Sırbistan demografisi

From Vikipedi
Jump to navigation Jump to search
Sırbistan demografisi
Nüfus azalış 7.114.393 (1 Ocak 2015)[1]
Artış oranı −4.6/1,000 nüfus (2014)
Doğum oranı artış 9.2/1,000 (2014)
Ölüm oranı 13.8/1,000 (2014)
Beklenen yaşam süresi artış 75.2 yıl (2013)[2]
 • erkek 72.3 yıl
 • kadın 78.1 yıl
Doğurganlık oranı artış 1.47 bebek/kadın (2014)[2]
Bebek ölüm oranı 6.3 ölüm/1,000 bebek (2011)
Net göç oranı azalış -1.6/1,000 nüfus (2011)
Yaş dağılımı
0–14 yaş azalış %14.3 (2011)[3]
15–64 yaş azalış %68.3 (2011)[3]
65 ve üstü artış %17.4 (2011)[3]
Cinsiyet oranı
Doğumda 1.06 erkek/kadın
15 altı 1.06 erkek/kadın
15–64 yaş 0.99 erkek/kadın
65 ve üstü 0.72 erkek/kadın
Milliyet
Baskın etnik grup Sırplar artış (83.3%) (2011)
Azınlık grupları Macarlar azalış (3.5%)
Çingeneler artış (2.1%)
Boşnaklar artış (2%)
other minorities less than 1% respectively
Dil
Resmî Sırpça;
Macarca, Boşnakça, Hırvatça, Slovakça, Arnavutça, Rumence ve Rutence kimi belediyelerde resmî
Konuşulan Sırpça Sabit (88%);
Macarca azalış (3.4%)
Boşnakça artış (1.9%)
Çingenece artış (1.4%)
diğeer azınlık dilleri %1'den daha az

Bu madde Sırbistan'ın nüfus özelliklerini (etnik yapı, dini nüfusu, eğitim seviyesi, sağlık durumu vb.) anlatan maddedir.

Demografi tarihi[edit | edit source]

Sırbistan'da nüfus sayımları 10 yılda bir yapılmaktadır ve Sırbistan Cumhuriyeti'nin İstatistik Kurumu tarafından organize edilmiştir. Sırbistan Prensliği ilk nüfus sayımını 1834 yılında yapmıştır; bunu 1841, 1843, 1846, 1850, 1854, 1859, 1863, 1866 ve 1874 yıllarındaki sayımlar izlemiştir. Sırbistan Krallığı döneminde 1884, 1890, 1895, 1900, 1905 ve sonuncusu 1910 yılında olmak üzere altı kere nüfus sayımı yapılmıştır. Sonrasında Yugoslavya Krallığı, 1921 ve 1931 yıllarında sayım yapmıştır; 1941'de yapılması planlanan sayım 2. Dünya Savaşı yüzünden hiç gerçekleşememiştir. Sosyalist Yugoslavya 1948, 1953, 1961, 1971, 1981 ve 1991 yılında nüfus sayımları yapmıştır. 2002 ve 2011 yıllarında iki nüfus sayımı daha yapılmıştır.

Sırbistan
Demografi
Yıl Nüfus Yıllık artış(%)
1834 678,192 -
1841 828,895 +22.2%
1843 859,545 +3.7%
1846 915,080 +6.5%
1850 956,893 +4.6%
1854 998,919 +4.4%
1859 1,078,281 +7.9%
1863 1,108,668 +2.8%
1866 1,216,219 +9.7%
1874 1,669,337 +37.3%
1884 1,901,336 +13.9%
1895 2,493,770 +31.2%
1910 2,922,858 +17.2%
1921 4,781,446 +63.6%
1931 5,675,567 +18.7%
1948 5,794,966 +2.1%
1953 6,163,154 +6.4%
1961 6,678,227 +8.4%
1971 7,202,591 +7.9%
1981 7,729,676 +7.3%
1991 8,010,991 +3.6%
2002 7,498,001 −6.4%
2011 7,186,862 −4.1%
2015 7,106,862

Tahminler[edit | edit source]

Sırbistan Cumhuriyeti'nin İstatistik Kurumu'nun gelecekteki Sırbistan nüfusuyla ilgili tahminleri aşağıdaki gibidir.

