İçeriğe atla

Sodyum iyon pil

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sodyum iyon pil (NIB veya SIB), elektirik yükü taşıyıcıları olarak sodyum iyonlarını kullanan şarj edilebilir pildir. Çalışma prensibi ve hücre yapısı, lityum iyon pil (LIB) türleri ile benzerdir, ancak lityum yerine sodyum kullanılır. SIB'ler, eşitsiz coğrafi dağılım, yüksek çevresel etki ve lityumlu piller için gereken ancak sodyum-iyon pil türü için zorunlu olmayan lityum, kobalt, bakır ve nikel gibi birçok malzemenin yüksek maliyeti nedeniyle 2010'lar ve 2020'lerde ilgi gördü.[1] Sodyum-iyon pillerin en büyük avantajı, sodyumun doğal bolluğudur.[2] SIB'lerin benimsenmesine yönelik zorluklar, düşük enerji yoğunluğu ve yetersiz şarj-deşarj döngülerini içerir.[3]

Sodyum-iyon piller -2022 itibarıyla- ticari hale gelmemişti, ancak dünyanın en büyük pil üreticisi CATL'nin 2023'te SIB'lerin seri üretimine başlayacağını duyurdu. Şubat 2023'te Çinli HiNa Battery Technology Co., Ltd. ilk kez bir elektrikli test arabasına 120 Wh/kg sodyum-iyon pil yerleştirdi.[4] Ayrıca 2023 yılında Enerji depolama üreticisi Pylontech, TÜV Rheinland tarafından ilk sodyum-iyon pil sertifikasını aldı.[5]

Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

Sodyum iyon pil gelişimi 1970'ler ve 1980'lerin başında gerçekleşti. Bununla birlikte, 1990'lara gelindiğinde, lityum iyon piller, sodyum iyon pillere olan ilginin azalmasına neden olan ticari vaatlerde bulundu.[6][7] 2010'ların başlarında, sodyum iyon piller, büyük ölçüde lityum iyon pil hammaddelerinin artan maliyeti nedeniyle yeniden canlandı.[6]

Çalışma prensibi[değiştir | kaynağı değiştir]

Hücreler, sodyum barındıran bir katot, bir anot ve polar protik veya aprotik çözücüler içinde ayrışmış sodyum tuzları içeren bir sıvı elektrolitten oluşur. Şarj sırasında, elektronlar dış devre boyunca hareket ederken, sodyum iyonları katottan anoda hareket eder. Deşarj sırasında, ters işlem gerçekleşir.

Malzemeler[değiştir | kaynağı değiştir]

SIB'ler Sodyumun fiziksel ve elektrokimyasal özelliklerinden dolayı LIB'ler için kullanılanlardan başka malzemeler gerektirir.[8]

Anotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

SIB'ler, grafitleştirilemeyen, amorf bir karbon olan sert karbon malzeme kullanır. Malzemenin sodyum emme yeteneği 2000 yılında keşfedildi.[9] Bu anodun, Na/Na +' ya kıyasla ⁓0,15 V üzerinde eğimli bir potansiyel profiliyle 300 mAh/g sağladığı gösterildi. Sert karbon kullanan ilk sodyum iyon hücresi 2003 yılında sergilendi ve deşarj sırasında ortalama 3,7 V voltaj gösterdi.[10] Mükemmel kapasite kombinasyonu, (düşük) çalışma potansiyelleri ve çevrim stabilitesi nedeniyle sert karbon tercih edilir.

2015 yılında araştırmacılar, grafitin eter bazlı elektrolitlerde sodyum ile birlikte katkı sağlayabileceğini gösterdi. Na/Na +'ya karşı 100 mAh/g civarı düşük kapasitelerde 0 – 1,2 V arasında nispeten yüksek çalışma potansiyelleri elde edilmiştir.[11] Na 2 Ti 3 O 7,[12][13][14] veya NaTiO 2,[15] gibi bazı sodyum titanat fazları, düşük çalışma potansiyellerinde (< 1 V - Na/Na) yaklaşık 90–180 mAh/g kapasite sağladı, ancak döngü stabilitesi birkaç yüz döngü ile sınırlıydı. Çok sayıda rapor, alaşım ve/veya dönüşüm reaksiyonu yoluyla sodyum depolayan anot malzemelerini tanımlar.[6] Bir sodyum alaşımı, sodyum iyonu taşınmasını düzenleme vedendritlerin ucundaki elektrik alan birikimini önleme faydalarını sağlar.[16] Wang ve ark. nikel antimonun (NiSb) arayüzünün, deşarj sırasında bir Na metali üzerinde kimyasal olarak biriktirildiğini bildirdi. Bu ince NiSb tabakası, metalinin elektrokimyasal kaplamasını uniform şekilde düzenler, aşırı potansiyeli düşürür ve 10 mAh cm -2'lik yüksek bir alan kapasitesinde 100 saatin üzerinde Na metalinde dendritsiz kaplama/sıyırma imkanı sunar.[17]

