'ndaki kendi haberleşme hizmetlerini resmi sefarethanelerinde sürdürüyordu. Osmanlı İmparatorluğu ile kapitülasyon veya diğer antlaşmaları imzalamış olan dokuz ülke çeşitli ilave bölgeye ait ticaret değişiminde haklar elde ediyordu. Böyle antlaşmalar ile Rusya (1720 & 1783), Avusturya (1739), Fransa (1812), Büyük Britanya (1832) ve Yunanistan (1834), Almanya, İtalya, Polonya ve Romanya olmak üzere dokuz ülke Osmanlı İmparatorluğu'nda posta hizmetini sürdürüyordu. Bunların bazıları genel posta hizmetlerini Avrupa ile mektuplaşmada geliştiriyordu.[2]

Türkiye düzenli bir genel posta hizmetini, bir hizmetin İstanbul ve ülkedeki diğer büyük şehirler arasında 1840 yılına kadar kurulmasına kadar sürdüremedi. Çünkü 1863 yılına kadar tüm imparatorluk içinde sadece ülke içinde hizmet veren 63 adet postane vardı ve hizmet tek tük ve yavaştı.[3]

Tuğra basımı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tuğra basımı (1863) kırmızı kontrol şeridiyle

1 Ocak 1863, Türkiye kendisinin ilk yapışkan posta pulunu bastı. O Asya'da yapışkan posta pulunu basan ikinci bağımsız ülkeydi. Rusya 1858, iki İngiliz kolonisi, Hindistan Scinde Bölgesi 1852, Hindistan 1854 ve Seylan'dan ilerideydi. Türkiye'nin pulları onun komşusu ve daha önce eski kara toprağı olan Yunanistan'dan (bağımsızlığı 1832)iki sene sonra geliyordu.

Dizayn tuğrayı (Türk hükümranlık amblemi) içeriyordu, daha sonra padişah Abdülaziz'i, üzerinde bir hilal ve Osmanlı Türkçesi ile yazılı bir Devleti Aliye Osmaniye veya "The Sublime Ottoman Empire" yazıtı. Bazı pulların arasında Nazareti Maliye devleti aliye veya "Ministry of Finance of the Imperial Government" sözleriyle yazılı kontrol şeridi vardır.[4] Pul İstanbul matbaasında dizayn edildi ve baskısı yapıldı,[5] ve yazım tamamiyle Türkçe olup Arapça elyazısıyladır. Basım dört mezhebi içeriyordu ve düzenli posta pulları olarak basılıyordu ve Takse pulu ile ayni dört değerdeydi. Scott firmasının bu işler için düzenlenmiş olan kâğıtları kullanılıyordu.[6]

Duloz serisi[değiştir | kaynağı değiştir]

20 para
Duloz basımı 1865

Diğer ülkelern iyi basılmış pullarıyla kıyaslandığında ilk basım pullar memnun etmedi,[5] Türkiye, Yunanistan'ın pulların ilk basım için Paris olan kararını takip ederek Fransa'ya döndü. Bu pullar Duloz basımı olarak bilinir, çünkü pul kalıpları bir Fransız olan Duloz tarafından hazırlanmış ve orijinal basımı Paris'teki bir basım firması olan "Poitevi" firması tarafından yapılmıştır.[7] Bu pulların dizaynı Türk Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış fakat bu kişinin adı bilinmemektedir.[8] Duloz pulları gerek posta ve vergi (Takse-tax) amaçlı olma üzere 6 değişik tipte basılmışlardır. Altı değişik tipte olmalarına karşın pulların bazı ortak özellikleri de vardır.Bu pulların dört köşesinde Arapça olarak pulun değeri yazılıdır. Orta kısımda ise yukarıya doğru bakan bir ay-yıldız mevcuttur. Ay-yıldızın etrafında elips şeklinde bir bant ve bandın üzerinde siyah bir baskı (tip baskısı) bulunmaktadır. Bu siyah baskının üst kısmında "DEVLET" yazısı mevcuttur. DEVLET yazısının farklı bir şekilde yazılımı ile pullardaki tiplerin ayrımına olanak sağlanmıştır. Altı değişik tipte yazılım vardır. Duloz pulları 1865 den 1876 yılına kadar basılmış ve ikisinin 1181-1882 yıllarında sürşarjlanarak kullanılmasına karşın daha sonra gelen İmparatorluk basımı pulların yurt içinde kullanımının 1888 yılında sona ermesine kadar gelecekte kullanılmıştır.[9] 1868 yılında pul baskı klişeleri İstanbul'a gönderilmiş ve orada bakiye kalan pullar basılmıştır.[10] Daha sonraki basımların bazıları kalitesiz bir şekilde basılmış ve kötü bir şekilde perfore edilmiştir. Pulların baskılarına özen gösterilmediği için pek çok renk farklılıklarına, üst üste baskılara, lekelere, kayık baskılara, dantel hatalarına ve buna benzer birçok erölere (hatalar) rastlanmaktadır. Ayrıca bu pulların pek çok sahteleri de basılmış ve kullanılmıştır.

