Székely himnusz

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Székely himnusz
Türkçe: Sekelistan Marşı
Macar Kurultayın'da Sekelistan bayrağı

Sekelistan
Ulusal Marşı

Diğer ismiSzekely Himni
GüfteKálmán Mihalik, 1921
BesteGyörgy Csanády
Kabul tarihi5 Eylül 2009
Ses örneği
noicon
Marşın enstrümantal kaydı

Székely himnusz (TürkçeSekelistan Marşı) 1921 yılında yazılan ve 5 Eylül 2009 tarihinde Sekelistan marşı olarak Sekeller Ulusal Konseyi tarafından kabul edilen bir şiirdir.[1] Sözleri György Csanády[2] tarafından yazılmış ve müziği Kálmán Mihalik tarafından bestelenmiştir.[3]

Orijinal sözler[değiştir | kaynağı değiştir]

Macarca[değiştir | kaynağı değiştir]

Ki tudja merre, merre visz a végzet
Göröngyös úton, sötét éjjelen.
Segítsd még egyszer győzelemre néped,
Csaba királyfi csillagösvényen.

Maroknyi székely porlik, mint a szikla
Népek harcának zajló tengeren.
Fejünk az ár ezerszer elborítja,
Ne hagyd elveszni Erdélyt, Istenünk!

Türkçe[değiştir | kaynağı değiştir]

Kim bilebilirdi ki kader tutup bizi buraya getireceğini,
Gecenin karanlık bir yolunda!
Milletine zafer içinyardım et,
Prens Çaba (Atilla'nın oğlu.) yıldız yolunda.
Yurdumuz Sekelistan dağlar gibi yıkıldı
Milletlerin savaşının fırtınasında.
Başımız her zaman diktir,
Erdel topraklarını korumamıza yardım et ey tanrı!

Notalar[değiştir | kaynağı değiştir]


<<
 \new ChordNames \chordmode {
  \set chordChanges = ##t
  bes1 | es1 | bes1 | s1 | s2 s4 d4:7 | g1:m | c2:m f2:7 | bes1 
  \break
  s1 | es1 | bes1 | s1 | s2 s4 d4:7 | g1:m | c2:m f2:7 | bes1 
  \break
  s1 | g1:m | s2 a2:7 | d1:7 | s1 | es2 c2:m | f1:7 | bes1
  \break
  s1 | es1 | bes1 | s1 | s2 s4 d4:7 | g1:m | c2:m f2:7 | bes1
  }
{\tempo Rubato \key g \minor
r4 f' d' f' | g'2 g' | f'4 f' d' f' | bes'2 bes' | r4 f' bes' c'' | d''2 d'' | ees''4 c'' bes' a' | bes'2 r
\break
r4 f' d' f' | g'2 g' | f'4 f' d' f' | bes'2 bes' | r4 f' bes' c'' | d''2 d'' | ees''4 c'' bes' a' | bes'2 r
\break
r4 d' d' d' | g'2 g' | bes'4 bes' a' g' | d'2 d' | r4 d' d' d' | g'2 g' | f'4 g' f' ees' | d'2 r
\break
\override TextSpanner #'(bound-details left text) = "rit."
r4 f' d' f' | g'2 g' | f'4 f' d' f' | bes'2 bes' | r4 f' bes' c'' | d''2 d'' | ees''4\startTextSpan c'' bes' a' | bes'2 r\stopTextSpan \bar "|." 
}
\addlyrics { Ki tud -- ja mer -- re, mer -- re visz a vég -- zet
Gö -- rön -- gyös ú -- ton, sö -- tét é -- jje -- len.
Ve -- zesd még egy -- szer győ -- ze -- lem -- re né -- ped,
Csa -- ba ki -- rály -- fi csi -- lla -- gös -- vé -- nyen. 
Ma -- rok -- nyi szé -- kely por -- lik, mint a szik -- la
Né -- pek har -- cá -- nak zaj -- ló ten -- ge -- rén.
Fe -- jünk az ár, jaj, száz -- szor el -- bo -- rít -- ja,
Ne hagyd el -- vesz -- ni Er -- délyt, Is -- te -- nünk! }
>>

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ "A Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés határozatai" [Decrees of the Szekler Grand Assembly] (Macarca). Székely Nemzeti Tanács (Szekler National Council). 5 Eylül 2009. 30 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 25 Ocak 2015. The office holders of the elected Szekler National Council, as the founders and participants of the Szekler Grand Assembly declares the adoption of the Székely Himnusz, of which music was composed by Kálmán Mihalik and of which lyrics was written by György Csanády, as the anthem of Székely Land. ("Székelyföld választott önkormányzati tisztségviselői, mint a Székelyföldi Önkormányzati Nagygyűlés létrehozói és résztvevői [...] elhatározzák [hogy] a Székely Himnuszt, amelynek zenéjét Mihalik Kálmán szerezte, szövegét Csanády György írta, Székelyföld himnuszának nyilvánítják) 
 2. ^ Új Magyar Irodalmi Lexikon. 1, A–Gy. Akadémiai Kiadó. 1994. s. 343. ISBN 9630568055. 
 3. ^ Kríza, Ildikó. "A Székely himnusz születésének háttere" (Macarca). Unitarian Church in Hungary. 13 Şubat 2010 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Haziran 2012. According to György Csanády's credible records the poem written in 1921 was called in the májusi nagyáldozat yet as kantáté and its music was composed by Kálmán Mihalik for girls' choir."("Csanády György hiteles tájékoztatása szerint az 1921-ben keletkezett verset a májusi nagyáldozatban még kantáténak nevezte és lány karra komponálta a zenét Mihalik Kálmán.) 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]