Türkiye'deki vergiler

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Türkiye'de uygulanan vergiler[değiştir | kaynağı değiştir]

 • Gelir üzerinden alınan vergiler: Kişilerin kanunca belirtilen kaynaklardan elde ettikleri vergilerdir. Gelir arttıkça vergi miktarı da artar.
 • Harcamalar üzerinden alınan vergiler: Bir kişinin gelir ve servetinin harcadığı kısımlarından alınan vergidir. Bu verginin amacı kişilerin harcamalarını vergilendirmektir.
 • Servetle ya da servet transferi üzerinden vergiler: Menkul ve gayrimenkul serveti oluşturan mallardan alınan vergilerdir. Örnek ; Veraset, intikal, Motorlu taşıt vergisi gibi.
 • 0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
 • 0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
 • 0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
 • 0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
 • 0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
 • 0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
 • 0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
 • 0010 KURUMLAR VERGİSİ
 • 0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
 • 0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)
 • 0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
 • 0015 Gerçek usulde katma değer vergisi
 • 0017 Götürü usulde katma değer vergisi
 • 0020 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
 • 0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
 • 0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
 • 0023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
 • 0024 5811 TÜRKİYE'DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
 • 0027 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
 • 0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
 • 0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
 • 0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
 • 0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
 • 0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
 • 0049 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK VERGİ
 • 0050 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
 • 0051 DİĞER ÜCRETLER
 • 0053 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
 • 0056 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
 • 0057 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ
 • 0060 MÜLGA MADEN FONU
 • 0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
 • 0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
 • 0067 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
 • 0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
 • 0091 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
 • 0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
 • 0093 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
 • 0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ
 • 1013 EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
 • 1018 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
 • 1020 FON PAYI
 • 1026 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
 • 1027 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
 • 1028 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
 • 1030 PİŞMANLIK ZAMMI
 • 1034 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
 • 1037 TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
 • 1042 E.KATKI PAYI
 • 1043 Özel işlem vergisi
 • 1046 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
 • 1047 Damga vergisi
 • 1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
 • 1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
 • 1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
 • 1052 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
 • 1053 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
 • 1055 DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
 • 1060 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
 • 1061 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
 • 1067 VERGİ YARGI HARÇLARI
 • 1084 GECİKME FAİZİ
 • 1085 PARA CEZASI FAİZİ
 • 1086 GECİKME ZAMMI
 • 1087 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
 • 1088 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
 • 1089 ALINAN DİĞER FAİZLER
 • 1090 KANUNİ FAİZ
 • 1091 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
 • 1092 HESAPLANAN FAİZ
 • 1093 6111 KATSAYI TUTARI
 • 1095 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
 • 1096 KONUT FONU
 • 3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
 • 3061 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
 • 3073 USULSÜZLÜK CEZASI
 • 3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
 • 3076 KUSUR CEZASI
 • 3077 AĞIR KUSUR CEZASI
 • 3078 KAÇAKÇILIK CEZASI
 • 3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
 • 3099 VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
 • 4001 EK GELİR VERGİSİ
 • 4003 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
 • 4004 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
 • 4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
 • 4006 FAİZ VERGİSİ
 • 4007 EK EMLAK VERGİSİ
 • 4008 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
 • 4010 EK KURUMLAR VERGİSİ
 • 4011 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
 • 4012 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
 • 4014 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
 • 4015 TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
 • 4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
 • 4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
 • 4023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
 • 4024 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
 • 4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
 • 4034 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
 • 4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
 • 4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ
 • 4037 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
 • 4040 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
 • 4041 GELİR VE KURUM EKONOMİK DENGE VERGİSİ
 • 4042 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
 • 4043 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
 • 4044 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
 • 4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
 • 4047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
 • 4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
 • 4049 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
 • 4050 TEKEL SAFİ HASILAT
 • 4060 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
 • 4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
 • 4063 NOTER HARÇLARI
 • 4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
 • 4071 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
 • 4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
 • 4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
 • 4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
 • 4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V.
