Türkiye'deki vergiler

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Türkiye'de uygulanan vergiler:

Sayılarına göre[değiştir | kaynağı değiştir]

 • 0001 Yıllık Gelir Vergisi
 • 0002 Zırai Kazanç Gelir Vergisi
 • 0003 Gelir Vergisi S.
 • 0004 Gelir Götürü Ticari Kazanç
 • 0005 Gelir Götürü Serbest Meslek Kazancı
 • 0006 Gelir Götürü Ücret
 • 0007 Dağıtılmayan Kar Stopajı
 • 0008 Kurumlar Vergisi
 • 0009 Kurumlar Vergisi Stopajı
 • 0010 Gelir Vergisi (gmsı)
 • 0011 Basıt Usulde Ticari Kazanc
 • 0012 Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
 • 0013 Götürü Usulde Katma Değer Vergisi
 • 0014 Mep İştirakçisi Kurumlar Vergisi
 • 0015 Banka Muameleleri Vergisi
 • 0016 Sigorta Muameleleri Vergisi
 • 0017 5811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar
 • 0018 5811 Türkiye'de Sahip Olunan Varlıklar (gelir V. Mük. Olmayan)
 • 0019 Gelir Vergisi Geçici Vergi
 • 0020 Gelir Geçici Vergi
 • 0033 Kurum Geçici Vergi
 • 0040 Damga Vergisi (beyannameli Damga Vergisi Mükellefi)
 • 0046 Akaryakıt Tüketim Vergisi
 • 0048 Gelir V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
 • 0049 Her Türlü İspirtolar Ve Füzel Yağından Alınan Ek Vergi
 • 0050 Kurumlar V. M.Talih Oyunları Asgari Vergi
 • 0051 Diğer Ücretler
 • 0053 Kurumlar Vergisi Kurum Geçici Vergi
 • 0056 Oyun Kağıtlarından Alınan Ek Vergi
 • 0057 Röntgen Filmlerinden Alınan Ek Vergi
 • 0060 Mülga Maden Fonu
 • 0061 Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
 • 0062 Mülga Kooperatifçilik Tanıtma Ve Eğitim Fonu
 • 0067 G.V.K. Geçici 67/11 Maddesine Göre Yapılan İhtiyari Beyan
 • 0071 Petrol Ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
 • 0073 Kolalı Gazoz, Alkollü İçeçekler Ve Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
 • 0074 Dayanıklı Tüketim Ve Diğer Mallara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
 • 0075 Alkollü İçeçeklere İlişkin Özel Tüketim Vergisi
 • 0076 Tütün Mamüllerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi
 • 0077 Kolalı Gazozlara İlişkin Özel Tüketim Vergisi
 • 0091 Tütün Mamüllerine İlişkin Ek Vergi
 • 0092 Her Türlü Alkollü İçkilere İlişkin Ek Vergi
 • 0093 Sair Şarap Ve Biralara İlişkin Ek Vergi
 • 0094 Her Türlü Alkolsüz İçeceklerden Alınan Ek Vergi
 • 1013 Eğitim, Gençlik, Spor Ve Sağlık Hizmetleri Vergisi
 • 1018 Mahsuplardan Kesilen Damga Vergisi
 • 1020 Fon Payı
 • 1026 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler Ait Faiz
 • 1027 2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Dönüşenler Ait Faiz
 • 1028 5335 Sayılı Kanuna Göre Destekleme Fiyat İstikrar Fonuna Ait Faiz
 • 1030 Pişmanlık Zammı
 • 1034 İki İhale Arasındaki Fark İçin Alınan Faiz
 • 1037 Trafik Muayenesi Para Cezaları
 • 1042 E.Katkı Payı
 • 1043 Özel İşlem Vergisi
 • 1046 Tevkifattan Alınan Damga Vergisi
 • 1047 Damga Vergisi
 • 1048 5035 Sayılı Kanuna Göre Damga Vergisi
 • 1050 Vergi Barışı Tefe Tutarı
 • 1051 Vergi Barışı Geç Ödeme Zammı