Başka bir çalışmada Anot Li ve ark.'ınca sodyum ve metalik kalay Na15Sn4 kullanılarak spontan bir reaksiyonla hazırlanmıştı.[18] Bu anot, 90 °C (194 °F) C'lik yüksek bir sıcaklıkta çalışabiliyor. 1 mA cm −2'de 1 mA h cm −2 ile bir karbonat elektrolit içinde ve tam hücre, 2C akım yoğunluğunda 100 döngülük sabit bir döngü hızı sergiledi.[18] Sodyum alaşımının aşırı sıcaklıklarda çalışma ve dendritik büyümeyi düzenleme yeteneğine rağmen, tekrarlanan depolama döngüleri sırasında malzeme üzerinde yaşanan şiddetli gerilim-gerinim, özellikle geniş formatlı hücrelerde döngü stabilitesini sınırlar. Tokyo Bilim Üniversitesi'nden araştırmacılar, Aralık 2020'de duyurulan nano boyutlu magnezyum parçacıklarıyla 478 mAh/g'ye ulaştı.[19]

Çinli araştırmacılar 2021'de sodyum iyon pillerde anot olarak katmanlı MoS2 (Poliimid türevi N-katkılı karbon nanotüplerin yüzeyine yoğun bir şekilde birleştirilmiş karbon kaplı MoS2 nano-tabakaları bir çözünme-yeniden kristalleştirme işlemi) denedi.

Bu tür bir C-MoS 2 /NCNT anodu 1 A/g'de 400 döngüden sonra %82 stabilitesi 2A/g'de 348 mAh/g, depolayabilir.[20] TiS2, katmanlı yapısı nedeniyle SIB'ler için başka bir potansiyel malzemedir, ancak TiS2 zayıf elektrokimyasal kinetik ve nispeten zayıf yapısal kararlılığa sahip olduğundan, kapasite zayıflaması sorununun üstesinden henüz gelmemiştir. 2021'de Çin'in Ningbo kentinden araştırmacılar, 165,9 mAh/g hız kapasitesi ve 500 döngüden sonra %85,3 kapasite döngü stabilitesi sunan, önceden potasifiye edilmiş TiS2 kullandı.[21]

Deneysel sodyum-iyon pillerde Grafen Janus parçacıkları enerji yoğunluğunu artırmak için kullanılmıştır. Bir taraf etkileşim yerleri, diğer taraf katmanlar arası ayırma sağlar. Enerji yoğunluğu 337 mAh/g'a ulaştı.[22]

Katotlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Sodyum-iyon katotlar, interkalasyon yoluyla sodyum depolar. Yüksek kitle yoğunlukları, çalışma potansiyelleri ve kapasiteleri nedeniyle, sodyum geçiş metal oksitlerine dayalı katotlar büyük ilgi gördü. Maliyetleri düşürmek için Co, Cr, Ni veya V gibi elementler düşük tutulur.

Toprakta bol miktarda bulunan Fe ve Mn kaynaklarından P2 tipi Na2/3 Fe1/2 Mn1/2O 2 oksit, Fe 3 kullanan Na/Na + ' ya karşı ortalama 2,75 V deşarj voltajında tersine çevrilebilir şekilde 190 mAh/g depolayabilir +/4+ redoks çifti – LiFePO4 veya LiMn2O4 gibi ticari lityum iyon katotlara eşdeğer veya onlardan daha iyidir.[23] Bununla birlikte, sodyumca eksik olan doğası, enerji yoğunluğunu düşürdü. Na açısından daha zengin oksitlerin geliştirilmesi için önemli çabalar harcandı. Karışık bir P3/P2/O3 tipi Na0,76 Mn0,5Ni0,3 Fe0,1Mg0,1 O2'nin 2015'te Na/Na +' a kıyasla ortalama 3,2 V deşarj voltajında 140 mAh/g verdiği gösterildi.[24] Özellikle de O3 tipi NaNi1/4Na1/6Mn2/12Ti4/12Sn1/12O2 oksit, Na/Na + ' a karşı ortalama 3,22 V voltajda 160 mAh/g sağlayabilir,[25] Naa Ni(1−x−y−z) Mnx MgyTiz O2 stokiyometrisinin bir dizi katkılı Ni bazlı oksitleri, bir sodyum iyonu "tam hücre" içinde 157 mAh/g sağlayabilir. Ni2+/4+ redoks çiftini kullanan ortalama 3,2 V deşarj voltajında sert karbon anot.[26]