 • 4078 NET AKTİF VERGİSİ
 • 4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
 • 4080 Özel iletişim vergisi
 • 4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
 • 4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
 • 4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
 • 4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
 • 4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
 • 4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
 • 4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
 • 4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
 • 4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
 • 4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
 • 4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
 • 4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
 • 4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
 • 4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
 • 4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
 • 4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
 • 4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
 • 4140 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
 • 4150 KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
 • 4151 KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
 • 4178 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
 • 4201 6111 MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
 • 4203 6111 MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
 • 4204 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
 • 4205 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
 • 4206 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
 • 4207 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
 • 4208 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
 • 4210 6111 MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
 • 4211 6111 MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
 • 4215 6111 MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
 • 4216 6111 MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
 • 4217 6111 MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
 • 4218 6111 MADDE 7/2c MATRAH ARTIRIMI
 • 4220 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi
 • 4222 6111 Sayılı Kanunun 11/2 maddesine göre beyan
 • 4811 4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
 • 5030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT EK2 EK3
 • 5228 5228 TECİLLİ TAHSİLAT
 • 5569 5569 SAYILI KANUN UYARINCA KOBİ TECİLLİ TAHSİLAT
 • 5766 5766 KANUNA İSTİNADEN TECİL
 • 6100 6111 MADDE 2/1 Kesinleşmiş alacaklar
 • 6101 6111 MADDE 2/3 Kesinleşmiş alacaklar (Geçici Vergi)
 • 6102 6111 MADDE 2/4 Kesinleşmiş alacaklar (Plaka bazında)
 • 6103 6111 MADDE 2/1Ç Kesinleşmiş alacaklar (Özel tahakkuklar)
 • 6104 6111 Geçici Madde 3 /2 5811 Sayılı Kanun
 • 6105 6111 MADDE 3 Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan amme alacakları
 • 6106 6111 MADDE 4 İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan
 • 6107 6111 MADDE 5 Pişmanlıkla ya da kendiliğinden yapılan beyanlar
 • 6183 6183 TECİLLİ TAHSİLAT
 • 9000 İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
 • 9001 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
 • 9002 NÜFUS PARA CEZASI
 • 9003 SEÇİM PARA CEZASI
 • 9004 ASKERLİK PARA CEZASI
 • 9005 ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
 • 9006 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
 • 9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
 • 9008 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
 • 9009 TURİZM PARA CEZASI
 • 9010 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
 • 9011 ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
 • 9012 ESNAF S.HARÇ
 • 9013 Gümrük vergisi
 • 9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
 • 9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
 • 9016 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
 • 9017 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
 • 9018 YILLIK TONAJ HARCI
 • 9019 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
 • 9020 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
 • 9021 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
 • 9022 KUR FARKI HESABI
 • 9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
 • 9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
 • 9025 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
 • 9026 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
 • 9027 ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
 • 9028 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
 • 9029 DİPLOMA HARCI
 • 9030 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
 • 9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
 • 9032 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
 • 9033 TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
 • 9034 Motorlu taşıtlar vergisi
 • 9035 TAŞIT ALIM VERGİSİ
 • 9036 YİYECEK BEDELLERİ
 • 9037 TEMİNAT O. YAPILAN THS.