Yıl Nüfus
2015 7,106,862
2020 6,950,753
2030 6,815,036
2040 6,830,010
2050
2060

Nüfus İstatistikleri[edit | edit source]

1880-1887[edit | edit source]

Ortalama nüfus (x 1,000) Canlı doğumlar Ölümler Doğal değişim Kaba doğum hızı (1/1,000) Kaba ölüm hızı (1/1,000) Doğal değişim (1/1,000)
1880 1,738 70,167 54,243 15,924 40.4 31.2 9.2
1881 1,775 80,678 43,645 37,033 45.4 24.6 20.8
1882 1,814 80,274 41,648 38,626 44.3 23.0 21.3
1883 1,859 87,161 42,263 44,898 46.7 22.7 24.0
1884 1,902 90,441 47,552 42,889 47.6 25.0 22.6
1885 1,940 90,627 52,318 38,309 46.7 27.0 19.7
1886 1,965 83,091 58,525 24,566 42.3 29.7 12.6
1887 2,008 93,911 50,481 43,430 46.8 25.1 21.7

1900-1912[edit | edit source]

Ortalama nüfus (x 1,000) Canlı doğumlar Ölümler Doğal değişim Kaba doğum hızı (1/1,000) Kaba ölüm hızı (1/1,000) Doğal değişim (1/1,000)
1900 2,470 105,000 58,000 47,000 42.4 23.5 18.9
1901 2,520 96,000 53,000 43,000 38.0 21.0 17.0
1902 2,570 98,000 57,000 41,000 38.0 22.3 15.7
1903 2,580 106,000 60,000 46,000 40.9 23.5 17.4
1904 2,650 106,000 56,000 50,000 39.8 21.1 18.7
1905 2,660 100,000 65,000 35,000 37.3 24.8 12.5
1906 2,690 113,000 66,000 47,000 42.0 24.5 17.5
1907 2,770 111,000 62,000 49,000 40.0 22.4 17.6
1908 2,820 104,000 67,000 37,000 36.8 23.7 13.1
1909 2,840 110,000 83,000 27,000 38.7 29.3 9.4
1910 2,870 112,000 64,000 48,000 39.0 22.4 16.6
1911 2,940 107,000 64,000 43,000 36.3 21.8 14.5
1912 2,980 114,000 63,000 51,000 38.3 21.1 17.1

1950-2014[edit | edit source]

Kosova'nın dahil olduğu Sırbistan verileri.