Tam hücre konfigürasyonunda böyle bir performans daha iyidir veya ticari lityum iyon sistemleriyle eşittir. Bir Na0.67 Mn1−x MgxO2 katot malzemesi, Na0.67Mn0.95Mg0.05O2 için 175 mAh/g deşarj kapasitesi sergilemiştir. Bu katot yalnızca bol miktarda element içeriyordu.[27] Bakır ikameli Na0.67Ni0.3−xCux Mn0.7O 2 katot malzemeleri, daha iyi kapasite tutma ile birlikte yüksek tersinir bir kapasite gösterdi. Bakır içermeyen Na0,67Ni0,3−xCux Mn0,7O2 elektrotunun aksine, Cu ikameli katotlar daha iyi sodyum depolaması sağlar. Ancak Cu içeren katotlar daha pahalıdır.[28]

Araştırma polianyonlara dayalı katotları da dikkate aldı. Bu tür katotlar, hacimli anyon nedeniyle enerji yoğunluğunu düşürerek daha düşük kitlesel yoğunluk sunar. Bu, döngü ömrü ve güvenliğini olumlu yönde etkileyen polianyonun daha güçlü kovalent bağı ile dengelenebilir. Polianyon bazlı katotlar arasında, sodyum vanadyum fosfat [29] ve florofosfat [30] mükemmel döngü kararlılığı ve ikincisinde yüksek ortalama deşarj voltajlarında (⁓3,6 V ) kabul edilebilir derecede yüksek bir kapasite (⁓120 mAh/g) göstermiştir.[31]

Birkaç rapor, 150–160 mAh/g kapasite ve 3,4 V ortalama deşarj voltajı gösteren patentli eşkenar dörtgen Na2MnFe(CN)6 ile çeşitli Prusya mavisi ve Prusya mavisi analoglarının (PBA'lar) kullanımını tartıştı[32][33][34] ve eşkenar dörtgen Prusya beyazı Na1.88(5) Fe[Fe(CN)6]·0.18(9)H20, başlangıç kapasitesi 158 mAh/g ve 50 devirden sonra %90 kapasiteyi koruyor.[35]

Elektrolitler[değiştir | kaynağı değiştir]

Sodyum iyon piller, sulu ve susuz elektrolit kullanabilir. Suyun elektrokimyasal stabilitesi sınırlıdır ve bu daha düşük voltaj ve sınırlı enerji yoğunlukları ile sonuçlanır. Susuz karbonat ester polar aprotik çözücüler voltaj aralığını genişletir. Bunlar etilen karbonat, dimetil karbonat, dietil karbonat ve propilen karbonatı içerir. En yaygın kullanılan sulu olmayan elektrolit, bu çözücülerin bir karışımında çözünmüş tuz olarak sodyum hekzaflorofosfat kullanır. Ek olarak, elektrolit katkı maddeleri performans ölçümlerini iyileştirebilir.

Karşılaştırma[değiştir | kaynağı değiştir]

Sodyum iyon piller, Lityum iyon pillerle karşılaştırıldığında, daha düşük maliyet, biraz daha düşük enerji yoğunluğu, daha iyi güvenlik özellikleri ve benzer güç dağıtım özelliklerine sahiptir.