Bu pulların pek çok bilinmeyen ve Türkçe kataloglarda veya kaynaklarda belirtilmeyen fakat Alman Micheil kataloğu Türkiye kısmında belirtilen başka farklılıkları da mevcuttur. Bu pulların 5 kuruşa kadar olan serileri ile bu değerin üzerinde olan seriler arasında şekilsel ve dokusal bir farklılık mevcuttur.[11]

Ampir serisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Dünya Posta Birliği'ni takiben önceki Duloz basımından farklı İmparatorluk pulu ilk defa 1876 yılında basıldı. Bu pul ülkenin adını ve değerini Arapça olduğu kadar batı karakterlerinde taşıyordu. Pulların, Dünya Posta Birliği üye ülkeleri içinde kullanılması tasarlanıyordu. Fakat 1888 yılı Mart ayı içinde resmi olarak yurt içi kullanımında geçerli hale geldi.[12] İmparatorluk pulları 1876 yılından 1890 yılına kadar basıldı. Ana posta pulu olan bu pullar (sürşarjlanmış pullar hariç) Scot tarafından 32 katalog numaralarının bir toplamına tahsis edildi. Bunlar üç takse pulunu içeriyordu.[13]

İmparatorluk basımı 1880–84

İmparatorluk basımı uçları yukarıda son bulan Arap elyazısıyla çevrilmiş Duloz pullarındakine benzer Osmanlı İmparatorluğu Posta Servisi "Post of Ottoman Empire" yazılı bir hilali içeriyordu. En alt kısmında batı rakamıyla yazılı 20 rakamı ve Para s (para) yazısı bulunmaktaydı. Orta kısmındaki hilal şeklindeki bir etiket üzerinde EMP:OTTOMAN (Osmanlı İmparatorluğu) çalışması vardı.

Pullar, takse pulları hariç (tek renk siyah olarak basılmış) iki renkli olarak tipografi (yazıyı bir forma sokma sanatı ve tekniği) ile edilmiştir. Kaligrafik harflerden oluşan bir arka planı vardır (ayna imajında) ve Postai devleti Osmaniye yazısı okunur. Ayrıca Türkçe yıl tarihi 1291 (günümüz tarihine göre 1875 yılı) vardır.[12]

On dokuzuncu yüzyılın sonunda[değiştir | kaynağı değiştir]

20 Para Arma ve Tuğra, 1898

1982 yılında Türkiye filatelistlerce "Aema ve Tuğra" olarak bilinen karışık dizaynlı bir seri pul bastı. Bu pulların ikisinde de değer batı harlerini ve Fransızca para birimini (piastre=kuruş) ifade ediyordu. Pulların ortasında etrafı II. Abdülhamit'in tuğrası ile çerilmiş Osmanlı Arması'nı taşıyordu. Pullar düzenli posta pulları olarak, takse pulu ve sürşarjlanarak gazete pulu ve diğer amaçlar için kullanıldı.

1 kuruş (Piastre) askeri pul, 1898

Dünyanın ilk sekizgen pulu olarak dantel açılması için delindi 1898 yılında Türkiye silahlı kuvvetlerinin 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'nda Teselya'yı işgali üzerine bastı.[14] Pullar tuğra ve Larissa'da bir köprüyü birleştiren karışık bir dizayna sahipti ve alışılmamış sekizgen biçimi ve sekizgen ve kare biçimde ayrılmasına yarayacak şekilde delik açılması suretiyle onların hem kare veya hem de sekizgen şekilde ayrılmasına olanak sağlıyordu. Bu pullar sekizgen biçimde Perfore edilerek basılmış ilk pullardır.[15]


Yirminci yüzyıl başları[değiştir | kaynağı değiştir]

Yeni genel postane, İstanbul, yak. 1913

1901'den 1911'e doğru Türkiye, hüküm süren padişahın tuğrasını içeren benzer dizaynlı bir seri pullar bastı.[16]

