Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Vikipedi, özgür ansiklopedi
D2001x (mesaj | katkılar) tarafından oluşturulmuş 12.18, 14 Aralık 2016 tarihli sürüm (2017 yılı bütçesi eklendi.)

Şablon:Hükümet kurumu bilgi kutusu Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Türkiye'de faaliyet gösteren tüm radyo ve televizyonların yayınlarını denetleyen kamu kuruluşudur.

Yetki ve sorumluluk alanı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun görev ve yetkileri 6112 Sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanunun 34. maddesinde belirlenmiştir. Buna göre radyo, televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmetleri sektörünü düzenlemek ve denetlemek amacıyla, idarî ve malî özerkliğe sahip, tarafsız bir kamu tüzel kişiliği niteliğinde Radyo ve Televizyon Üst Kurulu kurulmuştur. Üst Kurul, bu Kanun ve mevzuatta kendisine verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır. Üst Kurul, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanır. Üst Kurulun malları Devlet malı hükmündedir, haczedilemez. Üst Kurul, Hükümet ile olan ilişkilerini Başbakan veya görevlendireceği bir bakan aracılığıyla yürütür. Üst Kurul Sayıştay denetimine tabidir.

Üst Kurul, öngördüğü yükümlülükleri yerine getirmeyen, izin şartlarını ihlâl eden, yayın ilkelerine ve Kanunda belirtilen diğer esaslara aykırı yayın yapan özel radyo ve televizyon kuruluşlarını uyarır veya aynı yayın kuşağında açık şekilde özür dilemesini ister. Bu talebe uyulmaması veya aykırılığın tekrarı halinde ihlâle konu olan programın yayını, bir ilâ on iki kez arasında durdurulur. Bu süre içinde programın yapımcısı ve varsa sunucusu hiçbir ad altında başka bir program yapamaz. Yayını durdurulan programların yerine, aynı yayın kuşağında ve reklamsız olarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına Üst Kurulca hazırlattırılacak eğitim, kültür, trafik, kadın ve çocuk hakları, gençlerin fiziksel ve ahlakî gelişimi, uyuşturucu ve zararlı alışkanlıklarla mücadele, Türk dilinin güzel kullanımı ve çevre eğitimi konularında programlar yayınlanır.

Kurul kararları idari yargının denetimine açıktır.Kurallar AB normlarına uygundur.

LGBTlere karşı tutum

RTÜK Sex and the City 2 filminin yayın haklarını satın alan TV kanalından bu konuda bir savunma istedi. Kurul filmdeki eşcinsel evliliği ile ilgili sahnelerin "toplumun millî ve manevi değerlerine, Türk aile yapısına aykırı" olduğunu belirtmiştir.[1][2]

RTÜK üst kurul üyeleri

# Adı Seçilme tarihi Görevi Seçildiği parti
1 İlhan Yerlikaya 14 Temmuz 2015 Başkan Ak Parti
2 Esat Çıplak 14 Temmuz 2015[3] Başkanvekili MHP
3 İsmet Demirdöğen 3 Eylül 2015 Üye CHP
4 Süleyman Demirkan 13 Temmuz 2011 Üye CHP
5 Hamit Ersoy 14 Mayıs 2013[4] Üye Ak Parti
6 Arif Fırtına 14 Temmuz 2015 Üye MHP
7 Ersin Öngel 10 Mart 2015 Üye HDP
8 Nurullah Öztürk 14 Mayıs 2013 Üye Ak Parti
9 Taha Yücel 13 Temmuz 2011[5] Üye Ak Parti

RTÜK başkanları

İlgili sayfalar

Ayrıca bakınız

Kaynaklar

Özel
  1. ^ "Ne Bir Hastalık Ne Bir Suç" - Türkiye'de Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans Bireyler Eşitlik İstiyor (İngilizce). Birleşik Krallık: Uluslararası Af Örgütü. 2011. s. 10. 
  2. ^ Meltem Özgenç (23 Mart 2011). "Sex and the RTÜK" (http://www.hurriyet.com.tr/gundem/17346740.asp). Ankara: Hürriyet. 
  3. ^ RTÜK üyeliğine ilk kez 28 Mayıs 2009'da seçilmiştir.
  4. ^ RTÜK üyeliğine ilk kez 30 Mart 2011'de seçilmiştir.
  5. ^ RTÜK üyeliğine ilk kez 13 Temmuz 2005'te seçilmiştir.
Genel