Souvanna Phouma

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Souvanna Phouma (7 Ekim 1901 - 10 Ocak 1984), ülkesinin tarafsızlığı için mücadele etmiş Laos başbakanı.

Laos kralı Sisavangvong'un yeğeniydi. Fransa'da mimarlık ve mühendislik eğitimi gördü.1931'de ülkesine dönmesinin ardından Fransız Çinhindi Bayındırlık Hizmetleri Dairesi'nde çalışmaya başladı. II. Dünya Savaşı sırasında ülkeyi işgal eden Japonların yenilgisinden sonre kralın yeniden oluşturulan Fransız yönetimini desteklemesi üzerine, üvey kardeşi Souphanouvong ile birlikte Lao Issara (Özgür Laos) hareketine katıldı.1945-1946 yıllarında Vientiane'da kurulan geçici hükûmette görev aldı.Fransızlar Laos'u yeniden işgal edince Bangkok'a kaçtı. 1949'da, Fransızların Laos'a özerklik vermeyi kabul etmesi üzerine ülkesine döndü. 1951'de başbakan seçildi ve 1954'e değin bu görevde kaldı.

1956'da, hem sağcıların, hem de Souphanouvong'un önderliğindeki komünist eğilimli Pathet Lao (Lao Ülkesi) üyelerinin yer aldığı koalisyon hükûmetinin başına geçti. Koalisyon 1958'de dağıldı ve iki grup arasında iç savaş başladı. 1960'ta kısa bir süre başbakan olan Souvanna 1962'deki kısa süreli ateşkes sırasında bu görevi yeniden üstlendi. 1960'larda ve 1970'lerin başlarında Laos'un tarafsızlığını sağlamak için mücadele etti, ama Vietnam Savaşı çıkınca ABD'den askeri yarım almak zorunda kaldı. ABD'nin savaştan çekilmesi sürecinde Vientiane hükûmeti ile Pathet Lao arasında Şubat 1973'te ataeşkes antlaşması imzalandı. Nisan 1974'te kurulan koalisyon hükûmetinde başbakan olan Souvanna bu görevini Aralık 1975'e değin yürüttü. O tarihte Laos Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından sonra da ölünceye değin bu hükûmete danışmanlık etti.