Propaganda Due

Vikipedi, özgür ansiklopedi

Propaganda Due (İtalyanca telaffuz: [propaˈɡanda ˈduːe]; P2) 1877'de kurulan İtalya Büyük Doğusu'na bağlı bir Mason Locasıdır. Mason tüzüğü 1976'da geri çekildi ve gizli, anti-komünist, anti-sovyet, anti-solcu, sahte-Masonik ve radikal sağa[1][2][3] ve İtalya Anayasası'nın gizli cemiyetleri yasaklayan 18. maddesine aykırı olarak faaliyet gösteren örgüt haline gelmiştir. Locanın başkanlığını Licio Gelli'nin yaptığı son dönemde, P2, Vatikan'a bağlı Banco Ambrosiano'nun çöküşü, gazeteci Mino Pecorelli ve bankacı Roberto Calvi cinayetleri ve ülke çapında rüşvet skandalı içinde Tangentopoli yolsuzluk davaları da dahil olmak üzere çok sayıda İtalyan suçu ve gizemine karışmıştır. P2, Michele Sindona'nın Mali imparatorluğu'nun çöküşüne ilişkin soruşturmalar sayesinde gün ışığına çıkmıştır.[4]

P2 bazen "devlet içinde devlet"[5] veya "gölge hükümet"[6] olarak anılmıştır. Locanın üyeleri arasında daha sonra İtalya Başbakanı olan Silvio Berlusconi; İtalyan tahtına hak iddia eden Savoy Vittorio Emanuele[7] ve üç İtalyan istihbarat servisinin (o dönemde SISDE, SISMI ve CESIS) başkanları da dahil olmak üzere önde gelen gazeteciler, milletvekilleri, sanayiciler ve askeri liderler vardı.

1982'de Licio Gelli'nin villasını ararken polis, medyanın konsolidasyonu, sendikaların bastırılması ve İtalyan Anayasasının yeniden yazılması için çağrıda bulunan "Demokratik Yeniden Doğuş Planı" başlıklı bir belge bulmuştur.[8]

İtalya dışında, P2 Uruguay, Brezilya ve Arjantin'de de aktifti. Arjantinli üyeleri arasında, kendinden menkul "Arjantin Devrimi" diktatörlüğünün (1966–1973) sona ermesinden sonra kısa bir süreliğine ülkenin geçici başkanı olan Raúl Alberto Lastiri; Arjantin'in son sivil askeri diktatörlüğü (1976–1983) sırasında Jorge Rafael Videla liderliğindeki askeri cuntanın bir parçası olan Emilio Eduardo Massera; Sosyal Refah Bakanı (1973-1975) ve paramiliter örgüt Arjantin Antikomünist İttifakı'nın kurucusu José López Rega ile General ve hüküm giymiş katil Guillermo Suárez Mason vardı.[9]

Kurum[değiştir | kaynağı değiştir]

İtalyan Mason locası "Propaganda Due" (P2) tarafından yazılan "Piano di rinascita demokrata"nın İtalyan parlamento araştırma komisyonu tarafından yapılan resmi transkripsiyonu[Not 1]

"Propaganda" 1877'de Torino'da "Propaganda Massonica" olarak kuruldu. Bu loca, İtalya'nın dört bir yanından kendi localarına katılamayan ve Piyemonte soylularının önde gelen üyelerini içeren politikacılar ve hükûmet yetkilileri tarafından sıkça ziyaret edildi. İtalya Büyük Doğus localarını numaralandırdığında, isim II. Dünya Savaşı'ndan sonra "Propaganda Due" olarak değiştirildi. 1960'lara gelindiğinde, loca neredeyse etkin değildi ve birkaç toplantı yapıyordu. Bu orijinal locanın mason olduktan iki yıl sonra 1966'da Licio Gelli tarafından kurulan ile pek ilgisi yoktur.[10]