 • 1052 5335 Sayılı Kanuna Göre Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredilerine Ait Geç Ödeme Zammı
 • 1053 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Geç Ödeme Zammı
 • 1055 Düşük Olan Değerleme Tutarı
 • 1060 6111 Yeniden Yapılandırma Tefe Tutarı
 • 1061 6111 Yeniden Yapılandırma Geç Ödeme Zammı
 • 1067 Vergi Yargı Harçları
 • 1084 Gecikme Faizi
 • 1085 Para Cezası Faizi
 • 1086 Gecikme Zammı
 • 1087 Erken Ödeme İndirimi
 • 1088 Peşin Ödeme İndirimi
 • 1089 Alınan Diğer Faizler
 • 1090 Kanuni Faiz
 • 1091 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Alınan Faiz
 • 1092 Hesaplanan Faiz
 • 1093 6111 Katsayı Tutarı
 • 1095 Savunma Sanayi Destekleme Fonu
 • 1096 Konut Fonu
 • 3024 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Cezai Faizi
 • 3061 Cezai Faiz (kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri)
 • 3073 Usulsüzlük Cezası
 • 3074 Özel Usulsüzlük Cezası
 • 3076 Kusur Cezası
 • 3077 Ağır Kusur Cezası
 • 3078 Kaçakçılık Cezası
 • 3080 Vergi Ziyaı Cezası
 • 3099 Vuk 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
 • 4001 Ek Gelir Vergisi
 • 4003 Ek Ücret Gelir Vergisi
 • 4004 Ek Götürü Ticari Kazanç Vergisi
 • 4005 Ek Götürü Serbest Meslek Kazancı Vergisi
 • 4006 Faiz Vergisi
 • 4007 Ek Emlak Vergisi
 • 4008 Gelir Dahili Tevkifat
 • 4010 Ek Kurumlar Vergisi
 • 4011 Kurumlar Vergisi Arge Harcamaları
 • 4012 Kurum Dahili Tevkifat
 • 4014 Münferit Gelir Ekonomik Denge V.
 • 4015 Türk Hava Kuvvetlerinin Güçlendirilmesi Ve Milli Hava Sanayi Kurulması Katılma Payı
 • 4016 Ücretlerden Alınacak E.D.V.
 • 4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
 • 4023 5811 Yurt Dışında Sahip Olunan Varlıklar (banka Ve Aracı Kurumlar)
 • 4024 5811 Türkiye De Sahip Olunan Varlıklar
 • 4030 G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat
 • 4034 Motorlu Taşıtlar Ek Vergisi
 • 4035 4837 S.K Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • 4036 4962 S. Taşıt Vergisi
 • 4037 Trafik Muayene Ücreti Hazine Payı
 • 4040 Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Reklam Gelirleri
 • 4041 Gelir Ve Kurum Ekonomik Denge Vergisi
 • 4042 5035 Rtük Eğitime Katkı Payı
 • 4043 Götürü Ekonomik Denge Vergisi
 • 4044 Gelir Ve Kurum Stopaj Ekonomik Denge Vergisi
 • 4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
 • 4047 Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
 • 4048 Şans Oyunları Vergisi
 • 4049 5035 Sayılı Kanuna Göre Finansal Faaliyet Harcı
 • 4050 Tekel Safi Hasılat
 • 4060 Tecilli Alacaklardan Tahsilat
 • 4061 İthalatta Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintisi
 • 4063 Noter Harçları
 • 4070 G.V.K. Geçici 70. Md Kapsamında Muhtasarv.
 • 4071 Elektrik Ve Havagazı Tüketim Vergisi
 • 4072 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (tescile Tabi Olmayanlar)
 • 4073 Ertelenen Gelir Stopaj (4325 4.Madde/4369 Geçici 5.Madde)
 • 4074 Ertelenen Gelir Stopaj (4747 Sayılı Kanununun 2.Maddesi)
 • 4077 Münferit Kurum E. D. V.
