Receb Hüseyin Hüsnî Dede

Vikipedi, özgür ansiklopedi
𐰇𐱅𐰚𐰤 (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 10.38, 13 Eylül 2016 tarihli sürüm (Taşındı: Kategori:Mevlevîler -> Kategori:Mevleviler (Katalitik))

Receb Hüseyin Hüsnî Dede (1808, İstanbul - 1829, İstanbul), Mevlevî şeyhi, mutasavvıf.

H. 1223/M. 1808 yılında dünyaya gelen[1] Receb Hüseyin Efendi hakkında fazla bir bilgi yoktur. Dedesi Kütahyalı Seyyid Ebûbekir Dede Efendi'dir. Babası Abdülbâkî Nâsır Dede'nin 1821 yılında vefatı üzerine, amcası Abdurrahîm Künhî Dede'nin tayin edilmesi gerekirken onun cezbe ve istiğrak içinde bulunması sebebiyle şeyhliğe getirilmiştir. 9 yıl şeyhlik yapan Receb Hüseyin Dede, H.1245/M. 1829'da genç yaşta dünyaya veda etmiştir[2]. Baş tarafı amcası Abdurrahîm Künhî Dede ve babası Abdülbâkî Nâsır Dede tarafından yazılan Defter-i Dervîşân'a eklerde bulunan[3] Receb Hüseyin Dede, kaynaklarda ifvet ve istikâmetle mâruf, umûmun hürmet ve teveccühünü kazanmış, pek muhterem ve mübârek bir zat olarak anlatılmaktadır[4].

Kaynakça

  1. ^ Ali Nutkî-Abdülbâkî Nâsır, Defter-i Dervîşân-I, vr. 58b. Mehmed Ziya, 1225/1810 tarihini vermektedir. Mehmed Ziya, Yenikapı Mevlevîhânesi, s. 153
  2. ^ Mehmed Ziya, Merâkiz-i Mühimme-i Mevleviyyeden Yenikapu Mevlevîhanesi s. 153-154; Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî C. 3, s. 729; Hüseyin Vassaf, Sefîne-i Evliyâ C. 5, s. 207; Ergun, C. II, s. 420
  3. ^ Defter-i Dervîşân'ın A. Nâsır Dede ve daha sonra gelen şeyhler tarafından yazılan 2. bölümünün aslı bu âilenin günümüzdeki temsilcisi Bâkî Baykara'dadır. Fotokopi bir nüshası TDV. İslam Araştırmaları Merkezi Kütüphane-si'nde 18112 numarada bulunmaktadır. Eserin bu 2. bölümünden faydalanıldığında ayrıca Defter-i Dervîşân-II diye belirtilecektir. Receb Dede"nin tuttuğu notlar bu 2. bölümde 66a, 69b, 82b, 87b, 93a-b numaralı varaklardadır.
  4. ^ Mehmed Ziya, Merâkiz-i Mühimme-i Mevleviyyeden Yenikapu Mevlevîhanesi s. 153-154; Hüseyin Vassaf, C. 5, s. 207