Tipik bir erken 20. yüzyıl pulu

Bütün erken Türk pulları Paris'te basılan ilk iki Duloz hariç Türkiye'de basıldı.Bütün bu pullar ayrıca 1913 yılına kadar farklı görünüme sahipti.[17] Edirne'nin Bulgarlar'dan yeniden elde edilmesi anısına bir seri pul basıldığında. Bu pullar Oskan Efendi tarafından oyuldu ve İngilterede "Bradbury, Wilkinson & Co., Ltd." firması tarafından basıldı. Bunlar daha çok uluslararası stildedir. Ortasındaki süsleme bir çerçeve ile kuşatılır.[18]

1914 yılı başlarında, güzelce oyulmuş (bazıları iki renkte) İstanbul manzarasını ve diğer imajları gösteren bir pullar serisi basıldı. Onlar Oskan Efendi tarafından dizayn edildi ve İngiltere'de Bradbury, Wilkinson & Co. in England firması tarafından basıldılar.[19]

I. Dünya Savaşı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun sonu[değiştir | kaynağı değiştir]

Geçici - 1882 pulu üzerinde sürşarj, 1915

Türkiye gizli Osmanlı-Alman antlaşmasını 2 Ağustos 1914 tarihinde imzaladı ve müttefiklerin merkez kuvvetleri tarafına Ekim 1914 tarihinde savaşa girdi. Savaş ve onun parçalanması Türkiye'nin savaş yıllarındaki pul basımına yansıdı. Bu dönemde pullar askerler ve savaş sahnelerini gösteriyordu, bir dizi geçici pul kâğıt yokluğundan dolayı stoktaki eski pulların sürşarjlanmasıyla elde edildi ve pullar öksüzlere irat toplamak için basıldı.[20] 1865 yılına kadar eski olan pullar sürşarjlandı[21] Birleşik güçler zafer elde etti ve Osmanlı hükûmetinin çökmesinden sonra İstanbul'u işgal etti. Sevr Antlaşması 10 Ağustos, 1920 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu'nun parçalanmasından sonra onaylandı.

Milliyetçi Hükûmet (Anadolu)[değiştir | kaynağı değiştir]

Anadolu eski varidat, mühürlü, 1921

Mütarekeyi takiben, Mustafa Kemal Atatürk Ankara'da Milliyetçi Hükûmeti şekillendirdi ve Türklerin Kurtuluş Savaşı başladı. İstanbul'un kuşatılmış küçük bir alanı dışında Türkiye, Milliyetçi Hükûmet tarafından kontrol ediliyordu ve "Asya'daki Türkiye" veya "Anadolu"ya referans oluyordu.[22] Bu sonunda 24 Temmuz 1923 tarihinde imzalanan ve Sevr Antlaşması'nı ortadan kaldıran Lozan Antlaşması'nı doğuruyordu. 1920 yılından 1922 yılına kadar olan sürede eski posta pullarının küçük bir stok miktarı karışık ve anlaşılması zor çapraşık şekildeki dizaynda ve batı harfleri olmaksızın posta pulu olarak değer kazanması için elmührüyle mühürlendi.[23][24] Passer, bu dönemdeki çalışmayı "çok zor olarak" ifade etti, çünkü onları basımıyla ilgili elde edilebilir resmi kaynak yoktu. Veya ne kadarlık bir zaman genişliğinde kullanılmışlardı. Fakat açık tarih içeren az bir hakiki mektup mevcuttur."[25]

Türkiye Cumhuriyeti[değiştir | kaynağı değiştir]

Cumhuriyetin ilk basımı, 1923

1 Kasım 1922'de, Büyük Millet Meclis Mustafa Kemal'in önderliğinde toplandı, Saltanat kaldırıldı, VI. Mehmet tahtından çekildi ve ülkeyi terk etti. Türkiye'de 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet ilan edildi.[26] Cumhuriyetin ilk pul basımı yıldız ve ayı belirten bir seriydi. Bir dereceye kadar Duloz basımını anımsatıyordu. Bu basım 1863 yılından 1922 yılına kadar Türkiye'nin pek çok puluna bir dizayn unsuru olmuş olan Tuğra kullanımının sonunu işaret ediyordu.