 • 4078 Net Aktif Vergisi
 • 4079 Kıymetli Maden Ve Zıynet Eşyasından Alınan Vergi
 • 4080 Özel İletişim Vergisi
 • 4081 5035 Sayılı Kanuna Göre Özel İletişim Vergisi
 • 4101 Vergi Barışı Matrah Artırımı Yıllık Gelir Vergisi
 • 4103 Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi S. (muhtasar)
 • 4107 Vergi Barışı Matrah Artırımı Dağıtılmayan Kar Stopajı
 • 4110 Vergi Barışı Matrah Artırımı Kurumlar Vergisi
 • 4112 Vergi Barışı Matrah Artırımı Gelir Vergisi (gmsi)
 • 4114 Vergi Barışı Matrah Artırımı Basıt Usulde Ticari Kazanc
 • 4115 Vergi Barışı Matrah Artırımı Gerçek Usulde Katma Değer Vergisi
 • 4121 Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/Ab
 • 4122 Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde 1/C
 • 4123 Vergi Barışı Kesinleşen Kamu Alacakları 2. Madde/6 Mtv
 • 4124 Vergi Barışı Kesinleşmeyen Kamu Alacakları 3. Madde
 • 4125 Vergi Barışı İnceleme Ve Tarhiyat 5.Madde
 • 4126 Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Ab
 • 4127 Vergi Barışı Pişmanlık 6.Madde 1/Diğer Hükümler
 • 4128 Vergi Barışı Ecrimisil 15.Madde
 • 4130 Vergi Barışı Kıymetli Maden Ve Ziynet Eşyası Beyanı
 • 4140 6183 B/4 Tahsilat Genel Tebliği Tahsilatı
 • 4150 Kurumlar Vergisi (petrol Gelirleri)
 • 4151 Kurum Petrol Geçici Vergi
 • 4178 Gelir Vergisi Kanunu Geçici 78. Madde Kapsamında Muhtasar Vergisi
 • 4201 6111 Madde 6/1-2 Gelir Vergisi Matrah Artırımı
 • 4203 6111 Madde 8/1-2 Matrah Artırımı (ücret)
 • 4204 6111 Madde 8/3-A, 8/4-A Matrah Artırımı (serbest Meslek)
 • 4205 6111 Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (vergiden Muaf Esnaf)
 • 4206 6111 Madde 8/3-A, 8/4-B Matrah Artırımı (kira Stp.)
 • 4207 6111 Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (çiftçiler)
 • 4208 6111 Madde 8/3-B Ve 8/4-C Matrah Artırımı (yıllara Sair İnşaat)
 • 4210 6111 Madde 6/1-3 Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı
 • 4211 6111 Madde 6/5-6 Kurumlar (stopaj) Vergisi Matrah Artırımı
 • 4215 6111 Madde 7/1 Matrah Artırımı
 • 4216 6111 Madde 7/2a-3 Matrah Artırımı
 • 4217 6111 Madde 7/2b-3 Matrah Artırımı
 • 4218 6111 Madde 7/2c Matrah Artırımı
 • 4220 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Kdv Beyannamesi
 • 4222 6111 Sayılı Kanunun 11/2 Maddesine Göre Beyan
 • 4811 4811 Vergi Barışı Tecilli Tahsilat
 • 5030 G.V.K. Geçici 67. Maddesine Göre Yapılan Tevkifat Ek2 Ek3
 • 5228 5228 Tecilli Tahsilat
 • 5569 5569 Sayılı Kanun Uyarınca Kobi Tecilli Tahsilat
 • 5766 5766 Kanuna İstinaden Tecil
 • 6100 6111 Madde 2/1 Kesinleşmiş Alacaklar
 • 6101 6111 Madde 2/3 Kesinleşmiş Alacaklar (geçici Vergi)
 • 6102 6111 Madde 2/4 Kesinleşmiş Alacaklar (plaka Bazında)
 • 6103 6111 Madde 2/1ç Kesinleşmiş Alacaklar (özel Tahakkuklar)
 • 6104 6111 Geçici Madde 3/2 5811 Sayılı Kanun
 • 6105 6111 Madde 3 Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Amme Alacakları
 • 6106 6111 Madde 4 İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan
 • 6107 6111 Madde 5 Pişmanlıkla Ya Da Kendiliğinden Yapılan Beyanlar
 • 6183 6183 Tecilli Tahsilat
 • 9000 İdari Para Cezası (4703 Sk)
 • 9001 Emaneten Yapılan Tahsilat
 • 9002 Nüfus Para Cezası
 • 9003 Seçim Para Cezası
 • 9004 Askerlik Para Cezası
 • 9005 Adli Mahkeme Para Cezası
 • 9006 1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
 • 9007 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
 • 9008 Trafik Zabıtası Tespitine Dayalı Özel Usulsüzlük Cezası
 • 9009 Turizm Para Cezası
 • 9010 Tüketiciyi Koruma Kanununa Göre Kesilen Para Cezası
 • 9011 Çevre Kirliliği Para Cezası
 • 9012 Esnaf S.Harç
 • 9013 Gümrük Vergisi
 • 9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
 • 9015 Katma Değer Vergisi Tevkifatı
 • 9016 Bilirkişi Ücreti
 • 9017 Türk Uluslararası Gemi Sicil Kayıt Harcı
 • 9018 Yıllık Tonaj Harcı
 • 9019 Elektrik Piyasası Kanunu Para Cezası
 • 9020 Mükelleflerin Vergi Borcuna Mahsuben Yapılan Tevkifatlar
 • 9021 4961 Banka Sigorta Muameleleri Vergisi
 • 9022 Kur Farkı Hesabı
 • 9023 Yüksek Öğrenim Kredi Borcu Hesabı
 • 9024 Kaynak Kullanımı Destekleme Primi Hesabı
 • 9025 İhracatta Vergi İadesi Hesabı
 • 9026 Geliştirme Ve Destekleme Fonu Hesabı
 • 9027 Çalışma İzin Ücreti
 • 9028 Destekleme Ve Fiyat İstikrar Fonu Hesabı
 • 9029 Diploma Harcı
 • 9030 Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • 9031 Veraset Ve İntikal Vergisi
 • 9032 Ek Taşıt Alım Vergisi
 • 9033 Tdpk İdari Para Cezası (tütün, Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Ve Kurulu)
 • 9034 Motorlu Taşıtlar Vergisi
 • 9035 Taşıt Alım Vergisi
 • 9036 Yiyecek Bedelleri
 • 9037 Teminat O. Yapılan Ths.
