Türkiye'deki vergiler

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Vergilendirme Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Türkiye'nin GSYİH'ye oranı %41,65'tir (2021).[1][2] Vergiler genelde hükûmet tarafından alınır, ancak bazı özel vergiler belediyeler aracılığıyla alınmaktadır.

Vergi Usul Kanunu[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye'de vergilendirme sistemi Vergi Usul Kanunu ile düzenlenmektedir. Bu kanun, tahakkuk esasları ile birlikte hakları, yükleri, görevlerin ifasını düzenler.[3]

Vergiler[değiştir | kaynağı değiştir]

Türk vergi mevzuatı üç ana kategoriye ayrılabilir:

Gelir vergileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Türk vergi mevzuatında şahsi gelir vergisi ve kurumlar vergisi olmak üzere iki tür gelir vergisi bulunmaktadır. Şahsi gelir vergisi ve kurumlar için birçok kural ve hüküm, özellikle gelir unsurları ve net kazancın belirlenmesi açısından aynıdır. Ancak şahsi gelir vergisi ve kurumlar vergisi farklı kanunlarla düzenlenmektedir.[4]

Şahsi gelir vergisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Şahsi gelir vergisinin konusu gerçek kişileri kapsamaktadır. Gelirin anlamı, bir kişinin bir yıl içinde elde ettiği net gelir miktarıdır. Gelir Vergisi Kanununa göre gelirler şu şekilde sıralanabilir:[4][5]

 • Gayrimenkul sermaye iratları (kira gelirleri)
 • Maaşlar ve ücretler
 • Menkul sermaye iratları (sermaye yatırımlarından elde edilen gelirler)
 • Serbest meslek kazançları
 • Ticari kazançlar
 • Sair kazanç ve iratlar
 • Zirai kazançlar

Şahsi gelir vergisinin oranları %15 ila %40 arasında değişiklik gösterebilmektedir.[4]

Vergiler için kilit nokta ikamet kriteridir. Türkiye'de ikamet edenler dünya çapındaki gelirleri üzerinden vergilere tabidir ve "tam mükellef" olarak kabul edilirler.[5] Mükellef olmayanlar yalnızca Türkiye'de elde ettikleri gelirler üzerinden vergilere tabidir ve "dar mükellef" olarak kabul edilirler. Mükellefler, yasal olarak daimi ikametgâhı olan ve bir yıl içinde altı aydan fazla Türkiye'de ikamet eden kişilerdir.[5]

Kurumlar vergisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Gelir Vergisi Kanununda sayılan gelir unsurlarının kurumlar tarafından elde edilmesi durumunda, bu kurumların tüzel kişilerine vergilendirme yapılır.

Kurumlar vergisi mükellefleri şu şekilde tanımlanmıştır:[4]

 • İş ortaklıkları
 • Kamu iktisadi müesseseleri
 • Dernek ve vakıflara ait iktisadi işletmeler
 • Kooperatifler
 • Sermaye şirketleri

Şirketlerin yasal merkezleri veya etkin yönetimleri Türkiye'de bulunuyorsa, dünya çapındaki ticaretten elde edilen vergilere tabidir. Bunlara yerleşik şirketler de denir. Kurumlar vergisi oranı 2021 yılı için %25, 2022 yılı için ise %23'tür.[4]

Harcama vergileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Katma değer vergisi (KDV)[değiştir | kaynağı değiştir]

Katma değer vergisi (KDV), Türkiye'de ilk kez 3065 sayılı yasa ile çıkmıştır. 2 Kasım 1984 tarihli T.C. Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.[6]

Katma değer vergisi (KDV) genel olarak, oranı %1, %10 ila %20 arasında değişmektedir.[7] Sınai, ticari, tarımsal, bağımsız mesleki mal ve hizmetler gibi KDV'ye tabi çok geniş bir konu yelpazesi bulunmaktadır.[4]

Katma değer vergisi ödemek zorunda olan mükellefler şöyle tanımlanır:[8]

 • Mal ve hizmet sağlayanlar,
 • Mal veya hizmet ithal edenler,
 • Ürünün Türkiye üzerinden transit geçişi halinde gümrük işlemlerini tamamlaması gerekenler,
 • Posta Hizmetleri Genel Müdürlükleri ile radyo ve televizyon kuruluşları,
 • Her türlü şans oyunu organizatörleri,
 • Profesyonel sanatçılar ve profesyonel sporcuların katılımıyla gösteriler, konserler ve spor etkinlikleri organizatörleri,
 • Mal ve hakları kiraya verenler,
 • İsteğe bağlı vergi yükümlülüğü için başvuranlar
 • Özel tüketim vergisinden (ÖTV) de KDV alınır (verginin vergilendirilmesi)