 • 9038 İADELERDEN ALACAKLILAR
 • 9039 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
 • 9040 MERA FONU
 • 9041 MERA FONU PARA CEZASI
 • 9042 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
 • 9043 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
 • 9044 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
 • 9045 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
 • 9046 ÖZEL HESAP GELİRLERİ
 • 9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
 • 9048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
 • 9049 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
 • 9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
 • 9051 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
 • 9052 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
 • 9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ
 • 9054 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
 • 9055 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
 • 9056 DOĞALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
 • 9057 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
 • 9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI
 • 9059 TİCARET SİCİL HARCI
 • 9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
 • 9061 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
 • 9062 TAPU HARÇLARI
 • 9063 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
 • 9064 PASAPORT VE KONSOLOSLUK HARÇLARI
 • 9065 TRAFİK HARÇLARI
 • 9066 YARGI HARÇLARI
 • 9067 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
 • 9068 GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
 • 9069 DİĞER HARÇLAR
 • 9070 NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
 • 9071 TAVİZLERDEN GERİ ALINANLAR
 • 9072 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
 • 9073 YEM ANALİZ ÜCRETİ
 • 9074 ŞEKER FİYAT FARKI
 • 9075 AKARYAKIT FİYAT FARKI
 • 9076 BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
 • 9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
 • 9078 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
 • 9079 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
 • 9080 DİĞER PARA CEZALARI
 • 9081 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
 • 9082 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
 • 9083 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
 • 9084 İSTİHSAL VERGİSİ
 • 9085 TRAFİK CEZALARI
 • 9086 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
 • 9087 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
 • 9088 ÇIRAKLIK FONU
 • 9089 2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
 • 9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER
 • 9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
 • 9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
 • 9093 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
 • 9094 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
 • 9095 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
 • 9096 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
 • 9097 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
 • 9098 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
 • 9099 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
 • 9101 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
 • 9102 GEÇİŞ ÜCRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
 • 9103 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
 • 9104 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
 • 9105 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İ.P.C.
 • 9106 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
 • 9107 ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
 • 9108 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
 • 9109 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
 • 9110 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
 • 9111 ORKÖY FONU GELİRLERİ
 • 9112 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
 • 9113 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
 • 9114 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
 • 9115 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
 • 9116 HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
 • 9117 EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
 • 9118 TELEKOMÜNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
 • 9119 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
 • 9120 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
 • 9121 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İ.P.C.
 • 9122 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İ.P.C.
 • 9123 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
 • 9124 KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
 • 9125 AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
 • 9126 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
 • 9127 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
 • 9128 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
 • 9129 4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
 • 9130 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
 • 9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
 • 9132 KILAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
 • 9133 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
 • 9134 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN)
 • 9135 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN)
 • 9136 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
 • 9137 GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
 • 9138 KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
 • 9139 YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
 • 9140 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
 • 9141 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
 • 9142 BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
 • 9143 TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
 • 9145 SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
 • 9146 MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
 • 9147 MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
 • 9148 4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
 • 9149 KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
 • 9152 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ, FON VE PAYLAR
 • 9153 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
 • 9154 KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
 • 9155 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
 • 9159 SPK TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.’LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
 • 9160 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
 • 9161 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
 • 9162 KADASTRO HARÇLARI
 • 9164 PASAPORT SATIŞ BEDELİ
 • 9166 KARAR VE İLAM HARCI
 • 9169 MADEN RUHSAT HARCI
 • 9170 BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
 • 9171 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
 • 9172 ASKER? KANT?N VE SOSYAL TES?SLERDE VER?LEN AÇI?IN GER? ALINMASI
 • 9173 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
 • 9174 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
 • 9175 SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
 • 9180 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
 • 9181 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi
 • 9190 ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
 • 9198 MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
 • 9200 DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
 • 9201 DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
 • 9202 DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
 • 9203 DSİ HES’LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
 • 9220 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
 • 9221 DİĞER HİZMET GELİRLERİ
 • 9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN İ.P.C.
 • 9302 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
 • 9303 6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
 • 9304 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
 • 9305 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İ.P.C.
 • 9306 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
 • 9307 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
 • 9309 TURİZM PARA CEZASI
 • 9310 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C.
 • 9311 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C. (4207 S.K.)
 • 9312 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
 • 9315 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
 • 9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İ.P.C.
 • 9317 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
 • 9318 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
 • 9319 SPK TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.’LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
 • 9341 MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)