Sosyal bilgiler

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sosyal bilgiler; tarih, coğrafya ve siyaset bilimi dahil olmak üzere, sosyal bilimler ve beşeri bilimlerin bir arada bulunduğu disiplinler arası bir konudur. Sosyal bilgiler, ilk olarak yirminci yüzyılın başında, Amerikalı eğitimciler tarafından kullanılmış bir terimdir.[1] Sosyal bilgilerin; özellikle de yüksek öğretim düzeyindeki amaçlarından birisi, benzersiz metotlar ve özel konsantrasyon odaklarıyla, sosyal sorunlar ve bu sorunların daha derin analizleri için, birkaç farklı disiplin ve akademik araçların paylaşılarak, birbirleriyle iletişim kurmaları ve tutarlı bir konu alanı oluşturmalarını sağlamaktır.[2] Ayrıca sosyal bilgiler; öğrencilerin, çeşitli demokratik bir topluma, bilgili ve sorumluluk sahibi bireyler olarak katılmaları için eğitmeyi amaçlamaktadır. Sosyal bilgiler içeriği, değerleri ve gerekçeli görüşleri geliştirmek için gerekli arka plan bilgisini sağlamaktadır. Aynı zamanda bu alanın amacı, yurttaşlık yeterliliği sağlamaktır.[3]

Ders olarak sosyal bilgiler[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığının müfredatına göre; 1. sınıftan 3. sınıfa kadar hayat bilgisi dersi olarak, İlkokul 4. sınıf ve ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda ise sosyal bilgiler dersi olarak halen okutulmakta olan bir derstir.

Sosyal Bilgilerin genel amacı, öğrencilere vatandaşlık görevlerini ve sorumluluklarını öğretmek, evrensel bilgi ve becerilere/davranış modellerine sahip, toplumda insanların birbirleri ile olan ilişkileri ve tasarruf etme fikrini ve yeteneklerini geliştirmek; yaparak yaşayarak metoduyla yaşadığı toplumu tanıma, çevrelerini anlama bunun yanında problem çözme ve karar alma becerileriyle donanmış, üretken katılımcı, demokratik ve çağdaş bir toplum ayrıca için etkin vatandaşlar/bireyler yetiştirmektir.

Konu alanları[değiştir | kaynağı değiştir]

Sosyal bilgiler bir konu değildir, bunun yerine birçok farklı konuyu içeren bir çalışma alanı olarak işlev görmektedir. Öncelikle tarih, coğrafya, ekonomi, siyaset bilimi, hukuk, sanat tarihi, yurttaşlık ve sosyoloji konularını içermektedir. Bütün bunlarla birlikte etik, psikoloji, felsefe, antropoloji, sanat ve edebiyat unsurları da konu alanına dahil edilmektedir. Çalışma alanı olarak, insanlara ve onların ilişkilerine odaklanmaktadır. Bununla birlikte bu konuların çoğu, konu alanının kendisi için yararlı olan, bir tür sosyal fayda da içermektedir.[4]

Sosyal Bilgiler Öğretimi[değiştir | kaynağı değiştir]

Türkiye Cumhuriyeti'nde, sosyal bilgiler dersinin öğretimi, üniversitelerdeki eğitim fakültesi içerisinde yer alan sosyal bilgiler öğretmenliği bölümü mezunları tarafından yapılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış müfredat doğrultusunda, bu dersin öğretmenleri yetiştirilmektedir.[1] 9 Mart 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.

Sosyal Bilgiler Değerleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Sosyal bilgiler programında verilen değerler: Aile birliğine önem verme, Adil olma, bağımsızlık, barış, özgürlük, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, hoşgörü, misafirperverlik, sağlıklı olmaya önem verme, saygı, sevgi, sorumluluk, temizlik, vatanseverlik, yardımseverlik

Sosyal Bilgiler Öğrenme Alanı[değiştir | kaynağı değiştir]

Ulusal Sosyal Araştırmalar Konseyi'ne göre, sosyal bilgilerin etkinliğinde oluşturulan ve anaokulundan 12. sınıfa kadar bir konu çalışması olarak insan deneyimi ile ilgili standartları temsil eden on tema bulunmaktadır.[5]

Kültür[değiştir | kaynağı değiştir]