Özel tüketim vergisi (ÖTV)[değiştir | kaynağı değiştir]

Özel tüketim vergisine (ÖTV) tabi mallar aşağıdaki listede yer almaktadır. Bu ürünler için Özel tüketim vergisi sadece bir kez alınır. Genellikle 4 ürün grubu farklı oranlarda ÖTV'ye tabidir:[4]

Bankacılık ve sigorta muameleleri vergisi (BMSV)[değiştir | kaynağı değiştir]

Bankalar ve sigorta şirketleri tarafından gerçekleştirilen işlem ve hizmetler bu vergiye tabidir. Bu vergi Katma değer vergisinden (KDV) muaf olsa da,[4] bankalar, bankacılar ve sigorta şirketleri tarafından işlemin niteliğine bakılmaksızın BSMV'ye tabidir. Faiz, komisyon ve gider olarak topladıkları paralar üzerinden vergi alınır. Vergi oranı genellikle %5'tir. Ancak bankalar arası mevduat işlemleri gibi işlemlerde uygulanan faiz için bu oran %1'dir.[4]

Damga vergisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Sözleşmeler, akreditif, teminat mektubu, mali tablolar, bordrolar gibi damga vergisine tabi birçok belge bulunmaktadır. Damga vergisi, belge değerinin yüzdesi olarak %0,189 ile %0,948 arasında ve bazı belgeler için sabit bir fiyattan (önceden belirlenmiş bir fiyat) tahsil edilir.

Varlık vergileri[değiştir | kaynağı değiştir]

Varlık vergileri; Emlak vergisi, Motorlu taşıt vergisi (MTV) ve Veraset ve intikal vergisi olmak üzere üçe ayrılmaktadır.[4]

Emlak vergisi[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye'de sahip olunan bina, daire ve arsalar %0,1 ila %0,6 arasında değişiklik gösteren emlak vergisine tabidir. Ayrıca bu verginin %10’u oranında da Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı ödenmektedir.[4]

Motorlu taşıt vergisi (MTV)[değiştir | kaynağı değiştir]

Motorlu taşıt vergisi, her yılın başında araçların yaşı ve motor hacmine göre yeniden belirlenmektedir. Motorlu taşıt vergisine tabi araçlar aşağıdaki gibidir:[4]

 • Otomobiller, motosikletler ve arazi araçları vb.
 • Minibüs, panelvan, motorlu karavan, otobüs, kamyon vb.
 • Uçaklar ve helikopterler

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ bigpara@hurriyet.com.tr. "Türkiye'nin 2021 yılı büyüme rakamları açıklandı | Ekonomi Haberleri | Bigpara". bigpara.hurriyet.com.tr. 28 Şubat 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2022. 
 2. ^ "Turkey - National debt in relation to gross domestic product (GDP) 2027". Statista (İngilizce). 23 Ağustos 2014 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2022. 
 3. ^ "Vergi Usul Kanunu". www.mevzuat.gov.tr. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 10 Ocak 1961. 31 Mayıs 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2022. 
 4. ^ a b c d e f g h i j k l "Vergi Rehberi - Invest in Türkiye". www.invest.gov.tr. 21 Haziran 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2022. 
 5. ^ a b c "Gelir Vergisi Kanunu". www.mevzuat.gov.tr. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı. 6 Ocak 1961. 12 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2022. 
 6. ^ "Kdv Nedir, Neden Alınır? Katma Değer Vergisi İlk Olarak Ne Zaman Uygulanmıştır?". Milliyet. 12 Haziran 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2022. 
 7. ^ "Resmi Gazete'de yayımlandı: Katma Değer Vergisinde artışa gidildi | İşte yeni KDV oranları". www.ntv.com.tr. 7 Temmuz 2023. 18 Temmuz 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2024. 
 8. ^ Şafak, Yeni (23 Şubat 2018). "KDV nedir? KDV ne işe yarar?". Yeni Şafak. 23 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2022. 
 9. ^ Sullivan, Kean (4 Ekim 2020). "Xbox Series X is Insanely Expensive in Turkey". Game Rant (İngilizce). 11 Ekim 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 12 Haziran 2022.