Sakrament

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Sakrament, Hristiyanlıkta Tanrı'nın aktif olarak yer aldığına inanılan kutsal törenlere verilen addır. Hristiyanlık inancına göre sakrament Tanrı'nın kutsamasını, merhametini, lütfunu iştirak eden inananlara ulaştıran veya görünmeyen gerçekliği temsil eden görünen semboldür. Buna örnek olarak vaftiz etme verilebilir. Vaftizde su Kutsal Ruh'un hediyesinin lütfunu, günahların affını ve Kilise'nin bir üyesi olmayı temsil eder. Sakramente bir başka bakış ise Kutsayıcı Lütuf'un onayının fiziki bir işareti olmasıdır.

Yedi sakrament, Rogier van der Weyden, y. 1448

Katolik ve Ortodoks Hristiyanlarda 7 sakrament vardır, Protestanlarda 2, Quakerler ise sakramente inanmaz.

  1. Vaftiz: Hristiyanlığın kabulünün ikrarı.
  2. Efkaristya (Kinonia - komünyon): Ekmek ve şarap ayini.
  3. Güçlendirme gizemi (Krizmasyon): Elçisel kilise geleneği, Kutsal Ruh ile güçlendirme.
  4. Tövbe ve Günah İtirafı: Ruhani kişiye, işlenmiş olduğu günahı itiraf etme, tövbe etmek.
  5. Yağ sürme: Hasta yağı ve ölüm halindekileri kutsama.
  6. Ruhbanlık: Rahiplik, Tanrı'ya ve kilise topluluğuna hizmet etmek için kendini adamış kişiler, ruhani görevliler.
  7. Evlilik: Evlilik antlaşması.