Aşağıdaki tablo, NIB'lerin şu anda piyasada bulunan iki yeniden doldurulabilir lityum-iyon pil ve şarj edilebilir kurşun-asit pil pil teknolojisine göre nasıl bir performans gösterdiğini karşılaştırmaktadır:[26][36]

Pil karşılaştırması
sodyum iyon pil Lityum iyon batarya Kurşun asit pili
Kilovat Saat Kapasite Başına Maliyet 40–77 $ [1] 137 $ (2020'de ortalama).[37] 100–300 ABD Doları
Hacimsel Enerji Yoğunluğu 250–375 W·s/L, prototiplere dayalı [38] 200–683 W·s/L 80–90 W·s/L [39]
Gravimetrik Enerji Yoğunluğu (özgül enerji) 75–165 W·h/kg, prototiplere ve ürün duyurularına göre [38][40] 120–260 W·sa/kg [41] 35–40 Wh/kg [39]
%80 deşarj derinliğindeki döngüler [a] Yüzlerce ila binlerce.[42] 3.500 [43] 900 [43]
Emniyet Sulu piller için düşük risk, karbon pillerde Na için yüksek risk Yüksek risk [b] orta risk
Malzemeler bol topraklı kıt Zehirli
Bisiklet Dengesi Yüksek (ihmal edilebilir kendi kendine deşarj) Yüksek (ihmal edilebilir kendi kendine deşarj) Orta (yüksek kendi kendine deşarj )
Doğru Akım Gidiş-Dönüş Verimliliği %92'ye kadar [42] %85–95 %70–90 [44]
Sıcaklık Aralığı [c] −20 °C ila 60 °C [42] Kabul edilebilir:-20 °C ila 60 °C.

Optimum: 15 °C - 35 °C [45]

−20 °C ila 60 °C [46]

Ticarileştirme[değiştir | kaynağı değiştir]

Şirketler, ticari olarak uygun sodyum-iyon piller geliştirmek için çalışıyor.

Modası geçmiş[değiştir | kaynağı değiştir]

Aquion Enerji[değiştir | kaynağı değiştir]

Aquion Energy (2008 ile 2017 arasında) Carnegie Mellon Üniversitesi yan kuruluşuydu. Pilleri sodyum titanyum fosfat anot, manganez dioksit katot ve sodyum perklorat elektrolite dayanıyordu. Devlet ve özel krediler aldıktan sonra, 2017 yılında iflas başvurusunda bulundu. Varlıkları, Aquion'un patentlerinin çoğunu terk eden Çinli bir üretici Juline-Titans'a satıldı.[47][48][49]

Aktif[değiştir | kaynağı değiştir]

Faradion Limited[değiştir | kaynağı değiştir]

Faradion Limited, Hindistan'daki Reliance Industries'in yan kuruluşudur.[50] Hücre tasarımı, sert karbon anod, oksit katot ve sıvı elektrolit kullanır. Poşet hücreleri, ticari Li-ion pillerle karşılaştırılabilir enerji yoğunlukları (hücre seviyesinde 160 Wh/kg) ve 3C'ye kadar hız performansı ve 1.000 döngü sonrasında %80 sarj derinlik ömürlerine sahiptir.

Pil paketleri, e-bisiklet ve e-scooter uygulamaları için kullanıldı.[26] Sodyum-iyon hücrelerinin kısa devre durumunda (0 V'ta) taşınabildiğini gösterdiler ve bu tür hücrelerin ticari nakliyesinden kaynaklanan riskleri ortadan kaldırdılar.[51] AMTE Power plc [52] (eski adıyla AGM Batteries Limited) ile ortaktır.[53][54][55][56]

Faradion, New South Wales 5 Aralık 2022'de Avustralya'da ilk ulusal sodyum-iyon pilini kurdu [57]

TİAMAT[değiştir | kaynağı değiştir]

TIAMAT, CNRS/CEA' ve NAIADES adlı bir H2020 AB projesinden ayrıldı.[58] Teknolojisi, polianyonik malzemelere dayalı 18650 biçimli silindirik hücrelerin geliştirilmesine odaklanmaktadır. 100 Wh/kg ile 120 Wh/kg arasında enerji yoğunluğu elde etti. Teknoloji, hızlı şarj-deşarj pazarlarını hedefliyor. 5 dakikalık şarj süresi sonunda 2 ile 5 kW/kg arası güç yoğunluğu sağlar. Kullanım ömrü, kapasitenin %80'ine kadar 5000'den fazla döngüdür.[59][60][61][62]

HiNA Pil Teknolojisi Şirketi[değiştir | kaynağı değiştir]