 • 9038 İadelerden Alacaklılar
 • 9039 Hesap Kart Ve Defterlerine İşlenmeyen Tahsilatlar
 • 9040 Mera Fonu
 • 9041 Mera Fonu Para Cezası
 • 9042 Mülga Trafik Hizmetlerini Geliştirme Fonu Ticari Plaka Gelirleri
 • 9043 Mülga Yatırım Teşvik Fonu
 • 9044 4961 S.K. Geçici 2. Mad. 3.Fıkrasına Göre Tahsılat
 • 9045 Tahsilatı Hızlandırma Tebliğine Göre Verilen Tahakkuk
 • 9046 Özel Hesap Gelirleri
 • 9047 Tek Başına Alınabilen Damga Vergisi
 • 9048 5035 Sayılı Kanuna Göre Harç
 • 9049 4749 Kamu Fınans Borc Yön. Düzen. Hak. Kanun Hazine Alacakları
 • 9050 Karayolları Taşıma Kanunu İdari Para Cezası
 • 9051 Dış Seyahat Harcamaları Vergisi
 • 9052 Taşınmaz Mallar Satış Gelirleri
 • 9053 Ecrimisil Gelirleri
 • 9054 Diğer Taşınmaz Mallar İdare Gelirleri
 • 9055 Taşınır Mallar Satış Gelirleri
 • 9056 Doğalgaz Piyasası Kanunu Para Cezası
 • 9057 Doğrudan Gelir Desteği Ödemeleri
 • 9058 Petrolden Devlet Hakkı
 • 9059 Ticaret Sicil Harcı
 • 9060 Madenlerden Devlet Hakkı
 • 9061 Oyun Kağıdı Gelirleri
 • 9062 Tapu Harçları
 • 9063 Yeniden İnşa Olunacak Bina Vesair Tesisleri Tescil Harcı
 • 9064 Pasaport Ve Konsolosluk Harçları
 • 9065 Trafik Harçları
 • 9066 Yargı Harçları
 • 9067 İthal Ve İmal Ruhsat Ve Temdit Ücreti
 • 9068 Gemi Ve Liman Harçları
 • 9069 Diğer Harçlar
 • 9070 Noter Kağıtları Satış Bedeli
 • 9071 Tavizlerden Geri Alınanlar
 • 9072 İkrazlardan Geri Alınanlar
 • 9073 Yem Analiz Ücreti
 • 9074 Şeker Fiyat Farkı
 • 9075 Akaryakıt Fiyat Farkı
 • 9076 Başka Muhasebe Birimi Adına Yapılan Tahsilat
 • 9077 Motorlu Taşıt Araçlarına İlişkin Özel Tüketim Vergisi (tescile Tabi Olanlar)
 • 9078 Gübre Deney Ve Analiz Ücreti
 • 9079 4961 S.K. Geçici 1. Mad. Göre Para Cezası
 • 9080 Diğer Para Cezaları
 • 9081 Zimmetlere Geçirilen Para Ve Değerlerden Borçlular
 • 9082 Fazla Ve Yersiz Yapılan Ödemelerden Borçlular
 • 9083 Sosyal Dayanışma Ve Yardımlaşmayı Teşvik Fonu
 • 9084 İstihsal Vergisi
 • 9085 Trafik Cezaları
 • 9086 Hesaplanan Gecikme Zammı
 • 9087 Takip Giderleri Karşılığı Alınan
 • 9088 Çıraklık Fonu
 • 9089 2000/266 Sayılı Bkk Gereğince Yatırımları Teşvik Fonuna Aktırılacak Tutarlar
 • 9090 Çeşitli Gelirler
 • 9091 Petrolden Devlet Hissesi
 • 9092 Yüksek Öğrenim Harç Kredisi
 • 9093 Resmi Arabuluculuk Ücreti
 • 9094 Em.San. 17 Mad. Gelirlerin Thk Edilmemesi Cezası
 • 9095 4961 S.K. Geçici 2. Mad. 1.Fıkraya Göre Tahsilat
 • 9096 4369/15 Suça İştirak Eden Kişiler
 • 9097 Haksız Alınan Vergi İadesi
 • 9098 Haksız Alınan Vergi İadesi Cezası
 • 9099 Kaldırılan Vergi Artıkları
 • 9101 Şeker Kanunu İdari Para Cezası
 • 9102 Geçiş Ücreti Ve İdari Para Cezası
 • 9103 5188 Sk. Göre Güvenlik Ruhsatı Harcı
 • 9104 Telgraf Ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası
 • 9105 Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kan. Uyarınca İ.P.C.