İtalya'da masonluk, Benito Mussolini'nin faşist rejimi tarafından yasaklanmıştı, ancak II. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerikan teşvikiyle yeniden doğdu. Risorgimento altındaki özgür düşünce gelenekleri, ateşli komünizm karşıtlığına dönüştü. 1960'ların sonunda solun artan etkisi İtalya Masonlarını derinden endişelendirdi. 1971'de, İtalya'nın en büyük Mason localarından biri olan İtalya Büyük Doğusu Büyük Üstatı Lino Salvini, locayı yeniden düzenleme görevini Gelli'ye verdi.[11]

Gelli, İtalyan masonluğu iktidardaki Hristiyan Demokratlar tarafından yakından incelendiği için artık masonik ritüellere katılmaya davet edilmeyen üyelerden oluşan "uyuyan üyelerin" bir listesini aldı. Bu ilk bağlantılardan Gelli, ağını İtalyan devletinin kademeleri boyunca genişletmeyi başardı.[12]

İhraç edilme[değiştir | kaynağı değiştir]

İtalya Büyük Doğusu, 1976'da Gelli ve P2 locasını resmen ihraç etti.[13] 1974'te, İtalya Büyük Doğusu tarafından P2'nin loca listesinden silinmesi önerildi ve önerge ezici çoğunlukla uygulandı. Ertesi yıl, Büyük Üstat tarafından yeni bir P2 locası için bir arama emri çıkarıldı. Görünüşe göre Büyük Doğu 1976'da sadece Gelli'nin talebi üzerine locayı askıya almış ve fiilen kovmamıştı. Gelli'nin iki yıl sonra Büyük Doğu'nun ulusal işlerinde aktif olduğu ve yeni bir Büyük Üstat seçimini finanse ettiği tespit edildi. 1981'de bir Mason mahkemesi, 1974 oylamasının locanın fiilen varlığının sona erdiği anlamına geldiğine ve bu nedenle Gelli'nin locasının o zamandan beri (Masonluk ve siyasi olarak) yasadışı olduğuna karar verdi.[10]

Meydana çıkması[değiştir | kaynağı değiştir]

P2 locasının faaliyetleri savcılar tarafından bankacı Michele Sindona, bankasının çöküşü ve mafya ile olan bağları hakkında soruşturma yürütülürken ortaya çıkarıldı.[14] Mart 1981'de polis, Gelli'nin Arezzo'daki evinde iddia edilen üyelerin bir listesini buldu. İçinde önemli devlet görevlileri, önemli politikacılar ve üç İtalyan gizli servisinin başkanları da dahil olmak üzere bir dizi askeri yetkilinin de bulunduğu 962 isim vardı.[11] Geleceğin İtalya başbakanı Silvio Berlusconi, o sırada henüz siyasete girmemiş olmasına rağmen listede yer alıyordu. Bir diğer ünlü üye, son İtalyan kralı II. Umberto'nun oğlu Vittorio Emanuele idi.

Başbakan Arnaldo Forlani (chef de cabinet de P2 üyesiydi)[11] bağımsız Hristiyan Demokrat Tina Anselmi başkanlığında bir Parlamento Soruşturma Komisyonu atadı. Bununla birlikte, Mayıs 1981'de Forlani, İtalyan hükûmetinin düşmesine neden olan P2 skandalı nedeniyle istifa etmek zorunda kaldı.[5][15]

Ocak 1982'de P2 locası, 25 Ocak 1982 tarih ve 17 sayılı Kanunla kesin olarak kaldırılmıştır.

Temmuz 1982'de Roma'daki Fiumicino havaalanında Gelli'nin kızına ait bir bavulun gizli bölmesinde yeni belgeler bulunmuştur. "Memorandum sulla situazione italiana" (İtalyan durumuna ilişkin Muhtıra) "Piano di rinascita demokrata" (Demokratik Yeniden Doğuş Planı) başlıklı belgeler P2'nin siyasi programı olarak görülmektedir. Bu belgelere göre İtalya'nın başlıca düşmanları İtalyan Komünist Partisi (PCI) ve sendikalardı. Bunların izole edilmesi ve Aldo Moro'nun tarihi uzlaşmasında önerilen komünistlerle (İtalya'nın ikinci ve Avrupa'nın en büyük partilerinden biri) işbirliğinin kesintiye uğraması gerekiyordu.[11]