HiNa Battery Technology Co., Ltd, Çin Bilimler Akademisi (CAS) yan kuruluşudur. Prof Hu Yong-sheng'in CAS Fizik Enstitüsündeki grubu tarafından yürütülen araştırmalardan yararlanır. HiNa'nın pilleri, Na-Fe-Mn-Cu bazlı oksit katot ve antrasit bazlı karbon anoda dayanmaktadır. 2023'te HiNa, elektrikli Sehol E10X'e sodyum iyon pil koyan ilk şirket olarak JAC ile ortaklık kurdu. HiNa ayrıca sırasıyla 140 Wh/kg, 145 Wh/kg ve 155 Wh/kg gravimetrik enerji yoğunluklarına sahip NaCR32140-ME12 silindirik hücre, NaCP50160118-ME80 kare hücre ve NaCP73174207-ME240 kare hücre olmak üzere üç sodyum iyon ürünü ortaya çıkardı.[63] 2019'da HiNa'nın Doğu Çin'de 100 kWh sodyum-iyon pil güç bankası kurduğu bildirildi.[64]

Natron Enerji[değiştir | kaynağı değiştir]

Stanford Üniversitesi yan ürünü olan Natron Energy, sulu bir elektrolit ile hem katot hem de anot için Prusya mavisi analoglarını kullanıyor.[65]

Altris AB[değiştir | kaynağı değiştir]

Altris AB, Uppsala Üniversitesi'nde Prof. Kristina Edström tarafından yönetilen Ångström Gelişmiş Pil Merkezi'nin bir yan ürünüdür.

Şirket, anot olarak sert karbon kullanan sulu olmayan sodyum-iyon pillerdeki pozitif elektrot için tescilli bir demir bazlı Prusya mavisi analoğu sunuyor.[66]

CATL[değiştir | kaynağı değiştir]