 • 9106 4857 S.K. 101. Mad. Kap. İdari Para Cezaları
 • 9107 Enerji Desteği Ödemelerinden Geri Alınanlar
 • 9108 4857 Sayılı Kanuna Göre Gelir Kaydedilecek Para Cezaları
 • 9109 5326 S. Kabahatler Kanunu İdari Para Cezası
 • 9110 93/4000 Sayılı Yatırımların, Döviz. Kaz. Hiz. Teşvikine İlişkin B.K.K.`Nca Haksız Ödenen Enerji Teşvik Geri Ödemesi
 • 9111 Orköy Fonu Gelirleri
 • 9112 2762 Sayılı Kanuna Göre Alınan Taviz Bedeli
 • 9113 Gelir Vergisi Tevkifatı
 • 9114 Yabancı Ülkede Güç Ve Muhtaç Duruma Düşenlere Yurda Dönüş İçin Ödünç Verilen Paralar
 • 9115 Sorumlu Sıfatıyla Verilen Kdv.
 • 9116 Hazine Zararının Geri Alınması
 • 9117 Evrensel Hizmetin Gelirleri Katkı Payı
 • 9118 Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Yatırılan Telgraf Ve Telefon Kanunu İdari Para Cezaları
 • 9119 Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Devlet Garantisi Bedeli
 • 9120 Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %20 Si
 • 9121 5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu İ.P.C.
 • 9122 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu İ.P.C.
 • 9123 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunca Ödenen Analiz Ücretinin Geri Alınması
 • 9124 Kişilerden Alacak Faizleri
 • 9125 Ağaçlandırma Fonu Yönetmeliğine Göre Verilen Kredilerden Geri Alınanlar
 • 9126 5254 Sayılı Kanuna Göre Muhtaç Çiftçilere Verilen Ödünç Tohumluklardan Hazine Alacağına Dönüşenler
 • 9127 2004/5682 Sayılı Bkk İle Hazine Alacağına Dönüşen Tohumluk Kredileri
 • 9128 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C.
 • 9129 4904 Sayılı İş Kurumu Kanunu Uyarınca Kesilen İ.P.C.