Gelli'nin amacı, İtalya'yı Komünist yönetim tehlikesinden uzaklaştırmak için yeni bir siyasi ve ekonomik elit oluşturmaktı. Daha tartışmalı olarak, bunu otoriter bir demokrasi biçimi aracılığıyla yapmaya çalıştı.[16] P2, kapsamlı bir siyasi yolsuzluk programını savundu: "siyasi partiler, gazeteler ve sendikalar, ekonomik-finansal manevralar şeklini alabilecek olası taleplerin nesneleri olabilir. 30 ila 40 milyar lireti aşmayan meblağların mevcudiyeti, dikkatle seçilmiş adamların, iyi niyetle hareket ederek, genel kontrol için gerekli kilit pozisyonları ele geçirmelerine izin vermek için yeterli görünüyor."[11]

P2 etkisi[değiştir | kaynağı değiştir]

P2'nin önemi ve erişimi hakkındaki görüşler farklıdır. Bazıları, P2'yi, İtalyan Komünist Partisi'nin seçim zaferi durumunda iktidarı ele geçirmeyi önlemeye hazır, gerici, gölge bir hükûmet olarak görmektedir. Diğerleri bunun, güçlü ve önemli bağlantılar kurarak kariyerlerini geliştirmek isteyen insanların oluşturduğu sefil bir birliktelikten başka bir şey olmadığını düşünmektedir.[17] Bununla birlikte, P2 sayısız İtalyan skandalında ve gizeminde yer aldı.

Corriere della Sera[değiştir | kaynağı değiştir]

1977'de P2, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera gazetesinin kontrolünü ele geçirdi. O zamanlar, gazete mali sıkıntılarla karşılaşmıştı ve o zamanki editörü Piero Ottone, iktidardaki Hristiyan Demokratlara düşman olarak görüldüğü için banka kredi alamadı. Corriere'nin sahipleri, Rizzoli yayınevi, Gelli ile bir anlaşma yaptı. Başpiskopos Paul Marcinkus'un yönettiği Vatikan Bankası'nın fonlarından para sağladılar. Ottone kovuldu ve gazetenin başyazısı sağa kaydı.[11][18]

Gazete, 1980'de Gelli ile uzun bir röportaj yayınladı. Röportaj, aynı zamanda P2'nin bir üyesi olarak ortaya çıkacak olan televizyon talk show sunucusu Maurizio Costanzo tarafından yapıldı.[19] Gelli, İtalyan anayasasının Gaullist bir başkanlık sistemine doğru yeniden yazılmasından yana olduğunu söyledi. Her zaman ne olmak istediği sorulduğunda, "Bir kukla ustası" cevabını verdi.[11][20]

Bologna katliamı[değiştir | kaynağı değiştir]

P2 üyeleri Gelli ve gizli servis başkanı Pietro Musumeci, 2 Ağustos 1980'de 85 kişinin ölümüne ve 200'den fazla kişinin yaralanmasına neden olan Bologna Katliamı ilgili polis soruşturmasını yanıltmaya çalışmakla suçlandı.[21] Olayın faili olarak yakalanan Valerio Fioravanti 2004 yılında serbest kaldı.

Banco Ambrosiano[değiştir | kaynağı değiştir]

Banco Ambrosiano'nun (kısmen Vatikan Bankası'na ait olan Milano'nun başlıca bankalarından biri) çöküşünün ve başkanı Roberto Calvi'nin 1982'de Londra'da başlangıçta bir intihar olduğuna hükmedilen, ancak daha sonra cinayet olarak soruşturulan şüpheli ölümünün ardından P2, büyük ilginin hedefi oldu. Araştırmacı gazeteciler, yağmalanan fonların bir kısmının P2'ye veya üyelerine gittiğinden şüpheleniyorlardı.

