Sürdürülebilirlik

Vikipedi, özgür ansiklopedi
Uralunlucayakli (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 06.08, 11 Aralık 2016 tarihli sürüm (Daha önce yaptığım değişiklikte silmeyi unuttuğum satırı sildim.)
Sürdürülebilirliğin sağlanması ile Dünya insan yaşamına evsahipliği etmeye devam edebilecektir.

Sürdürülebilirlik daimi olma yeteneği olarak adlandırılabilir.

Daha genel anlamda sürdürülebilirlik sistemlerin ve işlemlerin dayanıklılığı olarak tanımlanabilir.

Ekoloji bilimindeki anlamı ise biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanmasıdır.

Uzun ömürlü ve sağlıklı sulak alanlar ve ormanlar sürdürülebilir biyolojik sistemlere örnek gösterilebilir.

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 yılı tanımına göre: "İnsanlık, gelecek kuşakların gereksinimlerine cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan, günlük ihtiyaçlarını temin ederek, kalkınmayı sürdürülebilir kılma yeteneğine sahiptir."

Sürdürülebilir kalkınma, ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemidir.

Sürdürülebilir Kalkınma insan ve çevre merkezli olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilmektedir ve ekoloji, ekonomi, politika ve kültür olarak dört birbirine bağlı etki alanı vardır. Doğal çevreninin korunması kadar ekonomik ve sosyal kalkınmanın da birbirinden ayrılmaz parçalar olduğunu kabul etmektedir.

Çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde sürdürülebilir gelişme gerçekleşebilmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevresel sürdürülebilirliğin gereksinmelerini oluşturmaktadır. Doğal enerjinin verimli kullanımı sonucu ülke ekonomisinde gelişme gözlenir. Ekonomideki kalkınma sürdürülebilir ekonomi kavramını gerçekçi kılmaktadır. Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yaşamanın sonucunda sağlıklı toplumlar oluşur. Sağlıklı toplumların ekonomik refah içinde yaşantısı sosyal sürdürülebilirlik olarak adlandırılmaktadır.

Yeryüzü Şartı “sürdürülebilir küresel bir toplumun saygı ve kaygı, ekolojik bütünlük, evrensel insan hakları, ekonomik adalet, demokrasi, ve barış kültürünün üzerinde kuruluşunu” anlatıyor.

Sürdürülebilirlik (yazılım)

ISO 9126 kapsamında sürdürülebilirlik yazılımın değiştirilmeye yatkınlığının ölçülmesidir ve 5 alt nitelik (karakteristik) ile inceler.

  • Çözümlenebilme
  • Değiştirilebilme
  • Kararlılık
  • Sınanabilirlik
  • Sürdürebilirlik standartlarına uyumluluk


Ayrıca bakınız

Dış Bağlantılar