100 kuruşluk pulda Atatürk, 1940

İlk Cumhuriyet basımı, bir Lozan Barış Antlaşması anısına basılan pulun ardından geliyor ve diğer basımlar ulusal kulisi ve Mustafa Kemal'i gösteriyordu. 1920 sonlarında 1940 yılına kadar Türkiye, bir miktar pulu sergi olayları ve demir yollarının açılışları için sürşarjladı. 1931 yılında Türkiye, Mustafa Kemal'i gösteren çağdaş bir pul basımına başladı. Mustafa Kemal bundan sonra Türkiye pullarının genel konusu olmaya devam edecekti. Takip eden on yıl içinde Türkiye'nin pul üretimi daha çok çeşitli hale geldi. Büyük farklılık ile renkli pullar ülke manzaralarını, arkeolojik siteleri, meşhur Türkleri, ülkenin doğa örtüsü ve hayvanlarını ve folklor geleneklerini kapsıyordu.

1937 yılına kadar Türkiye'nin pulları oyma veya tipografi yoluyla basılıyordu. 1937 yılında Türkiye kendi ilk pulunu litografi yöntemiyle bastı.[27] ve 1938 yılında pulu Fotogravür [1] yöntemiyle bastı.[28] bundan sonra bu metot bul basımında standart haline geldi.

Çeşitli pullar[değiştir | kaynağı değiştir]

Yıllarca, Türkiye ihtisas yapmak amacıyla bir dizi pullar bastı.

1863 yılında, Türkiye takse pullarını basdı,[29] belirli amaçlı pulları basmada dünyadaki ilk ülkeler içinde olmak için. Bu takse pulları 1913 yıllarına doğru düzenli pullar gibi ayni dizayna sahipti. Duloz veya İmparatorluk basımı gibi. Fakat kahverengi veya siyah renkte basılmış olması dolayısıyla tipik olarak ayrıydılar.[30] 1914 yılında Türkiye ilk takse pulunu kendisine ait olan dizaynlar ile bastı.

Türkiye bir dizi resmi pulu hükûmet işleri için bastı. 1948 yılından 1957 yılına kadar düzenli posta pullarını sürşarjlayarak üzerinde "resmi" yazısı ile bu tarz pulları üretti. Sürsarjların bir miktar farklılıkları vardır.[31] 1957 yılının başlarında Türkiye, bu amaç için resmi pulları özel dizaynlı olarak değeri ortada ve etrafı çok süslü dizaynlarla çevrili olarak basdı.[32]

1928 yılından 1958 yılına doğru, Türkiye bir dizi vergi amaçlı pullarını şüphesiz ki hayırsever cemiyetlerine yardım fonu oluşturmak amacıyla bastı. Bunlar arasında örnek olarak "Kızıl Haç"'ın bir emsali olan Kızılay gösterilebilir.[33]

Pul kalpazanlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye pullarının, özellikle on dokuzuncu yüzyılda basılanların, pul pazarları için geniş bir sahtesi yapıldı. Bu sahtecilik nadir pullar ve genel basımlı pulların ikisini de kapsamaktadır. Sahte pullar konusunda büyük uzmanlardan biri olan Fernand Serrane, bu konuda uyarılar yapmıştır.[34] Bir miktar filatelist Türkiye'deki pul sahteciliği konusundaki çalışmalarını da yayımlamışlardır.[35]

Damgalar (posta)[değiştir | kaynağı değiştir]

Posta silme işlemi, Türkiye pullarında yeniden kullanımı önlemek için tatbik ediliyordu. Arap elyazısıyla Türkçe yazılmış isimler ve bazen ayrıca Latin alfabesiyle de yazılmışlar, postalandığı yerler. Bu silme işlemleri filatelistler tarafından kapsamlı bir çalışmayı alıyordu.[36] Silme işlemi "Olumsuz mühürler"i kapsıyordu.

Pul konulu kitaplar[değiştir | kaynağı değiştir]

 • "Osmanlı Sahra Postaları" Filistin (1914-1918) Alexander Koleksiyonu - Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2000.(ISBN 975730672X)(Türkçe ve İngilizce)
 • "Sinemanın 100. Yılı Sinema Pulları Sergisi" - Yapı Kredi, İst. 1995.
 • "Pullarla Dünya Kupası Tarihi" - Hayri Cem, Chiviyazıları Yayınevi, İst. 2006.
 • "Pullar Savaşı" - Ülkü Tamer, Çınar Yayınları, İst. 2009.
 • "Pulhan 1963/1964 Türk Pulları Kataloğu" - Ali Nusret Pulhan, Pulhan Yayınevi, İst. 1963.
 • "Catalogue Des Monnaies Turcomanes Du Musee Imperial Ottoman" - I. Ghalib Edhem, Arnoldo Forni Editore, Bologna, 1965.
 • "Bütün Yönleriyle Pulculuk" - Tarık Güner, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1975.
 • "Son 15 Yılın Türk Pulları Kataloğu (1943-1958)" - Kamuran Günseli, Hadise Yayınevi, İst. 1959.
 • "Posta Pullarında Atatürk" - Ramazan Minder, İst. 2006.
 • "Pullarla İnönü" - Burak Filateli Kültür Yayınları, İstanbul, 1996.
 • "Osmanlı Devleti ve Anadolu Posta Pulları Kataloğu" - 1981.
 • "Bir Pulun Hikâyesi" - Tarık Güner, Ankara Filateli Kulübü, 1971.