Ortalama nüfus (x 1,000) Canlı doğumlar Ölümler Doğal değişim Kaba doğum hızı (1/1,000) Kaba ölüm hızı (1/1,000) Doğal değişim (1/1,000) Toplam doğurganlık hızı Düşük doğumlar
1950 5 970 163 297 76 851 86 446 27.4 12.9 14.5 3,51
1951 6 042 145 197 80 034 65 163 24.0 13.2 10.8 3,07
1952 6 112 161 306 67 870 93 436 26.4 11.1 15.3 3,33
1953 6 188 151 672 68 168 83 504 24.5 11.0 13.5 3,03
1954 6 274 152 569 62 610 89 959 24.3 10.0 14.3 3,05
1955 6 358 140 396 65 179 75 217 22.1 10.3 11.8 2,81
1956 6 425 132 078 67 055 65 023 20.6 10.4 10.1 2,66
1957 6 481 118 535 64 885 53 650 18.3 10.0 8.3 2,38
1958 6 535 118 425 55 564 62 861 18.1 8.5 9.6 2,45
1959 6 585 114 872 60 850 54 022 17.4 9.2 8.2 2,40
1960 6 635 119 298 61 872 57 426 18.0 9.3 8.7 2,56 81 516
1961 6 693 115 222 57 990 57 232 17.2 8.7 8.6 2,51 95 196
1962 6 752 110 008 62 830 47 178 16.3 9.3 7.0 2,47
1963 6 809 108 324 57 778 50 546 15.9 8.5 7.4 2,46
1964 6 863 103 847 62 100 41 747 15.1 9.0 6.1 2,51
1965 6 916 106 699 58 856 47 843 15.4 8.5 6.9 2,43
1966 6 974 103 775 55 471 48 304 14.9 8.0 6.9 2,45
1967 7 027 103 491 62 915 40 576 14.7 9.0 5.8 2,40 131 502
1968 7 078 103 621 60 932 42 689 14.6 8.6 6.0 2,41
1969 7 127 105 478 68 152 37 326 14.8 9.6 5.2 2,27 162 643
1970 7 171 102 453 67 211 35 242 14.3 9.4 4.9 2,40
1971 7 214 104 070 65 872 38 198 14.4 9.1 5.3 2,30
1972 7 258 106 859 70 822 36 037 14.7 9.8 5.0 2,28
1973 7 303 108 361 67 152 41 209 14.8 9.2 5.6 2,31
1974 7 351 110 458 66 457 44 001 15.0 9.0 6.0 2,32
1975 7 401 112 945 69 590 43 355 15.3 9.4 5.9 2,35
1976 7 452 114 035 68 565 45 470 15.3 9.2 6.1 2,28
1977 7 503 111 510 68 924 42 586 14.9 9.2 5.7 2,26
1978 7 550 110 622 71 986 38 636 14.7 9.5 5.1 2,23
1979 7 611 109 953 72 306 37 647 14.4 9.5 4.9 2,14
1980 7 688 109 597 76 180 33 417 14.3 9.9 4.3 2,26
1981 7 729 103 407 78 086 25 321 13.4 10.1 3.3 2,24
1982 7 738 106 575 78 473 28 102 13.8 10.1 3.6 2,31
1983 7 747 108 003 83 506 24 497 13.9 10.8 3.2 2,23
1984 7 754 107 036 82 742 24 294 13.8 10.7 3.1 2,21
1985 7 759 101 938 81 836 20 102 13.1 10.5 2.6 2,22 214 806
1986 7 759 99 419 83 977 15 442 12.8 10.8 2.0 2,21 212 400
1987 7 757 98 279 83 426 14 853 12.7 10.8 1.9 2,24 205 343
1988 7 755 97 471 83 616 13 855 12.6 10.8 1.8 2,22 193 558
1989 7 773 91 270 85 256 6 014 11.7 11.0 0.8 2,09 193 755
1990 7 806 90 590 85 932 4 658 11.6 11.0 0.6 2,11
1991 7 836 90 378 89 072 1 306 11.5 11.4 0.2 1,80 150 449
1992 7 852 86 877 93 475 -6 598 11.1 11.9 -0.8 1,77 135 907
1993 7 848 87 931 95 121 -7 190 11.2 12.1 -0.9 1,90 113 720
1994 7 843 85 292 93 011 -7 719 10.9 11.9 -1.0 1,87 114 659
1995 7 837 86 236 93 933 -7 697 11.0 12.0 -1.0 1,70 92 785
1996 7 828 82 548 98 370 -15 822 10.5 12.6 -2.0 1,85 80 003
1997 7 831 79 716 98 068 -18 352 10.2 12.5 -2.3 1,76 60 723
1998 7 568 76 330 99 376 -23 046 10.1 13.1 -3.0 1,68 55 360
1999 7 540 72 222 101 444 -29 222 9.6 13.5 -3.9 1,62 43 771
2000 7 516 73 764 104 042 -30 278 9.8 13.8 -4.0 1,48 42 322
2001 7 503 78 435 99 008 -20 573 10.5 13.2 -2.7 1,58 34 255
2002 7 500 78 101 102 785 -24 684 10.4 13.7 -3.3 1,57 30 794
2003 7 481 79 025 103 946 -24 921 10.6 13.9 -3.3 1,59 29 856
2004 7 463 78 186 104 320 -26 134 10.5 14.0 -3.5 1,57 26 645
2005 7 441 72 180 106 771 -34 591 9.7 14.3 -4.6 1,45 26 645
2006 7 412 70 997 102 884 -31 887 9.6 13.9 -4.3 1,43 25 665
2007 7 382 68 102 102 805 -34 703 9.2 13.9 -4.7 1,38 24 273
2008 7 350 69 083 102 711 -33 628 9.4 14.0 -4.6 1,42 24 159
2009 7 321 70 299 104 000 -33 701 9.6 14.2 -4.6 1,45 22 733
2010 7 291 68 304 103 211 -34 907 9.4 14.2 -4.8 1,42 22 092
2011 7 259 65 598 102 935 -37 337 9.0 14.2 -5.2 1,41
2012 7 199 67 257 102 400 -35 143 9.3 14.2 -4.9 1,45
20131 7 164 65 554 100 300 -34 746 9.2 14.0 -4.8 1,44
20142 7 129 67 144 102 257 -35 113 9.4 14.3 -4.9