Protezione hesabı[değiştir | kaynağı değiştir]

1981'de bulunan belgelerden biri, Lugano'daki (İsviçre) Union Bank of Switzerland'da "Protezione hesabı" adı verilen numaralı bir banka hesabıyla ilgiliydi. Hesap ENI başkanı Florio Fiorini tarafından Roberto Calvi aracılığıyla İtalyan Sosyalist Partisi (PSI) lideri Claudio Martelli'ye 1983'ten 1987'ye kadar sosyalist Başbakan olan Bettino Craxi adına 7 milyon ABD dolar ödeme detaylarını içeriyordu.

Ödemenin tam kapsamı, sadece on iki yıl sonra, 1993'te, siyasi yolsuzlukla ilgili mani pulite (İtalyanca "Temiz Eller" için) soruşturmaları sırasında netlik kazandı. Paranın, Sosyalist liderlerin zor durumda olan Banco Ambrosiano'yu kurtarmaya yardım etmek için düzenledikleri bir krediden alınan bir komisyon olduğu iddia edildi. Adalet Bakanı Martelli'nin hesapla bağlantılı olduğu söylentileri, P2 planına ilişkin soruşturmalar başladığından beri ortalıkta dolaşıyordu. Bu iddiaları her zaman açıkça inkâr etti. Resmi soruşturmaların açıldığını öğrendiğinde bakanlıktan istifa etti.[22]

Meclis Araştırma Komisyonu[değiştir | kaynağı değiştir]

Anselmi başkanlığındaki Meclis Soruşturma Komisyonu, P2 locasının gizli bir suç örgütü olduğu sonucuna vardı. Başta Arjantin (Gelli defalarca Juan Perón'un yakın bir arkadaşı olduğunu ileri sürdü) ve Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen bazı kişilerle gizli uluslararası ilişkiler iddiaları da kısmen doğrulandı.[23] Çoğunluk raporu, P2 eyleminin "...bir ulusun kamusal yaşamının kirlenmesi. Demokrasimizi baltalamayı amaçlayan bir projeye göre, ülkenin kurumlarının doğru işleyişini, genellikle belirleyici bir şekilde değiştirmeyi amaçladığını" söylemiştir. Massimo Teodori tarafından hazırlanan bir azınlık raporu, P2'nin çoğunluğun raporu tarafından onaylandığı gibi yalnızca esasen sağlıklı bir sistemden anormal bir büyüme değil, sistemin kendisinin doğal bir parçası olduğu sonucuna varmıştır.[11]

1981'de bulunan Licio Gelli'nin listesi[değiştir | kaynağı değiştir]

17 Mart 1981'de kır evinde (Villa Wanda) Licio Gelli tarafından oluşturulan bir liste bulundu. Görünüşe göre listedeki pek çok kişiye P2'ye katılmak isteyip istemedikleri sorulmadı ve listenin, locaya resmen kabul edilen üyeleri ne ölçüde içerdiği bilinmiyor. 1981'den bu yana, listedekilerden bazıları, İtalyan hukuk sistemini tatmin edecek şekilde P2'ye olan mesafelerini gösterdiler.[24]

21 Mayıs 1981'de İtalyan hükûmeti listeyi yayınladı.[25] Tina Anselmi başkanlığındaki Meclis Araştırma Komisyonu, listeyi güvenilir ve gerçek olarak değerlendirdi. Listeyi sonuç raporu Relazione della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia massonica P2 içerisinde yayınlamaya karar verdi.[26]

Liste 962 isim içeriyor (Gelli dahil). Üyelik numaralarının 1.600 ile başlaması nedeniyle en az 1.000 ismin hala gizli olabileceği iddia edildi, bu da tam listenin henüz bulunamadığını gösteriyor.[11] Liste tüm gizli servis başkanları, farklı silahlı kuvvetlerden 195 subay (12 Carabinieri generali, 5 maliye polisi Guardia di Finanza, 22 ordu, 4 hava kuvvetleri ve 8 amiral), ayrıca 44 milletvekili, 3 bakan ve bir siyasi parti sekreteri, önde gelen sulh hakimleri, birkaç vali ve polis şefi, bankacılar ve işadamları, memurlar, gazeteciler ve yayıncıları içeriyordu.[11] O dönemde İtalya'nın en büyük üçüncü bankası olan Banco di Roma'nın üst düzey bir yetkilisi ve ülkenin en büyük bankası olan Banca Nazionale del Lavoro'nun (BNL) eski genel müdürü de dahildi.[15]