Çinli üretici CATL, 2021'de sodyum-iyon bazlı bir pili 2023 yılına kadar piyasaya süreceğini duyurdu.[67] Pozitif elektrot için Prusya mavisi analogu ve negatif elektrot için gözenekli karbon kullanır. İlk nesil pillerinde 160 Wh/kg özgül enerji yoğunluğu olduğunu iddia ettiler.[40] Şirket, hem sodyum-iyon hem de lityum-iyon hücreleri içeren bir hibrit pil paketi üretmeyi planladı.[68]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ The number of charge-discharge cycles a battery supports depends on multiple considerations, including depth of discharge, rate of discharge, rate of charge, and temperature. The values shown here reflect generally favorable conditions.
 2. ^ See Lithium-ion battery safety.
 3. ^ Temperature affects charging behavior, capacity, and battery lifetime, and affects each of these differently, at different temperature ranges for each. The values given here are general ranges for battery operation.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ a b Peters (2019). "Exploring the Economic Potential of Sodium-Ion Batteries". Batteries (İngilizce). 5 (1): 10. doi:10.3390/batteries5010010. 
 2. ^ Abraham (2020). "How Comparable Are Sodium-Ion Batteries to Lithium-Ion Counterparts?". ACS Energy Letters. 5 (11): 3544-3547. doi:10.1021/acsenergylett.0c02181. 
 3. ^ Marc Walter (2020). "Challenges and benefits of post-lithium-ion batteries". New Journal of Chemistry. 44 (5): 1678. doi:10.1039/C9NJ05682C. 
 4. ^ Hina Battery becomes 1st battery maker to put sodium-ion batteries in EVs in China 31 Mart 2023 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., CnEVPost, 23 February 2023
 5. ^ "Pylontech Obtains the World's First Sodium Ion Battery Certificate from TÜV Rheinland". Batteries News (İngilizce). 8 Mart 2023. 10 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 24 Ağustos 2023. 
 6. ^ a b c Sun (19 Haziran 2017). "Sodium-ion batteries: present and future". Chemical Society Reviews. 46 (12): 3529-3614. doi:10.1039/C6CS00776G. ISSN 1460-4744. PMID 28349134. 
 7. ^ Yabuuchi (10 Aralık 2014). "Research Development on Sodium-Ion Batteries". Chemical Reviews. 114 (23): 11636-11682. doi:10.1021/cr500192f. ISSN 0009-2665. PMID 25390643. 
 8. ^ Nayak (2018). "From Lithium-Ion to Sodium-Ion Batteries: Advantages, Challenges, and Surprises". Angewandte Chemie International Edition (İngilizce). 57 (1): 102-120. doi:10.1002/anie.201703772. ISSN 1521-3773. PMID 28627780. 23 Ocak 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2023. 
 9. ^ Dahn (1 Nisan 2000). "High Capacity Anode Materials for Rechargeable Sodium‐Ion Batteries". Journal of the Electrochemical Society. 147 (4): 1271-1273. doi:10.1149/1.1393348. ISSN 0013-4651. 
 10. ^ Barker (1 Ocak 2003). "A Sodium-Ion Cell Based on the Fluorophosphate Compound NaVPO4 F". Electrochemical and Solid-State Letters. 6 (1): A1-A4. doi:10.1149/1.1523691. ISSN 1099-0062. 
 11. ^ Jache (2014). "Use of Graphite as a Highly Reversible Electrode with Superior Cycle Life for Sodium-Ion Batteries by Making Use of Co-Intercalation Phenomena". Angewandte Chemie International Edition. 53 (38): 10169-10173. doi:10.1002/anie.201403734. ISSN 1521-3773. PMID 25056756. 
 12. ^ Senguttuvan (27 Eylül 2011). "Na2Ti3O7: Lowest Voltage Ever Reported Oxide Insertion Electrode for Sodium Ion Batteries". Chemistry of Materials. 23 (18): 4109-4111. doi:10.1021/cm202076g. ISSN 0897-4756. 
 13. ^ Rudola (23 Ocak 2013). "Na2Ti3O7: an intercalation based anode for sodium-ion battery applications". Journal of Materials Chemistry A. 1 (7): 2653-2662. doi:10.1039/C2TA01057G. ISSN 2050-7496. 
 14. ^ Rudola (1 Aralık 2015). "Introducing a 0.2V sodium-ion battery anode: The Na2Ti3O7 to Na3−xTi3O7 pathway". Electrochemistry Communications. 61: 10-13. doi:10.1016/j.elecom.2015.09.016. ISSN 1388-2481. [ölü/kırık bağlantı]
 15. ^ Ceder (18 Aralık 2014). "NaTiO2: a layered anode material for sodium-ion batteries". Energy & Environmental Science. 8 (1): 195-202. doi:10.1039/C4EE03045A. ISSN 1754-5706. 
 16. ^ "Northwestern SSO". prd-nusso.it.northwestern.edu. 19 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2021. 
 17. ^ Wang (2021). "Northwestern SSO". Advanced Materials. 33 (41): e2102802. doi:10.1002/adma.202102802. PMID 34432922. 19 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2021. 
 18. ^ a b "Northwestern SSO". prd-nusso.it.northwestern.edu. 19 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 19 Kasım 2021. 
 19. ^ Kamiyama (December 2020). "MgO‐Template Synthesis of Extremely High Capacity Hard Carbon for Na‐Ion Battery". Angewandte Chemie International Edition. 60 (10): 5114-5120. doi:10.1002/anie.202013951. PMC 7986697 $2. PMID 33300173. 
 20. ^ Liu (9 Haziran 2021). "In-situ conversion growth of carbon-coated MoS2/N-doped carbon nanotubes as anodes with superior capacity retention for sodium-ion batteries". Journal of Materials Science & Technology. 102: 8-15. doi:10.1016/j.jmst.2021.06.036. 