Kültür ve çeşitlilik çalışması teması, kültürel açıdan farklı öğrenci grupları arasında daha fazla anlayış sağlamayı ve müfredata kültürel açıdan farklı öğrencilerin deneyimlerini de dahil etmeyi amaçlayan, kendi başına bir çalışma alanı olan çok kültürlülüğün ilkelerini içermektedir.[3]

Zaman, Süreklilik ve Değişim[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler, mevcut dünyanın gelişimine yol açan olayların geçmişini ve tarihini inceler. Nihayetinde, öğrenciler bunları bugüne uygulamak için geçmişin inançlarını ve değerlerini de inceleyeceklerdir. Ayrıca öğrenciler, tarih araştırmasında sorgulama becerilerini geliştireceklerdir.[5]

İnsanlar, Yerler ve Çevre[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler, kim olduklarını ve onları çevreleyen ortamı ve yerleri anlayabileceklerdir. Öğrenciye, dünyanın mekansal görüşleri ve perspektifleri verilmektedir.[5] Bu tema büyük ölçüde, insanlığın kaynaklarla bağlantılarını inceleyen, harita ve teknik okuma talimatlarını analiz eden, insan toplulukları ve Dünya'nın sistemleri hakkındaki bilgileri çözümleyen bir bakış açısına sahip olan; coğrafya alanında yer almaktadır.[6]

Birey ve Toplum[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler kendi kişisel kimliklerini, gelişimlerini ve eylemlerini anlayabileceklerdir. Bu sayede kendilerini çevreleyen etkileri de anlayabileceklerdir.[5]

Bireyler, Gruplar ve Kurumlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler, grupların ve kurumların; insanların günlük yaşantılarını nasıl etkilediğini anlayacaklardır. Grupların ve kurumların nasıl oluştuğunu, sürdürüldüğünü ve değiştirildiğini anlayabileceklerdir.[5]

Güç, Otorite ve Yönetim[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler, tarihsel dönemlerden günümüze kadar iktidar, otorite ve yönetim biçimlerini anlayacaklardır. İktidarın amacına ve gücün, toplum üzerindeki sınırlandırmalarına aşina olacaklardır.[5]

Üretim, Dağıtım ve Tüketim[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler, malların ve hizmetlerin organizasyonunu anlayacak ve nihayetinde öğrencinin, daha büyük ekonomik meseleleri çalışmasına hazırlayacaktır.[5] Ekonomik konuların incelenmesi, bununla beraber finansal okuryazarlık ve ekonomiye; işçiler, üreticiler ve tüketiciler olarak katılım söz konusu olduğunda, öğrencilerin bilgi ve becerilerinin bu konuda artırılmasını amaçlamaktadır.[7]

Bilim, Teknoloji ve Toplum[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler bilim, teknoloji ve toplum arasındaki ilişkiyi anlayacak, yıllar boyunca ilerlemeyi ve sahip oldukları etkileri anlayacaklardır.[5]

Küresel Bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler, küresel karşılıklı bağımlılığın etkileşimli ortamını anlayacak ve günlük dünyayı şekillendiren küresel bağlantıları anlayacaklardır.[5]

Sivil İdealler ve Uygulamalar[değiştir | kaynağı değiştir]

Öğrenciler, vatandaşların haklarını ve sorumluluklarını anlayacak ve aktif vatandaşlık anlayışında büyümeyi öğreneceklerdir.[5]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ "On the Alleged Demise of Social Studies: The Eclectic Curriculum in times of Standardization—A Historical Sketch" (PDF). Eric.ed.gov. 16 Nisan 2015 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Ocak 2018. 
  2. ^ "A Brief History". socialstudies.fas.harvard.edu (İngilizce). 20 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2021. 
  3. ^ a b Instructional Strategies for Middle and High School Social Studies, Second Edition. New York, NY: Routledge. 2017. ISBN 978-1-138-84677-7. 
  4. ^ "Chapter 5: History among the Social Studies | AHA". www.historians.org. 5 Şubat 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2021. 
  5. ^ a b c d e f g h i j "National Curriculum Standards for Social Studies: Executive Summary | Social Studies". www.socialstudies.org. 5 Kasım 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 1 Şubat 2021. 
  6. ^ "Home". National Council for Geographic Education (İngilizce). 30 Ocak 1998 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2021. 
  7. ^ "Programs Supported by the Council for Economic Education". Council for Economic Education (İngilizce). 3 Nisan 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2021.