Gelli listesindeki önemli kişiler[değiştir | kaynağı değiştir]

Silvio Berlusconi'nin P2 mason locasına üyelik makbuzu

Bazı önemli kişiler şunlardır:

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Notlar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ İtalyan Kanun (22 Nisan 1941 n. 633 sayılı Kanun ve daha sonraki değişiklikler, madde 5), "resmi devlet ve kamu idaresi belgelerini" telif haklarından etkilenmiş olarak kabul etmez.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Herman, Edward (2002). Manufacturing consent the political economy of the mass media (İngilizce). New York: Pantheon Books. s. 152. ISBN 0307801624. ...the extreme right-wing organization Propaganda Due (P-2), ... 
 2. ^ Naylor, R. T. (2004). Hot money and the politics of debt (İngilizce). Montreal Que: McGill-Queen's University Press. s. 84. ISBN 0773572074. ...[Licio Gelli] organized a special, ultrasecret, ultrarightist lodge, Propaganda-Due 
 3. ^ Bar-On, Tamir (2007). Where have all the fascists gone (İngilizce). Aldershot, England Burlington, VT: Ashgate. s. 39. ISBN 978-0754671541. ... a similar strategy of infiltration within the military milieu by Italian radical right-wing terrorist groups and clandestine elite pressure groups such as Propaganda-Due (P-2) ... 
 4. ^ "Masonic lodge affair leaves Italy shocked". The Times (İngilizce). 23 Mayıs 1981. 
 5. ^ a b "BBC On This Day: 26 May 1981". 12 Kasım 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 29 Eylül 2021. 
 6. ^ Jones, The Dark Heart of Italy, p. 187
 7. ^ Hooper, John (23 Haziran 2006). "The fall of the house of Savoy". The Guardian (İngilizce). 7 Mart 2020 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 2 Haziran 2016. 
 8. ^ Jones, The Dark Heart of Italy, p. 186
 9. ^ a b c d (İspanyolca) En el mismo barco 30 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., sayfa 12, 15 Aralık 1998.
 10. ^ a b What was the P2 Lodge? 16 Ağustos 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Anti-masonry Frequently Asked Questions, Grand Lodge of British Columbia and Yukon 12 Haziran 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 11. ^ a b c d e f g h i j k Ginsborg, Italy and Its Discontents, pp. 144–48
 12. ^ "How Licio Gelli took over Italy's secret power centre". The Times (İngilizce). 30 Mayıs 1981. 
 13. ^ Decree No. 444 L.S. of June, 1976 quoted by masonicinfo.com 3 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 14. ^ Stille, Excellent Cadavers, pp. 39–40
 15. ^ a b c d e f g A Grand Master's Conspiracy, Time, 8 June 1981
 16. ^ (İtalyanca) La loggia massonica P2 (Loggia Propaganda Due) 12 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Associazione tra i familiari delle vittime della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980. The list of P2 members is in the final report of the Italian Parliamentary commission of inquiry: Relazione di Maggioranza (Anselmi) 24 Şubat 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia massonica P2, July 12, 1984.
 17. ^ Stille, Excellent Cadavers, p. 40
 18. ^ a b Obituary: Franco Di Bella 12 Nisan 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The Independent, 23 December 1997.
 19. ^ a b c Obituary: Alberto Cavallari[ölü/kırık bağlantı] [ölü/kırık bağlantı] The Independent, 23 Temmuz 1998.
 20. ^ Willan, Puppetmasters, pp. 229–30
 21. ^ Willan, Puppetmasters, p. 161
 22. ^ Italian minister falls victim to corruption 19 Nisan 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The Independent, 11 Şubat 1993
 23. ^ Willan, Puppetmasters, p. 50
 24. ^ "Italian Parliament. Licio Gelli's List of P2 Members. 1981". NameBase. 10 Eylül 2012 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 7 Kasım 2011. 
 25. ^ Elenco degli iscritti alla Loggia P2