Etnik gruplar[edit | edit source]

Sırbistan'ın etnik yapı haritası, 2002 nüfus sayımı

Balkanların merkez bölgesinde bulunan Sırbistan çeşitli etnik gruplara yuva olmuştur. 2011 nüfus sayımında, Sırplar 83.3% ile ülkede nüfus oranı en büyük olan etnik gruptur. Macarlar Sırbistan'da Sırpların yanındaki en büyük azınlıktır. Nüfusun 3,5%'u Macarlardan oluşmaktadır ve Macarların en yoğun olduğu bölge Kuzey Voyvodina'dır (Voyvodina'nın 13%'ü). Romanlar toplam nüfusun 2%'sini oluşturmaktadır ama gayriresmi veriler 2-3 kat daha yüksek olduğunu göstermektedir.[8] Boşnaklar ikinci büyük azınlık olarak güneybatı Sırbistan'daki Raška bölgesinde daha yoğun olarak bulunmaktadır. Diğer etnik gruplar arasında Hırvatlar (0.9%), Slovaklar (0.8%), Arnavutlar, Karadağlılar (0.5%), Rumenler (0.4%), Makedonlar (0.3%), ve Bulgarlar (0.3%) vardır. Çinliler, 15.000 kişiyle Sırbistan'ın en küçük etnik grubu olarak belirlenmiştir.[9][10]

