Statükocu Yaklaşım

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Şuraya atla: kullan, ara

Statükocu Yaklaşım'ın çeşitli tanımları yapılabilmekle beraber ekseriyetle "kalıplaşmış", "sorgulanmayan", "bağnaz" düşünüş biçimi olduğu üzerinde uzlaşılır. Bu kavram, siyasi mecraya genel itibarıyla olumsuz bir terim olarak tezahür eder. "Statükocu" kelimesinin atfedildiği kişilere, bu sıfat yakıştırılırak eleştiri amacı güdülür. Ancak önemli olan bu kavram ile ilgili popüler yaklaşım ve yakıştırmalardan ziyade; onun toplum psikolojisine ve bireyin bilinçaltına ne gibi etkiler yaptığıdır. İlk olarak şunu belirtmek gerekir ki; statüko kavramının net olarak olumlu veya olumsuz bir niteliği yoktur. Bu nitelik değişkendir ve olaylara göre farklılıklar arz eder. Örnek olarak Türkiye'de yaşayan insanlar arasında Türkiye'nin dininin değişemeyeceği yönünde bir statüko oluşmuştur ve bu konunun tartışılmasına bile kesinlikle izin verilmez. Bu örnekte oluşan statükoya kimse karşı çıkmaz ve bu örnek bize 'Statükocu Yaklaşım'ın bütün toplum tarafından olumlu karşılanabileceğini gösterir. Bunun tersi bir örnek vermek gerekirse; bilimsel yeniliklere karşı direnenlerin de geçmişten günümüze varolan sistemleri ve olguları savunur. Bu bağlamda bakıldığında toplum hayatında çeşitli sapmalar ve kutuplaşmalar meydana gelir. Dolayısıyla uzun soluklu ve bağnaz bir "Statükocu Yaklaşım" uzun vadede salt bir Gelenekselciliğe dönüşür.