Referanslar ve kaynaklar[değiştir | kaynağı değiştir]

Notlar
 1. ^ From Scott cat. no. 348, issued in 1916 to commemorate the 50th anniversary of the Constantinople City Post. See Passer 1938, p. 131.
 2. ^ Passer 1938, p. 1
 3. ^ Passer 1938, p. 2
 4. ^ Passer 1938, pp. 7-14.
 5. ^ a b Passer 1938, p. 51.
 6. ^ Complete list of Tughra issues with all major catlog numbers.[ölü/kırık bağlantı]
 7. ^ Passer 1938, pp. 24, 51.
 8. ^ Passer 1938, p. 23.
 9. ^ See Scott Standard Postage Stamp Catalogue, nos. 64-65.
 10. ^ Passer 1938, pp. 51-52.
 11. ^ "Duloz pulları" (PDF). 16 Aralık 2011 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Ocak 2009. 
 12. ^ a b Passer 1938, p. 76
 13. ^ "Complete list of Empire issues with all major catalog numbers". 18 Temmuz 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 6 Ocak 2009. 
 14. ^ Passer, pp. 92-93.
 15. ^ Rick Miller, 'Stamps Issued for Use in Foreign Countries', Linns.com. 28 Aralık 2010 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. A number of other countries, as early as 1851 (Victoria), issued imperforate stamps with octagonal images which sometimes were cut into octagonal shape. See, e.g., Cut to shape
 16. ^ Scott catalogue nos. 102-182.
 17. ^ Passer 1938, p. 90.
 18. ^ Passer 1938, p. 107
 19. ^ Passer 1938, p. 109.
 20. ^ Passer 1938, pp. 111-141.
 21. ^ Scott catalogue nos. 446-449.
 22. ^ Scott catalogue, Turkey in Asia, note.
 23. ^ Passer 1938, pp. 142-168; Scott catalogue, Turkey in Asia, nos. 1-103.
 24. ^ Minkus New World-Wide Postage Stamp Catalog (1974-75 ed.), Turkey nos. 790-841.
 25. ^ Passer 1938, p. 142.
 26. ^ Passer 1938, p. 168.
 27. ^ Scott catalogue nos. 781-784.
 28. ^ Scott catalogue nos. 789-798.
 29. ^ See Scott Standard Postage Stamp Catalogue, Turkey, nos. J1-J4.
 30. ^ See Scott Standard Postage Stamp Catalogue, Turkey, nos. J1-J62.
 31. ^ See Scott Standard Postage Stamp Catalogue, Turkey, nos. O1-O42.
 32. ^ See Scott Standard Postage Stamp Catalogue, Turkey, no. O43 ff.
 33. ^ "Scott Standard Postage Stamp Catalogue" bakınız, Turkey, nos. RA1-RA231.
 34. ^ Fernand Serrane, Serrane Guide: Stamp Forgeries of the World to 1926, Pennsylvania, 1998, p. 349 (quote); see also pp. 346-350.
 35. ^ Serrane, supra.
 36. ^ See, e.g., Coles & Walker.
 37. ^ Coles & Walker, vol. 4, T 83.
 38. ^ Coles & Walker, vol. 4, B 141.
 39. ^ Coles & Walker, vol. 3, S 50.
kaynaklar
 • John H. Coles & Howard E. Walker (1984-1995), Postal Cancellations of the Ottoman Empire, Christie’s-Robson Lowe, London four parts, each a separate volume, identifying cancellations used on stamps throughout the empire, up its end in 1923. Part 1, Europe, is undated but was published in 1984. Part 2, The Lost Territories in Africa & Asia, ISBN 0-85397-426-8, is undated. Part 3, Turkey-in-Europe,ISBN 0-85397-432-2, is undated. Part 4, Turkey-in-Asia,ISBN 0-85397-443-8, is dated 1995. An undated Addendum, Corrigendum and Index was issued for Part 1.
 • Adolf Passer (1938), The Stamps of Turkey, Royal Philatelic Society, London. The major study of the stamps up to 1934, with details on postal history, production methods, local issues, proofs, etc.

Ek referanslar[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]