Sırbistan (Kosova dahil) 2011'de
Sırplar
  
83.3%
Macarlar
  
3.5%
Romanlar
  
2.1%
Boşnaklar
  
2%
Hırvatlar
  
0.8%
Slovaklar
  
0.7%
diğer
  
5.3%
belirtilmemiş
  
2.2%
Voyvodina
Sırplar
  
66.7%
Macarlar
  
13%
Slovaklar
  
2.6%
Hırvatlar
  
2.4%
Romanlar
  
2.2%
Rumenler
  
1.3%
Karadağlılar
  
1.1%
diğer/belirtilmemiş
  
9.7%
Šumadija ve Batı Sırbistan
Sırplar
  
88.5%
Boşnaklar
  
7%
Romanlar
  
1%
diğer/belirtilmemiş
  
3.5%
Güney ve Doğu Sırbistan
Sırplar
  
89.1%
Romanlar
  
3.6%
Ulahlar
  
2.1%
Bulgarlar
  
1%
diğer/belirtilmemiş
  
4.2%
Belgrad bölgesi
Sırplar
  
90.7%
Romanlar
  
1.6%
diğer/belirtilmemiş
  
7.6%
Etnik
grup
1948 sayımı 1953 sayımı 1961 sayımı 1971 sayımı 1981 sayımı 1991 sayımı 2002 sayımı[11] 2011 sayımı
Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %
Sırplar 4,651,819 80.2 4,963,070 80.4 5,477,670 82.0 5,788,547 80.4 5,972,661 77.3 6,616,917 80.3 6,212,838 82.9 5,988,150 83.3
Macarlar 433,618 7.5 441,748 7.2 449,377 6.7 430,145 6.0 390,321 5.0 337,479 4.5 293,299 3.9 253,899 3.5
Romanlar 40,951 0.7 46,896 0.8 6,624 0.1 35,301 0.5 76,833 1.0 90,853 1.2 108,193 1.4 147,604 2.1
Müslümanlar 7,636 0.1 74,840 1.2 85,441 1.3 127,973 1.8 156,604 2.0 176,401 2.3 19,503 0.3 22,301 0.3
Boşnaklar 136,087 1.8 145,278 2.0
Hırvatlar 164,574 2.8 167,045 2.7 189,158 2.8 176,649 2.5 140,650 1.8 97,344 1.2 70,602 0.9 57,900 0.8
Slovaklar 73,138 1.3 75,006 1.2 77,816 1.2 76,707 1.1 73,170 0.9 65,363 0.9 59,021 0.8 52,750 0.7
Arnavutlar 33,769 0.6 40,954 0.7 53,167 0.8 68,593 1.0 76,296 1.0 74,303 1.0 61,647 0.8 5,809 0.1
Karadağlılar 46,810 0.8 54,718 0.9 67,165 1.0 93,705 1.3 120,438 1.6 117,761 1.6 69,049 0.9 38,527 0.5
Ulahlar 93,440 1.6 28,047 0.5 1,367 0.0 14,719 0.2 25,592 0.3 15,675 0.2 40,054 0.5 35,330 0.5
Rumenler 63,112 1.1 59,689 1.0 59,492 0.9 57,399 0.8 53,676 0.7 37,818 0.5 34,576 0.5 29,332 0.4
Yugoslavlar 14,873 0.2 122,904 1.7 439,265 5.7 312,595 4.1 80,721 1.1 23,303 0.3
Makedonlar 17,391 0.3 26,302 0.4 35,146 0.5 41,627 0.6 47,930 0.6 44,028 0.6 25,847 0.3 22,755 0.3
Bulgarlar 59,395 1.0 60,146 1.0 58,243 0.9 53,536 0.7 33,294 0.4 26,416 0.3 20,497 0.3 18,543 0.3
Diğer[12]/belirtilmemiş 114,493 2.0 132,549 2.1 102,700 1.5 115,093 1.6 122,506 1.6 97,953 1.3 266,067 3.5 368,136 5.1
Toplam 5,936,223 6,171,010 6,678,239 7,202,898 7,729,236 8,110,906 7,498,001 7,186,862

Din[edit | edit source]

Sırbistan (Kosova dahil) in 2011
Doğu Ortodoks
  
84.5%
Roma Katolik
  
5%
İslam
  
3%
Protestan
  
1%
Diğer
  
0.1%
ateist/agnostik
  
1.1%
Belirtilmemiş
  
4.4%

Sırbistan Doğu Ortodoks'un çoğunluk, Roma Katolik ve İslam'ın azınlık olduğu çeşitli Avrupa ülkelerinden birisidir.[13]

Ülkedeki Ortodoks sayısı 6,079,396 ve nüfusun 84.5%'unu oluşturmaktadır. Sırp Ortodoks Kilisesi ülkedeki en büyük geleneksel kilisedir. Sırbistan içindeki diğer Ortodoks Hristiyan toplulukları arasında Karadağlılar, Rumenler, Ulahlar, Makedonlar ve Bulgarlar bulunmaktadır.

Sırbistan'da Roma Katolik mezhebine mensup 356,957 kişi vardır ve nüfusun 5%'ini oluşturmaktadır. Katoliklerin çoğu Voyvodina'da (Sırbistan'ın kuzey bölgesinde) bulunmaktadır ve Macarlar, Hırvatlar, Bunjevci, Slovaklar ve Çekler gibi etnik gruplara aittir.[13] Protestanlık ülke nüfusunun 1%'ini oluşturmaktadır.

Müslümanlar, 222,282 kişiyle nüfusun 3%'ünü oluşturmaktadır. Ülkedeki en büyük üçüncü dini gruptur. İslam'ın başta güney Raska olmak üzere Sırbistan'ın güney bölgelerinde güçlü bir tarihi vardır. Boşnaklar Sırbistan'daki en büyük İslami topluluktur.

ateistler 80,053 kişiyle nüfusun 1.1%'ini oluşturmaktadır (Agnostik olan 4,070 kişi dahil).[14]

Diller[edit | edit source]

Dil Ana dil olarak konuşan %
Sırpça 6,330,919 88
Macarca 243,146 3.4
Boşnakça 138,871 1.9
Romanca 100,668 1.4
Diğer/belirtilmemiş 373,258 5.2