 21. ^ Huang (7 Ağustos 2021). "Interlayer gap widened TiS2 for highly efficient sodium-ion storage". Journal of Materials Science & Technology. 107: 64-69. doi:10.1016/j.jmst.2021.08.035. 
 22. ^ "Two-faced graphene offers sodium-ion battery a tenfold boost in capacity". New Atlas (İngilizce). 26 Ağustos 2021. 26 Ağustos 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 26 Ağustos 2021.  Yazar |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
 23. ^ Komaba (June 2012). "P2-type Nax[Fe1/2Mn1/2]O2 made from earth-abundant elements for rechargeable Na batteries". Nature Materials. 11 (6): 512-517. doi:10.1038/nmat3309. ISSN 1476-4660. PMID 22543301. 
 24. ^ Keller (2016). "Layered Na-Ion Cathodes with Outstanding Performance Resulting from the Synergetic Effect of Mixed P- and O-Type Phases". Advanced Energy Materials. 6 (3): 1501555. doi:10.1002/aenm.201501555. ISSN 1614-6840. PMC 4845635 $2. PMID 27134617. 
 25. ^ "Tin-Containing Compounds United States Patent No. US 10,263,254" (PDF). 22 Mayıs 2014. 24 Ekim 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 26. ^ a b c Bauer (2018). "The Scale-up and Commercialization of Nonaqueous Na-Ion Battery Technologies". Advanced Energy Materials. 8 (17): 1702869. doi:10.1002/aenm.201702869. ISSN 1614-6840. 
 27. ^ Billaud (21 Şubat 2014). "Na0.67Mn1−xMgxO2(0<=x<=2):a high capacity cathode for sodium-ion batteries". Energy & Environmental Science. 7: 1387-1391. doi:10.1039/c4ee00465e. 
 28. ^ Wang (9 Nisan 2017). "Copper-substituted Na0.67Ni0.3−xCuxMn0.7O2 cathode materials for sodium-ion batteries with suppressed P2–O2 phase transition". Journal of Materials Chemistry A. 5 (18): 8752-8761. doi:10.1039/c7ta00880e. 
 29. ^ Uebou. "Electrochemical Sodium Insertion into the 3D-framework of Na3M2(PO4)3 (M=Fe, V)". The Reports of Institute of Advanced Material Study, Kyushu University (Japonca). 16: 1-5. 
 30. ^ "Sodium ion Batteries United States Patent No. US 6,872,492 Issued March 29, 2005" (PDF). 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 31. ^ Kang (11 Eylül 2012). "A combined first principles and experimental study on Na3V2(PO4)2F3 for rechargeable Na batteries". Journal of Materials Chemistry. 22 (38): 20535-20541. doi:10.1039/C2JM33862A. ISSN 1364-5501. 
 32. ^ Goodenough (6 Haziran 2012). "Prussian blue: a new framework of electrode materials for sodium batteries". Chemical Communications. 48 (52): 6544-6546. doi:10.1039/C2CC31777J. ISSN 1364-548X. PMID 22622269. 18 Nisan 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2023. 
 33. ^ Song (25 Şubat 2015). "Removal of Interstitial H2O in Hexacyanometallates for a Superior Cathode of a Sodium-Ion Battery". Journal of the American Chemical Society. 137 (7): 2658-2664. doi:10.1021/ja512383b. ISSN 0002-7863. PMID 25679040. 
 34. ^ "Transition metal hexacyanoferrate battery cathode with single plateau charge/discharge curve United States Patent No. 9,099,718 Issued August 4, 2015; Filed by Sharp Laboratories of America, Inc. on October 3, 2013" (PDF). 19 Ekim 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 35. ^ Brant (24 Eylül 2019). "Selective Control of Composition in Prussian White for Enhanced Material Properties". Chemistry of Materials. 31 (18): 7203-7211. doi:10.1021/acs.chemmater.9b01494. ISSN 0897-4756. 
 36. ^ Yang (11 Mayıs 2011). "Electrochemical Energy Storage for Green Grid". Chemical Reviews. 111 (5): 3577-3613. doi:10.1021/cr100290v. ISSN 0009-2665. PMID 21375330. 
 37. ^ "Battery Pack Prices Cited Below $100/kWh for the First Time in 2020, While Market Average Sits at $137/kWh". Bloomberg NEF. 16 Aralık 2020. 16 Aralık 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 15 Mart 2021. 
 38. ^ a b "How Comparable Are Sodium-Ion Batteries to Lithium-Ion Counterparts?". ACS Energy Letters. American Chemical Society. 5 (11): 3546. 23 Ekim 2020. doi:10.1021/acsenergylett.0c02181.  Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (yardım); Yazar |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
 39. ^ a b May (1 Şubat 2018). "Lead batteries for utility energy storage: A review". Journal of Energy Storage (İngilizce). 15: 145-157. doi:10.1016/j.est.2017.11.008. ISSN 2352-152X. 
 40. ^ a b "CATL Unveils Its Latest Breakthrough Technology by Releasing Its First Generation of Sodium-ion Batteries". www.catl.com. 29 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2021. 
 41. ^ Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; osti1561559 isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 42. ^ a b c "Performance". Faradion Limited. 6 Mayıs 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mart 2021. The (round trip) energy efficiency of sodium-ion batteries is 92% at a discharge time of 5 hours. 
 43. ^ a b Kaynak hatası: Geçersiz <ref> etiketi; doecostreport isimli refler için metin sağlanmadı (Bkz: Kaynak gösterme)