 26. ^ (İtalyanca) Relazione di Maggioranza (Anselmi) 30 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia massonica P2, 12 July 1984. The list is in book 1, tome 1, pp 803–874 and 885–942, and in book 1, tome 2, p. 213 ss. and p. 1126 ss.
 27. ^ An Italian story 23 Eylül 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The Economist, 26 April 2001.
 28. ^ a b c d Ginsborg, Silvio Berlusconi, p. 31.
 29. ^ a b Stille, Excellent Cadavers, p. 41.
 30. ^ Calvi murder: The mystery of God's banker 10 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The Independent, 7 Haziran 2007.
 31. ^ Mason indicted over murder of 'God's banker' 25 Eylül 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The Independent, 20 July 2005.
 32. ^ a b c d e f g h i (İtalyanca) Gli apparati militari. Conclusioni 30 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., in Relazione di Maggioranza (Anselmi), Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia massonica P2, July 12, 1984.
 33. ^ Willan, Puppetmasters, p. 59.
 34. ^ La Loggia la P.A. e la magistratura – I rapporti con la Pubblica Amministrazione 30 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., in Relazione di Maggioranza (Anselmi), Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia massonica P2, 12 Temmuz 1984.
 35. ^ Willan, Puppetmasters, p. 73.
 36. ^ Italy: Terror on the Right 1 Nisan 2009 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., The New York Review of Books, 22 Ocak 1981.
 37. ^ Marzio Breda (2011) «La P2? Presto P3 e P4» La profezia della Anselmi 30 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Corriere della Sera, 25.3.2011, quote: "So che hai trovato gli elenchi e so che ci sono anch'io. Personalmente non me ne frega niente, ma fai attenzione perché lì dentro ci sono tutti i massimi vertici"
 38. ^ Commissione Parlamentare D'Inchiesta Sulla Loggia Massonica P2, Allegati Alla Relazione 30 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. (1984), serie II, vol. I, tomo IV, Esame testimoniale Bianchi Vincenzo, pp.148-150 quote: «Aggiungeva di fare attenzione dato che il Corpo rischiava di inabissarsi.» anche se lui «personalmente se ne fregava»
 39. ^ Moro's ghost haunts political life, The Guardian, 9 Mayıs 2003.
 40. ^ Ginsborg, Silvio Berlusconi, p. 30.
 41. ^ (İspanyolca) Un dinosaurio camino a casa 30 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., sayfa 12, 9 Mayıs 2004.
 42. ^ a b c d (İtalyanca) Elenco degli iscritti alla Loggia P2 16 Mayıs 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. distribuito dalla presidenza del Consiglio il 21 maggio 1981
 43. ^ (İspanyolca) Un marino con muy buenos contactos políticos y comerciales 17 Temmuz 2018 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., La Nacion, 7 November 2000
 44. ^ (İspanyolca) En el mismo barco 30 Eylül 2021 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Pagina 12, December 14, 1998
 45. ^ Vázquez Montalbán, Manuel (1984). Mis almuerzos con gente inquietante [Sıkıcı insanlarla öğle yemeğim] (İspanyolca). (see the whole chapter dedicated to Ernesto Milá). Planeta. ISBN 978-84-9793-459-6. 

Konuyla ilgili yayınlar[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Lucia Vosca (11 Kasım 2011). Propaganda: L'origine della più potente loggia massonica. LIT EDIZIONI. s. 235. ISBN 9788868266387. OCLC 1105713591. 22 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2019. 
 2. ^ Gabriella Mastellarini (2004). Assalto alla stampa: controllare i media per governare l'opinione pubblica. Strumenti, scenari (n. 43). Bari: Edizioni Dedalo. s. 76. ISBN 9788822053435. OCLC 237881440. 22 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2019. 
 3. ^ Edoardo Narduzzi (2004). Sesto potere: chi governa la società nell'era della tecnologia di massa e dell'innovazione permanente. Rubettino. ISBN 9788849809244. 23 Ağustos 2019 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 23 Ağustos 2019.