Ülkenin resmi dili Güney Slav dil grubundan olan ve nüfusun 88%'inin ana dil olarak konuştuğu Sırpça'dır.[14] Sırbistan'ın azınlık dilleri Macarca, Slovakça, Arnavutça, Rumence, Bulgarca, Rusince,Boşnakça ve Hırvatça'dır. Tüm bu diller belirli bölge ve şehirlerde ulusal azınlık olarak resmi dildir.[15] Voyvodina'daki en büyük dil Sırpça'dır. Diğer büyük 5 dil Macarca, Slovakça, Hırvatça, Rumence ve Rusince'dir.

Eğitim[edit | edit source]

2011 nüfus sayımına göre, Sırbistan'da okuryazarlık oranı 98%'dir ve bilgisayar okuryazarlık oranı 49%'dur (tam bilgisayar okuryazarlık oranı 34.2%'dir).[16] Aynı sayıma göre eğitim seviyesi: 16.2% yükseköğretim mezunu (10.6%'sının yüksek derecesi, 5.6% iştirakçı derecesi vardır.), 49% ortaöğretim mezunu, 20.7% ilköğretim mezunu ve 13.7% ilköğretimi tamamlayamamıştır.[17]

Sağlık[edit | edit source]

Sırbistan'daki insan ömrü 74.2 yıldır, erkekler için 71.6 ve kadınlar için 76.8 yıldır.[2] Sırbistan 42.2 yıl ortalama yaş ile yaşlı bir nüfusa sahiptir (dünyanın en yaşlı onuncu).[18]

Kaynakça[edit | edit source]

 1. ^ "Veri" (İngilizce). Sırbistan Cumhuriyeti İstatistik Ofisi. 25 Aralık 2015 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Mayıs 2016. 
 2. ^ a b c http://webrzs.stat.gov.rs/WebSite/Public/ReportResultView.aspx?rptKey=indId%3d180108IND01%2635%3d6%266%3d1%2c2%2c3%2c4%2c5%2c6%2c7%2c8%2c9%2c10%2c11%2c12%2c13%2c14%2c15%2c16%2c17%2c18%2c19%262%3d200100%2c201100%26sAreaId%3d180108%26dType%3dName%26lType%3dSerbianCyrillic
 3. ^ a b c http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Starost%20i%20pol-Age%20and%20sex.pdf
 4. ^ [1]
 5. ^ [2]
 6. ^ B.R. Mitchell. European historical statistics. 1750-1975.
 7. ^ Institut national d'études démographique (INED)
 8. ^ "Vesti – Zvaničan broj Roma u Srbiji". B92. 7 Nisan 2009. 1 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 9. ^ Chinese Migrants Use Serbia as Gate to Europe. ABC News. 13 July 2010.
 10. ^ V. Mijatović – B. Hadžić. "I Kinezi napuštaju Srbiju | Reportaže". Novosti.rs. 1 Ocak 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 11. ^ Official Results of Serbian Census 2003–Population (441 KiB), pp. 12-13 (Sırpça)
 12. ^ Including Ethnic groups with population less than 2,000 members and dually declared|http://media.popis2011.stat.rs/2012/site_eng.pdf%7C Retrieved January, 2015
 13. ^ a b "Становништво, домаћинства и породице – база : Попис у Србији 2011". Popis2011.stat.rs. 3 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. 
 14. ^ a b http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Knjiga4_Veroispovest.pdf
 15. ^ http://www.coe.int/t/dg4/education/minlang/Report/EvaluationReports/SerbiaECRML2_en.pdf
 16. ^ http://pod2.stat.gov.rs/ObjavljenePublikacije/Popis2011/Skolska%20sprema,%20pismenost%20i%20kompjuterska%20pismenost-Educational%20attainment,%20literacy%20and%20computer%20literacy%20.pdf
 17. ^ "Education stats in Serbia". webrzs.stat.gov.rs. 15 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 20 Mart 2013. 
 18. ^ "Dnevni list Danas | Društvo | Srbija gubi 30.000 stanovnika godišnje". Danas.rs. 7 Mart 2016 tarihinde kaynağından arşivlendi.