 • 9130 Yabancılara Verilecek Çalışma İzin Belgesi Harcı
 • 9131 Veraset Ve İntikal Vergisi (sair İvazsız İntikaller)
 • 9132 Kılavuzluk Ve Romörkörcülük Hizmet Payı
 • 9133 Mahalli İdarelerden Alınan Paylar
 • 9134 İki İhale Arasındaki Fark (menkulmallar İçin)
 • 9135 İki İhale Arasındaki Fark (gayrimenkulmallar İçin)
 • 9136 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Petrol Katılım Payı
 • 9137 Gelir Vergisi Münferit Beyan
 • 9138 Kurumlar Vergisi Özel Beyanı
 • 9139 Yabancı Devletlere Ait Vergi Alacağı
 • 9140 Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsatnamelerinden Ve Vizelerinden Alınacak Harçlar-Denizcilik Müsteşarlığı
 • 9141 Deniz Araçları Bağlama Kütüğü Ruhsat Ve Vize İdari Para Cezası
 • 9142 Belediyelerce Tahsil Edilen Eğlence Vergisi %75 Lik Kültür Bakanlığı Payı
 • 9143 Tedavi Masraflarının Tahsili
 • 9145 Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Alacakları
 • 9146 Motorlu Araç Trafik Belgesi Bedeli
 • 9147 Motorlu Araç Tescil Belgesi Bedeli
 • 9148 4915 Ve 5035 Sk. Göre Avcılık Ruhsatı Harcı
 • 9149 Kirletilen Çevreniniyileştirilmesi İçingenel Bütçe Kaps.İd.Yapılan Harcamaların Tahsilatı
 • 9152 5602 Sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon Ve Paylar
 • 9153 5736 Sayılı Kanun Uyarınca Tahsil Edilecek Ecrimisil Gelirleri
 • 9154 Kimlik Adres Paylaşım Sisteminden Alınan Kayıt Katılım Payı
 • 9155 Karayolları Geçiş Ücreti
 • 9159 Spk Tarafından Verilen İ.P.C.’LERİN %50 Bütçeye Gelir Kaydedilecek Kısmı
 • 9160 Madenlerden Alınan Devlet Hakkından %50 İl Özel İdare Payı
 • 9161 Madenlerden Alınan Devlet Hakkının %30 Fazlaları (orman Genel Müdürlüğü Payı)
 • 9162 Kadastro Harçları
 • 9164 Pasaport Satış Bedeli
 • 9166 Karar Ve İlam Harcı
 • 9169 Maden Ruhsat Harcı
 • 9170 Banka Kuruluş Faaliyet Harcı
 • 9171 Sorumlu Sıfatıyla Verilen Ötv 1. Liste
 • 9172 Askeri Kantin Ve Sosyal Tesislerde Verilen Açığın Geri Alınması
 • 9173 Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Bütçe Geliri
 • 9174 Ecrimisil 6009 S.K 24. Maddesi Köy Payı
 • 9175 Suriye Uyruklulara Ait Taşınır Ve Taşınmaz Mal Gelirleri
 • 9180 Telsiz, Telefon Ve Telgraf Kanunu İdari Para Cezası %80 İ
 • 9181 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek Ötv Beyannamesi
 • 9190 Çeşitli Gelirler (gecikme Zammı Hesaplanan)
 • 9198 Muayene Denetim Ve Kontrol Ücretleri
 • 9200 Dsi Sulama Tesisleri İşletme Ve Bakım Ücreti
 • 9201 Dsi Sulama Tesisleri Yatırım Bedeli
 • 9202 Dsi İçme-Kullanma, Sanayi Suyu Ortak Tesis İşletme Ve Bakım Masrafı
 • 9203 Dsi Hes’lere Su Sağlayan Tesislere Yapılan İşletme Ve Bakım Masrafları
 • 9220 6200 Sayılı Kanuna Göre Alınan Zam
 • 9221 Diğer Hizmet Gelirleri
 • 9301 Genel Bütçe Dışında Kalan Kurumlar Tarafından Yapılan İ.P.C.
 • 9302 Karayolları Geçiş Ücreti/İdari Para Cezası
 • 9303 6183 S.K. 22/A Maddesine Göre İ.P.C.
 • 9304 Telgraf Ve Telefon Kanunu 2. Madde İdari Para Cezası
 • 9305 Spor Müsabakalarında Şiddet Ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu Uyarınca İ.P.C.
 • 9306 1475 Sayılı İş Kanununa Bağlı Para Cezası
 • 9307 3516 Sayılı Kanuna Göre Ölçü Ayar Para Cezası
 • 9309 Turizm Para Cezası
 • 9310 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi İ.P.C.
 • 9311 Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun Uyarınca Al.İ.P.C. (4207 S.K.)
 • 9312 Elektronik Haberleşme Kanunu İdari Para Cezası
 • 9315 Şeker Kanunu İdari Para Cezası
 • 9316 4054 Sayılı Rekabet Kanununun 55. Madde Kapsamında İ.P.C.
 • 9317 5326 Sayılı Kanun Uyarınca Cumhuriyet Savcılıklarınca Verilen İ.P.C.
 • 9318 5326 Sayılı Kanun Uyarınca Mahkemeler Tarafından Verilen İ.P.C.
 • 9319 Spk Tarafından Verilen İ.P.C.’LERİN %50 Yatırımcıları Koruma Fonu Payı
 • 9341 Mera Fonu Para Cezası (5326 S.Kabahatler)
 • 9901 Adi Ortaklık Mükellefiyetsiz Mükellef Kaydı İçin Vergi Kodu