 44. ^ ""Battery Storage Technologies for Electrical Applications: Impact in Stand-Alone Photovoltaic Systems"". mdpi.com. November 2017. s. 13. 23 Temmuz 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 17 Mart 2021. Lead–acid batteries have a ... round trip-efficiency (RTE) of ~70–90% 
 45. ^ Ma (December 2018). ""Temperature effect and thermal impact in lithium-ion batteries: A review"". Progress in Natural Science: Materials International. 28 (6): 653-666. doi:10.1016/j.pnsc.2018.11.002. 27 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 46. ^ Hutchinson (June 2004). "Temperature effects on sealed lead acid batteries and charging techniques to prolong cycle life" (PDF). Sandia National Labs: 10. doi:10.2172/975252. 27 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi (PDF). Erişim tarihi: 17 Mart 2021. 
 47. ^ "Aqueous electrolyte energy storage device". 27 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2023. 
 48. ^ "Large format electrochemical energy storage device housing and module". 27 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2023. 
 49. ^ "Composite anode structure for aqueous electrolyte energy storage and device containing same". 27 Mart 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2023. 
 50. ^ "Reliance takes over Faradion for £100 million". electrive.com (İngilizce). 18 Ocak 2022. 20 Ocak 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Ekim 2022. 
 51. ^ WO2016027082A1, Barker, Jeremy & Christopher John Wright, "Storage and/or transportation of sodium-ion cells", 2016-02-25 tarihinde verildi  27 Kasım 2022 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. Filed by Faradion Limited on August 22, 2014.
 52. ^ "Faradion announces a collaboration and licensing deal with AMTE Power". Faradion (İngilizce). 10 Mart 2021. 10 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2021. 
 53. ^ "ULTRA Safe AMTE A5" (PDF). May 2020. 27 Eylül 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 54. ^ "Dundee in running as battery cell pioneer AMTE Power closes in on UK 'gigafactory' site". www.scotsman.com (İngilizce). 5 Ekim 2021. 7 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2021. 
 55. ^ Rudola (2021). "Commercialisation of high energy density sodium-ion batteries: Faradion's journey and outlook". Journal of Materials Chemistry A (İngilizce). 9 (13): 8279-8302. doi:10.1039/d1ta00376c. ISSN 2050-7488. 
 56. ^ THIS UK BASED SODIUM BATTERY THREATENS TO CHANGE THE EV INDUSTRY FOREVER!! (İngilizce), 6 Kasım 2022, 27 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi, erişim tarihi: 27 Kasım 2022 
 57. ^ "First Faradion battery installed in Australia". 5 Aralık 2022. 9 Aralık 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 58. ^ "Sodium to boost batteries by 2020". 2017 une année avec le CNRS. 26 Mart 2018. 18 Nisan 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2019. 
 59. ^ Broux (April 2019). "High Rate Performance for Carbon‐Coated Na3V2(PO20-4)F3 in Na‐Ion Batteries". Small Methods (İngilizce). 3 (4): 1800215. doi:10.1002/smtd.201800215. ISSN 2366-9608. 27 Kasım 2022 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 27 Mart 2023. 
 60. ^ Ponrouch (2013). "Towards high energy density sodium ion batteries through electrolyte optimization". Energy & Environmental Science. 6 (8): 2361. doi:10.1039/c3ee41379a. ISSN 1754-5692. 
 61. ^ "Method for preparing a Na3V2(PO4)2F3 particulate material United States Patent Application No. 2018/0297847" (PDF). 13 Ekim 2015. 20 Ekim 2020 tarihinde kaynağından (PDF) arşivlendi. 
 62. ^ "Tiamat |". 3 Şubat 2018 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 63. ^ "Hina Battery Becomes 1st Battery Maker to Put Sodium-ion Batteries in Evs in China". batteriesnews.com. 24 Şubat 2023 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Şubat 2023. 
 64. ^ "Sodium-ion Battery Power Bank Operational in East China---Chinese Academy of Sciences". english.cas.cn. 15 Ağustos 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 5 Eylül 2019. 
 65. ^ "Sodium-Ion Batteries Poised to Pick Off Large-Scale Lithium-Ion Applications". IEEE Spectrum: Technology, Engineering, and Science News (İngilizce). 10 Mayıs 2021. 10 Mart 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2021.  Yazar |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)
 66. ^ "Researchers develop electric vehicle battery made from seawater and wood". Electric & Hybrid Vehicle Technology International (İngilizce). 17 Haziran 2021. 29 Temmuz 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Temmuz 2021. 
 67. ^ "China's CATL unveils sodium-ion battery - a first for a major car battery maker". Reuters (İngilizce). 29 Temmuz 2021. 7 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2021. 
 68. ^ "3 reasons why sodium-ion batteries may dethrone lithium". TNW. 10 Kasım 2021. 13 Kasım 2021 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Kasım 2021.  Birden fazla yazar-name-list parameters kullanıldı (yardım); Yazar |ad1= eksik |soyadı1= (yardım)